FF FBAEpJ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-AE_ Archeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A01Úvod do studia archeologie K. Šabatováz 2/0/03 1Z
FF:AEB_A02Archeologická teorie a metoda J. Macháčekzk 2/0/04 2Z
FF:AEB_A03Metody archeologické prospekce a exkavace P. Miloz 2/0/03 1Z
FF:AEB_A04Vědecká komunikace R. Přichystalovák 2/0/03 4Z
FF:AEB_A05Popularizace vědy L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 6Z
FF:AEB_A06aZáklady studia pravěku a rané doby dějinné L. Kaňáková Hladíkovázk 2/0/04 1Z
FF:AEB_A06bZáklady studia archeologie středověku a novověku P. Milozk 2/0/04 2Z
FF:AEB_A07aZnalectví hmotné kultury doby kamenné L. Kaňáková Hladíkováz 1/1/03 1Z
FF:AEB_A07bZnalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské K. Šabatováz 1/1/03 2Z
FF:AEB_A07cZnalectví hmotné kultury protohistorického období P. Goláňováz 1/1/03 3Z
FF:AEB_A07dZnalectví hmotné kultury raného středověku R. Přichystalováz 1/1/03 4Z
FF:AEB_A07eZnalectví hmotné kultury vrcholného středověku J. Mazáčkováz 1/1/03 5Z
FF:AEB_A08Výpočetní technika v archeologii P. Dreslerz 1/1/03 3P
FF:AEB_A09Geografické informační systémy v archeologii M. Prišťákováz 1/1/03 5P
FF:AEB_A10Geodézie v archeologii P. Dreslerz 2/0/0 + terénní workshop.3 4P
FF:AEB_A11Dokumentační techniky S. Plchováz 0/0/0 30 hodin praktické výuky.3 3P
FF:AEB_A12Laboratorní a konzervační praktikum K. Šabatováz 1/1/03 2P
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/ka z bloků povinně volitelných předmětů (A) a povinně volitelných předmětů výběrových (B) získá celkem 89 kreditů.
Minimální počty kreditů v blocích povinně volitelných předmětů (A) jsou předepsané. Z bloků povinně volitelných předmětů (A) je možné splnit větší počet kreditů a snížit tak počet kreditů povinně volitelných výběrových předmětů předmětů (B).

Blok terénních praxí

Student/ka si vybere tři terénní praxe.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A13aPraxe archeologické exkavace I (Těšetice-Kyjovice) P. Tóthz 0/0/0 3 týdny.4 2P
FF:AEB_A13bPraxe archeologické exkavace II (Břeclav-Pohansko) P. Dreslerz 0/0/0 3 týdny.4 4P
FF:AEB_A13cPraxe archeologické exkavace III (v zahraničí) P. Goláňováz 0/0/0 3 týdny.4 6P
FF:AEB_A13dPraxe archeologické exkavace IV (Rokštejn) J. Mazáčkováz 0/0/0 3 týdny.4 6P
16 kreditů

Blok teoretických přednášek k dějinným obdobím

Student/ka získá zkoušky z 5 přednášek (20 kr.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A14aPaleolit a mezolit ve střední Evropě L. Kaňáková Hladíkovázk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14bNeolit a eneolit ve střední Evropě P. Tóthzk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14cDoba bronzová ve střední Evropě K. Šabatovázk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14dDoba železná ve střední Evropě P. Goláňovázk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14eDoba římská a stěhování národů ve střední Evropě J. Macháčekzk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14fDoba raného středověku ve střední Evropě R. Přichystalovázk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14gArcheologie vrcholného středověku ve střední Evropě P. Hrubýzk 2/0/04 -P
28 kreditů

Blok seminářů k dějinným obdobím

Student/ka získá kolokvia z 5 seminářů (15 kr.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A15aPaleolit ve střední Evropě - seminář L. Kaňáková Hladíkovák 0/2/03 -P
FF:AEB_A15bNeolit a eneolit ve střední Evropě - seminář P. Tóthk 0/2/03 -P
FF:AEB_A15cDoba bronzová ve střední Evropě - seminář K. Šabatovák 0/2/03 -P
FF:AEB_A15dDoba železná ve střední Evropě - seminář P. Goláňovák 0/2/03 -P
FF:AEB_A15eDoba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář J. Macháčekk 0/2/03 -P
FF:AEB_A15fDoba raného středověku ve střední Evropě - seminář R. Přichystalovák 0/2/03 -P
FF:AEB_A15gArcheologie vrcholného středověku - seminář J. Mazáčkovák 0/2/03 -P
21 kreditů

Blok přírodovědných předmětů

Student/ka získá celkem 18 kreditů z předmětů přírodovědného bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A16aArcheozoologie M. Nývltová Fišákovák 1/1/03 --
FF:AEB_A16bArcheobotanika M. Hajnalovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AEB_A16cGeofyzikální metody v archeologii P. Milok 1/1/03 --
FF:AEB_A16dGeoarcheologie L. Lisák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 5-
FF:AEB_A16ePraktická mikroskopie pro archeology L. Kaňáková Hladíkovák 2/2/03 --
FF:AEB_A16fBasics of Archaeogenetics Z. Hofmanovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
PřF:Bi5125Antropologie pro archeology E. Drozdovák 0/3/04 --
PřF:G4121Kvartérní geologie M. Ivanovzk 2/1/05 --
PřF:G9721Petroarcheologie J. Petříkzk 2/0/03 --
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 --
PřF:GA241Petroarcheologie keramiky M. Hložekz 1/1/02 --
PřF:GA261Geoarcheologie v praxi J. Petříkz 2/1/03 --
FF:KLB_203Archeologie izotopů: interdisciplinární projekt V. Klontzaz 0/0/0- --
42 kreditů

Předměty povinně volitelné výběrové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AES_101Dějiny archeologie ve střední Evropě P. Kostrhunk 2/0/03 --
FF:AES_102Právní rámec záchr. arch. výzkumu v ČR K. Malaníkovák 2/0/03 --
FF:AES_103Muzeologie pro archeology P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_104Analýza štípané industrie L. Kaňáková Hladíkovák 1/1/03 --
FF:AES_105Parohová a kostěná industrie od paleolitu po raný středověk R. Přichystalovák 2/0/03 --
FF:AES_106Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku R. Přichystalováz 2/0/03 --
FF:AES_107Antická a keltská numismatika P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_108Středověká numismatika P. Hrubýz 2/0/03 --
FF:AES_109Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:AES_110Teorie archeologické památkové péče P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_201Speciální přednáška P. Hrubýk 0/0/03 --
FF:AES_203Metodologie zpracování raně středověké keramiky J. Macháčekz 0/2/04 --
FF:AES_204Etnoarcheologie P. Květinak 4/0/05 --
FF:AES_205Archeologie odpadu a věcí D. Sosnak 4/0/05 --
FF:AES_206Gender and the body in archaeology K. Šabatovák 1/1/0 blokově.4 --
FF:AES_301Pravěké umění Evropy L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 --
FF:AES_302Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu P. Nerudak 2/0/03 --
FF:AES_303Fenomén zvoncovitých pohárů v Evropě K. Šabatovák 4/0/03 --
FF:AES_304Horní Podunají v době bronzové a halštatské O. Chvojkak 2/0/03 --
FF:AES_305Vztah člověka a zvířete v paleolitu M. Galetovák 2/0/03 --
FF:AES_306Bronze Age Lives in Europe K. Šabatovák 8/0/03 --
FF:AES_401Vybrané otázky časné doby historické I P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_402Vybrané otázky časné doby historické II P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_501Sídlištní archeologie P. Milok 2/0/03 --
FF:AES_502Raně středověká pohřebiště Š. Ungermank 2/0/03 --
FF:AES_503Hedeby. Northern and eastern periphery of the Frankish Empire K. Šabatováz 0/0/0 blokově.3 --
FF:AES_504Mikulčice v raném středověku J. Macháčekk 0/0/0 bloková výuka na základně v Mikulčicích.3 --
FF:AES_601Od raně středověké aglomerace k právnímu městu R. Procházkak 2/0/03 --
FF:AES_602Církevní řády a jejich stavby M. Plačekz 2/0/03 --
FF:AES_603Feudální sídla ve střední Evropě M. Dejmalz 2/0/03 --
FF:AES_604Stavebně historický průzkum J. Mazáčkovák 0/2/03 --
FF:AES_605Praktická cvičení ze středověkého vojenství J. Mazáčkovák 1/1/0 blokově.3 --
FF:AES_606Středověká montánní archeologie P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_607Speciální témata archeologie novověku P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_702Využití geografických informačních systémů v archeologii - seminář P. Dreslerz 0/2/03 --
FF:AES_703Prostorová analýza a modelování v archeologii P. Dreslerk 2/0/03 --
FF:AES_704Kresebná dokumentace pro pokročilé S. Plchováz 1/2/03 --
FF:AES_705Digitální fotografická dokumentace artefaktů J. Šeinerz 0/2/03 --
FF:AES_706Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů V. Nosekz 0/2/03 --
FF:AES_707Seminář statistiky pro archeology K. Šabatovák 0/2/03 --
FF:AES_708Dálkový průzkum země K. Šabatováz 2/0/03 --
FF:AES_709Landscape Archaeology M. Kempfk 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
FF:AES_801Praxe archeologické prospekce M. Prišťákováz 0/0/0 5 dní terénních prospekcí.3 --
FF:AES_802Praktikum z experimentální archeologie K. Těsnohlídkováz 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_803Aplikace stávajících a moderních metod SHP J. Mazáčkovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_804Tuzemské stáže v institucích I R. Přichystalováz 0/0/0 120 odpracovaných hodin.4 --
FF:AES_805Tuzemské stáže v institucích II R. Přichystalováz 0/0/0 120 odpracovaných hodin.5 --
FF:AES_806Zahraniční studijní stáž - dlouhodobá P. Goláňováz 0/0/020 --
FF:AES_807Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku P. Vachůtz 0/0/0 výuka probíhá blokově.2 --
FF:AES_808Odborná exkurze P. Dreslerz 0/0/0 3-10 dní.4 --
FF:AES_809Zahraniční stáž - krátkodobá P. Goláňováz 0/0/03 --
FF:AES_810Záchranný archeologický výzkum I R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:AES_813Záchranný archeologický výzkum II R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:HIAb06bStředověké dějiny českých zemí L. Janz 1/1/03 --
FF:HIAb06dStředověké dějiny českých zemí L. Janz 1/1/03 --
FF:HIAb06eObecné dějiny středověku M. Wihodazk 1/1/03 --
FF:KLA_104Archeologické doklady kultu a náboženství V. Klontzazk 2/0/0 0.4 --
FF:KLB_102Etruskové V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_104Úvod do antické epigrafiky V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_105Kultura star. Předního Východu a Egypta V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_107Řecká architektura a urbanismus V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_112Římská toreutika - kovové nádoby z období pozdní republiky až konce dominátu V. Klontzak 2/1/03 --
FF:KLB_114The buildings and the images of the imperial cult V. Klontzak 1/1/0 0.3 --
220 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Téma bakalářské diplomové práce si posluchač domluví osobně s interním učitelem ústavu. Práci je nutno zadat nejpozději před započetím 5. semestru bakalářského studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A17aSeminář k bakalářské práci I P. Hrubýz 0/0/0 seminář probíhá blokově.5 5Z
FF:AEB_A17bSeminář k bakalářské práci II P. Hrubýz 0/0/0 seminář probíhá blokově.5 6Z
FF:AEB_A18Bakalářská diplomová práce P. Hrubýz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Volitelné předměty

Student/ka získá celkem 12 kreditů z předmětů jiných oborů podle svého výběru.