FF FBJBSpSCR Chorvatština
Název anglicky: Croatian
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-JBS_ Jihoslovanská a balkánská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů
Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Student specializace "chorvatština" je povinen absolvovat všechny povinné předměty společného základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy P. Pilchzk 1/1/05 1Z
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 2-
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 1Z
FF:JSB101Úvod do problematiky jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/03 1Z
FF:JSB102Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 3P
FF:JSB201Srovnávací morfologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 3P
FF:JSB251Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku P. Stehlíkzk 1/1/03 2P
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 3Z
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 4P
FF:JSB254Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. Stehlíkzk 1/1/03 3P
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 5P
FF:JSB351Jihoslovanské literatury 20. století I. P. Stehlíkzk 1/1/04 4P
FF:JSB352Etnická historie a současnost Balkánu V. Štěpánekzk 2/0/04 5-
FF:JSB353Jihoslovanské literatury 20. století II P. Stehlíkzk 1/1/03 5P
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Druhý jihoslovanský jazyk

Studenti specializace "chorvatština" si během studia zvolí další jihoslovanský jazyk, jehož dva semestry absolvují.

Druhý jihoslovanský jazyk I
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBbg210Bulharština pro začátečníky I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSBmk210Makedonština pro začátečníky I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSBsl210Slovinština pro začátečníky I M. Kosiz 0/2/03 --
9 kreditů
Druhý jihoslovanský jazyk II
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBbg220Bulharština pro začátečníky II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSBmk220Makedonština pro začátečníky II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSBsl220Slovinština pro začátečníky II M. Kosizk 0/2/04 --
12 kreditů
Blok II: Jazykovědné předměty

Studenti specializace "chorvatština" musí během studia povinně získat 4 kredity za předměty bloku II.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB011Srbochorvatština: zrod, vývoj, rozpad P. Krejčízk 2/0/04 3P
FF:JSB021Lexikologie a lexikografie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/05 4P
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 2P
14 kreditů
Blok III: Historie a kulturní studia

Studenti specializace "chorvatština" musí povinně během studia získat 12 kreditů za předměty z bloku III.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB052Literatura a kultura pravoslavného Balkánu za národního obrození V. Štěpánekzk 1/1/04 3P
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 3P
FF:JSB057Dějiny a kultura Balkánu v osmanské době V. Štěpánekzk 1/1/04 2P
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 1P
FF:JSB066Kosovská otázka: od srbského a albánského národního obrození po současnost V. Štěpánekz 1/1/04 6P
FF:JSB067Východní otázka 1878–1918 a její současná rezidua V. Štěpánekz 1/1/04 4P
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 6P
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 --
33 kreditů
Blok IV: Doplňující předměty

Studenti specializace "chorvatština" musí během svého studia získat alespoň 8 kreditů za absolvování předmětů bloku IV.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB051Kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB053Tvůrčí analýza literárního textu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB058Dějiny a kultura Slovinců V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:JSB059Balkán v českých cestopisech V. Štěpánekk 1/1/04 --
FF:JSB060Mírotvorná antropologie V. Štěpánekz 0/0/04 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB074Problém zvaný Bosna P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB078Základy práce s odborným textem V. Štěpánekz 1/1/04 --
39 kreditů
Blok V: Reálie a zeměvěda současných jihoslovanských států

Studenti specializace "chorvatština" musí během studia získat 3 kredity za absolvování předmětů bloku V.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB061Současné Srbsko P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB062Současné Slovinsko M. Przybylskizk 1/1/04 --
FF:JSB063Současné Bulharsko P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB069Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB070Současná Bosna a Hercegovina: nejkomplikovanější země Evropy? P. Stehlíkzk 1/1/03 --
19 kreditů

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB997Seminář k bakalářské diplomové práci P. Krejčíz 0/2/010 6P
FF:JSB998Bakalářská diplomová práce P. Krejčíz 0/2/0- 6P
10 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB064Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu P. Stehlíkzk 1/1/05 1-
FF:JSB111Jazykový kurz B1 E. Krejčováz 0/6/08 1-
FF:JSB121Jazykový kurz B2 E. Krejčovázk 0/4/06 2-
FF:JSB122Praktický jazyk B2 E. Krejčováz 0/2/04 2-
FF:JSB211Jazykový kurz B3 E. Krejčováz 0/4/06 3P
FF:JSB212Praktický jazyk B3 E. Krejčováz 0/2/04 3-
FF:JSB221Jazykový kurz B4 E. Krejčovázk 0/4/06 4P
FF:JSB222Praktický jazyk B4 E. Krejčováz 0/2/04 4P
FF:JSB224Základy syntaxe současné srbštiny a chorvatštiny P. Krejčízk 1/1/05 4P
FF:JSB311Jazykový kurz B5 E. Krejčováz 0/4/05 5P
FF:JSB321Jazykový kurz B6 E. Krejčovázk 0/2/04 6P
FF:JSB323Překladatelský seminář pro studenty srbštiny a chorvatštiny P. Krejčíz 1/1/04 6P
61 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBspHR999Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KrejčíSZk 0/0/0- --
0 kreditů