FF FBNJpJ Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-NJ_ Německý jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Možno absolvovat v 5. nebo 6. semestru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_283ADiplomový seminář bakalářský I. Zündorfz 0/2/010 5P
FF:NJII_291ABakalářská práce I. Zündorfz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_01AJazyková a překladová cvičení 1 M. Trombikováz 0/6/06 1Z
FF:NJI_02ANěmecká fonetika I. Zündorfzk 0/2/04 1Z
FF:NJI_03AÚvod do jazykovědy V. Bromk 1/1/03 1Z
FF:NJI_04AÚvod do teorie literatury I A. Urválekzk 0/2/04 1Z
FF:NJI_05AJazyková a překladová cvičení 2 M. Trombikovázk 0/6/06 2Z
FF:NJI_06ANěmecká gramatika I I. Zündorfk 1/1/03 2Z
FF:NJI_07AÚvod do teorie literatury II A. Urválekzk 0/2/04 2Z
FF:NJI_08AÚvod do německých dějin V. Bromk 0/2/03 3P
FF:NJI_09AJazyková a překladová cvičení 3 A. Urválekz 0/6/06 3Z
FF:NJI_10AKapitoly z dějin německé literatury I A. Urválekz 1/1/03 3Z
FF:NJI_11ANěmecká gramatika II I. Zündorfz 1/1/03 3Z
FF:NJI_12APráce s textem 1 A. Urválekk 2/0/03 3-
FF:NJI_13AJazyková a překladová cvičení 4 A. Urválekz 0/6/06 4Z
FF:NJI_14AKapitoly z dějin německé literatury II A. Urválekz 1/1/03 4Z
FF:NJI_1411ANěmecká gramatika III V. Bromk 1/1/03 4Z
FF:NJI_15APráce s textem 2 I. Zündorfk 2/0/03 5P
FF:NJI_1691AFrazeologická cvičení II J. Maláz 1/0/02 2P
FF:NJI_169AFrazeologická cvičení I J. Maláz 1/0/02 1-
FF:NJI_17AKapitoly z dějin německé literatury III A. Urválekz 1/1/03 5Z
FF:NJI_171ANěmecká lexikologie I. Zündorfk 1/1/03 5Z
FF:NJI_25AStylistika J. Malázk 2/0/04 5P
FF:NJI_29APolitika, společnost a reálie německy mluvících zemí I V. Bromk 2/0/03 3P
FF:NJI_30APolitika, společnost a reálie německy mluvících zemí II V. Bromk 2/0/03 4P
FF:NJI_31AČetba literárního textu 1 A. Urválekz 1/1/04 --
FF:NJI_32AJazyková a překladová cvičení 5 A. Urválekzk 0/2/04 --
FF:NJI_33AČetba literárního textu 2 A. Urválekz 1/1/04 --
95 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Povinnost absolvovat 12 kreditů z předmětů věnovaných dalším germánským jazykům.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NICF_01Nizozemština pro začátečníky I M. Kosteleckáz 0/2/04 1-
FF:NICF_02Nizozemština pro začátečníky II M. Kosteleckáz 0/2/04 2-
FF:NJII_641BŠvédština pro začátečníky I B A. Kempez 0/2/04 1-
FF:NJII_65BŠvédština pro začátečníky II A. Kempez 0/2/04 2-
16 kreditů

Blok 2

Nutno nasbírat minimálně 32 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_3261BTutoriál: Německá jazykověda I. Zündorfk 0/0/03 3-
FF:NJI_488BProjekt - verze bakalářská A. Urválekk 1/1/04 3-
FF:NJII_109BNěmecká hospodářská komunikace D. Spěvákováz 0/2/05 3-
FF:NJII_117BVybrané látky středověké literatury V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_1225BOd Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století A. Urválekk 0/2/05 --
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/05 --
FF:NJII_132BČesko-německé jazykové kontakty V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_137BStředověké kroniky V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_199B"Wie kann ich meine Aussprache verbessern"? J. Köckk 1/1/04 --
FF:NJII_2225BNěmecké konzervativní myšlení A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_30BŠvýcarská literatura A. Urválekk 1/0/02 --
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/05 --
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/05 --
FF:NJII_37BÚvod do frazeologie J. Maláz 0/1/02 3-
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/05 --
FF:NJII_39BLiteratura v NDR A. Urválekk 1/0/02 --
FF:NJII_41BMoravská německá literatura 1888 - 1924 Z. Marečekk 0/2/05 --
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/05 --
FF:NJII_471BTexty kulturní teorie J. Budňákk 0/2/05 --
FF:NJII_472BGermanistické časopisy J. Budňákk 0/2/05 --
FF:NJII_473BProblém němectví v poválečné německé literatuře A. Urválekk 0/2/05 --
FF:NJI_491BVýběrová přednáška I A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_496BVýběrová přednáška II A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_720BBible a německá literatura J. Munzark 1/0/02 --
FF:NJII_7278BAkademické psaní - Jak psát bakalářskou práci? I. Zündorfk 0/2/03 --
FF:NJII_7291BDivadelní workshop: JS S. Steinbichlk 0/4/05 4-
FF:NJII_7308BDivadelní workshop: PS S. Steinbichlk 0/2/04 3-
FF:NJI_314BDebatování Z. Marečekz 0/2/04 3-
FF:NJI_325bTutoriál ke komunikativní gramatice I I. Zündorfk 0/0/04 4-
FF:NJI_326BTutoriál: Písemná bakalářská zkouška I. Zündorfk 0/0/03 3-
FF:NJII_971BKreativní psaní (Lange Nacht der kurzen Texte) Z. Marečekz 0/2/03 3-
153 kreditů

Volitelné předměty

Nutnost nasbírat minimálně 20 kreditů z dalších předmětů na MU.