FF FNVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Student je povinen absolvovat všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_41aDiplomový seminář I. V. Maňasz 0/2/0 8 hodin výuky, 8 hodin individuálních konzultací.15 3P
FF:HVK_41bDiplomový seminář II. V. Maňasz 0/2/015 4P
FF:HV_794Projekt diplomové práce J. Perutkováz 0/0/0 8 hodiny individuální konzultace.- 2P
FF:HVK_42Magisterská diplomová práce J. Perutkováz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:HVK_43Státní magisterská zkouška J. PerutkováSZk 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Student je povinen absolvovat všechny uvedené předměty. Pozor, přednášky se realizují s dvouletou periodicitou, je nutné si zapsat ty, které jsou aktuálně vypsány. Na předměty s kódem VH chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_103Metodologie hudební vědy M. Bekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 1Z
FF:HVK_54Dějiny hudební teorie L. Spurnýzk 0/0/0 8 hodin.10 2Z
FF:HVK_725Němčina pro muzikology J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 --
FF:HVK_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 3Z
FF:HVK_756Mikrotektonika M. Štědroňzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 --
FF:HV_01bHudební historiografie M. Bekzk 1/1/05 2Z
FF:HV_795aAkademický seminář I J. Perutkovák 0/2/04 1P
FF:HV_795bAkademický seminář II J. Perutkovák 0/2/04 2P
63 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student se řídí pokyny uvedenými v jednotlivých blocích.

Blok 1

V průběhu magisterského studia je nutno zvolit jeden dvousemestrální seminář. Student za něj získá celkem 6 kreditů. Na tyto semináře chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně. K těmto seminářům je nutno ještě na podzim zapsat předmět HVK_111a a na jaře HVK_111b (absolvuje-li student seminář zaměřený na hudbu starších slohových období nebo hudební topografii), případně na podzim HVK_112a a na jaře HVK_112b (absolvuje-li student seminář zaměřený na hudbu mladších slohových období, lexikografii či jinou systematickou disciplínu hudební vědy). Uvedené čtyři předměty nemají vlastní rozvrh, jedná se o metodologické konzultace a o plnění seminárních úkolů menšího rozsahu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH20aEdiční seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek za semestr.3 --
FF:ASH20bEdiční seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek.3 --
FF:HV_700aHudebně lexikografický seminář I. P. Macekz 0/2/03 1P
FF:HV_700bHudebně lexikografický seminář II. P. Macekz 0/2/03 2P
FF:HV_750aSeminář hudební topografie I. V. Maňasz 0/2/03 1P
FF:HV_750bSeminář hudební topografie II. V. Maňasz 0/2/03 2P
FF:HV_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 1P
FF:HV_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 2P
FF:HV_93aSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" I. J. Perutkováz 0/2/03 1P
FF:HV_93bSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" II. J. Perutkováz 0/2/03 2P
FF:HV_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. L. Spurnýz 0/2/03 1P
FF:HV_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. L. Spurnýz 0/2/03 2P
FF:HV_98aSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" I. J. Zahrádkaz 0/2/03 1P
FF:HV_98bSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" II. J. Zahrádkaz 0/2/03 2P
FF:HVK_111aSeminář A I. V. Maňasz 0/011 --
FF:HVK_111bSeminář A II. V. Maňasz 0/0/011 --
FF:HVK_112aSeminář B I. V. Maňasz 0/0/011 --
FF:HVK_112bSeminář B I. V. Maňasz 0/011 --
86 kreditů

Blok 2

V průběhu magisterského studia je nutno zvolit nejméně jednu z uvedených přednášek (podle toho, jak jsou aktuálně vypsány). Každá z uvedených přednášek má 5 kreditů. Na tyto přednášky chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_312Riemann a Schenker. Přístupy k hudební analýze L. Spurnýk 2/0/05 1-
FF:HV_553Četba textů k hudební estetice a teorii L. Spurnýz 0/2/05 2-
FF:HV_57Česká hudební terminologie 14. - 19. století M. Štědroňk 2/0/05 1-
FF:HV_701Sondy do dějin melodie 17. - 19. století M. Štědroňk 1/1/05 2-
FF:HV_706Literární opera M. Bekk 2/0/05 1-
FF:HV_728Hudebně dramatická tvorba L. Janáčka J. Zahrádkak 2/0/05 2-
FF:HV_739Úvod do hudební sémiotiky L. Spurnýzk 2/0/05 1-
FF:HV_756Mikrotektonika M. Štědroňzk 1/1/05 2-
FF:HV_785Ferruccio Busoni L. Spurnýk 2/0/05 1-
FF:HV_812Vokálně instrumentální formy vrcholného baroka J. Perutkovák 1/1/05 --
50 kreditů

Blok 3

K doplnění nutného počtu kreditů v magisterském studiu v kombinované formě student zapisuje z uvedených předmětů. Na přednášky s kódem VH chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 1-
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 2-
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 3-
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 4-
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_49Ruská opera 19.a 20. století M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_705Vítězslav Novák a jeho škola L. Spurnýk 2/0/03 --
FF:HV_707Od opery k musicalu M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_714aAlois Hába a jeho škola L. Spurnýzk 2/0/05 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/1/03 --
FF:HV_742Edice hudby 17. a 18. století - cvičení J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:VH_708Igor Stravinskij a problematika neoklasicismu V. Maňask 2/0/03 --
52 kreditů

Volitelné předměty

Z volně volitelných předmětů student zapisuje přednostně uvedené předměty vztahující se k praxi.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
12 kreditů