FF FNVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-VH_ Hudební věda

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_41aDiplomový seminář I. V. Maňasz 0/2/0 8 hodin výuky, 8 hodin individuálních konzultací.15 3P
FF:HVK_41bDiplomový seminář II. V. Maňasz 0/2/015 4P
FF:HV_794Projekt diplomové práce J. Perutkováz 0/0/0 8 hodiny individuální konzultace.- 2P
FF:HVK_42Magisterská diplomová práce J. Perutkováz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:HVK_43Státní magisterská zkouška J. PerutkováSZk 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_103Metodologie hudební vědy M. Bekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 1Z
FF:HVK_54Dějiny hudební teorie L. Spurnýzk 0/0/0 8 hodin.10 2Z
FF:HVK_725Němčina pro muzikology J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 --
FF:HVK_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 3Z
FF:HVK_756Mikrotektonika M. Štědroňzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 --
FF:HV_01bHudební historiografie M. Bekzk 1/1/05 2Z
FF:HV_795aAkademický seminář I J. Perutkovák 0/2/04 1P
FF:HV_795bAkademický seminář II J. Perutkovák 0/2/04 2P
63 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

V průběhu magisterského studia je nutno zvolit jeden dvousemestrální seminář. Student za něj získá celkem 6 kreditů. Na tyto semináře chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně. K těmto seminářům je nutno ještě na podzim zapsat předmět HVK_111a a na jaře HVK_111b (absolvuje-li student seminář zaměřený na hudbu starších slohových období nebo hudební topografii), případně na podzim HVK_112a a na jaře HVK_112b (absolvuje-li student seminář zaměřený na hudbu mladších slohových období, lexikografii či jinou systematickou disciplínu hudební vědy). Uvedené čtyři předměty nemají vlastní rozvrh, jedná se o metodologické konzultace a o plnění seminárních úkolů menšího rozsahu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH20aEdiční seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek za semestr.3 --
FF:ASH20bEdiční seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek.3 --
FF:HV_700aHudebně lexikografický seminář I. P. Macekz 0/2/03 1P
FF:HV_700bHudebně lexikografický seminář II. P. Macekz 0/2/03 2P
FF:HV_750aSeminář hudební topografie I. V. Maňasz 0/2/03 1P
FF:HV_750bSeminář hudební topografie II. V. Maňasz 0/2/03 2P
FF:HV_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 1P
FF:HV_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 2P
FF:HV_93aSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" I. J. Perutkováz 0/2/03 1P
FF:HV_93bSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" II. J. Perutkováz 0/2/03 2P
FF:HV_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. L. Spurnýz 0/2/03 1P
FF:HV_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. L. Spurnýz 0/2/03 2P
FF:HV_98aSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" I. J. Zahrádkaz 0/2/03 1P
FF:HV_98bSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" II. J. Zahrádkaz 0/2/03 2P
FF:HVK_111aSeminář A I. V. Maňasz 0/011 --
FF:HVK_111bSeminář A II. V. Maňasz 0/0/011 --
FF:HVK_112aSeminář B I. V. Maňasz 0/0/011 --
FF:HVK_112bSeminář B I. V. Maňasz 0/011 --
86 kreditů

Blok 2

V průběhu magisterského studia je nutno zvolit nejméně jednu z uvedených přednášek (podle toho, jak jsou aktuálně vypsány). Každá z uvedených přednášek má 5 kreditů. Na tyto přednášky chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_312Riemann a Schenker. Přístupy k hudební analýze L. Spurnýk 2/0/05 1-
FF:HV_553Četba textů k hudební estetice a teorii L. Spurnýz 0/2/05 2-
FF:HV_57Česká hudební terminologie 14. - 19. století M. Štědroňk 2/0/05 1-
FF:HV_701Sondy do dějin melodie 17. - 19. století M. Štědroňk 1/1/05 2-
FF:HV_706Literární opera M. Bekk 2/0/05 1-
FF:HV_728Hudebně dramatická tvorba L. Janáčka J. Zahrádkak 2/0/05 2-
FF:HV_739Úvod do hudební sémiotiky L. Spurnýzk 2/0/05 1-
FF:HV_756Mikrotektonika M. Štědroňzk 1/1/05 2-
FF:HV_785Ferruccio Busoni L. Spurnýk 2/0/05 1-
FF:HV_812Vokálně instrumentální formy vrcholného baroka J. Perutkovák 1/1/05 --
50 kreditů

Blok 3

K doplnění nutného počtu kreditů v magisterském studiu v kombinované formě student zapisuje z uvedených předmětů. Na přednášky s kódem VH chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 1-
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 2-
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 3-
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 4-
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_49Ruská opera 19.a 20. století M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_705Vítězslav Novák a jeho škola L. Spurnýk 2/0/03 --
FF:HV_707Od opery k musicalu M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_714aAlois Hába a jeho škola L. Spurnýzk 2/0/05 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/1/03 --
FF:HV_742Edice hudby 17. a 18. století - cvičení J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:VH_708Igor Stravinskij a problematika neoklasicismu V. Maňask 2/0/03 --
52 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
12 kreditů