Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KASOVIĆ, Mario, Lovro ŠTEFAN, Krunoslav BOROVEC, Martin ZVONAŘ a Jan CACEK. Effects of Carrying Police Equipment on Spatiotemporal and Kinetic Gait Parameters in First Year Police Officers. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel (Switzerland): MDPI AG, 2020, roč. 17, č. 16, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17165750.
 2. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4.
 3. KRÁLOVÁ, Tereza, Tereza HAMMEROVÁ, Marián VANDERKA, Jan CACEK, Michal BOZDĚCH a Václav VRBAS. The Effect of 8 Weeks of Complex Training Methods on the Countermovement Jump Performance. Studia sportiva. 2020, roč. 14, č. 2, s. 8-17. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2020-2-1.
 4. KUNDERA, Tadeáš, Pavlína VACULÍKOVÁ a Jan CACEK. Vliv délky intervalu zatížení u vysoce intenzivního intervalového tréninku na změnu ukazatelů aerobní vytrvalosti. In prof. PaedDr. Ivan Čilík, CSc., doc. PaeDdr. Martin Pupiš, Ph.D., PaedDr. Zuzana Pupišová, Ph.D., Mgr. Vladimír Franek. Atletika 2019 medzinárodná vedecká konferencia. Bánská Bystrica, 2020. s. 71-83. ISBN 978-80-8141-223-3.
 5. 2019

 6. KRÁLOVÁ, Tereza, Jiří GĄSIOR, Marián VANDERKA, Jan CACEK, Tomáš VENCÚRIK, Dominik BOKŮVKA a Tereza HAMMEROVÁ. Correlation analysis of olympic-style weightlifting exercises and vertical jumps. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 26-32. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-2-3.
 7. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA, Jan CACEK, Matěj MATURA a Filip POPELKA. Effect of post-activation potentiation by combining heavy squats and sprints on the countermovement long jump (Pilot study). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 12, č.2, s. 220-226. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2018-2-22.
 8. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change of Hamstrings: Quadriceps Ratio and on Change of 1 Repetition Maximum. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 33-39. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-2-4.
 9. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
 10. JANÍKOVÁ, Marcela, Vladimír JŮVA a Jan CACEK. Sportovní trenér: vymezování profese a její různé podoby a problémy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 1, s. 63-85. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.14.
 11. GRASGRUBER, Pavel, Nikola STRAČÁROVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Tomáš KALINA, Stipan PRCE, Stevo POPOVIČ, Predrag POTPARA a Ivan DAVIDOVIC. The coast of giants: an anthropometric survey of high schoolers on the Adriatic coast of Croatia. PeerJ — the Journal of Life and Environmental Sciences. 2019, roč. 7, e6598, s. 1-31. ISSN 2167-8359. doi:10.7717/peerj.6598.
 12. VAJČNEROVÁ, Edita, Simon ŠIŠKA, Jan CACEK, Marek CHLUMSKÝ a Michal BOZDĚCH. Vztah speciální výkonnosti a úrovně vybraných specifických atletických parametrů u hráčů florbalu. ATLETIKA 2019. Banská Bystrica: Dali-BB, s.r.o.,Banská Bystrica, 2019, roč. 2019, s. 64-70, 283 s.
 13. 2018

 14. KRÁLOVÁ, Tereza, Václav VRBAS, Tereza HAMMEROVÁ, Marián VANDERKA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Comparison of the two types of complex training with intensity over 90 % Pmax. In 23rd annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE: SPORT SCIENCE AT THE CUTTING EDGE, 4 - 7 July 2018, Dublin - Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
 15. HOŘÁK, Martin, Filip ZLÁMAL, Robert ILIEV, Jan KUČERA, Jan CACEK, Lenka SVOBODOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Exercise-induced circulating microRNA changes in athletes in various training scenarios. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0191060.
 16. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Global Correlates of Cardiovascular Risk: A Comparison of 158 Countries. Nutrients. Basel, Schwitzerland: MDPI AG, 2018, roč. 10, č. 4, s. 1-39. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu10040411.
 17. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change in H:Q Ratio. In 23rd Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 4th - 7th July 2018, Dublin – Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
 18. CHRENKO, Stefan, Jan CACEK, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Jan ONDRÁČEK. MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ JUNIORŮ BĚHEM TRÉNINKU VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE. In Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. s. 63-70. ISBN 978-80-8141-196-0.
 19. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ a Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 330-337. ISBN 978-80-8141-196-0.
 20. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA, Jan CACEK a Tereza HAMMEROVÁ. Posilování s olympijskou činkou a vzpírání v kondiční přípravě mládeže. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. 1. vyd. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 175-181. ISBN 978-80-8141-196-0.
 21. ŠIŠKA, Simon, Jan CACEK a Milan KABÁT. Vplyv aktívneho odpočinku na opakované rýchlostno-silové zaťaženie. In Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. s. 197-205. ISBN 978-80-8141-196-0.
 22. 2017

 23. KOLÍNSKÝ, Roman, Jan CACEK, Kateřina STRAŠILOVÁ a Jiří ZHÁNĚL. Analýza efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku (HIIT). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 53-66. ISSN 1802-7679.
 24. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA, Jan CACEK a Tereza HAMMEROVÁ. Anthropometric characteristics and somatotypes of male and female elite throwers from the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 1059-1068. ISBN 978-80-210-8816-0.
 25. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA, Marie SVOBODOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Nikola STRAČÁROVÁ a Jan HULEŠ. BODY HEIGHT, BODY COMPOSITION AND LIFESTYLE OF CZECH HIGH SCHOOL STUDENTS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 624-631. ISBN 978-80-210-8917-4.
 26. SVOBODOVÁ, Lenka, Akaninyene Arnold SUNDAY, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Anuoluwapo Ajani ADENIRAN. Effect of broad jump on leg motor fitness of male university students in Czech Republic and Nigeria. In doc. PaedDr. Martin Pupiš, Ph.D., PaedDr. Zuzana Pupišová, Ph.D. Kondičný tréning v roku 2017. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF Banská Bystrica, 2017. s. 78-84, 309 s. ISBN 978-80-8141-165-6.
 27. HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tereza KRÁLOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2017. s. 51-56. ISBN 978-80-553-3148-5.
 28. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 29. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 30. BOKŮVKA, Dominik, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jiří NYKODÝM a Tomáš VENCÚRIK. Relationship between maximum leg curl/knee extension performance and 10m sprint performance of amateur soccer players. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 767-775. ISBN 978-80-210-8917-4.
 31. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA a Tereza HAMMEROVÁ. RELATIONSHIP BETWEEN THE ISOKINETIC STRENGTH OF THE KNEE FLEXORS, KNEE EXTENSORS, AND SPRINT RUNNING PERFORMANCE IN ELITE FOOTBALL PLAYERS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 1032-1040. ISBN 978-80-210-8917-4.
 32. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Pavel VACENOVSKÝ a Tomáš KALINA. THE EFFECT OF THE IMMEDIATE APPLICATION OF DIFFERENT KINDS OF STRETCHING ON VERTICAL JUMP IN THE ATHLETES - JUMPERS. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 598-602. ISBN 978-953-317-049-7.
 33. GRASGRUBER, Pavel, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Jan CACEK. THE PHYSIQUE OF NATIONAL OLYMPIC TEAMS AND IMPLICATIONS FOR TALENT SELECTION. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 331-344. ISBN 978-80-210-8917-4.
 34. BÍLÝ, Jiří, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Akaninyene Arnold SUNDAY. Vliv plyometrického tréninku (depth jump) na běžeckou a cyklistickou ekonomiku pohybu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 8-15. ISSN 1802-7679.
 35. 2016

 36. BÍLÝ, Jiří, Jan CACEK a Tomáš KALINA. ELECTROSTIMULATION: PART OF THE WARM-UP BEFORE THE PERFORMANCE IN COUNTERMOVEMENT JUMP. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2016. s. 131-138. ISBN 978-80-210-8129-1.
 37. GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan CACEK. FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research. Sweden: Co-Action Publishing, 2016, roč. 2016, č. 60, s. nestránkováno, 27 s. ISSN 1654-6628. doi:10.3402/fnr.v60.31694.
 38. GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology. Amsterdam: Elsevier Inc., 2016, May 2016, č. 21, s. 172-195. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2016.01.005.
 39. HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tomáš VODIČKA a Tereza KRÁLOVÁ. Poměr síly hamstringů a čtyřhlavého svalu stehenního u studentů Fakulty sportovních studií MU. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2016. 1. vydání. Banská Bystrica (Slovenská republika): Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 436-443. ISBN 978-80-8141-138-0.
 40. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA a Jan CACEK. Porovnání názorů atletů - vrhačů na problematiku dopingu u vybraných věkových kategorií. In Pavel Slepička. Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016. s. 108 - 121. ISBN 978-80-87647-29-5.
 41. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - Deutsch. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. 234 s. ISBN 978-80-210-8421-6.
 42. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - English. první vydání/ Brno. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. ISBN 978-80-210-8420-9.
 43. 2015

 44. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA a Jan CACEK. Intraindividuální závislost mezi výkonem v hodu kladivem a úrovní obecných a speciálních silových schopností u vrcholové kladivářky. In ATLETIKA 2015. Praha: katedra atletiky UK FTVS, 2015. s. 98-102. ISBN 978-80-904237-3-2.
 45. VEČEŘA, Karel a Jan CACEK. Rozvoj silových schopností v přípravě mladých fotbalistů. [Praha]: Unie českých fotbalových trenérů ČMFS., 2015.
 46. HRAZDÍRA, Eduard, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The comparison of flexibility and physical Characteristics in Czech Adult Population. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. s. 61-65. ISBN 978-88-7587-718-7.
 47. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. s. 53-60. ISBN 978-88-7587-718-7.
 48. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Linda KMEŤOVÁ. The running economy difference between running barefoot and running shod. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2015, Vol 10, No 1Proc, s. 399-403. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.31.
 49. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2.
 50. 2014

 51. CVEČKA, Ján, Jan CACEK a Jan ONDRÁČEK. Agings and the parameters in static postural way. In Alicante, Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Španělsko: University of Alicante, 2014. s. 533-537. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.43.
 52. CACEK, Jan a Jiří BÍLÝ. Aktuální formy a metody atletických disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7305-0.
 53. CACEK, Jan, Tomáš KALINA a Jiří BÍLÝ. AKUTNÍ EFEKT SILOVĚ-VYTRVALOSTNÍHO TRÉNINKU NA UKAZATELE BĚŽECKÉ EKONOMIKY V INTERVALU 48 HODIN. In Ivan Čilík, Martin Pupiš, Zuzana Pupišová, Nikoleta Kušnírová. Atletika 2014 - recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Slovenský atletický zväz, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Filozofická fakulta Katedra telesnej výchovy a Politechnika Opolska v Opole, 2014. s. 130-136. ISBN 978-80-8141-076-5.
 54. KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Akutní změny v běžecké ekonomice po tréninkové jednotce plyometrického tréninku. In Spolupráce v kinantropologii II. 2014. ISBN 978-80-210-6919-0.
 55. HEDBÁVNÝ, Petr, Jan CACEK a Lenka SVOBODOVÁ. Anthropometric characteristics in Czech elite female gymnasts. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.
 56. VEČEŘA, Karel, Radek NEKULA a Jan CACEK. Aplikace strečinku v tréninkovém procesu ve fotbale. 2014. vyd. 2014.
 57. BÍLÝ, Jiří a Jan CACEK. Effect of the neuromuscular activation of knee extensors on vertical jump by using electrostimulation method. In Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 512-518. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.40.
 58. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and the educational attainment of the Czech female population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 388-397. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.24.
 59. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-127. ISBN 978-80-210-6852-0.
 60. VEČEŘA, Karel, Jan CACEK a Radek NEKULA. Kompenzační cvičení ve fotbale. 2014. vyd. 2014.
 61. CACEK, Jan. Kondiční trénink I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 43 s. ISBN 978-80-210-7316-6.
 62. CACEK, Jan a Lucia NĚMCOVÁ. Kondiční trénink II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 25 s. ISBN 978-80-210-7317-3.
 63. CACEK, Jan. Kondiční trénink III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 47 s. ISBN 978-80-210-7318-0.
 64. GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. PHYSICAL VARITION AMONG NATIONAL OLYMPIC TEAMS AND IMPLICATIONS FOR RATIONAL PROGRAMS OF SPORTS TALENT SELECTION. In 11th International Scientific Conference on Transformation Processes in sport - MSA Podgorica 2014. 2014. ISBN 978-9940-569-09-9.
 65. VILÍM, Martin, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Eduard HRAZDÍRA. Porovnání izometrické síly horních končetin u žen starších 18 let v České republice. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 69 - 82. ISSN 1802-7679.
 66. CVEČKA, Ján, Pavel KORVAS, Jan CACEK, Miloš LUKÁŠEK, Tomáš KALINA a Josef MALEČEK. Porovnanie preferovanej a maximálnej rýchlosti chôdze rôznych vekových skupín českej populácie. In Martin Zvonař, Pavel Korvas, Ján Cvečka. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 68-81. ISBN 978-80-210-6851-3.
 67. ADAMÍK, Richard a Jan CACEK. Problematika testování aerobní zdatnosti u dospělé populace. Studia Sportiva. Brno, Cejl 892/32: Masarykova univerzita, 2014, neuveden, č. 3, s. 137 - 151. ISSN 1802-7679.
 68. VEČEŘA, Karel, Jan CACEK a Radek NEKULA. Specializace I fotbal. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 20 s. ISBN 978-80-210-7394-4.
 69. VEČEŘA, Karel, Jan CACEK a Radek NEKULA. Specializace II fotbal. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 33 s. ISBN 978-80-210-7185-8.
 70. VEČEŘA, Karel a Jan CACEK. Specializace III fotbal. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7187-2.
 71. CACEK, Jan. Spiroergometrické testy. Brno: FC ZBROJOVKA BRNO a.s., 2014. 2 s.
 72. CACEK, Jan, Tomáš KALINA a Martin DOLEŽAL. Strength training and changes in the dynamics of running economy. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 467-473. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.34.
 73. CACEK, Jan. Struktura sportovního výkonu v atletických bězích na střední a dlouhé tratě. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 81-85. ISBN 978-80-210-6695-3.
 74. HRAZDÍRA, Eduard, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The comparison of flexibility and physical characteristics in czech adult population. In INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.
 75. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Pavel GRASGRUBER. The dynamics of changes in the indicators of running economy within 48 hours after application of explosive strength training. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 417-421. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.27.
 76. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic. In INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.
 77. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Martin SEBERA. The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend. Economics and Human Biology. Elsevier Inc., 2014, roč. 15, December 2014, s. 81-100. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2014.07.002.
 78. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA a Martin VILÍM. Ukazatele obezity vzhledem k pohybové aktivitě u různých věkových skupin populace žen České republiky. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 3, s. 49-67. ISSN 1802-7679.
 79. CVEČKA, Ján, Pavel KORVAS, Jan CACEK, Miloš LUKÁŠEK, Tomáš KALINA a Josef MALEČEK. Vplyv starnutia na vybrané parametre statického postoja. In Martin Zvonař, Pavel Korvas, Ján Cvečka. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 82-87. ISBN 978-80-210-6851-3.
 80. CACEK, Jan, Pavel GRASGRUBER a Dita HLAVOŇOVÁ. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-6852-0.
 81. VEČEŘA, Karel a Jan CACEK. Základy silové přípravy fotbalistů. 2014.
 82. CACEK, Jan, Michaela JURÁNKOVÁ, Tomáš KALINA, Ján CVEČKA, Jan ONDRÁČEK a Josef MICHÁLEK. Změny množství kosterní svaloviny v závislosti na věku, pohlaví a pohybové aktivitě u dospělé populace v ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 49-63. ISBN 978-80-210-6852-0.
 83. 2013

 84. HÍREŠOVÁ, Michaela, Jan CACEK a Ladislav BEDŘICH. Acute effect of static and dynamic stretching on selected strength and speed performance. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 85. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ a Tomáš KALINA. Aging and physical activity and the decline of muscle strength and size of skeletal muscles in the adult population of Czech Republic. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
 86. MICHÁLEK, Josef, Jiří ŠMITÁK, Tomáš KALINA, Jan CACEK a Jozef DZURENDA. ANALÝZA NÁROČNOSTI VÝKONU FUNKCE VODIČE NA MARATONSKÉ TRATI PŘI MMM V KOŠICÍCH. In Jaroslav Broďáni. Atletika 2012. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. s. 116-122. ISBN 978-80-8141-048-2.
 87. SEDLÁČEK, Jaromír, Martin SEBERA, Josef MICHÁLEK a Jan CACEK. Determination of socio-culturel characteristics on somatic parameter body mass index in Czech adult population. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, 2013, Volume 8, č. 2, s. 30-35. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.8.Proc2.04.
 88. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and their relationship with the educational attainment of the Czech female population. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
 89. ADAMÍK, Richard, Jan CACEK a Andrea ROSENBERK. Komparace vlivu akutní aplikace dynamického a PNF strečinku na explozivní silové schopnosti horních a dolních končetin. In Roman Vala. Výzkum ve sportovním tréninku I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 55-64. Výzkum ve sportovním tréninku I. ISBN 978-80-210-6191-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6192-2013.
 90. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. ISBN 978-80-210-6253-5.
 91. SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Relationship between Selected Somatic Parameters and Socio-cultural Characteristics of Czech Adult Population. FIEP Bulletin. Fos do Iguacu: New World grafica LTDA, 2013, roč. 83, č. 2, s. 62 - 66. ISSN 0256-6419.
 92. CACEK, Jan. Spiroergometrické testy. Brno: FC ZBROJOVKA BRNO a.s., 2013. 2 s.
 93. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Eva PAJEROVÁ, Tomáš KALINA, Jan CACEK a Josef MICHÁLEK. Srovnání výsledků v testu talířový ruční tappink u různých věkových kategorií české populace. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 48-54. ISSN 1802-7679.
 94. CACEK, Jan, Tomáš KALINA a Martin DOLEŽAL. Strength training and changes in the dynamics of running economy. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
 95. ADAMÍK, Richard a Jan CACEK. Testování aerobní zdatnosti u různých věkových skupin populace. Studia sportiva. Brno: FSpS MU Brno, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 30-39. ISSN 1802-7679.
 96. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. The Amino-acid Score and Physical Growth: Implications for the Assessment of Protein Quality. In World Academy of Science, Engineering and Technology - INTERNATIONAL SCIENCE INDEX ISSUE 84 DECEMBER 2013 PARIS. Paříž: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2013. s. 2156-2160. ISSN 2010-376X.
 97. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Pavel GRASGRUBER. The dynamics of changes in the indicators of running economy within 48 hours after application of explosive strength training. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
 98. PAŘÍK, Jan, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. THE EFFECT OF SPEED-STRENGTH TRAINING (WITHIN A TIME INTERVAL OF 48 H) ON RUNNING ECONOMY. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 99. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Variations in % Body Fat, the Amount of Skeletal Muscle and the Index of Physical Fitness in Relation to Sports Activity/Inactivity in Different Age Groups of the Adult Population in the Czech Republic. In World Academy of Science, Engineering and Technology - INTERNATIONAL SCIENCE INDEX ISSUE 84 DECEMBER 2013 PARIS. Paříž: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2013. s. 2113-2117. ISSN 2010-376X.
 100. CACEK, Jan, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. Vliv bezprostřední aplikace explozivně silového tréninku. In Jaroslav Broďíni. Atletika 2013. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. s. 87-97. ISBN 978-80-8141-048-2.
 101. CACEK, Jan, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Walking and Obesity in the Adult Population of the Czech Republic. In Neuveden. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 633-638. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.02.274.
 102. 2012

 103. KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Athletics 2012. Kalina, T. - Cacek, J. (eds.). In Athletics 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 16 s. ISBN 978-80-210-6015-9.
 104. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Josef MICHÁLEK, Petr KOTYZA a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika 2012. 2012.
 105. KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. Kalina, T. - Cacek, J. (eds.). In Atletika 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 271 s. ISBN 978-80-210-6016-6.
 106. KORVAS, Pavel, Radek MUSIL, Jan DOŠLA a Jan CACEK. Cross-sectional comparison of selected gait chracteristics of woman of different age. In EMED Scietific Meeting 2012. 2012.
 107. SVOBODOVÁ, Zora, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Cvičení na balančních pomůckách - Nové trendy ve výuce tělesné výchovy a sportovním tréninku. In Hošek, V., Tilinger, P. Wellnes a bio-psycho-sociální kontext. první. Praha: VŠTVS Palestra, s.r.o., 2012. s. 90 - 94. ISBN 978-80-904815-6-5.
 108. SEBERA, Martin, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK a Josef MICHÁLEK. Determination of Somatic Parameters in Czech Senior Population. International Journal of Developmental Sport Management. 2012, Volume 1, č. 2, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2162-092X.
 109. CACEK, Jan, Martin DOLEŽAL a Tomáš KALINA. Effect of strength training (at intervals of 48 h) on the running economy parameters. In Fitness coach. 2012. ISBN 978-80-8141-024-6.
 110. CACEK, Jan, Richard ADAMÍK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Funkční trénink. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. s. 56-59. ISSN 0323-1364.
 111. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Eduard HRAZDÍRA a Martin VILÍM. Changes of Selected Somatic Parameters of Czech Senior Population. In Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science – 4-7th July ECSS Bruges 2012 – Belgium. 2012. ISBN 978-90-90-26868-2.
 112. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Indicators of obesity in various age groups of the female population in the Czech Republic. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 21-29. ISSN 1453-0201.
 113. SEDLÁČEK, Jaromír, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA a Jan CACEK. Influence of Czech Senior Population Movement Activity on Somatic Parameters. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. s. 346-351, 639 s. ISBN 978-84-9729-314-3.
 114. CACEK, Jan. Jak trénovat po čtyřicítce. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615.
 115. CACEK, Jan. Jak z dětí vychovat vytrvalce? Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615.
 116. ADAMÍK, Richard a Jan CACEK. Komparace vybraných parametrů tělesného složení a rychlostních parametrů u fotbalistů kategorie U16 a U17. In Martin Zvonař et al. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. Brno: Neuveden, 2012. s. 5-11, 225 s. ISBN 978-80-210-6080-7.
 117. ADAMÍK, Richard a Jan CACEK. KOMPARACE VYBRANÝCH PARAMETRŮ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U PRVOLIGOVÝCH A DRUHOLIGOVÝCH FOTBALISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. In PhDr. Radek Vobr, Ph.D. Aplikovaná antropomotorika I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 144-172. ISBN 978-80-210-6031-9.
 118. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Martin DOLEŽAL. Krátkodobý vliv silového tréninku na běžeckou ekonomiku. In ZVONAŘ, Martin et al. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012 : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012. s. 105-114. ISBN 978-80-210-6080-7.
 119. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Martin DOLEŽAL. Krátkodobý vliv silového tréninku na běžeckou ekonomiku. In Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6079-1.
 120. CACEK, Jan. Kruhový trénink pro běžce. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615.
 121. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity as an indicator of fitness of different age groups of men of the Czech republic. 2012. ISSN 2069-2269.
 122. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity as an indicator of fitness of different age groups of men of the Czech Republic. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 78-84. ISSN 1453-0201.
 123. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity of various age groups of women of the Czech Republic. 2012. ISSN 2069-2269.
 124. CACEK, Jan. Potřebuje běžec paže? Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615.
 125. SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. Relationships of Some Physical Development Parameters with Fitness Score of Czech Senior Population. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. s. 517-522. ISBN 978-84-9729-314-3.
 126. SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. SEX DIFFERENCES OF SOMATIC PARAMETERS IN CZECH SENIOR POPULATION. 2012. ISSN 2069-2269.
 127. CACEK, Jan. Tabata: intervaly, které vás chytí. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615.
 128. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL a Pavel GRASGRUBER. The immediate effect of the application static and dynamic stretching on runnning economy. In Athletics 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6015-9.
 129. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. In International scientific conference. 2012.
 130. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 193-199. ISSN 1453-0201.
 131. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the Czech population according to different normative criteria. 2012. ISSN 2069-2269.
 132. CACEK, Jan, Jaromír SEDLÁČEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The Rate of Obesity - An Indicator of Fitness in Different Age and Gender Groups of the Population of the Czech Republic. In Kinesiology & Exercise Sciences Abstracts. 2012. ISBN 978-960-9549-97-4.
 133. CACEK, Jan. Trénink běžecké rychlosti u dětí a mládeže. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. s. 57-59. ISSN 0323-1364.
 134. CACEK, Jan, Martin DOLEŽAL a Tomáš KALINA. Vliv aplikace silového tréninku (v časovém intervalu 48 h) na ukazatele běžecké ekonomiky. In PUPIŠ, Martin a Zuzna TONHAUSEROVÁ. Kondičný tréning v roku 2012. Bánská Bystrica: SAKT a UMB, 2012. s. 36-53. ISBN 978-80-8141-023-9.
 135. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL a Pavel GRASGRUBER. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu. In KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2012. s. 135-141. ISBN 978-80-210-6016-6.
 136. 2011

 137. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Tomáš KALINA a Radek MASAŘ. Analýza přijímacích zkoušek z atletiky na FSpS Brno za období 2009 – 2011. In Dušana Čierna. Atletika 2011 : vedecký zborník. 1. vyd. Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 126-132. ISBN 978-80-89257-37-9.
 138. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Tomáš KALINA, Richard ADAMÍK, Radek MASAŘ, Eva PAJEROVÁ a Andrea ROSENBERKOVÁ. Aplikace statického a dynamického strečinku. 2011.
 139. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika na ZŠ a SŠ. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 21 s. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5632-9.
 140. CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 14 - 18, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
 141. HÍREŠOVÁ, Michaela, Jan CACEK, Martin SEBERA, Ladislav BEDŘICH a Radek MASAŘ. Efekt statického a dynamického strečinku na rychlostní výkon. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 97-101, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
 142. HRAZDÍRA, Eduard a Jan CACEK. Exercises used for the selection of the front leg in snowboarding. In Sport and Quality of Life 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 143. GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Human biodiversity and the global distribution of sports talent. Studia sportiva. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 77 - 86. ISSN 1802-7679.
 144. ADAMÍK, Richard, Jan CACEK a Andrea ROSENBERKOVÁ. KOMPARACE VLIVU AKUTNÍ APLIKACE DYNAMICKÉHO A PNF STREČINKU NA EXPLOZIVNÍ SILOVÉ SCHOPNOSTI HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN U STUDENTŮ FSPS. In Mgr. Alena Cepková, PhD. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 1 - 6, 200 s. ISBN 978-80-227-3619-0.
 145. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan PAŘÍK. Materiálně - technické podmínky pro výuku tělesné výchovy na středních školách v okrese Kolín. In Verbum. Telesná výchova a šport na školách. 1. vyd. Ružomberok: Katolická Univerzita Ružomberok, PdF, KTVŠ, 2011. s. 48 - 58, 75 s. ISBN 978-80-8084-733-3.
 146. VEČEŘOVÁ, Věra, Hana BUBNÍKOVÁ, Jan CACEK a Zora SVOBODOVÁ. Prevence zranění v míčových hrách – využití moderního náčiní. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5621-3.
 147. CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Pavel GRASGRUBER a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The effect of the application of static and dynamic stretching on selected respiratory parameters during running performance. Studia sportiva. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 73 - 76, 416 s. ISSN 1802-7679.
 148. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Petr STAREC. Trénink mladých vytrvalců v Evropě (Anglie/1). 1. vyd. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2011. 65 s. Atletika, časopis Českého atletického svazu, č. 2. ISSN 0323-1364.
 149. CACEK, Jan a Josef MICHÁLEK. Trénink mladých vytrvalců v Evropě (Anglie/2). 1. vyd. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2011. 65 s. Atletika, časopis Českého atletického svazu, č. 3. ISSN 0323-1364.
 150. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Trénink mladých vytrvalců v Evropě IV (Finsko). 1. vyd. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2011. 65 s. Atletika, časopis Českého atletického svazu, č. 2. ISSN 0323-1364.
 151. CACEK, Jan a Josef MICHÁLEK. Trénink mladých vytrvalců v Evropě (Španělsko). 1. vyd. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2011. 65 s. Atletika, časopis Českého atletického svazu. ISSN 0323-1364.
 152. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 102-107, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
 153. NOVÁKOVÁ, Svatava, Jan CACEK, Jan DOŠLA, Jaroslav MACHAIN, Pavel TOBIÁŠ a Daniel BARTOŠEK. Vodní turistika. Textová opora ke kurzu a CD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 21 s. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5619-0.
 154. 2010

 155. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK a Lucie MLEJNKOVÁ. Bloková versus klasická periodizace (III. díl - periodizace sportovního tréninku). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010, roč. 62, č. 3, s. 54 - 57. ISSN 0323-1364.
 156. CACEK, Jan, Lucie MLEJNKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Periodizace sportovního tréninku (II. díl). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010.
 157. KORVAS, Pavel, Martina BERNACIKOVÁ a Jan CACEK. Pilotní studie zatížení při bipedální a kvadrupedální chůzi. Studia Sportiva. 2010, roč. 4, č. 2, s. 15-24. ISSN 1802-7679.
 158. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA a Lukáš LÍPA. Porovnání vybraných parametrů vybraných skokanů do dálky. In Jitka Vindušková. Atletika 2010. Praha: FTVS UK, 2010. s. 72-78. ISBN 978-80-86317-80-9.
 159. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA a Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů. In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky, 2010. s. 144 - 150, 180 s. ISBN 978-80-86317-80-9.
 160. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Pavel KORVAS. Řízení, periodizace a plánování tréninku (I. díl, řízení sportovního tréninku). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010.
 161. CACEK, Jan. Síla kráse ani mládí neuškodí. Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010. s. 58-63. ISSN 1802-0615.
 162. CACEK, Jan. Staňte se silnými a vytrvalými,. Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010. s. 56 - 61, 5 s. ISSN 1802-0615.
 163. CACEK, Jan. Trénujte při vysokých otáčkách. Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010.
 164. SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK a Jan CACEK. Změna reakční doby se zavedením pravidla o nulové toleranci. In Jitka Vindušková. Atletika 2010. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 2010. s. 87-90. ISBN 978-80-86317-80-9.
 165. CACEK, Jan. Zvláštnosti silového tréninku běžců. 1. vyd. Praha: BOREMI invest, 2010. 82 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615.
 166. 2009

 167. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Aktuální trendy v silovém tréninku dětí a mládeže. Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 8, s. 27-29, 32 s. ISSN 0323-1364.
 168. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Cooling down (vyklusání a protažení). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 7, s. 27-28, 32 s. ISSN 0323-1364.
 169. GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Fakta a mýty I (o černých atletech). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 10, s. 20 - 24, 32 s. ISSN 0323-1364.
 170. GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Fakta a mýty o černých běžcích (2.). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 11, s. 17 - 21, 32 s. ISSN 0323-1364.
 171. KORVAS, Pavel a Jan CACEK. Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. první. Boskovice: Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno, 2009. 109 s. FSPS-5/09-02/58. ISBN 978-80-210-4988-8.
 172. KORVAS, Pavel a Jan CACEK. Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 109 s. ISBN 978-80-210-4988-8.
 173. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Intervalový trénink včera a dnes (1. díl). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 11, s. 25-26, 32 s. ISSN 0323-1364.
 174. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ, Jan CACEK a Daniel ŠIMEK. Metabolic equivalent, ventilation and breathing frequency as inicators of running economy. In 11th International Conference of Sport Kinetics. 2009. ISBN 978-960-88403-2-4.
 175. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Jiří ŠMITÁK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Sledování vybraných faktorů u 3 ultramaratónců v běhu na 48 hodin v hale. In Ivan Čilík et al. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 59-67. ISBN 978-80-8083-889-8.
 176. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ a Milena STRACHOVÁ. Specifika silového tréninku žen. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 10, s. 25 - 27, 32 s. ISSN 0323-1364.
 177. CACEK, Jan a Hana BUBNÍKOVÁ. Statický versus dynamický strečink. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 6, s. 26-28, 32 s. ISSN 0323-1364.
 178. CACEK, Jan a Pavel GRASGRUBER. Šetřete běžeckou energií. RUN the word magazine. Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2009, roč. 4, č. 9, s. 48 - 52, 82 s. ISSN 1802-0615.
 179. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Pavel GRASGRUBER. Trénink ve vyšší nadmořské výšce II (adaptační změny). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 2, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364.
 180. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Pavel GRASGRUBER. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 1. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 1, s. 26-28, 32 s. ISSN 0323-1364.
 181. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Tomáš CACEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 3 (plánování a realizace, první část). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 3, 32 s. ISSN 0323-1364.
 182. CACEK, Jan, Tomáš CACEK a Josef MICHÁLEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 4 (plánování a realizace, druhá část). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 4, 32 s. ISSN 0323-1364.
 183. CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m. In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. s. 48 - 58, 367 s. ISBN 978-80-8083-889-8.
 184. CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 m a 1500 m. In Ivan Čilík et al. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 48-58. ISBN 978-80-8083-889-8.
 185. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Warm up "Quo vadis". Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 5, s. 22-24, 32 s. ISSN 0323-1364.
 186. CACEK, Jan. Zařaďte vyšší rychlost. RUN the word magazine. Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2009, roč. 4, č. 10, s. 34 - 41, 82 s. ISSN 1802-0615.
 187. 2008

 188. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jiří ŠMITÁK. Analýza výkonnosti v běhu na 48 hodin v hale. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. s. 57-61, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8.
 189. CACEK, Jan, Hana BUBNÍKOVÁ, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Balanční polokoule v tréninku atleta. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 2, s. 18-21, 32 s. ISSN 0323-1364.
 190. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. s. 93-100, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8.
 191. NOVOTNÁ, Martina. Ekonomika běhu a aerobní kapacita u středotraťařů a maratonců. In ŠIMEK, Daniel, Jan CACEK a Jan NOVOTNÝ. Sport a kavlita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. s. 101-105. ISBN 978-80-210-4716-7.
 192. CACEK, Jan a Jiří NYKODÝM. Koordinace ve sportu - Víme co to je? Časopis Orel. Brno: Olprint, 2008, roč. 19, č. 3, s. 23-24, 40 s. ISSN 1210-1184.
 193. BERNACIKOVÁ, Martina, Daniel ŠIMEK, Jan CACEK a Jan NOVOTNÝ. Running Economy and Aerobic Capacity in Middle-distance and Marathon runners. In 17th Annual Meeting of European Society of Movement Analysis for Adults and Children. 2008.
 194. CACEK, Jan a Pavel GRASGRUBER. Souběžný vytrvalostní a silový trénink. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 3, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364.
 195. BUBNÍKOVÁ, Hana, Honza CACEK a Milena STRACHOVÁ. Sport activities as an addictive substance abuse prevention. In Sport a aktivity volného času. angličtina. Ruská federace. Rostov na Donu: Rossijskaja Associacija psichologov fizičeskoj kultury i sporta, 2008. 4 s. ISBN 0-01-100061-9.
 196. GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Sportovní geny. 1. vyd. Brno: Computer press, 2008. 480 s. Sport a fitnes 1. ISBN 978-80-251-1873-3.
 197. PĚTIVLAS, Tomáš, Jan CACEK, Petr ŽŮREK a Jiří NYKODÝM. Teoretická východiska versus praktické aplikace kondiční přípravy v tréninku basketbalistů. In Sborník Mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. Olomouc: Olomouc: UP, 2008. s. 58-71, 13 s. ISBN 978-80-244-2131-5.
 198. CACEK, Jan a Hana BUBNÍKOVÁ. "Trénink centra" (Core training) v přípravě sportovce. Časopis Orel. Brno: olprint, 2008, roč. 20, č. 1, s. 17-24, 40 s. ISSN 1210-1184.
 199. CACEK, Jan, Hana BUBNÍKOVÁ, Milena STRACHOVÁ a Pavel GRASGRUBER. Trénink flexibility (pohyblivosti). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 12, s. 21-23, 32 s. ISSN 0323-1364.
 200. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Hana BUBNÍKOVÁ a Josef MICHÁLEK. Trénink jádra (Core training). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 1, s. 18-21, 32 s. ISSN 0323-1364.
 201. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK a Adam VRBECKÝ. Trénink koordinace (obratnosti) - praktické aplikace. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 11, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364.
 202. CACEK, Jan, Jiří NYKODÝM a Josef MICHÁLEK. Trénink koordinace (Obratnosti) - Úvod do problematiky. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 10, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364.
 203. CACEK, Jan a Tomáš CACEK. Trénink rychlosti. Časopis Orel. Brno: Olprint, 2008, roč. 20, č. 2, s. 19 - 22, 40 s. ISSN 1210-1184.
 204. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Pavel GRASGRUBER a Adam VRBECKÝ. Trénink rychlosti (metody rozvoje maximální a akcelerační rychlosti). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 5, s. 22-24, 32 s. ISSN 0323-1364.
 205. CACEK, Jan a Josef MICHÁLEK. Trénink rychlosti (Metody rozvoje reakční rychlosti). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60., č. 6, s. 20-21, 32 s. ISSN 0323-1364.
 206. CACEK, Jan a Pavel GRASGRUBER. Trénink rychlosti (úvod do problematiky). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 4, s. 21-24, 32 s. ISSN 0323-1364.
 207. 2007

 208. CACEK, Jan, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Běžecká ekonomika u českých běžců na střední trati. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 12-22, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7.
 209. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Martina NOVOTNÁ, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Conconiho test v terénu a v laboratoři. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007. s. 136-145, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7.
 210. NOVOTNÁ, Martina, Jan CACEK, Martin ZVONAŘ, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modified Saltin Test under Conditions for Reviewing Running Economy and Aerobic Capacity. In Diversity in Physical Activity and Health: Measurement and Research Issues and Challanges. The Cooper Institute. Dallas, Texas, USA: The Cooper Institute, 2007. s. 31.
 211. STRACHOVÁ, Milena, Hana BUBNÍKOVÁ a Jan CACEK. Odborné trenérské praxe specializace fitness pohledem studentů FSpS a trenérů. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 139-146, 7 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 212. CACEK, Jan, Michal KŘÍŽ, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK, Tomáš BREICETL a Milena STRACHOVÁ. Struktura pořádání běžeckých závodů v rámci ČR za rok 2006. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 23-35, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7.
 213. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK a Tomáš BREICETL. Trénink síly v atletice (metoda elektrostimulace). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 7, s. 17-18. ISSN 0323-1364.
 214. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Tomáš BREICETL a Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda izokinetická a intermediární). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 8, s. 18-19, 32 s. ISSN 0323-1364.
 215. CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda izometrická a excentrická). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 4, s. 17-19. ISSN 0323-1364.
 216. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK a Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda kruhová). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 5, s. 17-19. ISSN 0323-1364.
 217. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Petr LAJKEB a Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda maximálního úsilí, metoda opakovaného úsilí). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 1, s. 19-22. ISSN 0323-1364.
 218. CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda plyometrická). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 3, s. 17-20. ISSN 0323-1364.
 219. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK a Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda silově - vytrvalostní). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 6, s. 17-18. ISSN 0323-1364.
 220. CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (rychlostní a kontrastní metoda). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 2, s. 17-19. ISSN 0323-1364.
 221. CACEK, Jan. Trénink síly 2 (metody rozvoje silových schopností). Časopis Orel. Brno Pellicova: Orel, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 21-24, 30 s. ISSN 1210-1184.
 222. CACEK, Jan, Tomáš CACEK a Josef MICHÁLEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce (plánování a realizace - 1. část). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 61, č. 3, s. 26-28, 32 s. ISSN 0323-1364.
 223. CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice (1 - úvod). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 9, s. 28-29, 32 s. ISSN 0323-1364.
 224. CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice (2). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 10, s. 23-24, 32 s. ISSN 0323-1364.
 225. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. Trénink vytrvalosti v atletice (3). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 11, s. 18-20, 32 s. ISSN 0323-1364.
 226. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Petr LAJKEB a Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice 4 (metody opakovací). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 12, s. 19-21, 32 s. ISSN 0323-1364.
 227. SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Videoprezentace v elektronickém podobě - streamování. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007. 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7.
 228. 2006

 229. CACEK, Jan. Atletický trénink (rychlost a její rozvoj). Orel. Brno Pellicova: Orel, 2006, roč. 19, č. 1, s. 15-17, 30 s. ISSN 1210-1184.
 230. CACEK, Jan. Atletický trénink (vytrvalost a její rozvoj). Orel. Brno Pellicova: Orel, 2006, roč. 19, č. 2, s. 17-21, 30 s. ISSN 1210-1184.
 231. CACEK, Jan. Atletický trénink (síla a její rozvoj). Orel. Brno Pellicova: Orel, 2006, roč. 19, č. 4, s. 15-16, 30 s. ISSN 1210-1184.
 232. CACEK, Jan. Atletický trénink (vytrvalost a její rozvoj II). Orel. Brno Pellicova: Orel, 2006, roč. 19, č. 3, s. 17-20, 30 s. ISSN 1210-1184.
 233. CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Eklektický model struktury sportovního výkonu v bězích na střední trati. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 18-26, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 234. CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Petr LAJKEB a Martin SEBERA. Evaluace trenérsko- metodických praxí ze specializace atletika. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. s. 32-37, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 235. STRACHOVÁ, Milena, Jan CACEK a Tomáš PĚTIVLAS. Evaluace trenérsko-metodických praxí studenty FSpS MU. In Sport a kvalita života 2006. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 118-135, 17 s. ISBN 80-210-4145-5.
 236. SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Jednoduchá biomechanická analýza během 3 minut. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. s. 191-195, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 237. LAJKEB, Petr, Jan CACEK a Josef MICHÁLEK. Kinematická analýza průběhu dráhy boků během letové fáze u skoku vysokého u nejlepších českých skokanů. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. s. 134-137, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 238. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Sledování atletické výkonnosti studentů FSpS v určitých časových etapách. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 161-165, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 239. STRACHOVÁ, Milena a Jan CACEK. Trenérsko-metodické praxe v rámci trenérského vzdělávání studentů FSpS MU. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006. s. 121-130, 149 s. ISBN 80-210-4136-6.
 240. CACEK, Jan, Josef CACEK, Petr VODÁK, Milena STRACHOVÁ, Marián VANDERKA, Hana BUBNÍKOVÁ, Josef KOPŘIVA, Petr STAREC, Jan ONDRÁČEK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Aleš BOREK a Josef KOTLÍK. Tréninkový deník sportovce (TreDen Sp 1.0). 2006. ISBN 80-210-4114-5.
 241. CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Využitelnost deníku trenéra v trenérské praxi. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 27-31, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 242. 2005

 243. VILÍMOVÁ, Vlasta, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Atletika ve vyučovací jednotce tělesné výchovy jako prostředek výchovy. In Sport a kvalita života. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005. s. 151-154. ISBN 80-210-3863-2.
 244. LAJKEB, Petr, Jan CACEK, Josef MICHÁLEK a Vlasta VILÍMOVÁ. Biomechanická analýza vybraných parametrů u skoku vysokého. 1,. Praha: Katedra atletiky FTVS CUNI, 2005. 200 s. Atletika 2005. ISBN 80-86317-39-0.
 245. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef CACEK, Milena STRACHOVÁ, Vlasta VILÍMOVÁ a Josef MICHÁLEK. Integrace tréninkového deníku sportovce do trenérsko - metodických praxí. In Atletika 2005. 1. vyd. Praha: katedra atletiky FTVS CUNI, 2005. s. 155 - 161, 200 s. ISBN 80-86317-39-0.
 246. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK a Vlasta VILÍMOVÁ. Závislost hladiny krevního laktátu na vybraných somatometrických parametrech u souboru vrcholových běžců - vytrvalců. In Vplyv tréningového a pretekového zaťaženia na odozvu organizmu v atletike a biatlone. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s. 6 - 20, 14 s. sport 1. ISBN 80-8083-149-1.
 247. 2004

 248. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Petr KOTYZA a Josef MICHÁLEK. Diference ukazatele vytrvalostních schopností u běžců na středních a dlouhých tratích. In Atletika 2004. 2004. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Meteja Bela v Banskej Bystrici, 2004. s. 33-39, 317 s. ISBN 80-8083-007-X.
 249. CACEK, Jan, Vlasta VILÍMOVÁ, Jiří NYKODÝM a Josef MICHÁLEK. Somatotypové charakteristiky jako determinanty přijímacího řízení k jednotlivým studijním oborům FSpS. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, KTV Pedagogické fakulty, 2004. s. 20-25. ISBN 80-7042-382-X.
 250. 2003

 251. BLAHUTKOVÁ, Marie a Jan CACEK. Vliv prožitkových herních pohybových aktivit na děti mladšího a staršího školního věku. In Prožitek a tělesnost. první. Praha: Asociace psychologů sportu ČR, 2003. s. 56-60. ISBN 80-903285-0-4.
 252. CACEK, Jan, Vlasta VILÍMOVÁ a Ivo HAVLÍČEK. Závislost hladiny krevního laktátu po zátěži na ektomorfní a mezomorfní komponentě somatotypu u výkonnostních a vrcholových sportovců. In Atletika 2003. Sborník prací z mezinárodní konference. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. s. 19. ISBN 80-7315-058-1.
 253. 2002

 254. BLAHUTKOVÁ, Marie, Jan CACEK a Martin SEBERA. Péče o duševní hygienu sportovce při tréninku a soutěži. Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, 2002, roč. 11, č. 3, s. 239. ISSN 1210-5481.
 255. BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Jan CACEK. Pohybová aktivita učitelů vedoucí ke zdraví. In Sborník příspěvků konference VI. Brněnské dny JÓGA A ZDRAVÍ. první. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela Brno, 2002. s. 181-186. ISBN 80-86669-01-7.
 256. CACEK, Jan a Martin SEBERA. Shluky v rámci temperamentové kompozice výkonnostních a vrcholových běžců. In Problémy súčasnej atletiky. 1. vyd. Bratislava: Slovenská vedecká společnost pre telesnú výchovu a šport, 2002. s. 53-57. ISBN 80-89075-12-6.
 257. BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana VACKOVÁ a Jan CACEK. Vliv časového stresu na zatížení učitelů. In Učitelé a zdraví 4. první. Brno: nakl. Pavel Křepela, 2002. s. 75-79. ISBN 80-902653-9-4.
 258. 2001

 259. SMÉKAL, Vladimír, Marie BLAHUTKOVA a Jan CACEK. Nové teoretické přístupy umožňující hlubší poznání dimenzí osobnosti sportovce. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU Brno, 2001. s. 185-187. sborník Pedagogické fakulty MU v Brně č. 162, řada. ISBN 80-210-2712-6.
 260. BLAHUTKOVÁ, Marie a Jan CACEK. Význam pohybových aktivit ve vztahu k poruchám osbnosti způsobené vlivem drogové závislosti u adolescentů. In Psychologické otázky adolescence. první. Blansko: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert, 2001. s. 114-119. Psychologické otázky adolescence. ISBN 80-7326-001-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2021 00:09