Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. POLAKOVSKÁ, Lucia, Jan ROUBAL, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Contrasting two improved and two unimproved cases of patients with medically unexplained physical symptoms after multicomponent treatment. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 37, č. 1, s. 25-46. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2023.2169900.
  2. POUROVÁ, Martina, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan R. BOEHNKE, Jakub ŠIMEK, Martin SAIC, Jaromír KABÁT a Petr ŠILHÁN. Effectiveness of a Multicomponent Group-Based Treatment in Patients with Medically Unexplained Physical Symptoms : A Multisite Naturalistic Study. Journal of Contemporary Psychotherapy. Cham: Springer, 2024, roč. 54, č. 1, s. 47-57. ISSN 0022-0116. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10879-023-09597-4.
  3. ŘIHÁČEK, Tomáš. Kvalitativní metaanalýza: Postupy, dilemata, příklady. In Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. 2024.
  4. VYBÍRAL, Zbyněk, Benjamin M. OGLES, Tomáš ŘIHÁČEK, Barbora URBANCOVÁ a Veronika GOCIEKOVÁ. Negative experiences in psychotherapy from clients’ perspective : A qualitative meta-analysis. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 34, č. 3, s. 279-292. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2023.2226813.
  5. ŘIHÁČEK, Tomáš. Potřebuje Gestalt terapeut zpětnou vazbu? In 7. česká konference Gestalt psychoterapie. 2024.
  6. JONÁŠOVÁ, Klára, Michal ČEVELÍČEK, Petr DOLEŽAL a Tomáš ŘIHÁČEK. Psychotherapists’ Experience with In-Session Use of Routine Outcome Monitoring : A Qualitative Meta-analysis. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. New York: Springer, 2024, neuveden, neuveden, s. 1-17. ISSN 0894-587X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10488-024-01348-4.
  7. OCHS, Matthias, Jakub CAHA a Tomáš ŘIHÁČEK. Risks and Side-Effects in Systemic Family Therapy. In Katherine M. Hertlein. The Routledge International Handbook of Couple and Family Therapy. 1st ed. London: Routledge, 2024, s. 374-394. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-032-28661-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003297871-29.
  8. ŘIHÁČEK, Tomáš, Robert ELLIOTT, Jesse OWEN, Michaela LADMANOVÁ, Jeremy J. COLEMAN a Matteo BUGATTI. Session Reactions Scale-3 : Initial psychometric evidence. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 34, č. 4, s. 434-448. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2023.2241983.
  9. ŘIHÁČEK, Tomáš. Takže je to nakonec všechno o vztahu – anebo není? In 7. česká konference Gestalt psychoterapie. 2024.
  10. JONÁŠOVÁ, Klára, Tomáš ŘIHÁČEK, Petr DOLEŽAL a Michal ČEVELÍČEK. Zkusenosti psychoterapeutii s rutinním měřením výsledků v psychoterapii - Systematické review. In Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. 2024.

  2023

  1. KLOCEK, Adam a Tomáš ŘIHÁČEK. A multicomponent psychodynamic treatment for comorbid disorders : a baseline and post-treatment network comparison. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-26. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2023.2292212.
  2. KLOCEK, Adam, Jan PREMUS a Tomáš ŘIHÁČEK. Applying dynamic systems theory and complexity theory methods in psychotherapy research : A systematic literature review. Psychotherapy Research. Abingdon: Taylor & FrancisLtd., 2023, neuveden, neuveden, s. 1-17. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2023.2252169.
  3. JONÁŠOVÁ, Klára, Petr DOLEŽAL, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Co říkají terapeuti a klienti o práci se zpětnou vazbou? In 34. česko-slovenská psychoterapeutická konference. 2023.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš. Co umí (a co neumí) aplikace DeePsy. In 34. česko-slovenská psychoterapeutická konference. 2023.
  5. KOSTÍNKOVÁ, Jana, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Adam HORVÁTH. Competency model of training in psychotherapy integration. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy. Dublin: EAIP, 2023, roč. 13, June, s. 109-120. ISSN 1756-7599.
  6. ŘIHÁČEK, Tomáš, Jan NEHYBA, Michal ČEVELÍČEK, Alexander POLOK, Pavel MATĚJKA a Petr DOLEŽAL. DeePsy : Představení online nástroje pro zpětnou vazbu v psychoterapii. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 17, č. 1, s. 1-11. ISSN 1802-3983. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PSY2023-1-1.
  7. ŘIHÁČEK, Tomáš, Pavel MATĚJKA, Michal ČEVELÍČEK, Alexander POLOK, Jan NEHYBA, Josef ŽIŽKA, Martin KARAFIÁT a Petr DOLEŽAL. DeePsy : Webová aplikace pro průběžné monitorování procesu a výsledků v psychoterapii a poradenství. 2023.
  8. ŘIHÁČEK, Tomáš, Kateřina MACKOVÁ a Hynek CÍGLER. Direct Measurement of Change: An Alternative to the Traditional Pre-Post Assessment? In Society for Psychotherapy Research 54th International Meeting. 2023.
  9. HUBATKOVÁ, Petra a Tomáš ŘIHÁČEK. Empirical support for predictive processing theory on persistent physical symptoms: A systematic review. In Society for Psychotherapy Research 54th International Meeting. 2023.
  10. POLAKOVSKÁ, Lucia, Michal ČEVELÍČEK, Jan ROUBAL a Tomáš ŘIHÁČEK. Changes after multicomponent group-based treatment in patients with medically unexplained physical symptoms. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 36, č. 4, s. 571-591. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2022.2142200.
  11. KLOCEK, Adam, Tomáš ŘIHÁČEK a Hynek CÍGLER. Measuring symptom acceptance : Psychometric evaluation of ‘chronic pain acceptance questionnaire – symptoms’ in a Czech clinical sample. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2023, roč. 67, č. 1, s. 50-62. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.67.1.50.
  12. POUROVÁ, Martina, Tomáš ŘIHÁČEK, Ľuboš CHVÁLA, Zbyněk VYBÍRAL a Jan R. BOEHNKE. Negative effects during multicomponent group-based treatment : A multisite study. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 33, č. 3, s. 282-297. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2022.2095237.
  13. SHE, Zhuang, Tomáš ŘIHÁČEK, Jun XU, Wenxian YANG, Dan XU, Ningning ZHOU, Weidong JI a Juzhe XI. Psychometric Evaluation of the Cooper-Norcross Inventory of Preferences-Therapist Version. Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023, roč. 30, č. 5, s. 1651-1661. ISSN 1073-1911. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/10731911221118317.
  14. ŘIHÁČEK, Tomáš. Psychoterapie u psychosomatických potíží: Co přinesl výzkum? In 1. Olomoucká psychosomatická konference. 2023.
  15. KLOCEK, Adam a Tomáš ŘIHÁČEK. The associations between interoceptive awareness, emotion regulation, acceptance, and well-being in patients receiving multicomponent treatment : a dynamic panel network model. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process, and Outcome. Milan: SPR Italia, 2023, roč. 26, č. 2, s. 1-11. ISSN 2239-8031. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/ripppo.2023.659.
  16. ŘIHÁČEK, Tomáš, Mick COOPER, Hynek CÍGLER, Zhuang SHE, Gina DI MALTA a John C. NORCROSS. The Cooper-Norcross Inventory of Preferences : Measurement invariance across & international datasets and languages. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-13. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2023.2255371.
  17. LADMANOVÁ, Michaela, Tomáš ŘIHÁČEK, Ladislav TIMULAK, Robert ELLIOTT, Petr MIKOŠKA, Lucia POLAKOVSKÁ, Klára JONÁŠOVÁ a Matteo BUGATTI. What has Changed after I Attended Therapy? A Qualitative Meta-Analysis of Therapy Outcomes as Perceived by Clients. In Society for Psychotherapy Research 54th International Meeting. 2023.
  18. ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. What works in the treatment of medically unexplained physical symptoms? The psychotherapist perspective. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 36, č. 3, s. 503-524. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2022.2123785.

  2022

  1. CHVÁLA, Ľuboš, Tomáš ŘIHÁČEK a Zbyněk VYBÍRAL. A pilot study of HEXACO dimensions and therapeutic change as potential predictors of negative effects of psychotherapy. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2022, roč. 66, č. 5, s. 532-542. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.66.5.532.
  2. KLOCEK, Adam, Jan PREMUS a Tomáš ŘIHÁČEK. Applying Non-linear Complex Systems Methods and Chaos Theory in Psychotherapy: A Systematic Literature Review, Preliminary Results. In 9th EU Society for Psychotherapy Research Chapter Meeting. 2022.
  3. GOTTFRIED, Jaroslav, Stanislav JEŽEK, Maria KRÁLOVÁ a Tomáš ŘIHÁČEK. Autocorrelation Screening : A Potentially Efficient Method for Detecting Repetitive Response Patterns in Questionnaire Data. Practical Assessment, Research, and Evaluation. United States: University of Massachusetts Amherst, 2022, roč. 27, February, s. 1-11. ISSN 1531-7714. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7275/vyxb-gt24.
  4. LADMANOVÁ, Michaela, Tomáš ŘIHÁČEK a Ladislav TIMULAK. Client-Identified Impacts of Helpful and Hindering Events in Psychotherapy : A Qualitative Meta-analysis. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2022, roč. 32, č. 6, s. 723-735. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2021.2003885.
  5. LADMANOVÁ, Michaela, Tomáš ŘIHÁČEK, Ladislav TIMULAK a Robert ELLIOTT. Client-identified outcomes of psychotherapy: A qualitative meta-analysis. In 53nd Annual International Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2022.
  6. ŘIHÁČEK, Tomáš a Martina POUROVÁ. Co (ne)funguje v psychoterapii psychosomatických potíží? In 19. psychosomatická konference: V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? 2022.
  7. ŘIHÁČEK, Tomáš. Co si odnášíte z dnešního sezení? In Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii: Zpětná vazba v psychoterapii. 2022.
  8. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michaela MIKUTOVÁ. Cooper-Norcross Inventory of Preferences (C-NIP) : Psychometric characteristics of the Czech version. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2022, roč. 66, č. 2, s. 145-156. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.66.2.145.
  9. KLOCEK, Adam, Tomáš ŘIHÁČEK a Hynek CÍGLER. Czech version of the Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ) : Psychometric evaluation and network model in an adult clinical sample. Psychological Assessment. Washington, DC: American Psychological Association, 2022, roč. 34, č. 6, s. "e55"-"e64", 10 s. ISSN 1040-3590. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1037/pas0001132.
  10. LADMANOVÁ, Michaela, Tomáš ŘIHÁČEK a Jan ROUBAL. Helpful and hindering events in an integrative psychotherapy training. Journal of Psychotherapy Integration. Washington, DC: American Psychological Association, 2022, roč. 32, č. 2, s. 151-163. ISSN 1053-0479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1037/int0000246.
  11. ŘIHÁČEK, Tomáš. Jít svou vlastní cestou. Psychologie dnes. Portál, 2022, roč. 28, č. 6, s. 28-31. ISSN 1212-9607.
  12. ŘIHÁČEK, Tomáš, Jesse OWEN a Robert ELLIOTT. Measuring clients’ session reactions: The development of the Session Reactions Scale-3. In 9th EU-SPR Chapter Meeting. 2022.
  13. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK, Jan R. BOEHNKE, Martina POUROVÁ a Jan ROUBAL. Mechanisms of change in multicomponent group-based treatment for patients suffering from medically unexplained physical symptoms. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2022, roč. 32, č. 8, s. 1016-1033. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2022.2061874.
  14. SKORUNKA, David, Tereza KEŘKOVSKÁ a Tomáš ŘIHÁČEK. Narrative sensitivity in medical students : A mixed-method exploration. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2022, roč. 66, č. 5, s. 449-462. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.66.5.449.
  15. MATĚJKA, Pavel, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan NEHYBA, Michal ČEVELÍČEK, Petr SOJKA, Josef ŽIŽKA, Daniel WÁGNER, Radim KARPÍŠEK, Michaela LADMANOVÁ, Štěpánka LOULOVÁ, Alexander POLOK a Martin KARAFIÁT. ShallowPsy - beta verze. 2022.
  16. ŘIHÁČEK, Tomáš. State-of-art monitorování v psychoterapii. In Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii: Zpětná vazba v psychoterapii. 2022.
  17. ŘIHÁČEK, Tomáš, Robert ELLIOTT a Jesse OWEN. The structure and dynamics of client session reactions: A longitudinal network analysis. In 53nd Annual International Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2022.
  18. POLAKOVSKÁ, Lucia a Tomáš ŘIHÁČEK. What is it like to live with medically unexplained physical symptoms? A qualitative meta-summary. Psychology & Health. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2022, roč. 37, č. 5, s. 580-596. ISSN 0887-0446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/08870446.2021.1901900.

  2021

  1. PIVOLUSKOVÁ, Hana, Tomáš ŘIHÁČEK, Michal ČEVELÍČEK a Lucia UKROPOVÁ. Are client- and therapist-identified significant events related to outcome? : a systematic review. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2021, roč. 34, č. 1, s. 1-20. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2019.1642851.
  2. LADMANOVÁ, Michaela, Tomáš ŘIHÁČEK a Ladislav TIMULAK. Client-identified impacts of helpful and hindering events in psychotherapy: An updated qualitative meta-analysis. In 52nd Annual International Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2021.
  3. SERYJOVÁ JUHOVÁ, Dana, Tomáš ŘIHÁČEK, Hynek CÍGLER, Eva DUBOVSKÁ, Martin SAIC, Martin ČERNÝ, Jan DUFEK a Scott D. MILLER. Czech version of the Outcome Rating Scale : Selected psychometric properties. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 4, s. 353-368. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.65.4.353.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš a Pavel MATĚJKA. Deep learning v psychoterapii : Strojová analýza nahrávek terapeutických sezení. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2021, roč. 15, č. 3, s. 35-37. ISSN 1802-8853. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.29364/epsy.414.
  5. KOSTOLANSKÁ, Eva a Tomáš ŘIHÁČEK. Medicínsky nevysvětlené symptomy a jejich změna v čase. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 15, č. 2, s. 150-164. ISSN 1802-3983.
  6. KLOCEK, Adam, Tomáš ŘIHÁČEK a Hynek CÍGLER. Měření strategií emoční regulace pomocí české verze Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ): psychometrická evaluace a síťový model na panelových datech. In Konference Psychologická diagnostika Brno. 2021.
  7. ŘIHÁČEK, Tomáš, Martina POUROVÁ, Michal ČEVELÍČEK a Jan Rasmus BOEHNKE. Negative effects in group therapy: Data from a multisite study. In 52nd Annual International Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2021.
  8. ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Personal therapeutic approach in Gestalt therapists working with clients suffering from medically unexplained psychosomatic symptoms. Research in Psychotherapy. Milan: SPR Italia, 2021, roč. 24, č. 3, s. 295-305. ISSN 2239-8031. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/ripppo.2021.535.
  9. ŘIHÁČEK, Tomáš, Tomáš NOVÁČEK a Hynek CÍGLER. Personalizovaný síťový model jako nástroj pro plánování psychoterapie. In Konference psychologická diagnostika Brno. 2021.
  10. BAILEY, Russell, Benjamin OGLES, Tomáš ŘIHÁČEK a Davey EREKSON. Principles for Guiding Common Factors Therapy. In 52nd Annual International Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2021.
  11. KLOCEK, Adam, Tomáš ŘIHÁČEK a Hynek CÍGLER. Psychometric evaluation of the Clinical Outcome in Routine Evaluation – General Population : Czech version. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 2, s. 163-177. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.65.2.163.
  12. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK a Jan ROUBAL. Psychoterapeutické metody v praxi : Rozdíly mezi resorty. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 15, č. 2, s. 177-194. ISSN 1802-3983.
  13. POUROVÁ, Martina, Tomáš ŘIHÁČEK a Jan R. BOEHNKE. Psychotherapeutic change mechanisms in patients with medically unexplained physical symptoms: Multi-site naturalistic study. In European Association of Psychosomatic Medicine conference. 2021.
  14. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jaroslav GOTTFRIED. responsePatterns : Screening for Careless Responding Patterns. 2021.
  15. ČEVELÍČEK, Michal, Adéla TARINOVÁ a Tomáš ŘIHÁČEK. Vnímané překážky vstupu do psychoterapie. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 1, s. 1-13. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.65.1.1.
  16. LADMANOVÁ, Michaela a Tomáš ŘIHÁČEK. Walking in trainees' shoes. The Integrative Therapist. 2021, roč. 7, č. 1, s. 19-21.

  2020

  1. CHVÁLA, Ľuboš, Tomáš ŘIHÁČEK, Lucia POLAKOVSKÁ, Zbyněk VYBÍRAL a Alexander ROZENTAL. Adaptation of the negative effects questionnaire into the Czech context. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge, 2020, roč. 30, č. 4, s. 510-519. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2019.1622053.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Common principles of psychotherapeutic change : patterns of use. British Journal of Guidance & Counselling. Abingdon: Routledge, 2020, roč. 48, č. 4, s. 489-499. ISSN 0306-9885. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03069885.2018.1503230.
  3. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michal ČEVELÍČEK. Common therapeutic strategies in psychological treatments for medically unexplained somatic symptoms. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2020, roč. 30, č. 4, s. 532-545. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2019.1645370.
  4. KOSTOLANSKÁ, Eva, Tomáš ŘIHÁČEK, Jolana STEHLÍKOVÁ a Hynek CÍGLER. Czech adaptation of the Multidimensional Health Locus of Control Scale : Confirmatory factor analysis and measurement invariance. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 5, s. 521-534. ISSN 0009-062X.
  5. ŘIHÁČEK, Tomáš, Jan ROUBAL a Katarína MOTALOVÁ. Facets of the psychotherapy relationship : a metaphorical approach. Research in Psychotherapy : Psychopathology, Process and Outcome. Milan: SPR Italia, 2020, roč. 23, č. 3, s. 311-319. ISSN 2239-8031. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/ripppo.2020.468.
  6. STEHLÍKOVÁ, Jolana, Tomáš ŘIHÁČEK, Eva KOSTOLANSKÁ a Hynek CÍGLER. Hong Psychological Reactance Scale : Factorial structure and measurement invariance of the Czech version. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 6, s. 656-667. ISSN 0009-062X.
  7. NOVÁČEK, Tomáš, Tomáš ŘIHÁČEK a Hynek CÍGLER. Personalizovaný síťový model pro medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 3, s. 257-271. ISSN 0009-062X.
  8. KLOCEK, Adam, Tomáš ŘIHÁČEK a Hynek CÍGLER. Psychometric Evaluation of the Czech Version of Group Cohesiveness Scale (GCS) in a Clinical Sample : A Two-Dimensional Model. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 11, December, s. 1-9. ISSN 1664-1078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2020.595651.
  9. POUROVÁ, Martina, Adam KLOCEK, Tomáš ŘIHÁČEK a Michal ČEVELÍČEK. Therapeutic change mechanisms in adults with medically unexplained physical symptoms : A systematic review. Journal of Psychosomatic Research. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 134, July, s. 1-8. ISSN 0022-3999. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110124.
  10. POUROVÁ, Martina, Tomáš ŘIHÁČEK a Gregor ŽVELC. Validation of the Czech Version of the Relational Needs Satisfaction Scale. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 11, March, s. 1-11. ISSN 1664-1078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00359.

  2019

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš. Co dělá terapeuta dobrým terapeutem. In 7. konference ČAP "Příběh české psychoterapie 1989–2019", Praha 11.–13. dubna 2019. 2019.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš. Diagnostika a psychoterapie : některé současné přístupy. In Vědecká schůze ČPtS ČLS JEP "Diagnostika a indikace v psychoterapii". 2019.
  3. ŘIHÁČEK, Tomáš. Doslov. In Lewin, Kurt. Teorie pole : výbor z díla. 1. vyd. Praha: Portál, 2019, s. 179-185. ISBN 978-80-262-1550-9.
  4. BROWNELL, Philip, Peter PHILIPPSON, Madeleine FOGARTY, Vincent BEJA, Pablo SALINAS HERRERA, Jan ROUBAL a Tomáš ŘIHÁČEK. Introduction and Framing of the Book. In Philip Brownell. Handbook for Theory, Research, and Practice in Gestalt Therapy. 2nd ed. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019, s. 2-26. The World of Contemporary Gestalt Therapy. ISBN 978-1-5275-2787-4.
  5. ROUBAL, Jan, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Jak jednoduše provést a napsat případovou studii : Vodítka pro psychoterapeuty v praxi. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 22-39. ISSN 1802-3983.
  6. ŘIHÁČEK, Tomáš, Martina POUROVÁ a Jan R. BOEHNKE. Mediators of change in patients with medically unexplained physical symptoms: Preliminary results of a multi-site naturalistic study. In 5th Joint European & UK SPR Chapters Meeting. 2019.
  7. POUROVÁ, Martina, Adam KLOCEK, Tomáš ŘIHÁČEK a Michal ČEVELÍČEK. Mechanisms of the therapeutic change for adult patients with medically unexplained symptoms: Preliminary results of a systematic literature review. In 5th Joint European & UK SPR Chapters Meeting. 2019.
  8. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK a Martina POUROVÁ. Nepříznivé účinky psychoterapie ve stacionární léčbě. In 32. Česko-slovenská psychoterapeutická konference. 2019.
  9. HYTYCH, Roman, Jan ROUBAL, Tomáš ŘIHÁČEK a Michal ČEVELÍČEK. Personal Therapeutic Approach of Gestalt Therapists : Working with Clients Suffering from Medically Unexplained Symptoms. In 5th Joint European & UK SPR Chapters Meeting. 2019.
  10. SANDELL, Rolf, David HOLUB, Tomáš ŘIHÁČEK a Jan ROUBAL. Posouzení změn po ukončení psychoterapie (CHAP): Česká verze manuálu. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 62 s. ISBN 978-80-210-9244-0.
  11. VODIČKOVÁ, Karolína a Tomáš ŘIHÁČEK. Propojení významných momentů s terapeutickou změnou : případová studie. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 52-65. ISSN 1802-3983.
  12. KLOCEK, Adam a Tomáš ŘIHÁČEK. Psychometric Evaluation of the Czech version of Clinical Outcomes in Routine Evaluation – General Population (CORE-GP) Questionnaire among Three Independent Samples. In Society for Psychotherapy Research 5 th joint European & UK Chapters conference. 2019.
  13. ŘIHÁČEK, Tomáš a Martina POUROVÁ. Psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými symptomy : Průběžné výsledky výzkumného projektu. In Psychosomatická medicína 2019. 2019.
  14. SEDLÁKOVÁ, Hana a Tomáš ŘIHÁČEK. The incorporation of a spiritual emergency experience into a client’s worldview : A grounded theory. Journal of Humanistic Psychology. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019, roč. 59, č. 6, s. 877-897. ISSN 0022-1678. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0022167816668114.
  15. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Využívání psychoterapeutických technik v praxi. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 1-17. ISSN 1802-8853. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.29364/epsy.335.
  16. DOLEŽAL, Petr, Michal ČEVELÍČEK, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH a Lucia UKROPOVÁ. Why did she leave? Development of working alliance in a case of psychotherapy for depression. Research in Psychotherapy : Psychopathology, Process and Outcome. PAGE Press, 2019, roč. 22, č. 2, s. 150-164. ISSN 2239-8031. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/ripppo.2019.354.

  2018

  1. ČEVELÍČEK, Michal, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Conceptualizations and strategies used by therapists in the treatment of medically unexplained somatic symptoms: A qualitative study. In Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy: The 9th Conference of the European Association for Integrative Psychotherapy. 2018.
  2. JUHOVÁ, Dana, Tomáš ŘIHÁČEK, Hynek CÍGLER, Eva DUBOVSKÁ, Martin SAIC, Martin ČERNÝ, Jan DUFEK a Chris EVANS. Česká adaptace dotazníku CORE-OM : vybrané psychometrické charakteristiky. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2018, roč. 62, č. 1, s. 59-74. ISSN 0009-062X.
  3. GAŠŠOVÁ, Zuzana a Tomáš ŘIHÁČEK. Filiálna terapia. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 1, s. 22-34. ISSN 1802-3983.
  4. MARUNIAKOVÁ, Lenka a Tomáš ŘIHÁČEK. How beginning cognitive behavioural therapists develop professional confidence. The Cognitive Behaviour Therapist. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, roč. 11, June, s. 1-19. ISSN 1754-470X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1754470X1800003X.
  5. ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Roman HYTYCH a Rolf SANDELL. How Retrospective Client Interviewing Can Inform on Psychotherapists’ Practice. Online. In SPAGNUOLO LOBB, Margherita, Dan BLOOM, Jan ROUBAL, Jelena ZELESKOV DJORIC, Michele CANNAVÒ, Roberta LA ROSA, Silvia TOSI a Valentina PINNA. The Aesthetic of Otherness : meeting at the boundary in a desensitized world. Proceedings. Siracusa (Italy): Istituto di Gestalt HCC Italy, 2018, s. 397-405. ISBN 978-88-98912-08-7.
  6. SKORUNKA, David, Tereza KEŘKOVSKÁ a Tomáš ŘIHÁČEK. Individualizovaně, systemicky, narativně? Hledání dovedností pro psychosomatický přístup v medicíně. In 17. konference psychosomatické medicíny: Psychosomatika v klinických oborech. 2018.
  7. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Jak na případové studie. In Sympózium o výzkumu a praxi v psychoterapii. 2018.
  8. STEHLÍKOVÁ, Jolana, Eva KOSTOLANSKÁ a Tomáš ŘIHÁČEK. Jak pacienti s medicínsky nevysvětlenými symptomy vnímají komunikaci s lékařem? In 17. konference psychosomatické medicíny: Psychosomatika v klinických oborech. 2018.
  9. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michal ČEVELÍČEK. Mechanismy psychoterapeutické změny u psychosomatických potíží : Pohled napříč přístupy. In 17. konference psychosomatické medicíny: Psychosomatika v klinických oborech. 2018.
  10. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michal ČEVELÍČEK. Psychoterapeutické přístupy v psychosomatice : Analýza předpokládaných mechanismů změny. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018.
  11. ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Michal ČEVELÍČEK, Roman HYTYCH a David HOLUB. Retrospective client interviewing can inform clinicians' practice and complement routine outcome monitoring. Revista Argentina de Clinica Psicologica. Buenos Aires: Fundacion Aigle, 2018, roč. 27, č. 2, s. 308-320. ISSN 0327-6716. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24205/03276716.2018.1058.
  12. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy : Multicentrická naturalistická studie (poster). In 17. konference psychosomatické medicíny : Psychosomatika v klinických oborech. 2018.
  13. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michal ČEVELÍČEK. What is common across treatments for medically unexplained somatic symptoms? In SPR 49th Annual International Meeting, June 27–30, 2018, Amsterdam. 2018.
  14. ŘIHÁČEK, Tomáš. What makes a good therapist. In Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy : The 9th Conference of the European Association for Integrative Psychotherapy. 2018.
  15. ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH, Tomáš ŘIHÁČEK, Jana VRÁNOVÁ a Jana MÁCHOVÁ. What works, from the therapists’ perspective, in the treatment of medically unexplained somatic symptoms. In SPR 49th Annual International Meeting, June 27–30, 2018, Amsterdam. 2018.

  2017

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš, Jan ROUBAL a Katarína MOTALOVÁ. Dimensions of the therapeutic relationship : The therapist perspective. In SPR UK & European Chapters 4th Joint Conference. 2017.
  2. ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH, Rolf SANDEL a Tomáš ŘIHÁČEK. Four Perspectives on the Change Process in a Single Case Study: Client, Therapist, Outcome-researcher, Process-researcher. In In Society for Psychotherapy Research: European Conference on Psychotherapy Research. 2017.. 2017.
  3. MARUNIAKOVÁ, Lenka, Tomáš ŘIHÁČEK a Jan ROUBAL. How beginning counselors learn : The interaction of personal and professional experiences in counselors with an experiential orientation. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge, 2017, roč. 30, č. 1, s. 48-66. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2016.1148013.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš. How to start a research project as a practitioner? In Exploring Practice-based Research in Gestalt Therapy : International Conference. 2017.
  5. ŘIHÁČEK, Tomáš. Kde se Gestalt terapie setkává s jinými přístupy aneb Obecné principy terapeutické změny. In 5. česká konference Gestalt psychoterapie. 2017.
  6. ŘIHÁČEK, Tomáš. Medicínský model a psychoterapie. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 3, s. 190-203. ISSN 1802-3983.
  7. SMEJKALOVÁ, Tereza a Tomáš ŘIHÁČEK. O čem klienti hovoří s terapeuty ve svých představách. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 29-41. ISSN 1802-3983.
  8. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Personal Therapeutic Approach : Concept and implications. Journal of Psychotherapy Integration. Washingotn, DC, 2017, roč. 27, č. 4, s. 548-560. ISSN 1053-0479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1037/int0000082.
  9. ŘIHÁČEK, Tomáš. Rodinná terapie ve výzkumu. In Sympozium rodinné terapie 2017. 2017.
  10. BACHRONÍKOVÁ, Michaela a Tomáš ŘIHÁČEK. Skúsenosť ľudí s nešpecifickými črevnými zápalmi. Psychosom. Liberec, 2017, roč. 15, č. 2, s. 99-110. ISSN 2336-7741.
  11. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. The proportion of integrationists among Czech psychotherapists and counselors : A comparison of multiple criteria. Journal of Psychotherapy Integration. Washingotn, DC: APA, 2017, roč. 27, č. 1, s. 13-22. ISSN 1053-0479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1037/int0000069.
  12. ŘIHÁČEK, Tomáš, Peter PAVLENKO a Helena FRANKE. Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy : Shrnutí metaanalýz a přehledových studií. Československá psychologie. Praha: Akademie věd ČR, 2017, roč. 61, č. 4, s. 350-362. ISSN 0009-062X.

  2016

  1. ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. An adventure in grounded theory method: Discovering a pattern in the flow of a therapy process. In J. Roubal, P. Brownell, G. Francesetti, J. Melnick, & J. Zeleskov-Djoric. Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 92-115. Gestalt Therapy Series. ISBN 1-4438-0734-6.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš, Mária KAHANCOVÁ, Len JENNINGS, Jan ROUBAL a Zbyněk VYBÍRAL. Czech master therapists. In Len Jennings, Thomas M. Skovholt. Expertise in counseling and psychotherapy: Master therapist studies from around the world. New York: Oxford University Press, 2016, s. 19-52. ISBN 978-0-19-022250-5.
  3. PLCHOVÁ, Romana, Roman HYTYCH, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Zbyněk VYBÍRAL. How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration. British Journal of Guidance & Counselling. 2016, roč. 44, č. 5, s. 487-503. ISSN 0306-9885. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03069885.2016.1213371.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš. Mnoho tváří zakotvené teorie. In XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, Bratislava. 2016.
  5. ŘIHÁČEK, Tomáš a Dana JUHOVÁ. Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství. Testforum. Českomoravská psychologická společnost, 2016, neuveden, č. 7, s. 1-13. ISSN 1805-9147.
  6. ŘIHÁČEK, Tomáš a Leoš ZATLOUKAL. Možnosti obohacení výcvikové praxe pomocí výzkumu. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 140-150. ISSN 1802-3983.
  7. KAHANCOVÁ, Mária, Len JENNINGS a Tomáš ŘIHÁČEK. Na pleciach obrov: čo sa dozvedáme zo štúdií o expertoch v psychoterapii. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 115-125. ISSN 1802-3983.
  8. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Podoby psychoterapeutického vztahu. In Psychologické aspekty pomáhání, Ostrava. 2016.
  9. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Psychoterapeutické metody v praxi: Výsledky průzkumu mezi českými psychoterapeuty. In Identita české psychoterapie: 4. konference České asociace pro psychoterapii. 2016.
  10. MOTALOVÁ, Katarína a Tomáš ŘIHÁČEK. Religiosity gap reversed: how religious counsellors' belief system presents when working with clients in a non-religious environment. British Journal of Guidance & Counselling. 2016, roč. 44, č. 3, s. 277-288. ISSN 0306-9885. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03069885.2016.1145189.
  11. ŘIHÁČEK, Tomáš a Ester DANELOVÁ. The Journey of an Integrationist: A Grounded Theory Analysis. Psychotherapy. 2016, roč. 53, č. 1, s. 78-89. ISSN 0033-3204. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1037/pst0000040.
  12. ŘIHÁČEK, Tomáš, Jan ROUBAL a Ondřej BÍLÝ. The use of trans-theoretical principles of change among Czech psychotherapists and counselors. In 47th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2016.
  13. ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. Therapists’ in-session experiences with depressive clients: A grounded theory. Psychotherapy Research. Oxford University Press, 2016, roč. 26, č. 2, s. 206-219. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2014.963731.
  14. ŘIHÁČEK, Tomáš, Peter PAVLENKO a Helena FRANKE. Účinnost psychoterapie u psychosomatických poruch. In 16. konference psychosomatické medicí­ny: Psychosomatika v klinických oborech. 2016.
  15. SMETANOVÁ, Denisa a Tomáš ŘIHÁČEK. Zkušenost párových terapeutů s přitažlivostí ke klientům. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 3, s. 211-223. ISSN 1802-3983.

  2015

  1. ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Stanislava DUDOVÁ, Jana KOSTÍNKOVÁ, Roman HYTYCH a Michal ČEVELÍČEK. Centrum pro výzkum psychoterapie: Vzájemné obohacování výcviku a výzkumu. 2015.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš, Mária KAHANCOVÁ, Len JENNINGS, Jan ROUBAL a Zbyněk VYBÍRAL. Czech master therapists. In 46th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2015.
  3. ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. Expérience de thérapeute en situation thérapeutique avec un client déprimé. Cahiers de Gestalt-thérapie. 2015, roč. 35, prosinec, s. 111-123. ISSN 1277-6874.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš a Ester DANELOVÁ. How therapists change: What motivates therapists towards integration. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy. 2015, roč. 8, June, s. 5-31. ISSN 1756-7599.
  5. ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. I vissuti del terapeuta con i pazienti depressi. Quaderni di Gestalt. Italy: FrancoAngeli, 2015, XXVIII, 1/2015, s. 99-110. ISSN 1121-0737.
  6. ČEVELÍČEK, Michal, Zuzana ŠILHANOVÁ, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. Integrative therapists' development: Two case studies. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015.
  7. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Jak si vytváříme své osobní terapeutické přístupy. In 30. česko-slovenská psychoterapeutická konference: Proces změny v psychoterapii, Jeseník. 2015.
  8. ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Metoda zakotvené teorie: problémy a výzvy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015.
  9. ŘIHÁČEK, Tomáš. Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství. In Psychologická diagnostika, Brno. 2015.
  10. MARUNIAKOVÁ, Lenka a Tomáš ŘIHÁČEK. Professional development of beginning cognitive behavioral therapists: From gaining confidence in CBT to therapists' self-confidence. In 8th European Conference on Psychotherapy Research, Klagenfurt, Austria, September 24 - 26, 2015. 2015.
  11. ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XIV. česko-slovenská konference. 2-3/2/2015. 2015.
  12. ŘIHÁČEK, Tomáš. Představení Centra pro výzkum psychoterapie v Brně. In 30. česko-slovenská psychoterapeutická konference: Proces změny v psychoterapii, Jeseník. 2015.
  13. HYTYCH, Roman, Ivo ČERMÁK a Tomáš ŘIHÁČEK. Případová studie jako vědecká cesta k poznání. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015. 2015.
  14. DOLEŽAL, Petr, Hana TOMICOVÁ, Lucia UKROPOVÁ, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Significant events in the context of therapeutic change: A pilot study. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015.

  2014

  1. ŠILHANOVÁ, Zuzana a Tomáš ŘIHÁČEK. Development of personal therapeutic approach in beginning integrative therapists. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting Copenhagen, Denmark June 25-28, 2014. 2014.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš. Gestalt terapie a výzkum účinnosti. In 4. česká a 2. česko-slovenská konference Gestalt psychoterapie. 2014.
  3. ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. How therapists experience psychotherapy with depressive patients: A grounded theory. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting Copenhagen, Denmark June 25-28, 2014. 2014.
  4. MARUNIAKOVÁ, Lenka, Tomáš ŘIHÁČEK a Jan ROUBAL. Interaction of personal and professional aspects during the beginning phase of psychotherapist professional development. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting Copenhagen, Denmark June 25-28, 2014, 2014. 2014.
  5. ŘIHÁČEK, Tomáš. Poradenství versus psychoterapie? Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 13-22. ISSN 1802-3983.
  6. ŘIHÁČEK, Tomáš. Vztah psychoterapie a medicínského diskurzu. In Quo vadis, psychologie? Aktuální trendy v psychologii. 2014.

  2013

  1. KRAJČOVÁ, Jarmila a Tomáš ŘIHÁČEK. Kdy a jak může sebeodhalení terapeuta pomoci? Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2013, roč. 7, 3-4, s. 209-219. ISSN 1802-3983.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Metoda zakotvené teorie. In Tomáš Řiháček, Ivo Čermák, Roman Hytych. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press, 2013, s. 44-74. ISBN 978-80-210-6382-2.
  3. ŘIHÁČEK, Tomáš a Ester DANELOVÁ. Proč se terapeuti stávají integrativními? Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika. 2013, roč. 20, č. 4, s. 33-34. ISSN 1338-7030.

  2012

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš a Leoš ZATLOUKAL. Asimilativní přístup k integraci v psychoterapii. Psychoterapie. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2012, roč. 6, č. 1, s. 17-26. ISSN 1802-3983.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ. Integrace v českých psychoterapeutických výcvicích. Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2012, roč. 6, 3-4, s. 162-174. ISSN 1802-3983.
  3. ŘIHÁČEK, Tomáš, Ester DANELOVÁ a Ivo ČERMÁK. Psychotherapist Development: Integration as a Way to Autonomy. Psychotherapy Research. 2012, roč. 22, č. 5, s. 556-569. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2012.688883.

  2011

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ. Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty II : vybrané modely výcviků v zahraniční literatuře. Psychoterapie. Brno, 2011, roč. 5, č. 2, s. 71-79. ISSN 1802-3983.

  2010

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš, Jana KOSTÍNKOVÁ a Jan ROUBAL. Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty I : základní otázky a problémy. Psychoterapie. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010, roč. 4, 3-4, s. 160-169. ISSN 1802-3983.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Jedinečnost v psychoterapii: připravovaný výzkum Výcviku integrace v psychoterapii. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. 355-361, 385 s. ISBN 978-80-86174-17-4.

  2009

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš. Hranice místa z hlediska zvukového prostředí. In FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ, Magdalena HLEDÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Město : proměnlivá ne/samozřejmost. Praha: nakladatelství Pavel Mervart, 2009, s. 197-216. ISBN 978-80-86818-86-3.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš. Využití techniky focusingu při zkoumání vlivu zvukového prostředí města na prožitek. In Struny mysli : Kognice 2007. Ostrava: Montanex, 2009, s. 158-166. ISBN 978-80-7225-302-9.
  3. ŘIHÁČEK, Tomáš. Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 240 s. EDIS, svazek 3. ISBN 978-80-210-4809-6.

  2007

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš. Obtěžující vliv hluku. Psychologie v ekonomické praxi. Praha: Karolinum, 2007, roč. 42, 3-4, s. 1-12. ISSN 0033-300X.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš. Rozmrzelost z hluku: konceptualizace a prediktory psychosociální povahy. Československá psychologie. 2007, roč. 51, č. 2, s. 117-128. ISSN 0009-062X.

  2006

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš. Jak zní město? Zvukové prostředí města z hlediska konceptu sonosféry. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2006, roč. 11, č. 2, s. 155-171. ISSN 1214-813X.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš. K povaze sluchové percepce. In Kognice 2006, sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006, s. 170-174. ISBN 80-86174-10-7.
  3. PTÁČEK, Ondřej a Tomáš ŘIHÁČEK. Relaxační techniky. In Duševní a fyzické zdraví - předpoklad úspěchu sesterské profese, sborník Konference pro sestry. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2006, s. 19-20. ISBN 80-02-01845-1.

  2003

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš. Introducing childlines to school-children: a way of prevention. In A Child's World and Distance Counselling. Bratislava: neuvedeno, 2003, s. 38-40.

  2002

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš. Lze si zvyknout na hluk? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2002, roč. 8, 7-8, s. 16-17. ISSN 1211-5886.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 02:26