Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. FIALA, Jindřich. Metodika prevence dětské obezity se zaměřením na rodinu. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2022, roč. 77, č. 2, s. 8-12. ISSN 1211-846X.

  2021

  1. FIALA, Jindřich. Komplexní systém ochrany zdraví dětí a rodiny se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb (metodika komunitních programů). 2021.
  2. SMEJKALOVÁ, Lucie a Jindřich FIALA. Komplikace dětské obezity. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2021, roč. 2021, č. 3, s. 64-66. ISSN 1211-846X.
  3. PAZDERA, Jaroslav a Jindřich FIALA. Snídaně jako správný začátek dne u každého školáka. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2021, roč. 76, č. 1, s. „Zpravodajs.3“-„5“, 3 s. ISSN 1211-846X.
  4. FIALA, Jindřich, Helena KLIMUSOVÁ, Pavlína KAŇOVÁ, Lucie SMEJKALOVÁ a Lenka PLZÁKOVÁ. Výsledky projektu k vytvoření metodiky komunitních programů ochrany zdraví dětí a rodiny se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb. Hygiena. Tigis s.r.o., 2021, roč. 66, č. 4, s. 113-121. ISSN 1802-6281.
  5. FIALA, Jindřich. Výživová doporučení pro prevenci nádorových onemocnění. In Cejpek Karel. Sborník příspěvků - On-line symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2021. Praha: VŠCHT Praha, 2021, s. 18-23. ISBN 978-80-7592-102-4.
  6. FIALA, Jindřich. Výživová doporučení pro prevenci nádorových onemocnění. In CzechFoodChem 2021. 2021.
  7. FIALA, Jindřich. Výživová doporučení pro prevenci rakoviny. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2021, roč. 76, č. 1, s. 2-9. ISSN 1211-846X.
  8. FIALA, Jindřich, Helena KLIMUSOVÁ a Pavlína KAŇOVÁ. Workshop Komplexní systém ochrany zdraví dětí a rodiny se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb (metodika komunitních programů). 2021.

  2020

  1. SMEJKALOVÁ, Lucie a Jindřich FIALA. Jaké jsou bariéry v úspěšnosti projektů proti dětské obezitě? Hygiena. Praha: Tigis, s.r.o., 2020, roč. 65, č. 4, s. 134-139. ISSN 1802-6281. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21101/hygiena.a1733.
  2. FIALA, Jindřich. Obezita není dědičná. Úřad průmyslového vlastnictví, 2020.
  3. FIALA, Jindřich. Výživová doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění - důkazy, formulace, kontroverze a nejasnosti. Hygiena. Praha: Tigis, s.r.o., 2020, roč. 65, č. 4, s. 140-151. ISSN 1802-6281. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21101/hygiena.a1764.

  2019

  1. FIALA, Jindřich, Lucie KOTALOVÁ a Pavlína KAŇOVÁ. Co se má dělat a co se dělá pro prevenci dětské obezity. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 64, č. 5, s. 128-133. ISSN 1211-846X.
  2. FIALA, Jindřich, Pavlína KAŇOVÁ a Lucie KOTALOVÁ. Jak účinné jsou projekty prevence dětské obezity? Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 64, č. 6, s. 153-157. ISSN 1211-846X.
  3. FIALA, Jindřich, Pavlína KAŇOVÁ a Lucie KOTALOVÁ. Strategie a akční plány pro prevenci dětské obezity. Hygiena. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 64, č. 3, s. 117-127. ISSN 1802-6281.

  2017

  1. FIALA, Jindřich, Ondřej SOCHOR, Helena KLIMUSOVÁ a Martin HOMOLKA. Alcohol consumption in population aged 25-65 years living in the metropolis of South Moravia. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2017, roč. 25, č. 3, s. 191-199. ISSN 1210-7778. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21101/cejph.a4481.
  2. KUNZOVÁ, Šárka, Jindřich FIALA, Pavel ŘIMÁK a Petr KANOVSKY. EFFECT OF PRIMARY PREVENTIVE EXAMINATION WITH CARDIORESPIRATORY FITNESS TEST. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2017, roč. 25, č. 2, s. 96-105. ISSN 1210-7778. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21101/cejph.a4415.
  3. FIALA, Jindřich. Změny související se stárnutím a jejich vliv na nutriční požadavky seniorů. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s, 2017, roč. 72, č. 3, s. 72-76. ISSN 1211-846X.

  2016

  1. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ, Aleš PEŘINA, Lenka VORLOVÁ a Jindřich FIALA. Gendeŕ-specific food preferences measured by the graphic scale method. In Eurosense 2016, 7th European conference on sensory and consumer research. 2016.
  2. FIALA, Jindřich, Ondřej SOCHOR a Renata CÍFKOVÁ. Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v brněnské populaci – pilotní studie Kardiovize Brno 2030. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného IGA MZ ČR (2012-2015). Brno 2016. 2016.

  2015

  1. FIALA, Jindřich, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Jan ŠVANCARA a Lubomír KUKLA. Gender differences in the projection of food preferences into food consumption in Czech adolescents. Journal of Food and Nutrition Research. Bratislava: Food Reseach Institute, 2015, roč. 54, č. 3, s. 195-204. ISSN 1336-8672.
  2. KUNZOVÁ, Šárka, Stanislav KATINA, Jiří LEŠOVSKÝ, Hana BAUEROVÁ, Jindřich FIALA a Ondřej SOCHOR. Konzumace ovoce a zeleniny v populaci města Brna; průřezová studie „Kardiovize Brno 2030“. In Slezské dny preventivní medicíny XV.ročník. 2015.
  3. VYSOKÝ, Robert, Jindřich FIALA, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBA a Ondřej LUDKA. Preventive training programme for patients after acute coronary event - correlation between selected parameters and age groups. Central European Journal of Public Health. Praha: National Institute of Public Health, 2015, roč. 23, č. 3, s. 208-213. ISSN 1210-7778.

  2014

  1. PLUHÁČEK, Zdeněk, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jindřich FIALA, Petr DOBŠÁK, Francesco LOPEZ-JIMENEZ a Ondřej SOCHOR. Automated office blood pressure (AOBP) is better predictor of arterial stiffness then manual office blood pressure (MOBP). In ESC Congress 2014, Barcelona - Spain. 2014.
  2. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ, Lenka VORLOVÁ a Jindřich FIALA. Food preference for milk and dairy products. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014, roč. 83, Supplementum 10, s. "S41"-"S44", 4 s. ISSN 0001-7213. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2754/avb201483S10S41.
  3. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Joceline POMERLEAU, Jindřich FIALA, Lenka VORLOVÁ a Dana MULLEROVÁ. Heavy metals in hair samples: A pilot study of anaemic children in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Central European Journal of Public Health. Prague: Czech National Institute of Public Health, 2014, roč. 22, č. 4, s. 273-276. ISSN 1210-7778.
  4. FIALA, Jindřich, Ondřej SOCHOR a Zdeněk PLUHÁČEK. Jak moc se u nás pije? (Alkohol v centru Jižní Moravy). Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2014, roč. 69, č. 4, s. 94-97. ISSN 1211-846X.
  5. FIALA, Jindřich. Jak rozumět obsahu alkoholu v nápojích. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2014, roč. 69, č. 3, s. 74-76. ISSN 1211-846X.
  6. PLUHÁČEK, Zdeněk, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Jindřich FIALA. Měření krevního tlaku automatickým oscilometrickým neinvazivním měřičem. In 58. Studentská vědecká konference LF MU. 2014. ISBN 978-80-210-6820-9.
  7. FIALA, Jindřich a Ondřej SOCHOR. Metodika měření konzumace alkoholu v epidemiologických studiích rizikových faktorů neinfekčních onemocnění a projekt Kardiovize 2030. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 4, s. 167-178. ISSN 1802-6281.
  8. PLUHÁČEK, Zdeněk, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jindřich FIALA, Petr DOBŠÁK, Francesco LOPEZ-JIMENEZ a Ondřej SOCHOR. REPRODUCIBILITY OF MEASURING THE CARDIO-ANKLE VASCULAR INDEX (CAVI) TO ASSESS ARTERIAL STIFFNESS USING VASCULAR SCREENING SYSTEM. In XXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2014.
  9. SOCHOR, Ondřej, Eva KRÁLÍKOVÁ, Renata CÍFKOVÁ, Jindřich FIALA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Šárka KUNZOVÁ, Jiří LEŠOVSKÝ, Zdeněk PLUHÁČEK, Hana NECHUTOVÁ, Pavel ŘIMÁK, Veronika ŠIKOLOVÁ, Martin HOMOLKA, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Tomáš KÁRA, Robert PROSECKÝ, Peter WOHLFAHRT, Vladimír SOŠKA a Francisco LOPEZ-JIMENEZ. Tobacco use and some characteristics of tobacco users. Preliminary results of ‘‘Kardiovize Brno 2030. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2014, roč. 56, č. 2, s. "e118"-"e127", 10 s. ISSN 0010-8650.

  2013

  1. PLUHÁČEK, Zdeněk, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jiří LEŠOVSKÝ, Edita DOLEJŠIA, Hana NECHUTOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ, Šárka KUNZOVÁ, Jindřich FIALA, Renata CÍFKOVÁ a Ondřej SOCHOR. Hodnocení výsledků měření krevního tlaku třemi různými neinvazivními metodami. In XXX. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS. 2013.
  2. PLUHÁČEK, Zdeněk, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jindřich FIALA a Ondřej SOCHOR. Množství kosterního svalstva a tuhost tepenné stěny u žen nekuřaček. In XX. ročník Konference mladých lékařů. 2013. ISSN 1805-7977.
  3. ŠMÍDOVÁ, Iva a Jindřich FIALA. Poruchy metabolismu a nutrice spojené s abúzem alkoholu. Praktický lékař. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 93, č. 1, s. 32-36. ISSN 0032-6739.
  4. FIALA, Jindřich a Lubomír KUKLA. Potravinové preference 15letých – studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie : časopis Pediatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 68, č. 3, s. 139-148. ISSN 0069-2328.
  5. FIALA, Jindřich a Lubomír KUKLA. Souvislost potravinových preferencí a konzumace. Hygiena. 2013, roč. 58, č. 2, s. 56-61. ISSN 1802-6281.
  6. FIALA, Jindřich a Lubomír KUKLA. SOUVISLOST POTRAVINOVÝCH PREFERENCÍ A KONZUMACE. Hygiena. Tigis s.r.o., 2013, roč. 58, č. 2, s. 56-61. ISSN 1802-6281.
  7. FIALA, Jindřich. Vliv obezity na riziko vzniku nádorových onemocnění. 1.vydání. Praha: Ambit Media, 2013, s. 36-41. Doporučené postupy - Primární prevence onkologických onemocnění. ISBN 978-80-905474-1-4.
  8. FIALA, Jindřich. Vliv výživy na riziko vzniku nádorových onemocnění. In Doporučené postupy – Primární prevence onkologických onemocnění. 1. vydání. Praha: Ambit Media, 2013, s. 28-35. Doporučené postupy – Primární prevence onkologických onemocnění. ISBN 978-80-905474-1-4.
  9. TLÁSKAL, P, Hana HRSTKOVÁ, J SCHWARTZ, Jindřich FIALA a M BALÍKOVÁ. Výživové zvyklosti českých školních dětí. 2. část: Příjem energie a živin (s výjimkou vitaminů). 2013.

  2012

  1. FIALA, Jindřich a Lubomír KUKLA. Co chutná a nechutná dospívajícím, a co skutečně jedí – preference a konzumace. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2012, roč. 67, č. 5, s. 119-122. ISSN 1211-846X.
  2. FIALA, Jindřich a Lubomír KUKLA. Pohlavní rozdíly v potravinových preferencích u adolescentů – přenášejí se i do konzumace? Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 92, č. 7, s. 407-413. ISSN 0032-6739.
  3. ŘIMÁK, Pavel, Jindřich FIALA, Šárka KUNZOVÁ a Petr KAŇOVSKÝ. Srovnání vyšetření fyzické zdatnosti na bicyklovém ergometru a běhátku pro účely primárně preventivního vyšetření. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2012, roč. 57, č. 4, s. 135-143. ISSN 1802-6281.
  4. FIALA, Jindřich. Výživa a vzdělání. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2012, roč. 67, č. 5, s. 113. ISSN 1211-846X.
  5. TLÁSKAL PETR, Hana HRSTKOVÁ, SCHWARTZ J, Jindřich FIALA, STROSSEROVÁ A a PACKOVÁ A. Výživové zvyklosti českých školních dětí. 1 Část, Výběr potravin a vitamíny. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2012, roč. 67, č. 3, s. 58-60. ISSN 1211-846X.

  2011

  1. FIALA, Jindřich. Citrón jako prevence rakoviny a infekce? Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2011, roč. 66, č. 2, s. 36-38. ISSN 1211-846X.
  2. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011, 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
  3. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Drahoslava HRUBÁ. The atherogenic index of plasma is increased by hormonal contraception. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION. NORWAY: TAYLOR & FRANCIS AS, 2011, roč. 71, č. 2, s. 94-100. ISSN 0036-5513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/00365513.2011.553240.
  4. FIALA, Jindřich. Výživové faktory s dostatečně prokázaným efektem na riziko rakoviny. In Sborník prezentací XXVII. Mezinárodního kongrsu SKVIMP na téma „Metabolismus a výživa“. Eurverlag, 2011, s. 19-22. ISBN 978-80-7177-037-4.
  5. FIALA, Jindřich, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk MECHL a Zdeněk ADAM. Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2011, roč. 57, č. 3, s. 261-284. ISSN 0042-773X.

  2010

  1. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ a Kateřina NEBESKÁ. CRP, LIPIDS AND LIPOPROTEINS AFTER HORMONAL CONTRACEPTION. In 78th Congress of the European-Atherosclerosis-Society. 2010. ISSN 1567-5688.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ a Vladimír SOŠKA. Ženy obtížněji zanechávají kouření: je to vlivem pohlavních hormonů? Bezpečnost a hygiena práce. Praha: Práce, 2010, roč. 55, č. 2, s. 58-60. ISSN 0006-0453.

  2009

  1. HRUBÁ, Drahoslava, Vladimír SOŠKA, Jindřich FIALA a Kateřina NEBESKÁ. Kouření a kardiovaskulární nemoci. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 89, č. 2, s. 70-75. ISSN 0032-6739.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Vladimír SOŠKA a Kateřina NEBESKÁ. Riziko kouření pro vznik kardiovaskulárních nemocí začíná už před narozením. Česká gyneokologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 74, č. 5, s. 365 - 368. ISSN 1210-7832.
  3. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Vladimír SOŠKA a Kateřina NEBESKÁ. Riziko kouření pro vznik kardiovaskulárních nemocí začíná už před narozením. Česká gyneokologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 74, č. 5, s. 365 - 368. ISSN 1210-7832.
  4. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ a Drahoslava HRUBÁ. Sekundární dyslipidemie navozená současnými perorálními kontraceptivy. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2009, roč. 55, č. 10, s. 929-933. ISSN 0042-773X.
  5. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ a Drahoslava HRUBÁ. Sekundární dyslipidemie navozená současnými perorálními kontraceptivy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 10, s. 929 - 933. ISSN 0042-773X.
  6. FIALA, Jindřich. Výživa a zdraví, zdravá výživa. první. Praha: FUTURA Praha, 2009, s. 17 - 31. ISBN 978-80-86844-53-4.
  7. FIALA, Jindřich, Kateřina NEBESKÁ, Drahoslava HRUBÁ a Vladimír SOŠKA. Životní styl mladých zdravých žen s rozdílným kuřáckým chováním. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 89, č. 9, s. 502 - 505. ISSN 0032-6739.

  2008

  1. VOGAZIANOS, Ermis, Paris VOGAZIANOS, Dalibor JANEČEK, Ivo ŠLAPÁK a Jindřich FIALA. Connection of atopy with acute otitis media. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2008, roč. 2007, č. 6, s. 273-278. ISSN 1211-3395.
  2. FIALA, Jindřich. Jak výživa ovlivňuje riziko onemocnění rakovinou: Část první, popis podle hlavních nádorových onemocnění. Výživa a potraviny. Praha, 2008, roč. 63, č. 4, s. 86-87. ISSN 1211-846X.
  3. FIALA, Jindřich. Jak výživa ovlivňuje riziko onemocnění rakovinou: Část druhá, popis podle výživových faktorů. Výživa a potraviny. Praha, 2008, roč. 63, č. 5, s. 86-87. ISSN 1211-846X.
  4. FIALA, Jindřich. Jednoduchý nutriční software pro rychlé hodnocení a výsledky jeho distribuce zájemcům. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 1, s. 12-18. ISSN 1210-7840.
  5. FIALA, Jindřich. NUTRIFIA - možnost rychlého orientačního hodnocení individuální skladby stravy. Výživa a potraviny. Praha, 2008, roč. 63, č. 2, s. 43-47. ISSN 1211-846X.
  6. FIALA, J. Současný stav vnímání výživy v prevenci rakoviny. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 1, s. 7-11. ISSN 1214-5602.
  7. FIALA, J, L KUKLA a K POSLUŠNÁ. Stravovací návyky a zvyklosti 11-letých dětí. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní stravování. Praha, 2008, roč. 63, č. 4, s. 60-61. ISSN 1211-846X.
  8. FIALA, J, L KUKLA a K POSLUŠNÁ. Struktura stravy 11-letých dětí - studie ELSPAC. Československá pediatrie. 2008, roč. 63, č. 9, s. 481-490. ISSN 0069-2328.
  9. FIALA, Jindřich, Vladimír SOŠKA, Drahoslava HRUBÁ a Kateřina NĚMCOVÁ. The impact of hormonal contraception on biochemical markers of cardiovascular risk in young women. In The 11th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), November 27-30, 2008, Paris, France. 2008.
  10. SOŠKA, Vladimír a Jindřich FIALA. Změny v hladinách lipoproteinů a CRP, indukované hormonální antikoncepcí. In Šobrův den - XXIV. konference o hyperlipoproteinémiích, Špindlerův Mlýn 19.6.2008. 2008.

  2007

  1. VOGAZIANOS, Ermis, Paris VOGAZIANOS, Jindřich FIALA, Dalibor JANEČEK a Ivo ŠLAPÁK. The effect of breastfeeding and its duration on acute otitis media in children in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2007, roč. 15, č. 4, s. 143-146. ISSN 1210-7778.

  2006

  1. FIALA, Jindřich a Halina MATĚJOVÁ. Nové mléčné potraviny s přidanými fytosteroly pro snížení krevního cholesterolu a kardiovaskulárního rizika. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2006, roč. 61, č. 3, s. 65-67. ISSN 1211-846X.
  2. FIALA, Jindřich. Prevence nemocí s využitím moderních informačních technologií: interaktivní webové stránky a jejich efekt. Praktický lékař. 2006, roč. 86, č. 9, s. 485-490. ISSN 0032-6739.
  3. FIALA, Jindřich. Přes internet k aktivnímu zdraví - centrum prevence a zdravého životního stylu. Hygiena. 2006, roč. 61, Supl 1, s. 11-18. ISSN 1210-7840.

  2005

  1. FIALA, Jindřich. Alkohol jako součást výživy a vliv na zdraví - pít či nepít? Výživa a potraviny. Praha, 2005, roč. 60, č. 6, s. 146-149. ISSN 1211-846X.
  2. FIALA, J. Možnosti předcházení nemocem – prevence (Prevence srdečně-cévních a nádorových onemocnění- co může udělat každý). Brno: Masarykova univerzita - Univerzita třetího věku, VPC MU, 2005, 24 s.
  3. FIALA, Jindřich. Podpora pohybové aktivity střední generace jako významného preventivního faktoru. Česká a slovenská Hygiena. 2005, roč. 2, Supl. 1, s. 3-7. ISSN 1214-6722.
  4. FIALA, Jindřich. Prevence nádorů - zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem, aneb jak snížit riziko vzniku maligní nemoci. In Adam Z, Ševčík P, Vorlíček J, Mistrík M et al: Kostní nádorová choroba. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 215-244, 29 s. Grada Publishing. ISBN 80-247-1357-8.
  5. FIALA, Jindřich. Projekt zlepšení výživových zvyklostí a profilu rizik nepřenosných onemocnění u seniorské populace města Brna. Česká a slovenská Hygiena. 2005, roč. 2, č. 4, s. 104-109. ISSN 1214-6722.
  6. VOGAZIANOS, Paris, Jindřich FIALA a Ermis VOGAZIANOS. The distribution of birth weights and their determinants in the Republic of Cyprus for the period of 1990-2002. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, 2005, roč. 78, č. 1, s. 31-44, 13 s. ISSN 1211-3395.
  7. VOGAZIANOS, Paris a Jindřich FIALA. The distribution of birth weights and their determinants in the Republic of Cyprus for the period of 1990-2002. Scripta Medica. 2005, roč. 78, č. 1, s. 34-46.
  8. VOGAZIANOS, Paris, Jindřich FIALA a Ermis VOGAZIANOS. The influence of active maternal smoking during pregnancy on birth weights in Cyprus. Central European Journal of Public Health. 2005, roč. 13, č. 2, s. 78-84. ISSN 1210-7778.
  9. VOGAZIANOS, Paris. The influence of active maternal smoking during pregnancy on birth weights in Cyprus. Cent Eur J Publ Health. 2005, roč. 13, č. 2, s. 78-84.

  2004

  1. ADAM, Z a J VORLÍČEK. Primární prevence nádorů. In FIALA, J. Obecná onkologie. Brno: Masarykova universita v Brně, Lékařská fakulta, 2004, 440 s. ISBN 80-210-3574.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER a Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii. Praha: GALÉN, 2004, 223 s. ISBN 80-7262-264-1.
  3. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jindřich FIALA. Výživa a nádory uropoetického a urogenitálního ústrojí. Urologické listy. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 2., č. 3, s. 15-18. ISSN 1214-2085.
  4. FIALA, Jindřich. Výživa a riziko rakoviny - část I: Základní principy. Výživa a potraviny. 2004, roč. 59, č. 1, s. 16-19. ISSN 1211-846X.
  5. FIALA, Jindřich. Výživa a riziko rakoviny - část II: Aktuální výživová doporučení pro prevenci rakoviny. Výživa a potraviny. 2004, roč. 59, č. 2, s. 30-33. ISSN 1211-846X.
  6. FIALA, Jindřich, Eva TÁBORSKÁ, Pavel CHALUPA a Zdeněk ADAM. Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochaňující před jejich vznikem. In Adam Z, Vorlíček J et al: Obecná onkologie. Masarykova universita v Brně, Lékařská fakulta 2004, 440s. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 19-39. Skripta MU 4060-17/80. ISBN 80-210-3574-9.

  2003

  1. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jiří TOTUŠEK a Hana VIŠŇOVÁ. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 2, s. 63-67. ISSN 1210-7778.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Jindřich FIALA a Miroslava KYASOVÁ. Evaluation of the level of nicotine dependence among adolescent smokers. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 3, s. 163-168. ISSN 1210-7778.
  3. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ a Jindřich FIALA. Hodnocení stupně závislosti u dětských a mladistvých kuřáků. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 42-50. ISSN 1210-7840.
  4. HRUBÁ, Drahoslava, Igor CRHA, Jindřich FIALA a Jiří TOTUŠEK. Kyselina askorbová při léčbě neplodnosti (méně známý význam vitaminu C). Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 21-28. ISSN 1210-7840.
  5. FIALA, Jindřich, Eva TÁBORSKÁ a Pavel CHALUPA. Rizikové faktory pro vznik nádorů: Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem. In Adam, Z. Vorlíček J, Kostíková J a kol.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003, s. 19-40, 21 s. Grada Publishing. ISBN 80-247-0677-6.
  6. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER a Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii. 2003.

  2002

  1. BERÁNKOVÁ, Lenka a Jindřich FIALA. Kompenzační cvičení, dopopručení-návod. Brno: Ústav preventivního lékařství, lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2002, 14 s.
  2. FIALA, Jindřich. Multicentrický projekt prevence civilizačních onemocnění s využitím systému individuálního hodnocení rizika a intervence. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 47, Suppl 1, s. 17-24. ISSN 1210-7840.
  3. FIALA, Jindřich. Preventivní projekt realizovaný metodou individuálního hodnocení rizika a intervence v rámci lékařských fakult. Hygiena. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2002, roč. 47, č. 3, s. 123-130. ISSN 1210-7840.
  4. FIALA, Jindřich. Rizikové faktory nádorů - Primární prevence ve vztahu k výživě. In Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2002, s. 49-61. ISBN 80-238-9513-3.

  2001

  1. FIALA, Jindřich. Doporučení pro výživu v těhotenství. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 42-49. ISSN 1211-6645.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA, Pavel REZL a Jiří TOTUŠEK. Environmental cadmium is not serious hazard for the Czech Republic. Ekológia (Bratislava). Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS, 2001, roč. 20, č. 3, s. 336-341. ISSN 1335-342X.
  3. FIALA, Jindřich. Intersexuální rozdíly ve výživových zvyklostech školních dětí. In Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Štátny zdravotný ústav SR, 2001, s. 207-213. ISBN 80-7159-126-2.
  4. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA, Pavel REZL a Jiří TOTUŠEK. Is environmental cadmium a serious hazard for the Czech population? Int J Occup Med Environ Health. 2001, roč. 14, č. 2, s. 185-188. ISSN 1232-1087.
  5. FIALA, Jindřich. Komplexní preventivní vyšetření jako diagnostický a intervenční nástroj primární prevence. In Životné podmienky a zdravie - zborník vedeckých prác. Bratislava: Štátny zdravotný ústav SR, 2001, s. 49-65. ISBN 80-7159-126-2.
  6. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Reduced numbers of retrieved oocytes in smoking women. Scripta medica (Brno). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2001, roč. 73, č. 5, s. 299-304. ISSN 1211-3395.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Tělesná hmotnost dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. Detský lekár. Bratislava: Vydavateľstvo BONUS, 2001, roč. 8, č. 2, s. 39-42. ISSN 1335-0838.
  8. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 64-68. ISSN 1210-7778.
  9. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživové faktory v prevenci nádorových onemocnění. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2001, s. 21-44, 23 s. ISBN 80-238-7620-1.

  2000

  1. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. A comparison between the lifestyles of men and women - parents of school age children. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 2, s. 94-100. ISSN 1210-7778.
  2. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2000, roč. 70, Supp.No. 1, s. 34-35. ISSN 0020-7292.
  3. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Jana BAUEROVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Czech dietary guidelines : I.theoretical background and development. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 3, s. 186-190. ISSN 1210-7778.
  4. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Determinanty zájmu o screeningové primárně preventivní vyšetření. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 139, č. 10, s. 291-294. ISSN 0008-7335.
  5. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Jana BAUEROVÁ a Dana MULLEROVÁ. Dietary Guidelines in the Czech Republic II.: Nutritional Profiles of Food Groups. Central European Journal of Public Health. 2000, roč. 8/2000, č. 4, s. 216-220. ISSN 1210-7778.
  6. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Efekt nefarmakologické intervence na snížení hladiny plazmatického cholesterolu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2000, roč. 46, č. 9, s. 559-564. ISSN 0042-773X.
  7. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Halina MATĚJOVÁ. Příjem vybraných živin u dětí v České republice. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 1, s. 10-15. ISSN 1210-7840.
  8. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Srovnání životního stylu kuřáků a nekuřáků. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 95-103. ISSN 1210-7840.
  9. FIALA, Jindřich. Strava, výživa a související faktory v etiologii a prevenci nádorových onemocnění. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2000, roč. 4, č. 4, s. 10-14. ISSN 1214-5602.
  10. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 193-198. ISSN 1335-0862.
  11. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA a Hana HRSTKOVÁ. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých těhotných a kojících žen. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 140-143. ISSN 1335-0862.
  12. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživa v prevenci nádorových onemocnění. Klinická onkologie. Brno, 2000, roč. 2000, Zvláštní č, s. 8-16. ISSN 0862-495X.
  13. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživová spotřeba těhotných a kojících žen ve srovnání s dalšími soubory. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 86-94. ISSN 1210-7840.
  14. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vztah koncentrace kadmia v seminální plasmě a kouření k hodnotám spermiogramu a fertilizaci oocytů. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 121-126. ISSN 1335-0862.

  1999

  1. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. A comparison between the lifestyles of men and women. In Kongres MEFA 1999. 1999.
  2. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Halina MATĚJOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Dietary guidelines for the Czech republic - challenge for the new millenium. In Sborník abstrakt kongres MEFA. 1. vyd. Brno, 1999, s. 9.
  3. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Metoda rychlého a jednoduchého hodnocení výživy dětí. Detský lekár. Bratislava, 1999, roč. 54, č. 6, s. 200-205. ISSN 1335-0838.
  4. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Halina MATĚJOVÁ a Jindřich FIALA. Metoda screeningového hodnocení výživové spotřeby těhotných žen. Česká gynekologie. Praha, 1999, roč. 64, č. 4, s. 266-270. ISSN 1210-7832.
  5. FIALA, Jindřich, Zuzana BRÁZDOVÁ a Václav KOZINA. Nová metoda hodnocení výživových zvyklostí. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 1, s. 14-23. ISSN 1210-7840.
  6. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Primary and secondary prevention of major non-communicable diseases in the medical students practice. In Kongres MEFA 99. 1999.
  7. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jindřich FIALA a Ivana REJDOVÁ. Protection of the human fertility against the oxidative stress by vitamin supplementation. In Sborník abstrakt kongres MEFA 1999. 1. vyd. Brno, 1999, s. 9.
  8. FIALA, Jindřich, M BUDÍKOVÁ, Václav KOZINA a Drahoslava HRUBÁ. Výživa těhotných a kojících žen. In XXVII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1999.
  9. FIALA, Jindřich. Výživa ve vztahu k zhoubným nádorům. In Prevence v onkologii - seminář MOU ve spolupráci s regionální úřadovnou WHO pro Evropu. 1999.
  10. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Zelenina v prevenci onkologických a ostatních civilizačních onemocnění. In Mezinárodní konference ZF MZLU Lednice, duben 1999. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999, s. 1-4.
  11. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Zelenina v prevenci onkologických a ostatních civilizačních onemocnění. In Mezinárodní konference ZF MZLU Lednice, duben 1999. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999, s. 1-4.

  1998

  1. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ, Jiří TOTUŠEK, Pavel REZL a Zuzana BRÁZDOVÁ. Analysis of human placental tissues from deliveries: cadmium and zinc concentrations. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 5, s. 269-281. ISSN 1211-3395.
  2. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ a Pavel REZL. Cadmium and zinc concentrations in human placentas. Cadmium and zinc concentrations in human placentas. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 6, č. 3, s. 241-248. ISSN 1210-7778.
  3. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel REZL a Zuzana BRÁZDOVÁ. Cadmium levels in the follicular fluid of women in assisted reproduction/IVF therapy. A pilot study. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 449-461. ISSN 1211-3395.
  4. FIALA, Jindřich, Zuzana BRÁZDOVÁ a Václav KOZINA. Computer evaluation of individual nutrition habits using food pyramid principles. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 115-124, 9 s. ISSN 1211-3395.
  5. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jindřich FIALA. Dietary guidelines in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: MU LF, 1998, 247 s. Acta Facultatis Medicae Universitas Masarykianae. ISBN 80-210-1956-5.
  6. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Halina MATĚJOVÁ. Food guide Pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, roč. 71, č. 8, s. 439-448. ISSN 1211-3395.
  7. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Hana HRSTKOVÁ a Jana BAUEROVÁ. Jednotkové porce potravinových skupin jako nástroj hodnocení výživové spotřeby romských dětí. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 43, č. 4, s. 195-206. ISSN 1210-7840.
  8. CRHA, Igor, Pavel REZL, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jana ŽÁKOVÁ a Jan PASEKA. Koncetrace kadmia ve folikulární tekutině a seminální plasmě u neplodných dvojic při in vitro fertilizaci. Gynekolog. Hradec-Králové: MedExart, 1998, roč. 7, č. 3, s. 199-202. ISSN 1210-1133.
  9. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Hana HRSTKOVÁ. Potravinové preference romských dětí v odrazu jejich skutečné výživové spotřeby. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 7, s. 424-429. ISSN 0069-2328.
  10. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Preventive examination and advice on healthy lifestyle for future teachers as a method of primary preventive intervention : project results. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 135-152. ISSN 1211-3395.
  11. FIALA, Jindřich. Projekt podpory zdraví jako součást přípravy budoucích lékařů: výsledky brněnského projektu "Poznej a zlepši svoje zdraví". Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 43, č. 1, s. 34-44. ISSN 1210-7840.
  12. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. The new quick computerised dietary assessment method for general use in Czech Republic. European Journal of Clinical Nutrition. 1998, roč. 52, suppl 2, s. 55-56. ISSN 0954-3007.
  13. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. The results of the health support project which was realized with the use of the method of informing and motivating preventive examination. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 71, č. 5, s. 283-296. ISSN 1211-3395.
  14. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Hana HRSTKOVÁ. Výživové zvyklosti romských dětí. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 7, s. 419-423. ISSN 0069-2328.
  15. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jinřich FIALA. 3rd International conference on dietary assessment methods.Arnhem,The Netherlands, 6-9 May 1998, abstracts. European Journal of Clinical Nutrition. 1998, roč. 52, suppl 2, s. 58. ISSN 0954-3007.

  1996

  1. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. "Know and improve your health":Symbiosis of preventive projct and preventive medicine education at the Medical faculty in Brno. Central European Journal of Public Health. 1996, roč. 4, č. 4, s. 257-262. ISSN 1210-7778.
  2. FIALA, Jindřich. Liší se lidé mající a nemající zájem o preventivní vyšetření? Hygiena. 1996, roč. 41, č. 4, s. 209-221. ISSN 1210-7840.
  3. FIALA, Jindřich. The incidence of cancer in the Czech republic from 1973 to 1989: Cancers with non-parallel trends in age groups. Central European Journal of Public Health. 1996, roč. 4, č. 3, s. 157-163. ISSN 1210-7778.
  4. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Životní styl a zdraví - ženy se stravují zdravěji než muži. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1996, roč. 76, č. 4, s. 45-48. ISSN 0032-6739.

  1995

  1. FIALA, Jindřich. Projekt 5x denně: výživové chování dospělé populace. Acta hygienica epidemiologica et microbiologica. 1995, roč. 1195, č. 1, s. 95-108. ISSN 0862-5956.

  1991

  1. FIALA, Jindřich. Biorytmická cirkadiánní struktura a její význam pro dení rozvrh práce. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1991, roč. 43, č. 2, s. 67-70. ISSN 0032-6291.
  2. FIALA, Jindřich. Vliv časového rozvrhu dne a individuálního biorytmického typu na spánek. Čs. Hygiena. Praha, 1991, roč. 36, 3-4, s. 148-155. ISSN 1210-7840.

  1990

  1. FIALA, Jindřich. Melatonin a světlo. Hygiena. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1990, roč. 35, 7-8, s. 485-489. ISSN 1210-7840.
  2. FIALA, Jindřich. Pravidelné změny v lidském organismu během 24 hodin - cirkadianní rytmy - část I. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1990, roč. 42, č. 7, s. 314-316. ISSN 0032-6291.
  3. FIALA, Jindřich. Pravidelné změny v lidském organismu během 24 hodin - cirkadiánní rytmy - část II. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1990, roč. 42, č. 8, s. 457-461. ISSN 0032-6291.

  1989

  1. FIALA, Jindřich. K některým faktorům pracovních podmínek. Bezpečnost a hygiena práce. Praha: Práce, 1989, roč. 1989, č. 3, s. 69-70. ISSN 0006-0453.
  2. FIALA, Jindřich a Lubomír KLEPÁČ. Použití dotazníku k určování "ranních" a "večerních" typů lidí. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 1989, roč. 62, č. 4, s. 235. ISSN 1211-3395.

  1988

  1. FIALA, Jindřich a Lubomír KLEPÁČ. Horší přizpůsobivost noční práci osob "ranního" typu. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1988, roč. 40, č. 9, s. 385-388. ISSN 0032-6291.
  2. FIALA, Jindřich a Lubomír KLEPÁČ. Rozdíly v denním průběhu tělesné teploty mezi ranními a večerními typy studentů. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1988, roč. 40, č. 1988, s. 202-204. ISSN 0032-6291.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 13:01