VLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
MUDr. Jana Čerňanová (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Miloš Chobola, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marek Lukeš (přednášející)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Štětka (přednášející)
MUDr. Václav Vafek (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
MUDr. Tereza Bönischová (cvičící)
MUDr. Jana Čerňanová (cvičící)
MUDr. Ondřej Hrdý (cvičící)
MUDr. Kamil Hudáček (cvičící)
MUDr. Martina Klincová, DESAIC (cvičící)
MUDr. Tomáš Korbička (cvičící)
MUDr. Marek Kovář (cvičící)
MUDr. Tereza Kramplová (cvičící)
MUDr. Petr Suk (cvičící)
MUDr. Lucie Štětková (cvičící)
MUDr. Michaela Ťoukálková (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Kašparová (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
MUDr. Petr Dominik (náhr. zkoušející)
MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC (náhr. zkoušející)
MUDr. Milan Kratochvíl (náhr. zkoušející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Michaela Richtrová (náhr. zkoušející)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (náhr. zkoušející)
MUDr. Eva Straževská (náhr. zkoušející)
MUDr. Roman Štoudek (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (33,34 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (33,33 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (33,33 %)
Předpoklady
( VLFA08222p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && ( VLDI7X1c Diagnast. zobr. metody -cvič. || VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvičení ) && VLOT7X1c ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základům intenzivní medicíny. Přednášky zahrnují příčinu , diagnostiku a léčbu nejčastějších kritických stavů. Součástí je dále vysvětlení specifických postupů v intenzivní medicíně jako je umělá plicní ventilace a rozšířená kardiopulmonální resuscitace.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
provádět základní kardiopulmonální resuscitaci
znát, jak provádět rozšířenou resuscitaci
zhodnotit základní kritické stavy.
Osnova
 • Algoritmus základní neodkladné resuscitace (BLS). Algoritmus obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBAO) Defibrilace (rozdělení, indikace, algoritmus pro AED) Zajištění dýchacích cest Algoritmus rozšířené neodkladné resuscitace (ALS) Algoritmus bradykardie Algoritmus tachykardie Farmaka k používaná u ALS (indikace, dávky, způsob podání). Poresuscitační péče 4H, 4T reversibilní příčiny zástavy srdce (diagnostika a léčba při ALS). PEA (Pulseless Electrical Activity) Respirační selhání obecně (rozdělení). Oxygenoterapie (pomůcky, indikace, specifické situace (COPD, ACS)) Základy umělé plicní ventilace (invazivní + neinvazivní) ARDS (oxygenační selhání) Dekompenzované COPD a astma (ventilační selhání) Oběhové selhání – šok (rozdělení, diagnostika, monitorování, přístup) Podpora krevního oběhu (farmakologická). Infuzní terapie (krystaloidy, koloidy) Arytmie na ICU (diagnostika, farmakoterapie, kardioverze, kardiostimulace) Akutní srdeční selhání, kardiogenní šok (včetně mechanické srdeční podpory) Sepse, septický šok Anafylaktický šok. Obstrukční šok (masivní plicní embolie) Hemoragický šok (terapie transfuzními přípravky a krevními deriváty). Život ohrožující krvácení (ŽOK) Porucha vědomí (rozdělení, diagnostika, přístup). Křeče ABR (hodnocení, základní poruchy, terapie). Elektrolytové poruchy (hyperkalémie, hypo- a hypernatrémie) Nutrice v intenzivní péči Renální selhání. Eliminační techniky (IHD x CRRT) Akutní jaterní selhání (diagnostika, management) Nozokomiální nákazy (v.s. komunitní), základy ATB terapie v intenzivní péči Kraniotrauma (mozkový edém, intrakraniální hypertenze, dárcovský program (obecně)) Polytrauma (iniciální přístup, diagnostika a management) Intoxikace (obecný přístup, možnosti eliminace, antidota). Specifické otravy (alkoholy, CO, paracetamol)
Literatura
  povinná literatura
 • MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Jan STAŠEK a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020, 709 s. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7. URL info
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. časopis Urgentní medicína. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924, https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
  doporučená literatura
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014, 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011, xi, 76. ISBN 9781405178037. info
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014, xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Náhradní obsah: Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1p!
Výukové metody
Přednášky jsou pro studenty povinné. Hlavní výukovou metodou jsou prezentace v PPT.
Metody hodnocení
závěrečné hodnocení : písemný test a ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení, zkoušku studenti absolvují na stejném pracovišti jako cvičení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.