VLNE9X1p Neurologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
Jana Aberlová (pomocník)
Hana Božková (pomocník)
Dana Chalupová, DiS. (pomocník)
Amit Suresh Khairnar, Ph.D. (pomocník)
Klára Marečková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Jaromíra Saláková (pomocník)
Jitka Smejkalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvičení && VLOL7X1a Oční lékařství-cvič. && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLNP081c Propedeut.v neurologii -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit diagnózy a léčby neurologických onemocnění; použít informace o speciální neurologii ke stanovení správné diagnózy ... ; vytvořit diferenciální diagnostiku; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o diagnóze a léčebném plánu; na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti z anamnézyů interpretovat výsledky získané ve výuce neurologie ve vztahu k dalším onemocněním
Osnova
 • Přednášky na různá témata v neurologii s přihlédnutím k novým poznatkům. Polyneuropatie Subarachnoidální krvácení Behaviorální neurologie Akutní ischemická CMP – diagnostika a léčba Sclerosis multiplex Migréna Poruchy řeči Epilepsie Vývojová neurologie Myasthenia gravis Neurologické komplikace spondylózy Parkinsonské syndromy Demence
Literatura
 • Nevšímalová,S.Růžička E., Tichý J.: Neurologie.Galén, Praha 2005
 • Special Pediatric Neurology for students of the 4th and 5th years, Medical Faculty, Masaryk University, with extended education in pediatrics
 • Swainman, K.F.: Pediatric Neurology: Principles and Practice, 2nd ed., Mosby, St. Louis, 1994
 • Aicardi J.: Diseases of the Nervous System in Childhood, 2nd ed., Mac Keith Press, Cambridge University Press, London 1998
 • Učebnice speciální dětské neurologie : pro studenty 4. a 5. ročníku LF MU s rozšířenou výukou pediatrie. Edited by Hana Ošlejšková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 123 s. ISBN 9788021056596. info
 • OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Epileptické a neepileptické záchvaty v dětství a adolescenci. 1. vyd. Plzeň: Adéla, 2009. 150 s. ISBN 978-80-87094-03-7. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Robert RUSINA, Jakub HORT a Radoslav MATĚJ. The Degenerative Dementias. In Lisak RP, Truong DD, Carroll WM, Bhidayasiri R (eds.). International neurology: A clinical approach. Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2009. s. 126-136. Neurology, Nervous system - Diseases. ISBN 978-1-4051-5738-4. info
 • HOFFMANN, Georg Friedrich. Dědičné metabolické poruchy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 416 s. ISBN 8024708310. info
 • Child neurology. Edited by John H. Menkes - Harvey B. Sarnat - Bernard L. Maria. Seventh edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. xiii, 1186. ISBN 9780781751049. info
 • Child neurology. Edited by John H. Menkes - Harvey B. Sarnat - Bernard L. Maria. Seventh edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. xiii, 1186. ISBN 9780781751049. info
 • KRAUS, Josef. Dětská mozková obrna. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 344 s. ISBN 8024710188. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Jaroslav DUFEK a Jan POUL. Spasticita - mechanismy, diagnostika a léčba. Na Šejdru 247/6a,142 00 Praha 4: MAXDORF (Redakce odborné literatury, 2004. ISBN 80-7345-042-9. info
 • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
 • NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xiv, 368. ISBN 8072621602. info
 • KOMÁREK, Vladimír a Alena ZUMROVÁ. Dětská neurologie : vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 195 s. ISBN 8072620819. info
 • BEDNAŘÍK, Josef, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Robert KUBA, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Radomír ŠLAPAL, Pavel ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA a Miroslav MORAŇ. Učebnice speciální neurologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova universita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X. info
 • Epileptické záchvaty a syndromy. Edited by Vladimír Komárek. 1. vyd. Praha: Galén, 1997. 183 s. ISBN 80-85824-56-6. info
 • Základy dětské neurologie. Edited by Suresh Kotagal, Translated by Jan Hadač. [1. vyd.]. Praha: Triton, 1996. 205 s., ob. ISBN 80-85875-06-3. info
Výukové metody
Přednášky na různá témata v neurologii s přihlédnutím k novým poznatkům. Prezentace předními odborníky v oboru neurologie
Metody hodnocení
Zápočet po absolvování povinné výuky. Průběžné písemné testy. Závěrečná rigorózní ústní zkouška.
Informace učitele
Informace jsou vyvěšeny na nástěnkách I., II. a dětské neurologické kliniky.
Kontaktní osoby:
I.neurologická klinika (FN Pekařská): Prof.MUDr. Martin Bareš, Ph.D., tel. 543182351, pondělí 9-11 hod.
II.neurologická klinika (FN Jihlavská): Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., tel. 532232354 nebo 532232501, pondělí 13-15 hod.
Klinika dětské neurologie (FN Černopolní): Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, tel. 532234911
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: jenom v podzimním semestru.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.