VLCH0731p Chirurgie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Lucie Kučerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 26. 10. až Pá 18. 12. St 13:20–15:00 B11/114
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLCH0731p/VLA: Po 21. 9. až Pá 13. 11. Pá 13:20–15:00 N02011
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem poředmětu je seznámit studenty formou přednášek se základní problematikou chirurgie hlavy, keku, hrudníku (mediastinum, jícen, plíce) a břicha (žaludek, duodenum, tenké střevo, tlusté střevo, rektum, anus, pankreas, játra a žlučové cesty, břišní kýly) -incidence, etiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prognóza.
Osnova
 • chirurgie hlavy a krku
 • chirurgie mléčné žlázy, traumatologie hrudníku
 • chirurgie plic, mediastina, jícnu
 • kýly břišní, brániční
 • chirurgie sleziny, pankreatu
 • chirurgie jater a žlučových cest
 • chirurgie žaludku, duodena a tenkého střeva
 • chirurgie tlustého střeva, rekta a anu
Literatura
 • Náhradní obsah: L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
 • STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 112 s. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC a Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xv, 180. ISBN 8072621521. info
 • FIRT, Pavel. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info
 • SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět není zakončený hodnocením, jde o kontinuální přípravu na státní závěrečnou zkoušku z chirurgie v závěru stidia.
Informace učitele
Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky a Ortopedické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, ARK kliniky FN u sv. Anny, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul. Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty: I. chir: Doc. Vokurka II.chir: Dr Piskač Chir.klinika Bohunice: Dr. Kala Dětská ortopedie: Dr. Jochymek Dětská chirurgie: Dr. Teyschl Ortopedie FN u sv. Anny: Dr. Rozkydal Ortopedie FN Bohunice: Doc. Muller ARK: Dr. Veselý Plastická chirurgie: Dr. Dražan Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru. Nutná 100% účast na stážích.
Předmět je vyučován každý semestr.
Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.