VLCH0731p Chirurgie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
Hana Půčková (pomocník), Eva Kysilková (zástupce)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty formou přednášek se základní problematikou chirurgie hlavy, krku, hrudníku (mediastinum, jícen, plíce) a břicha (žaludek, duodenum, tenké střevo, tlusté střevo, rektum, anus, pankreas, játra a žlučové cesty, břišní kýly) -incidence, etiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prognóza.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozpoznat typická chirurgická onemocnění.
- doporučit diagnostický postup a základy léčby u běžných chirurgicky léčených onemocnění.
- znát nálezy zobrazovacích metod u typických chirurgických onemocnění, je schopen zvažovat základní diferenciální diagnostiku.
Osnova
 • chirurgie hlavy a krku
 • chirurgie mléčné žlázy, traumatologie hrudníku
 • chirurgie plic, mediastina, jícnu
 • kýly břišní, brániční
 • chirurgie sleziny, pankreatu
 • chirurgie jater a žlučových cest
 • chirurgie žaludku, duodena a tenkého střeva
 • chirurgie tlustého střeva, rekta a anu
Literatura
  povinná literatura
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. xviii, 511. ISBN 9788074921285.
 • FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK. Chirurgie v kostce. 2., doplněné a přepracova. Praha: Grada, 2015. 511 stran. ISBN 9788024710051. info
  doporučená literatura
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
  neurčeno
 • STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 112 s. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC a Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xv, 180. ISBN 8072621521. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět není zakončený hodnocením, jde o kontinuální přípravu na státní závěrečnou zkoušku z chirurgie v závěru studia.
Informace učitele
Výuka je zajištěna pracovníky následujících klinik: I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky a Ortopedické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Pekařská, Kliniky traumatologie FN Brno Bohunice Kontaktní osoby pro jednotlivá pracoviště: I. chir: Doc. Veverková II.chir: Dr Novotný Chir.klinika Bohunice: Dr.Procházka Dětská ortopedie: Dr. Jochymek Dětská chirurgie: Dr. Bíbrová Ortopedie FN u sv. Anny: Doc. Rozkydal Ortopedie FN Bohunice: Doc. Chaloupka Plastická chirurgie: Dr. Dvořák Klinika popálenin a plastické chirurgie: Dr Lipový CKTCH: Doc. Němec KUCH: Dr. Krtička Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru. Nutná 100% účast na stážích.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: 8 týdnů po 2 hodinách.
Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.