FSS PSY01 Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1010Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 - P
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti J. Širůčekzk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1121Základy psychologického výzkumu S. Ježekzk 0/0/05 P P
FSS:PSYb1130Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 P P
FSS:PSYb1510Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 - P
26 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1170Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/06 P P
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 Z P
FSS:PSYb2750Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 P P
FSS:PSYb2980Základy akademického čtení a psaní J. Širůčekz 0/0/04 - PV
29 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání P. Pátková Daňsovák 1/1/05 - PV
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 - PV
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 - PV
FSS:PSYb1710Psychologie sexuality A. Ševčíkováz 1/1/04 - PV
FSS:PSYb2105Unsolved mysteries of cognitive psychology L. Štěpánkováz 0/2/04 - PV
FSS:PSYb2250Studentská dobrovolnická praxe J. Širůčekz 0/30/0 30 hodin za semestr.4 - PV
FSS:PSYb2520Statistická analýza dat II. S. Ježekzk 1/1/05 P P
FSS:PSYb2540Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení Z. Vybíralzk 0/2/05 P P
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/1/04 - PV
46 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1430Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 - PV
FSS:PSYb1700Náhradní rodinná péče O. Boušaz 0/0/04 - PV
FSS:PSYb1720Praktikum dětské psychologie L. Lacinovák 0/0/04 - PV
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 - PV
FSS:PSYb1940Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 P P
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 - PV
FSS:PSYb2260Komunitní dobrovolnictví Z. Masopustováz 0/0/03 - PV
FSS:PSYb2550Psychologie individuálních rozdílů J. Širůčekzk 1/1/05 P P
FSS:PSYb2580Integrace kognice, emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb2590Základy psychometriky H. Cíglerzk 0/2/05 P P
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovák 1/1/05 - PV
FSS:PSYb2640Psychologie dítěte předškolního věku L. Lacinovázk 1/1/04 - PV
FSS:PSYb2921Psychologie závislostí L. Blinkaz 0/2/03 - PV
FSS:PSYb2960Interpretative phenomenological analysis J. Širůčekz 1/1/04 - PV
64 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1110Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 P P
FSS:PSYb2110Bakalářský projekt J. Širůčekz 0/2/03 - PV
FSS:PSYb2320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 - PV
FSS:PSYb2530Rozhovor a pozorování v psychologii D. Macekk 0/2/05 P P
FSS:PSYb2620Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 - P
FSS:PSYb2820Psychologie sexuální a genderové diverzity A. Stašekz 1/1/03 - PV
FSS:PSYb2870Konstruktivistické metody v psychologii M. Filipz 0/2/04 - PV
FSS:PSYb2881Cultural psychology B. Kubantovák 0/2/04 - PV
FSS:PSYb2890Transakční analýza prakticky M. Homolkovák 0/2/04 - PV
FSS:PSYb2930Psycholog v řízení lidských zdrojů T. Kratochvílz 0/0/03 - PV
FSS:PSYb2950Behavioral Economics: Psychology Meets Economics M. Ďuriníkk 0/2/04 - PV
44 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1930Seminář k bakalářské diplomové práci J. Širůčekz 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 P P
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 - PV
FSS:PSYb2830Základy krizové intervence a práce s emocemi T. Řiháčekk 0/2/04 - PV
FSS:PSYb2990Psychologie médií L. Blinkaz 1/1/03 - PV
21 kreditů