Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS PSY73 Psychologie (dobíhající)
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p950 -- 0/0- 1-
FSpS:p964Tělesná výchova – Balet A. Kostelníkováz 0/2/01 2-
1 kredit

Povinné předměty (P+PV 77 kr.)

Všechny povinné předměty je vhodné absolvovat v pořadí určeném doporučeným semestrem zápisu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1010Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 1-
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti J. Širůčekzk 1/1/05 2P
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 1P
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 2P
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb1110Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 5P
FSS:PSYb1120Metodologie psychologického výzkumu S. Ježekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1170Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/06 2Z
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 2P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty studující zapisují především ve druhém a třetím ročníku studia tak, aby v součtu s povinnými předměty a předměty všeobecného univerzitního základu dosáhli za studium požadovaného celkového počtu ECTS. Doporučený semestr zápisu je pouze návrhem, studující volí dle svého uvážení. V případě dostatečné kapacity mohou studující hlavního studijního plánu zapisovat i vybrané povinné předměty jednooborového studijního plánu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání P. Pátková Daňsovák 1/1/05 5-
FSS:PSYb1130Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 3-
FSS:PSYb1430Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 2-
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 3-
FSS:PSYb1510Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 3-
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 3-
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 2-
FSS:PSYb1940Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 4-
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 2-
FSS:PSYb2100 -- 0/0- 2-
FSS:PSYb2150Psychologie v celostní medicíně V. Canibalovázk 1/1/03 5-
FSS:PSYb2160 -- 0/0- 4-
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 4-
FSS:PSYb2270 -- 0/0- 3-
FSS:PSYb2320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 5-
FSS:PSYb2580Integrace kognice, emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 4-
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovák 1/1/05 4-
FSS:PSYb2610Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 0/2/05 6-
FSS:PSYb2620Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 5-
FSS:PSYb2750Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 2-
FSS:PSYb2790Zdraví a internet M. Šmahelováz 1/1/04 5-
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/14 6-
FSS:PSYb2900Sport Psychology J. Procházkaz 0/0/04 5-
81 kreditů