FF FNSLAVpSUS Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Společná část (80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů. (Platí pro imatrikulační ročník 2021 a pozdější.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 kreditů
Blok II: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB079Překladatelský software pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
36 kreditů

Volitelné předměty

Nutno získat min. 5 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU. Do této kategorie se studentům započítají i kredity za povinně volitelné předměty (ze společného základu i specializace) získané nad rámec předepsaných povinností.

Specializační část (40 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJ_SLAV02Lektorská cvičení z ukrajinštiny I H. Myronovaz 0/2/04 1P
FF:UJ_SLAV03Lektorská cvičení z ukrajinštiny II H. Myronovazk 0/2/05 2P
FF:UJ_SLAV04Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I K. Kuznietsovaz 1/1/04 1P
FF:UJ_SLAV05Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II P. Kalinaz 1/1/04 2P
FF:UJ_SLAV06Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy H. Myronovazk 1/1/05 2P
FF:UJ_SLAV07Syntax ukrajinštiny H. Myronovazk 1/1/05 3P
FF:UJ_SLAV08Lexikologie a lexikografie T. Juříčkovázk 1/1/05 3P
FF:UJ_SLAV10Projekt diplomové práce P. Kalinaz 0/0/0 jednorázově.2 2-
FF:UJB599Státní závěrečná zkouška magisterská P. KalinaSZk 0/0/0- 4-
34 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 --
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSn094Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům V. Bočekzk 1/1/05 --
FF:RSn096Panoráma světové literatury I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:RSn100Literární text a antropologická hlediska J. Dohnalzk 1/1/05 --
FF:UJ_66Odborná praxe I. Pospíšilz 0/0/02 --
FF:UJS_02Bloková přednáška hostujícího profesora P. Kalinaz 1/1/04 --
FF:UJS_01Klasická ruská hudba P. Kalinaz 2/0/04 --
39 kreditů