FF FNSLAVpSUS Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Ukrajinská studia v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty společného základu programu a specializace a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloku povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část

Student musí absolvovat všechny předepsané předměty a splnit podmínky dané u povinně volitelných předmětů. Další 3 kredity získá absolvováním volitelných předmětů, které si zcela libovolně zvolí z nabídky celé FF, případně i jiných fakult MU.

Diplomová práce a státní zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01PProjekt magisterské diplomové práce V. Štěpánekz 0/0/0 konzultace.1 2P
FF:SLAV01SSeminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/09 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
FF:SLAV04Státní závěrečná zkouška magisterská V. ŠtěpánekSZk 0/0/0 SZZk.- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/studentka musí z každého bloku splnit nejméně 2 předměty a současně získat celkově min. 37 kreditů za všechny povinně volitelné předměty společného základu.

Blok A: Vztahy a kontakty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 --
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SLAV07Slovenská setkání a konfrontace I. Pospíšilzk 1/1/05 --
25 kreditů
Blok B: Překlad a tlumočení
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB079Překladatelský software pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV66Základy tlumočnictví pro slavisty E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV14Překladatelský workshop: polské právní texty a terminologie R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV18Problematika překladu českých reálií R. Madeckiz 1/1/04 --
19 kreditů
Blok C: Jazyk, kultura a dějiny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJV007Polskie kino współczesne R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:SLAV05Letní škola slovanských studií v zahraničí V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
31 kreditů
Blok D: Literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury P. Pilchz 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář (Wisława Szymborska) R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Literární workshop: polská literatura od roku 1945 do současnosti R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 --
28 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJ_SLAV02Lektorská cvičení z ukrajinštiny I O. Čmelíkováz 0/2/04 1P
FF:UJ_SLAV03Lektorská cvičení z ukrajinštiny II O. Čmelíkovázk 0/2/05 2P
FF:UJ_SLAV04Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I K. Kuznietsovaz 1/1/04 1P
FF:UJ_SLAV05Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II V. Zvyniatskovskyiz 1/1/04 2P
FF:UJ_SLAV06Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy O. Čmelíkovázk 1/1/05 2P
FF:UJ_SLAV07Syntax ukrajinštiny O. Čmelíkovázk 1/1/05 3P
FF:UJ_SLAV08Lexikologie a lexikografie T. Juříčkovázk 1/1/05 3P
32 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJS_01Klasická ruská hudba P. Kalinaz 2/0/04 --
FF:UJS_02Bloková přednáška hostujícího profesora P. Kalinaz 1/1/04 --
FF:UJS_03Přípravný kurs tlumočení Adaptačně-integračních kurzů do ukrajinštiny P. Kalinaz 3/0/05 --
FF:UJS_04Právnická terminologie ukrajinštiny III O. Čmelíkováz 0/2/03 --
FF:UJ_55Ukrajinský film K. Kuznietsovaz 3/0/04 --
FF:UJ_66Odborná praxe I. Pospíšilz 0/0/02 --
FF:UJ_91Ukrajinská pohádka K. Kuznietsovaz 1/1/03 --
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 --
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSn096Panoráma světové literatury I. Pospíšilzk 1/1/05 --
44 kreditů