Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Martin MACHÁČEK a Lenka KNEDLÍKOVÁ. AADC deficit, dědičné vzácne onemocnění s poruchou tvorby neurotransmiterů. In 56. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Tatranská Lomnica 05/23. 2023.
  2. KNEDLÍKOVÁ, Lenka, Martin MACHÁČEK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. AADC-geneticky podmínění deficit neurotransmiterů. Kazuistika jediné pacientky v ČR. Je toto onemocnění vzácnější, než vzácné? In Den vzácných onemocnění 2023. 2023.
  3. MACHÁČEK, Martin, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Ondřej HAVLÍN a Hana OŠLEJŠKOVÁ. AD GTP-Cyclohydrolase-1 Deficiency (Segawa Syndrome; DYT5a) - Case Report. In The 15th EPNS Congress at the Prague Conference Centre, Prague, Czech Republic on 20-24 June 2023. 2023.
  4. MACHÁČEK, Martin, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Ondřej HAVLÍN a Hana OŠLEJŠKOVÁ. AD GTP-Cyclohydrolase-1 Deficiency (Segawa Syndrome;DYT5a)- Case Report. In 15th Congress of the European Pediatric Neurology Society (EPNS), Prague. 2023.
  5. ČESKÁ, Katarína, Jan PAPEŽ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lenka RADOVÁ, Tomáš LOJA, Zuzana LIBÁ, Anna SVĚRÁKOVÁ, Milan BRÁZDIL a Štefánia AULICKÁ. CCL2/MCP-1, interleukin-8, and fractalkine/CXC3CL1: Potential biomarkers of epileptogenesis and pharmacoresistance in childhood epilepsy. EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY. OXON: ELSEVIER, 2023, roč. 46, September 2023, s. 48-54. ISSN 1090-3798. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejpn.2023.06.001.
  6. AULICKÁ, Štefánia, Patrícia MUŽLAYOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Cévní mozková příhoda v dětském věku a outcome- pohled neurologa. In 25. Colours of Sepsis. 2023.
  7. DANHOFER, Pavlína, Katarína KRENICKÁ, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Petra HANÁKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Funkční poruchy hybnosti u dětí. In 56. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Tatranská Lomnica 05/23. 2023.
  8. ZÍDKOVÁ, Jana, Tereza KRAMÁŘOVÁ, Johana KOPČILOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Jana HABERLOVÁ, Radim MAZANEC, Stanislav VOHÁŇKA, Andrea GŘEGOŘOVÁ, Martina LANGOVÁ, Tomáš HONZÍK, Jana ŠOUKALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Pavla SOLAŘOVÁ, Emilie VYHNÁLKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Genetic findings in Czech patients with limb girdle muscular dystrophy. Clinical Genetics. Hoboken: Wiley, 2023, roč. 104, č. 5, s. 542-553. ISSN 0009-9163. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/cge.14407.
  9. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA, Vojtěch MORNSTEIN a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Infrared thermography as a complementary method when diagnosing birth-related brachial plexus injury. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. BRATISLAVA: AEPRESS SRO, 2023, roč. 124, č. 8, s. 578-582. ISSN 0006-9248. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/bll_2023_090.
  10. ŠEBKOVÁ, Alena, Ľuboš BAČA, Viktor BÍLY, Jiří BUFKA, Radim CIBULKA, Michaela ČECHOVÁ, Karolína DOLEŽALOVÁ, Jana DROCHYTKOVÁ, Mahulena EXNEROVÁ, Parvine GRICOVÁ, Magdalena HERKNEROVÁ, Ondřej HORÁK, Zuzana HORKOVÁ, Alice HRUŠKOVÁ, Vítězslava KNEDLÍKOVÁ, Pavlína KRÁLÍČKOVÁ, Anna KUBOVÁ, František LOŠAN, Petr LOŠAN, Kateřina MACHKOVÁ, Michaela NEČESÁNKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Eva PECHROVÁ, Daniela POUSKOVÁ, Ondřej PTÁK, Zdeňka RŮŽIČKOVÁ, Jarmila SEIFERTOVÁ, Marta SOBOTKOVÁ, Tereza SOCHORCOVÁ, Libuše STÁRKOVÁ, Romana STRAUSSOVÁ, Zuzana SVOBODOVÁ, Klára ŠPANĚLOVÁ, Dagmar ŠTENGLOVÁ, Kateřina TICHÁČKOVÁ, Thu Huyen TOMÁŠKOVÁ, Klára VACKOVÁ a Zdeněk ZÍMA. Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe III. 1. vyd. Praha: Current Media, 2023, 200 s. ISBN 978-80-88129-66-0.
  11. MACHÁČEK, Martin, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Ondřej HAVLÍN, Tomáš HONZÍK, Robert JECH, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Pavlína DANHOFER. L-DOPA responzivní dystonie – kazuistiky. In 56. slovensko-české dni detskej neurológie a XXXII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2023.
  12. MACHÁČEK, Martin, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Ondřej HAVLÍN, Pavlína DANHOFER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. L-DOPA responzivní dystonie- kazuistiky. In 56. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Tatranská Lomnica 05/23. 2023.
  13. MACHÁČEK, Martin, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Pavlína DANHOFER, Tomáš HONZÍK a Robert JECH. Monoaminové neurotransmitery v teorii a praxi – kazuistika. In 25. BRNĚNSKÉ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH NEUROLOGŮ A PEDIATRŮ. 2023.
  14. MACHÁČEK, Martin, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Pavlína DANHOFER. Monoamínové neurotransmitery v terorii a praxi. In 25. Brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2023.
  15. PAPEŽ, Jan, Rene LABOUNEK, Petr JABANDŽIEV, Katarína ČESKÁ, Kateřina SLABÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Štefánia AULICKÁ a Igor NESTRASIL. Multivariate linear mixture models for the prediction of febrile seizure risk and recurrence: a prospective case-control study. Nature Scientific Reports. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-43599-5.
  16. MUŽLAYOVÁ, Patrícia, Klára ŠPANĚLOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Ondřej HORÁK, Jan ŠENKYŘÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Lukáš HOMOLA, Jozef KLUČKA, Jan BLATNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Pavlína DANHOFER. Pediatric neurovascular complication of SARS-CoV-2 infection: A single Center Case-Series. In 15th Congress of the European Pediatric Neurology Society (EPNS), Prague. 2023.
  17. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Pavlína DANHOFER, Senad KOLÁŘ a Lenka KNEDLÍKOVÁ. Poruchy spánku u dětí s autismem a jejich management. Nová možnost léčby: Slenyto. In 56. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Tatranská Lomnica 05/23. 2023.
  18. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Senad KOLÁŘ a Pavlína DANHOFER. Protizáchvatové léky a jejich vztah k autismu. In XXVI. POSTRGADUALNÍ KURZ EPILEPTOLOGIE "Dny Jiřího Dolanského". 2023.
  19. AULICKÁ, Štefánia, Ondřej HORÁK, Jan BLATNÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jakub HUSTÝ, Petr DOMINIK, Miroslav ŠKORŇA, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Jozef KLUČKA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Protokol managementu cévní mozkové příhody v dětském věku - up to date. In 56. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Tatranská Lomnica 05/23. 2023.
  20. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Terapie poruchy spánku u dětí s PAS je realitou! In Seminár Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno. 2023.
  21. HORÁK, Ondřej, Klára ŠPANĚLOVÁ, Hana POSPÍŠKOVÁ, Pavlína DANHOFER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Vzácné dětské epilepsie. In Den vzácných onemocnění 2023. 2023.
  22. STROUPKOVÁ, Lucie a Pavlína DANHOFER. 6.25 Design and Implementation of an Online Protocol for ASD Diagnosis in Children Using Telemedicine Tools. In KOLÁŘ, Senad, Martina VYHNALOVÁ, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Anna-Marie JIČÍNSKÁ, Nela NOVÁKOVÁ, Ivona PACKANOVÁ, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2023. ISSN 0890-8567. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2023.09.432.

  2022

  1. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, Michal RYZÍ, Klára ŠPANĚLOVÁ, Katarína ČESKÁ, Michaela HABALOVÁ, Martin MACHÁČEK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Brivaracetam (Briviact®) – zkušenosti u dětí. In 24. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů. 2022.
  2. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Cenobamát (Ontozry®) – nová možnost léčby rezistentních fokálních záchvatů. In 24. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů. 2022.
  3. ŠPANĚLOVÁ, Klára, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Ondřej HORÁK, Jan ŠENKYŘÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Lukáš HOMOLA, Jozef KLUČKA, Jan BLATNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Pavlína DANHOFER. Cerebrovascular Complications of COVID-19 Disease in Children: A Single-Center Case Series. PEDIATRIC NEUROLOGY. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2022, roč. 134, June 2022, s. 18-24. ISSN 0887-8994. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2022.06.007.
  4. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, František SIEGL, Eva BRICHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Elleni MICHU, Milan BRÁZDIL, Ondřej SLABÝ a Igor NESTRAŠIL. Cytokine-chemokine profiles in the hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 180, February 2022, s. 1-8. ISSN 0920-1211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2022.106858.
  5. MACHÁČEK, Martin a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dědičné poruchy metabolismu neurotransmiterů 15´. In XXXI. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 17. - 18. 3. 2022. 2022.
  6. MACHÁČEK, Martin a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Deficit dekarboxylázy aromatických L-aminokyselin (AADC-D) v klinické praxi. Paediatric news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : Czech edition. 2022, roč. 3, č. 2. ISSN 2695-0847.
  7. KNEDLÍKOVÁ, Lenka. Deficit dekarboxylázy aromatických L­‑aminokyselin. Možná častější příčina opožděného psychomotorického vývoje, než by se mohlo zdát. Neurologie pro praxi. Solen, 2022, roč. 23, č. 5, s. 381-386. ISSN 1213-1814. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/neu.2022.009.
  8. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ, Pavlína DANHOFER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dravetové syndrom v dětském a dospělém věku. In Kurz klinické epileptologie. 2022.
  9. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Etické aspekty genové terapie. In Dny dětské neurologie Liberec. 2022.
  10. ŠPANĚLOVÁ, Klára, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Ondřej HORÁK, Jan ŠENKYŘÍK, Miriam MALÁ, Jozef KLUČKA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Pavlína DANHOFER. Extrapontine central myelinolysis with extrapyramidal symptoms in a 14-year-old boy with COVID-19 disease-related PIMS-TS. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2022, roč. 85, č. 6, s. 503-505. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2022503.
  11. MACHÁČEK, Martin, Lenka KNEDLÍKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Genová terapie AADC deficitu – výzva pro dětskou neurologii v blízké budoucnosti? In 24. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů. 2022.
  12. MACHÁČEK, Martin, Lenka KNEDLÍKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Genová terapie AADC deficitu – výzva pro dětskou neurologii v blízké budoucnosti? In 24. Brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 23.9.2022. 2022.
  13. HAVLÍN, Ondřej, Zdenka BÁLINTOVÁ, Lenka JUŘÍKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Kongenitální svalové dystrofie. Neurol. praxi. 2022, č. 23, s. 18-23.
  14. AULICKÁ, Štefánia, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Maligní katatonie jako manifestace NMDA encefalitidy. In XXXI. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2022.
  15. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Ondřej HORÁK, Klára ŠPANĚLOVÁ a Lenka KNEDLÍKOVÁ. Na cestě k precizní medicíně: tady jsme dnes, kde budeme zítra? In 35.SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD“ a „34. SLOVENSKO – ČESKÝ EPILEPTOLOGICKÝ ZJAZD. 2022.
  16. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Nervosvalová onemocnění. Neurol. praxi. 2022, č. 23, s. 1-8.
  17. JUŘÍKOVÁ, Lenka, Pavlína DANHOFER, Zdenka BÁLINTOVÁ, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Neuropsychiatrické komorbidity u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií. Neurol. praxi. 2022, roč. 23, s. 33-35.
  18. HORÁK, Ondřej, Martina BUREŠOVÁ, Senad KOLÁŘ, Klára ŠPANĚLOVÁ, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Katarína ČESKÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR a Pavlína DANHOFER. Next-generation sequencing in children with epilepsy: The importance of precise genotype–phenotype correlation. EPILEPSY & BEHAVIOR. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2022, roč. 128, March 2022, s. 1-6. ISSN 1525-5050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2022.108564.
  19. HANÁKOVÁ, Petra a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Onemocnění asociované s tvorbou protilátek proti myelinovému oligodendrocytárnímu glykoproteinu (MOGAD) - klinické projevy a terapie v teorii a praxi. In Dny dětské neurologie Liberec. 2022.
  20. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Perampanel (Fycompa®) v terapii dětské epilepsie – jak poznáme, že jsme uspěli? In 24. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů. 2022.
  21. ČESKÁ, Katarína, Pavlína DANHOFER, Ondřej HORÁK, Klára ŠPANĚLOVÁ, Senad KOLÁŘ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Štefánia AULICKÁ. Phenotypic spectrum of the SCN1A mutation (from febrile seizures to Dravet syndrome). Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2022, roč. 123, č. 7, s. 483-486. ISSN 0006-9248. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/BLL_2022_076.
  22. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Pavlína DANHOFER, Senad KOLÁŘ a Lucie STROUPKOVÁ. Poruchy spánku u dětí s poruchou autistického spektra a možnosti terapie. In 29. Konference „Duševní zdraví mládeže“. 2022.
  23. MACHÁČEK, Martin, Štefánia AULICKÁ, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Dominik FABIÁN, Petr KLEMENT, Jiří ZEMAN, Petr JABANDŽIEV, Tomáš HONZÍK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Primární neurotransmiterové choroby – jak je můžeme vidět v praxi. In 55. Česko - Slovenské dny dětské neurologie, Liberec 25. - 27.5.2022. 2022.
  24. KNEDLÍKOVÁ, Lenka, Tomáš HONZÍK, Petr KLEMENT a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Primární porucha neurotransmiterů. AADC deficit. Kazuistika. In Sympozium praktické neurologie. 2022.
  25. MACHÁČEK, Martin a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Primární poruchy metabolismu monoaminových neurotransmiterů v klinické praxi. Pediatrie pro Praxi. SOLEN s.r.o., 2022, s. 397-401. ISSN 1213-0494. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/ped.2022.071.
  26. MACHÁČEK, Martin a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Primární poruchy metabolismu neurotransmiterů. In XXXI. bratislavské postgraduálné dni detskej neurológie. 2022.
  27. MACHÁČEK, Martin, Štefánia AULICKÁ, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Dominik FABIÁN, Petr KLEMENT, Jiří ZEMAN, Tomáš HONZÍK, Petr JABANDŽIEV a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Primární poruchy neurotransmiterů a jejich klinický obraz. In XVI.Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Ostrava, in Česko- Slovenská Pediatrie, 2022, 77,supl.2, s.27. 2022. ISSN 0069-2328.
  28. DANHOFER, Pavlína, Michaela HABALOVÁ, Dáša ČERNÁ, Danica ZAPLETALOVÁ, Ondřej HORÁK, Lenka JUŘÍKOVÁ, Jiří DOMANSKÝ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Prognostic factors and seizure outcome in posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) in children with malignancies. In Epilepsia 2022; 63(Suppl 2): 247. 2022.
  29. VYHNALOVÁ, Martina, Lucie STROUPKOVÁ, Pavlína DANHOFER, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Lenka KNEDLÍKOVÁ a Senad KOLÁŘ. Přehled systému současné psychosociální péče o děti s poruchou autistického spektra v České republice. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2022, roč. 23, č. 6, s. 402-408. ISSN 1213-0494. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/ped.2022.072.
  30. ŠPANĚLOVÁ, Klára, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ondřej HORÁK a Štefánia AULICKÁ. Role kortikoidů v terapii epilepsie. In XXXI. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 17. - 18. 3. 2022. 2022.
  31. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, Michal RYZÍ, Klára ŠPANĚLOVÁ, Katarína ČESKÁ, Michaela HABALOVÁ, Martin MACHÁČEK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Rozšíření spektra protizáchvatové medikace v dětské epileptologii – zkušenosti z Centra pro epilepsie Brno. In Dny dětské neurologie Liberec. 2022.
  32. ČESKÁ, Katarína, Ondřej HORÁK, Klára ŠPANĚLOVÁ, Michal RYZÍ, Lenka FAJKUSOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndrom Dravetové a COVID-19: může být Covid-19 pro „Draveta“ fatální? In 1)XXXI. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2022.
  33. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Úspěch v léčbě dětské epilepsie. Jak ho poznáme? In XXXI. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 17. - 18. 3. 2022. 2022.
  34. MUŽLAYOVÁ, Patrícia, Klára ŠPANĚLOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Ondřej HORÁK, Jan ŠENKYŘÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Lukáš HOMOLA, Jozef KLUČKA, Jan BLATNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Pavlína DANHOFER. Vaskulitidy centrálního nervového systému u dětí v souvislosti s infekcí Covid-19. In 55. nitrianske lekárske dni. 2022.

  2021

  1. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Autozomálně dominantní epilepsie temporálního laloku asociovaná s mutací v RELN genu: využití MRI 3T s pokročilými neurozobrazovacími metodami. In XXX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2021.
  2. DANHOFER, Pavlína, Michael ZECH, Zdenka BÁLINTOVÁ, Marek BALÁŽ, Robert JECH a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Brittle Biballism-Dystonia in a Pediatric Patient with GNAO1 Mutation Managed Using Pallidal Deep Brain Stimulation. Movement Disorders Clinical Practice. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 8, č. 1, s. 153-155. ISSN 2330-1619. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mdc3.13118.
  3. KNEDLÍKOVÁ, Lenka. Dívka s diagnostikovaným AADC deficitem – nelehká cesta k diagnóze a úskalí symptomatické terapie – kazuistika. In OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Tomáš HONZÍK a Jiří ZEMAN. XXX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2021.
  4. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Senad KOLÁŘ, Anna-Marie JIČÍNSKÁ, Petr JABANDŽIEV a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Gut microbiota and autism spectrum disorders. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 2, s. 127-134. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2021127.
  5. BOHOŠOVÁ, Júlia, Jiří VAJČNER, Petr JABANDŽIEV, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Štefánia AULICKÁ. MicroRNAs in the development of resistance to antiseizure drugs and their potential as biomarkers in pharmacoresistant epilepsy. Epilepsia. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 62, č. 11, s. 2573-2588. ISSN 0013-9580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/epi.17063.
  6. KLUČKA, Jozef, Eva KLABUSAYOVÁ, Tereza MUSILOVÁ, Tereza KRAMPLOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Milan KRATOCHVÍL, Martina KOSINOVÁ, Ondřej HORÁK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Petr ŠTOURAČ. Pediatric Patient with Ischemic Stroke: Initial Approach and Early Management. Children-Basel. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2021, roč. 8, č. 8, s. 1-11. ISSN 2227-9067. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/children8080649.
  7. ZAPLETALOVÁ, Danica, Peter MÚDRY, Pavlína DANHOFER, M. E. BARRIOS-LLERENA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Proteomika mozkomíšního moku u dětských onkologických pacientů. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 3, s. 245-249. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2021245.
  8. AULICKÁ, Štefánia, František SIEGL, Ondřej HAVLÍN, Jiří ŠÁNA, Zdenka BÁLINTOVÁ, Senad KOLÁŘ, Katarína ČESKÁ, Petr JABANDŽIEV, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Role mikroRNA v patogenezi spinální muskulární atrofie. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 4, s. 329-333. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2021329.
  9. ČESKÁ, Katarína, Lukas CESKY, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Štefánia AULICKÁ. The Direct Costs of Dravet's Syndrome before and after Diagnosis Assessment. Neuropediatrics. STUTTGART: GEORG THIEME VERLAG KG, 2021, roč. 52, č. 01, s. 6-11. ISSN 0174-304X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1718518.

  2020

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Ondřej HORÁK. Brivaracetam v praxi dětského neurologa. In webinář EPI SPECIÁL na téma Management epilepsie. 2020.
  2. HABALOVÁ, Michaela, Anna Marie JIČINSKÁ, Veronika GONDŽOVÁ, Nela NOVÁKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Hana MEDŘICKÁ, Dagmar CHMELAŘOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Concentrix® a jeho užití u pacientů s poruchami pozornosti a aktivity. Praktické multicentrické klinické pozorování. In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.
  3. ČESKÁ, Katarína a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dětská mozková obrna. IPSEN Pharma s.r.o., 2020.
  4. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Epileptické záchvaty a epilepsie u dětí a mladistvých - novinky v klasifikaci, diagnostice a terapeutických přístupech. In Kongres primární péče, Praha. 2020.
  5. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Ilona FIALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 144 s. ISBN 978-80-210-9596-0.
  6. HORÁK, Ondřej, Michal RYZÍ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Kanabinoidy v roce 2020. In Český a slovenský epileptologický sjezd, Ostravice. 2020.
  7. HANÁKOVÁ, Petra, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Martin KOMÍNEK, Inka KREJČÍŘOVÁ, Petr DOMINIK a Ludmila KOUDELKOVÁ. Kazuistika pacientky s optickou neuritidou asociovanou s anti-MOG protilátkami. Vox Pediatrie. 2020.
  8. DANHOFER, Pavlína, Hedvika DUŠKOVÁ, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Nela NOVÁKOVÁ, Ondřej HORÁK, Ladislav DUŠEK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Klinické a sociální prediktory kvality života u dětí a mladších dospělých s poruchou autistického spektra. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2020, roč. 83, č. 4, s. 382-393. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2020382.
  9. KOLÁŘ, Senad, Jana PEJČOCHOVÁ, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2020, roč. 83, č. 3, s. 243-250. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2020243.
  10. KOLÁŘ, Senad, Jana PEJČOCHOVÁ, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií. Cesk Slov Neurol N. 2020, roč. 83, /116(3), s. : 243-250.
  11. KOLÁŘ, Senad, Jana PEJČOCHOVÁ, Anna Marie BITTNEROVÁ, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií – význam jejich dynamického sledování v managementu terapie. In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.
  12. AULICKÁ, Štefánia, Zuzana LIBÁ, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Elleni PONECHAL MICHU, Ondřej SLABÝ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Možnosti imunomodulační terapie epilepsií. In Český a slovenský epileptologický sjezd, Ostravice. 2020.
  13. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Neurosmart dětské a adolescentní epilepsie. In 2. zasedání NEUROSMART Brno. 2020.
  14. ŠPANĚLOVÁ, Klára, Katarína ČESKÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Štefánia AULICKÁ. Novorozenecké záchvaty – současný pohled na problematiku. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 48-56. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn202048.
  15. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Pavlína DANHOFER a Lenka KNEDLÍKOVÁ. Poznáme skutečnou příčinu patologie a klinických projevů u našich pacientů? Zvažme i poruchu syntézy neurotransmiterů způsobené deficitem dekarboxylázy aromatických L-aminokyselin (AADC). In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.
  16. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr JABANDŽIEV, Jan PAPEŽ, Pavlína DANHOFER, Hana VINOHRADSKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Milan BRÁZDIL, Petr ŠTOURAČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Role zánětu v etiopatogenezi farmakorezistentní epilepsie a refrakterního status epilepticus. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn20208.
  17. MIŠOVICOVÁ, Dominika, Michaela HABALOVÁ, Ondřej HORÁK, Lenka FAJKUSOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndrom Dravetové – úskalí molekulárně genetické diagnostiky. In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.
  18. HORÁK, Ondřej, Eva BRICHTOVÁ, Dominika MIŠOVICOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Petr DOMINIK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Tak trochu jiný hypothalamický hamartom. In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.
  19. HANÁKOVÁ, Petra, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Michal DUFEK. Terapie encefalomyelitidy asociované s anti-MOG protilátkami z různých úhlů pohledu. In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.
  20. AULICKÁ, Štefánia, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Michaela HABALOVÁ, Klára ŠPANĚLOVÁ a Petra HANÁKOVÁ. Základy vývojové neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9621-9.

  2019

  1. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ, Ondřej HORÁK, Pavlína DANHOFER, Pavel ŘÍHA, Radek MAREČEK, Jan ŠENKYŘÍK, Ivan REKTOR, Milan BRÁZDIL a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Autosomal dominant temporal lobe epilepsy associated with heterozygous reelin mutation: 3 T brain MRI study with advanced neuroimaging methods. EPILEPSY & BEHAVIOR CASE REPORTS. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2019, roč. 11, č. 2019, s. 39-42. ISSN 2213-3232. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ebcr.2018.10.003.
  2. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Bukální midazolam- efektivní cesta podání záchranné medikace při delétrvajícím záchvatu. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  3. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr JABANDŽIEV, Jan PAPEŽ, Pavlína DANHOFER, Hana VINOHRADSKÁ, Milan BRÁZDIL, Petr ŠTOURAČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Co nám může mozkomíšní mok říct o epilepsii a epileptogenezi? In XXIX. bratislavské posrgraduálne dni detskej neurológie, Slovensko. 2019. ISSN 1337-4451.
  4. HABALOVÁ, Michaela, Veronika GONDŽOVÁ, Nela ZEMANOVÁ, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Concentrix: výsledky monocentrické prospektivní postmarketingové studie u pacientů s poruchami pozornosti a aktivity na Klinice dětské neurologie LF MU a FN brno. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  5. RYZÍ, Michal, Ondřej HORÁK, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Eva BRICHTOVÁ. Časné operační řešení epileptických encefalopatii. In 31. slovevnský a český epileptologický zjazd, Tatranská Lomnica, Slovensko. 2019.
  6. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Pavlína DANHOFER, Petra HANÁKOVÁ a Michaela HABALOVÁ. "Dětská neurologie a dětská psychiatrie jsou dvě strany stejné mince"- ADHD a jeho asociace s neurologickými diagnózami. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  7. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Editorial: Dětská neurologie. Výsledky hledání Výsledky vyhledávání na webu Česko-slovenská pediatrie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 74, č. 3, s. 139-140. ISSN 0069-2328.
  8. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Facial palsy - contactless thermographic study. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
  9. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Finanční náklady rodiny na péči o dětské pacienty se syndromem Dravetové. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  10. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, Štefánia AULICKÁ, Katarína ČESKÁ, Jana PEJČOCHOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Genetické a neurobiologické aspekty komorbidního výskytu poruch autistického spektra a epilepsie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2019, roč. 82, č. 2, s. 148-154. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019148.
  11. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Štefánia AULICKÁ, Katarína ČESKÁ, Jana PEJČOCHOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Genetické a neurobiologickéí aspekty komorbidního výskytu porucha autistického spektra a epilepsie. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  12. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Ondřej HORÁK a Michal RYZÍ. Implementace brivaracetamu do farmakologického managementu u dětské a adolescentní epilepsie. In 31. slovevnský a český epileptologický zjazd, Tatranská Lomnica, Slovensko. 2019.
  13. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared Thermography: A New Approach for Examination of Brachial Plexus Injury. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
  14. DUŠKOVÁ, Hana, Lenka KNEDLÍKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Klinické a sociální prediktory kvality života u dětí s poruchami autistického spektra. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  15. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Neurological disease monitored by contactless thermography: facial palsy. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
  16. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. NORSE- známá neznámá. In XXIX. bratislavské posrgraduálne dni detskej neurológie, Slovensko. 2019. ISSN 1337-4451.
  17. ŠPANĚLOVÁ, Klára, Ondřej HORÁK, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Štefánia AULICKÁ. Nová klasifikace novorozeneckých záchvatů. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  18. ŠPANĚLOVÁ, K., Katarína ČESKÁ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Štefánia AULICKÁ. Novorozenecké záchvaty. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 74, č. 3, s. 153-160. ISSN 0069-2328.
  19. HANÁKOVÁ, Petra, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Ondřej HORÁK, Petr DOMINIK, Ludmila KOUDELKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Inka KREJČÍŘOVÁ. Pacientka s MOG-IgG asociovanou optickou neuritidou. In 21. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 08.11.2019. 2019.
  20. DANHOFER, Pavlína, Michaela HABALOVÁ, Dáša ČERNÁ, Danica ZAPLETALOVÁ, Ondřej HORÁK, Štefánia AULICKÁ, Lenka JUŘÍKOVÁ, Jiří DOMANSKÝ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Prognostic factors and seizure outcome in posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) in children with hematological malignancies and bone marrow failure: A retrospective monocentric study. Seizure-European journal of epilepsy. London: W.B. Saunders Ltd., 2019, roč. 72, NOV 2019, s. 1-10. ISSN 1059-1311. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2019.08.007.
  21. HABALOVÁ, Michaela, Michal RYZÍ, Ondřej HORÁK, Eva BRICHTOVÁ, David LAŠTOVIČKA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Prosté chirurgické nebo epileptochirurgické řešení lezionárních epilepsií? In 31. slovevnský a český epileptologický zjazd, Tatranská Lomnica, Slovensko. 2019.
  22. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. První zkušenosti s brivaracetamem (Briviact) v klinické praxí dětského epileptologa. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  23. RYZÍ, Michal, Renata GAILLYOVÁ, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Related Encephalopathy in Family with Biotinidase Deficiency. In AES 2019- Annual meeting, Baltimore, USA. 2019.
  24. BAREŠ, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Robert KUBA, Miroslav MORÁŇ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Stanislav VOHÁŇKA. Učebnice speciální neurologie. 1. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 301 s. ISBN 978-80-210-5320-5.
  25. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Úloha nových antiepileptik v léčbě farmakorezistentní epilepsie u dětí. In XXIII. Postgraduální kurz epileptologie "Dny Jiřího Dolanského" Průhonice u Prahy. 2019.

  2018

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2018, 194 s. Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi. ISBN 978-80-7471-240-1.
  2. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Aktuální vývoj komplexní péče o pacienty s epilepsii a nervosvalovým onemocněním na Klinice dětské neurologie LF MU a FN Brno. In 52.slovensko-české dni detskej neurologie, Starý Smokovec 31.5-2.6.2018. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
  3. KNEDLÍKOVÁ, Lenka, Ondřej HORÁK, Lenka KRBKOVÁ, Jan HELEŠIC a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Akutní symptomatické záchvaty- úskalí diagnostických a terapeutických doporučení na příkladu pacienta s rekurentními mozkovými abscesy. In 52. slovensko-české dni detskej neurologie, Starý Smokovec, Slovensko. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
  4. TOMEČKOVÁ, Michaela, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Anti-NMDAr-panencefalitida -klinická kazuistika. Neurologie pro praxi. Solen s.r.o., 2018, roč. 19, č. 2, s. 135-138. ISSN 1335-9592.
  5. HLAVATÁ, Pavlína, Tomáš KAŠPÁREK, Pavla LINHARTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Martin BAREŠ. Autism, impulsivity and inhibition a review of the literature. Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 44-53. ISSN 2210-5336. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.baga.2018.10.002.
  6. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ, Pavlína DANHOFER, Lenka FAJKUSOVÁ, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dravetovej syndróm s mutáciou v SCN1A géne - klinické skúsenosti Kliniky detskej neurologie FN Brno. In 52.dni slovenskej a českej detskej neurologie, Starý Smokovec, Slovensko. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
  7. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Eslikarbamazepin-acetát. Nová léčba u dětí s fokální epilepsii od 6 let. In 52. slovensko-české dni detskej neurologie, Starý Smokovec, Slovensko. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
  8. AULICKÁ, Štefánia, P. AULICKÝ, Katarína ČESKÁ, K. ŠPANĚLOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Generalizovaný konvulzivní status epilepticus v dětském věku. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 3, s. 139-147. ISSN 1214-2158.
  9. HANÁKOVÁ, Petra, Ondřej HORÁK, Michal RYZÍ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Identifikace dětských pacientů s farmakorezistentní epilepsií a výběr kandidátů nefarmakologické terapie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 2, s. 180-184. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018180.
  10. AULICKÁ, Štefánia, Petr AULICKÝ, Katarína ČESKÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Management generalizovaného konvulzivního status epilepticus- upt to date. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
  11. ČESKÁ, Katarína, Ondřej HORÁK, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Štefánia AULICKÁ. Nově vzniklý refrakterní status epilepticus a syndromy z blízkého spektra (NORSE/FIRES). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 6, s. 658-662. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018658.
  12. KNEDLÍKOVÁ, Lenka a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Poruchy autistického spektra z pohledu dětského neurologa. In doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi. 2018. vyd. Solen, 2018, s. 68-79. ISBN 978-80-7471-240-1.
  13. ČESKÁ, Katarína a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Poškození mozku v nejčasnější fázích jeho vývoje: dětská mozková obrna, hypoxicko-ischemické poškození mozku. 2018.
  14. HORÁK, Ondřej, Martin KOJAN, Pavlína DANHOFER, Katarína ČESKÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Přínosy a limitacea SPM-PET v předchirurgické diagnostice u dětských kandidátů resekční epileptochirurgie: glomal normalization versus assymetry index metodika. In 30. česko-slovenský epileptologický sjezd s XXII: Postgraduálním kurzem epileptologie. 2018.
  15. MIŠOVICOVÁ, Dominika, Lenka DĚDKOVÁ, Ondřej HORÁK, Nela NOVÁKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Reálná a potenciální rizika internetu pro dospívající s epilepsií. In 30. česko-slovenský epileptologický sjezd s XXII: Postgraduálním kurzem epileptologie. 2018.
  16. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Jana PEJČOCHOVÁ, Nela NOVÁKOVÁ, Lucie HLÁVKOVÁ, Senad KOLÁŘ a Klára TABÁŠKOVÁ. Sledování a hodnocení kognitivních funkcí u dětských pacientů s epilepsii na Klinice dětské neurologie LF MU a FN Brno. In 52. slovensko-české dni detskej neurologie, Starý Smokovec, Slovensko. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
  17. HAVLÍN, Ondřej, Zdenka BÁLINTOVÁ, Lenka JUŘÍKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. SPINRAZA- první specifická terapie pro pacienty se spinální svalovou atrofií. Nemocniční listy FNB č. 2. 2018.
  18. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ, Pavlína DANHOFER, Ondřej HORÁK, Lenka FAJKUSOVÁ, Slávka POUCHLÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndróm Dravetovej s mutáciou v SCN1A géne, genetické aspekty a klinické skúsenosti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 1, s. 55-59. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn201855.
  19. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndrom GLUT-1 deficience – expandující klinické spektrum léčitelného onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 2, s. 171-173. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018171.
  20. DANHOFER, Pavlína, Jana PEJČOCHOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivan REKTOR a Hana OŠLEJŠKOVÁ. The influence of EEG-detected nocturnal centrotemporal discharges on the expression of core symptoms of ADHD in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS): A prospective study in a tertiary referral center. EPILEPSY & BEHAVIOR. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2018, roč. 79, FEB 2018, s. 75-81. ISSN 1525-5050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.11.007.
  21. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ, Pavlína DANHOFER, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. "Time is money". In 52. slovensko-české dni detskej neurologie, Starý Smokovec, Slovensko. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
  22. TOMEČKOVÁ, Michaela a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Vrozené vývojové vady centální nervové soustavy. In MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence- speciální část. 2018, 2018.
  23. TOMEČKOVÁ, Michaela a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Základní princípy vývoje nervového systému. 2018. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence.
  24. TOMEČKOVÁ, Michaela a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Základy neurologického vývojového vyšetření. Psychomotorický vývoj novorozence a kojence. In MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. 2018.
  25. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, René JURA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Martin PAIL, Hana PETRÁŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Online. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
  26. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Online. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.

  2017

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Aktuální stav péče o děti a adolescentní pacienty s epilepsií na KDN LF MU a FN Brno: nové diagnostické a terapeutické postupy. In Odborný seminář KDN LF MU a FN Brno. 2017.
  2. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. ASD: Individuální a společenské aspekty časnější diagnostiky autismu. In IX. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči. 2017.
  3. HORÁK, Ondřej, Petra HANÁKOVÁ, Michal RYZÍ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Audit farmakoreyistentních epilepsií na KDN LF MU a FN Brno. In Odborný seminář KDN LF MU a FN Brno. 2017.
  4. HORÁK, Ondřej, Štefánia AULICKÁ, Pavlína DANHOFER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Autoimunitní epilepsie. In XII. setkání českých a slovenských dětských revmatologů. 2017. ISBN 978-80-906185-8-9.
  5. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia AULICKÁ, Katarína ČESKÁ, Pavlína DANHOFER, Ondřej HORÁK a Michal RYZÍ. Co vlastně znamená výsledek genetického testování epilepsie pro pacienta, rodiče a lékaře? In 31. Český a slovenský neurologický sjezd Brno. 2017. ISSN 1210-7859.
  6. TOMEČKOVÁ, Michaela, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Encefalitida s protilátkami proti NMDA receptorům. In XIV. Sympozium praktické neurologie. 2017. ISSN 1803-5884.
  7. TOMEČKOVÁ, Michaela, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Encefalitida s protilátkami proti NMDA receptorům. In XIV. Sympozium praktické neurologie. 2017.
  8. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Epi Track Junior. In Odborný seminář KDN LF MU a FN Brno. 2017.
  9. NEČAS, Tomáš a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Febrilní křeče – méně je někdy více. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 80, č. 3, s. 269-275. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017269.
  10. MRÁZOVÁ, Lenka, Dominika ŠABATOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Léčba pacientů se spinální svalovou atrofií. In Helena Kočová a kolektiv. Spinální svalová atrofie v souvislostech. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 66-70. ISBN 978-80-247-5705-6.
  11. STEHLÍKOVÁ, Kristýna, Daniela SKÁLOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ, J. HABERLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, R. MAZANEC, Lenka MRÁZOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, J. ZÁMEČNÍK, T. HONZÍK, J. ZEMAN, M. MAGNER, D. ŠIŠKOVÁ, M. LANGOVÁ, V. GREGOR, M. GODAVA, V. SMOLKA a Lenka FAJKUSOVÁ. Muscular dystrophies and myopathies: the spectrum of mutated genes in the Czech Republic. Clinical Genetics. Hoboken: WILEY, 2017, roč. 91, č. 3, s. 463-469. ISSN 0009-9163. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/cge.12839.
  12. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Nové trendy v terapii dětské epilepsie. Současný pohled na terapii a prevenci febrilních křečí. In Odborný seminář Boskovice - Lasákův mlýn. 2017.
  13. NEČAS, Jiří, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Tomáš NEČAS. Očkování a záchvatové stavy v dětské neurologii. In 51. česko-slovenské dny dětské neurologie, Plzeň. 2017.
  14. ČESKÁ, Katarína, Štefánia AULICKÁ, Pavlína DANHOFER, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Přínos genetického testování u pacientů se syndromem Dravetové a klinicko-genetické korelace. In 31. Český a slovenský neurologický sjezd Brno. 2017. ISSN 1210-7859.
  15. AULICKÁ, Štefánia, Lenka FAJKUSOVÁ, Pavla ŠILEROVÁ, Lia ELSTNEROVÁ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Eva DORTOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Pyridoxin dependentní epilepsie - kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 3, s. 346-349. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017346.
  16. HORÁK, Ondřej, Petra HANÁKOVÁ, Michal RYZÍ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Review of drug resistant epilepsy in children: focus on the disclosure of unnoticed epilepsy-surgery candidates. In 32nd International Epilepsy Congress, Barcelona 2017. 2017.
  17. DANHOFER, Pavlína, Katarína BRUNOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndrom Dravetové (těžká infantilní myoklonická epilepsie): charakteristiky onemocnění v dospělém věku. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 2, s. 113-116. ISSN 1213-1814.
  18. AULICKÁ, Štefánia, Ondřej HORÁK, Katarína BRUNOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Jana PAVLOUŠKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndrom Dravetové v pediatrické praxi. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 2, s. 100-102. ISSN 1213-0494.
  19. BRUNOVÁ, Katarína a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndrom Dravetovej - genetické pozadie a klinické skúsenosti. In XXVII. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2017. ISSN 1335-9592.
  20. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, Robert KUBA, David KRÝSL a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Taková "divná" epilepsie. In XII. setkání českých a slovenských dětských revmatologů. 2017. ISBN 978-80-906185-8-9.
  21. NEČAS, Jiří a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Vakcinace a epilepsie. In "Epi týden Roberta Kuby", kurz klinické epileptologie VIII. 2017.
  22. TOMEČKOVÁ, Michaela, Ondřej HORÁK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Vývoj a regrese epileptické aktivity v EEG u pacientky s pozdně diagnostikovanou fenylketonurií. In 51. česko-slovenské dny dětské neurologie, Plzeň. 2017.

  2016

  1. HRDLICKA, Michal, Maria VACOVA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Veronika GONDŽOVÁ, Iveta VADLEJCHOVA, Jana KOCOURKOVA, Jiri KOUTEK a Iva DUDOVA. Age at diagnosis of autism spectrum disorders: Is there an association with socioeconomic status and family self-education about autism? Neuropsychiatric Disease and Treatment. Auckland: Dove Medical Press Ltd., 2016, roč. 12, 6 July 2016, s. 1639-1644. ISSN 1178-2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2147/NDT.S107239.
  2. BRUNOVÁ, Katarína a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dynamika vývojovej reflexológie u predčasne narodeného novorodenca. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 3, s. 174-177. ISSN 1213-1814.
  3. KÝROVÁ, Jana, Lenka KOPEČKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Lenka MRAZOVA, Karel VESELÝ, Markéta HERMANOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Epidermolysis bullosa simplex with muscular dystrophy. Review of the literature and a case report. JOURNAL OF DERMATOLOGICAL CASE REPORTS. WARSZAWA: SPECJALISCI DERMATOLODZY, 2016, roč. 10, č. 3, s. 39-48. ISSN 1898-7249. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3315/jdcr.2016.1231.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  5. RYZÍ, Michal, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Michal SVOBODA, Markéta HERMANOVÁ a Milan BRÁZDIL. Long-term approach to patients with postsurgical seizures. Epilepsia. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 57, č. 4, s. 597-604. ISSN 0013-9580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/epi.13343.
  6. AULICKÁ, Štefánia, Ondřej HORÁK, Lenka MRÁZOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Lenka KRBKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Malignant catatonia due to anti-NMDA-receptor encephalitis in a 15-year-old girl: case report and summary of current knowledge. Neuropsychiatry. London: Future Medicine Ltd., 2016, roč. 6, č. 4, s. 136-141. ISSN 1758-2008.
  7. BÁLINTOVÁ, Zdenka, Lenka MRÁZOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Mononeuropatie n. suprascapularis u dítěte. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 1, s. 56-58. ISSN 1213-1814.
  8. HARNIČÁROVÁ, Markéta, Marie KOLÁŘOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Neurologické komplikace očkování. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 3, s. 178-183. ISSN 1213-1814.
  9. MRÁZOVÁ, Lenka, Petr VONDRÁČEK, Pavlína DANHOFER, J. PEJCOCHOVA, Zuzana JUŘÍKOVÁ, T. HONZIK, J. ZAMECNIK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Triple Trouble: A Case Report of an Unusual Combination of Duchenne Muscular Dystrophy, Epilepsy, and Autism. Autism Open Access. Los Angeles: OMICS Publishing Group, 2016, roč. 6, č. 1, s. "nestránkováno", 3 s. ISSN 2165-7890. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2165-7890.1000162.
  10. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  11. JUŘÍKOVÁ, Zuzana, Martina JAMBRIKOVIČOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Vývoj socioekonomického statu u pacientů s poruchou autistického spektra v průběhu let. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 2, s. 108-112. ISSN 1213-1814.

  2015

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  3. PAPEŽ, Jan, Lenka MRÁZOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Komplexní multioborová péče o děti s dětskou mozkovou obrnou je nutností. Olomouc: Solen, 2015, 19 s. ISBN 978-80-7471-131-2.
  4. RYZÍ, Michal, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Long-term outcomes in patients after epilepsy surgery failure. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier Science, 2015, roč. 110, February, s. 71-77. ISSN 0920-1211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2014.11.011.
  5. MRÁZOVÁ, Lenka a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Pompeho nemoc - patogeneze, klinický obraz, diagnostika, aktuální možnosti léčby. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2015, roč. 25, č. 6, s. 418-420. ISSN 0862-8947.
  6. RYZÍ, Michal, Ivan REKTOR, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. Response to "Failed epilepsy surgery: It is not too late". Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015, roč. 113, "neuvedeno", s. 153-154. ISSN 0920-1211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2015.04.006.
  7. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, Lenka FAJKUSOVÁ, Jana PAVLOUŠKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndrom Dravetové: těžká myoklonická epilepsie v časném dětství. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 1, s. 38-42. ISSN 1213-1814.
  8. MRÁZOVÁ, Lenka, Zuzana JUŘÍKOVÁ, Pavlína DANHOFER, Jana PEJČOCHOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Josef ZÁMEČNÍK, Tomáš HONZÍK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Triple trouble - DMD, autism, epilepsy. In Neuromuscular Disorders; 20th International Congress of the World Muscle Society. 2015. ISSN 0960-8966. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2015.06.212.
  9. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.

  2014

  1. STEHLÍKOVÁ, Kristýna, Daniela SKÁLOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ, Lenka MRÁZOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Radim MAZANEC, Stanislav VOHÁŇKA, Jana HABERLOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Josef ZÁMEČNÍK, Ondřej SOUČEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Pavla SOLAŘOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophies in the Czech Republic. BMC Neurology. London: Biomed Central Ltd., 2014, roč. 14, August, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1471-2377. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12883-014-0154-7.
  2. JUŘÍKOVÁ, Zuzana, Lenka MRÁZOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Pavlína DANHOFER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Epilepsie a autismus u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofií. In 10. festival kazuistik. 2014. ISBN 978-80-87735-11-4.
  3. HORÁK, Ondřej a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Idiopatické „benigní“ fokální epilepsie v dětství. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 3, s. 141-145. ISSN 1213-1814.
  4. AULICKÁ, Štefánia a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Idiopatické generalizované epilepsie. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 4, s. 202-206. ISSN 1213-1814.
  5. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
  6. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
  7. HANÁKOVÁ, Petra, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Marta PAŽOURKOVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Long-term outcome and predictors of resective surgery prognosis in patients with refractory extratemporal epilepsy. Seizure. Elsevier, 2014, roč. 23, č. 4, s. 266-273. ISSN 1059-1311. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2013.12.003.
  8. DANHOFER, Pavlína, Milan BRÁZDIL, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Robert KUBA. Long-term seizure outcome in patients with juvenile absence epilepsy; a retrospective study in a tertiary referral center. Seizure-European journal of epilepsy. London: W.B. Saunders Ltd., 2014, roč. 23, č. 6, s. 443-447. ISSN 1059-1311. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2014.03.002.
  9. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
  10. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
  11. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Regresivní poruchy řeči v dětské neurologii (kazuistiky). In Jiřina Klenková et al. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské aspeciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearning Impairment. Psychological, Medicial and Special Educational Context. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 21-31. ISBN 978-80-210-7487-3.
  12. DEMLOVÁ, Regina, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Leoš KŘEN, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology. Toronto: Multimed INC., 2014, roč. 21, č. 6, s. "E790"-"E793", 4 s. ISSN 1198-0052. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3747/co.21.2147.
  13. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, L. FAJKUSOVÁ, J. PAVLOUŠKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Syndrom Dravetové: těžká myoklonická epilepsie v časném dětství - kazuistiky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2014, roč. 77, č. 2, s. 243-246. ISSN 1210-7859.
  14. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.

  2013

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Epileptické záchvaty a syndomy v dětství a adolescenci. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 71-90. ISBN 978-80-210-6673-1.
  2. DOLEŽEL, Zdeněk, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jan PAPEŽ a Petra HANÁKOVÁ. Gitelmanův syndrom provázený manifestní tetanií-kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Československá lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 76, č. 5, s. 634-636. ISSN 1210-7859.
  3. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Pavlína DANHOFER a Jana PEJČOCHOVÁ. Hyperkinetické poruchy (HKP), ADHD syndrom. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 87-92. ISBN 978-80-210-6678-6.
  4. RYZÍ, Michal, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Long-term vagus nerve stimulation in children with focal epilepsy. ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 127, č. 5, s. 316-322. ISSN 0001-6314. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ane.12009.
  5. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Neurovývojové vady (NVV, poruchy) – Celkový přehled problematiky. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 77-86. ISBN 978-80-210-6678-6.
  6. ŠIMKO, Julius, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jiří HOVORKA a Vladimír PALIČKA. Osteopatie u epileptiků. Olomouc: Solen, 2013, 29 s. ISBN 978-80-7471-034-6.
  7. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Pervazivní vývojové poruchy. Autistické spektrum, poruchy autistického spektra (PAS). „Autismus“. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 91-103. ISBN 978-80-210-6673-1.
  8. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vyd., 1.dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  9. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.

  2012

  1. MRÁZOVÁ, Lenka, Petr VONDRÁČEK, Hana BUČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Karel VESELÝ, Miroslava MUCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Congenital muscular dystrophy with epidermolysis bullosa: A case report. In 17th International Congress of the World Muscle Society. 2012. ISSN 0960-8966. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2012.06.094.
  2. MRÁZOVÁ, Lenka, Petr VONDRÁČEK, Hana BUČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Karel VESELÝ, Miroslava MUCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Congenital muscular dystrophy with epidermolysis bullosa: A case report. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism in JIMD. 2012.
  3. RYZÍ, Michal, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Dlouhodobá účinnost a ekonomická efektivnost terapie VNS u dětí s farmakorezistentní fokální epilepsií. In Neurológia pre prax 2012; 13 (S3). 25. slovenský a český epileptologický zjazd. 2012.
  4. RUSNÁKOVÁ, Štefánia, Lenka FAJKUSOVÁ, Eva JANSOVÁ, Pavla ŠULTESOVÁ, Marie CHOVANČÍKOVÁ, Robert KUBA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Genetické aspekty "idiopatických" epilepsií. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2012, roč. 13, č. 2, s. 97-100. ISSN 1213-1814.
  5. HANÁKOVÁ, Petra, Robert KUBA, Marie CHOVANČÍKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Geneticky podmíněná autosomálně dominantní noční frontální epilepsie. In Neurológia pre prax 2012; 13 (S4). 25. slovenský a český epileptologický zjazd. 2012. ISSN 1337-4451.
  6. HORÁK, Ondřej a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Levetiracetam in oral solution - safety, tolerability and efficacy in paediatric patients. Single-centre clinical trial. In In Epilepsia 2012; 53 (suppl. 5) 1-245; 10th European Congress on Epileptology, 2012. 2012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1528-1167.2012.03677.x.
  7. RYZÍ, Michal, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Long term efficacy and hospitalization rate in children with refractory focal epilepsy treated by vagus nerve stimulation. In Epilepsia 2012; 53 (Suppl.5). 10th European Congress on Epileptology , London. 2012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1528-1167.2012.03677.x.
  8. HANÁKOVÁ, Petra, Robert KUBA, Milan BRÁZDIL, Jan HEMZA, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Markéta HERMANOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ivan REKTOR. Long-term outcome of surgery in patiens with extratemporal epilepsy. In Epilepsia 2012; 53 (Suppl.5):183. 10th European Congress on Epileptology. 2012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1528-1167.2012.03677.x.
  9. HANÁKOVÁ, Petra, Robert KUBA, Marie CHOVANČÍKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Mutace v genu pro nikotinový acetylcholinový receptor potvrzená u pacientů s autosomálně dominantní noční frontální epilepsií. In Neurológia pre prax 2012; 13 (S3). 46. Slovensko-české dni detskej neurologie, XXII. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurologie. 2012.
  10. MRÁZOVÁ, Lenka, Petr VONDRÁČEK, Hana BUČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Karel VESELÝ, Miroslava MUCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Plektinopatie - vzácná příčina svalových onemocnění. Kasuistika. In VII. Jánskolázeňské symposium. 2012. ISBN 978-80-260-3682-1.
  11. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Vladimír KOMÁREK, Josef KRAUS, Alena SCHEJBALOVÁ, Vladimír TRENČIANSKÝ, Jan HADAČ a martin KUDR. Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice. První. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, 2012, 48 s. Edice Meduca. ISBN 978-80-7471-000-1.
  12. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Michal RYZÍ, Ondřej HORÁK, Milan BRÁZDIL a Ivan REKTOR. Vagus nerve stimulation in children - surgical outcomes. In 18 - th Mediterranean Meeting of Child Neurology in conjunction with the 5 - th Fred J.Epstein International Symposium on New Horizont in Pediatric Neurology, Neurosurgery and Neurofibromatosis. Dead Sea, Israel, March 18-22, 2012. 2012.
  13. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Kateřina KUBÍČKOVÁ, Jana FOGLOVÁ, Petra HANÁKOVÁ, Zuzana MAKOVSKÁ, Tomáš PAVLÍK a Zdeněk DOLEŽEL. Vliv novorozenecké žloutenky na vznik autizmu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 75, č. 4, s. 472-476. ISSN 1210-7859.
  14. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Zavedení ketogenní diety jako nové léčebné metody pro děti s farmakorezistentní epilepsií. Informační bulletin LF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 2 s. 13, 3. ročník, prosinec 2012. ISSN 1805-0131.
  15. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. 30.výročí vzniku Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno. Informační bulletin LF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 3 s. 13, 3. ročník, prosinec 2012. ISSN 1805-0131.

  2011

  1. HANÁKOVÁ, Petra, Robert KUBA, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ivan REKTOR. Dlouhodobá účinnost chirurgické léčby u pacientů s extratemporální epilepsií. In 25.český a slovenský neurologický sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
  2. RYZÍ, Michal, Robert KUBA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivan REKTOR. Efektivnost VNS u fokálních epilepsií v dětském věku. In 25. český a slovenský neurologicky sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
  3. MUCHOVÁ, Miroslava, Eva JANOUŠOVÁ, Hana ANDRLOVÁ, Lukáš DANIŠ, Daniel SCHWARZ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Epidemiologické charakteristiky primárních bolestí hlavy u dětí a adolescentů. In 45. československé dny dětské neurologie. 2011. ISBN 978-80-87327-64-7.
  4. MUCHOVÁ, Miroslava, Eva JANOUŠOVÁ, Hana ANDRLOVÁ, Lukáš DANIŠ, Daniel SCHWARZ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Epidemiologie primárních bolestí hlavy ve vybraných kohortách dětí. In Symposium o léčbě bolesti. 2011. ISSN 1212-0634.
  5. VONDRÁČEK, Petr, Lenka MRÁZOVÁ, J. HABERLOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Pavlína CAHOVÁ. Exon skipping - nová molekulárně genetická metoda v terapii DMD. Od teorie ke klinické studii. In 25.český a slovenský neurologický sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
  6. MRÁZOVÁ, Lenka, Petr VONDRÁČEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Pavlína CAHOVÁ. Exon-skipping - molekulárně genetická metoda léčby DMD.Posun od teorie k praxi. In IV. neuromuskulární kongres Bratislava. 2011. ISSN 1337-4451.
  7. HADAČ, Jan a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Generalizované záchvaty u dětí s farmakorezistentní symptomatickou a kryptogenní epilepsií. In Milan Brázdil, Jan Hadač, Petr Marušič a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 2. vydání. Praha: Triton, 2011, s. 67-73. ISBN 978-80-7387-495-7.
  8. RUSNÁKOVÁ, Š., P. CAHOVÁ, Eva JANSOVÁ, Pavla ŠULTESOVÁ, Marie CHOVANČÍKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Robert KUBA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Geneticky determinované epileptické encefalopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  9. CAHOVÁ, Pavlína, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Hyperkinetická porucha (HKP)/ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) u dětských pacientů s epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 2, s. 157-162. ISSN 1210-7859.
  10. CAHOVÁ, Pavlína, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Hyperkinetická porucha/ADHD v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity. In VIII. sympozium praktické neurologie. 2011. ISSN 1803-5884.
  11. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Juvenilní forma Pompeho choroby. In 25. český a slovenský neurologicky sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
  12. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Miroslava MUCHOVÁ, V MALINOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Léčitelná svalová dystrofie. In 45. československé dny dětské neurologie. 2011. ISBN 978-80-87327-64-7.
  13. RYZÍ, Michal a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Mitochondriální onemocnění a epilepsie - epileptické záchvaty u poruch respiračního řetězce. In 25. český a slovenský neurologický sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
  14. RUSNÁKOVÁ, Štefánia a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Mozkové infarkty v dětském věku. In 45. československé dny dětské neurologie. 2011. ISBN 978-80-87327-64-7.
  15. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Neepileptické záchvaty imitující epileptické v dětství a adolescenci. In VIII. symposium praktické neurologie. 2011. ISSN 1803-5884.
  16. HORÁK, Ondřej, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Michal RYZÍ. Nízkodávkovaná vs vysokodávkovaná terapie ACTH u pacientů s Westovým syndromem. In 25.český a slovenský neurologický sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
  17. BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Markéta HERMANOVÁ, Ivana TYRLÍKOVÁ, Michal RYZÍ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Bronislava SLANÁ, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivan REKTOR. Resekční epileptochirurgie u pacientů s perirolandickou epilepsií. Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CSL JEP, 2011, roč. 74, č. 1, s. 43-48. ISSN 1210-7859.
  18. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Role dětského neurologa v diagnostice autizmu. In VIII. sympozium praktické neurologie. 2011. ISSN 1803-5884.
  19. HADAČ, Jan, Vladimír KOMÁREK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Specifika péče o farmakorezistentní epilepsie u dětí. In Milan Brázdil, Jan Hadač, Petr Marusič a kolektiv.Farmakorezistentní epilepsie. 2. vydání. Praha: Triton, 2011, s. 268-277. ISBN 978-80-7387-495-7.
  20. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Široká multioborová spolupráce v moderním managementu komplexní terapie DMO. In 45. československé dny dětské neurologie. 2011. ISBN 978-80-87327-64-7.
  21. CAHOVÁ, Pavlína, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Vliv antiepileptik na kostní metabolismus. In 45. československé dny dětské neurologie. 2011. ISBN 978-80-87327-64-7.
  22. PAŘÍZKOVÁ, Lucie a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Zvyšování fyzické kondice, rozvoj jemné motoriky a sebeobsluhy u lidí s poruchou autistického spektra. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2011, roč. 18, č. 2, s. 78-86. ISSN 1211-2658.

  2010

  1. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ a J. HLAVATÁ. Adultní forma Pompeho nemoci v ČR. In Neurologie pro praxi. 2010. ISSN 1335-9592.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ a J. HLAVATÁ. Adultní forma Pompeho nemoci v ČR, rok druhý. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  3. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. AUTISM - DISORDER OF EARLY BRAIN DEVELOPMENT, EARLY DIAGNOSTICS OF AUTISM - THE COMMON MULTIDISCIPLINARY GOAL. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010, s. 355-362. ISBN 978-80-210-5259-8.
  4. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Jana PEJČOCHOVÁ. Autizmy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 6, s. 627-641. ISSN 1210-7859.
  5. HORÁK, Ondřej, Michal RYZÍ, Tomáš HONZÍK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Clinical Features in a Case of Alpers-Huttenlocher Syndrome. In International Congress on Epilepsy, Brain and Mind. 2010.
  6. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Jitka HLAVATÁ. Časová prodleva v diagnostice klasické infantilní a juvenilní formy Pompeho choroby. In 44.česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  7. KUBA, Robert, David NESVADBA, Milan BRÁZDIL, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Michal RYZÍ a Ivan REKTOR. Effect of chronic vagal nerve stimulation on interictal epileptiform discharges. Seizure. 2010, roč. 19, č. 6, 352-355. ISSN 1059-1311.
  8. ŠULTESOVÁ, Pavla, Eva JANSOVÁ, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Lia ELSTNEROVÁ, Lenka KOPEČKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Epilepsie spojené s poruchami metabolizmu pyridoxinu - kazuistika. In Dědičné metabolické poruchy 25. pracovní dny, 5.-7.5.2010 Trenčianské Teplice. 2010.
  9. RUSNÁKOVÁ, Štefánia, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Eva JANSOVÁ a Pavla ŠULTESOVÁ. Genetické aspekty idiopatických generalizovaných epilepsií - přehledová přednáška. In 44.česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  10. CAHOVÁ, Pavlína, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Hyperkinetická porucha v klinické praxi dětského neurologa. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, a.s., 2010, roč. 2010/12, č. 1, s. 8-18. ISSN 1212-4184.
  11. CAHOVÁ, Pavlína, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jana PEJČOCHOVÁ. Hyperkinetická porucha/ADHD v dětském věku: klinický obraz, etiopatogeneze, diagnostika a terapeutické postupy. In 44. česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  12. CAHOVÁ, Pavlína, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Hyperkinetická porucha/ADHD v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2010, roč. 11/2010, č. 6, s. 373-377. ISSN 1213-1814.
  13. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Michal RYZÍ. Idiopatická epilepsie. In 44.česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  14. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Jiří VÍTEK, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Pavlína CAHOVÁ, Michal RYZÍ a Jana KUČEROVÁ. Intravenózní levetiracetam - nová možnost v terapii status epilepticus i u dětí. In XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd s XIV. postgraudálním kurzem epileptologie "Dny Jiřího Dolanského". 2010. ISBN 978-80-87327-44-9.
  15. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ, J. HLAVATÁ, S. POUCHLÁ a L. KUNTOVÁ. Kde hledat nemocné s adultní formou Pompeho nemoci? In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  16. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Klinický obraz Pompeho choroby v dětství a adolescenci. In XX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2010. ISSN 1337-4451.
  17. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Levetiracetam v terapii dětské epilepsie. In XX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2010. ISSN 1337-4451.
  18. ŠTĚRBA, Jaroslav, N ANDRE, L DEAK, Jiří VENTRUBA, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, D BRONISOVA, Tomáš KEPÁK, Peter MÚDRY, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Viera BAJČIOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Michal KÝR a Dalibor VALÍK. METRONOMIC CHEMOTHERAPY IN RECURRENT AND HIGH RISK PEDIATRIC BRAIN TUMORS. EXPERIENCE FROM 3 EUROPEAN INSTITUTIONS. Journal of Neuro-Oncology. Springer Netherlands, 2010, roč. 12, č. 6, s. "II44". ISSN 0167-594X.
  19. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Pavlína CAHOVÁ a Jana PEJČOCHOVÁ. Multidisciplinární management neurovývojových poruch. In IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 0069-2328.
  20. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Michal RYZÍ, Pavlína CAHOVÁ, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Ondřej HORÁK. Na dávce závislé (časné) nežádoucí účinky antiepileptik v dětství a mládí. In XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd s XIV. postgraudálním kurzem epileptologie "Dny Jiřího Dolanského". 2010. ISBN 978-80-87327-44-9.
  21. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Neepileptické záchvaty imitující epileptické v dětství a adolescenci. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2010, roč. 11/2010, č. 3, s. 146-152. ISSN 1213-1814.
  22. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Neepileptické záchvaty: nejčastější omyly v diferenciální diagnostice epileptických záchvatů. In IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 0069-2328.
  23. UNČOVSKÁ, Edita, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuritis optica u dětí – dlouhodobé klinické sledování. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 72-73. ISSN 1213-1032.
  24. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Neurovývojové poruchy a jejich důsledky v dospělém věku. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2010, roč. 11/2010, č. 6, s. 368-368. ISSN 1213-1814.
  25. RUSNÁKOVÁ, Štefánia, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Jitka HLAVATÁ. Pompeho nemoc - diagnostika, diferenciální diagnostka, terapie. In 44.česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  26. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Projekt časné diagnostiky Pompeho nemoci u vysoce rizikové populace dětí a mladistvých v ČR. In IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 0069-2328.
  27. RUSNÁKOVÁ, Štefánia, Lenka FAJKUSOVÁ, Eva JANSOVÁ, Pavla ŠULTESOVÁ, Lia ELSTNEROVÁ, Dalibor VALÍK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Pyridoxin-dependentní epilepsie - nové trendy v diagnostice a terapii. Neurologie pro praxi,. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2010, roč. 11/2010, č. 5, s. 327-330. ISSN 1213-1814.
  28. RUSNÁKOVÁ, Štefánia, Michal RYZÍ, Lenka FAJKUSOVÁ, Eva JANSOVÁ, Pavla ŠULTESOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Pyridoxine-dependent Epilepsy: New strategies for Diagnosis and Treatment. In 9th European Congress on Epileptology. 2010. ISSN 1528-1167.
  29. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Role dětského neurologa v managementu multidisciplinární péče o děti s autismem. In Ostatníková D. a kol. Autizmus z pohl'adu neuropsychobiológie. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo UK, 2010, s. 217-228. Univerzita Komenského Bratislava. ISBN 978-80-223-2825-8.
  30. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Zuzana MAKOVSKÁ a Jana PEJČOCHOVÁ. Role dětského neurologa v managementu multidisciplinární péče o děti s autizmem. In 44. česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  31. RYZÍ, Michal, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Olga MAGNOVÁ. Septo-optic Dysplasia and Epilepsy. In 9th European Congress on Epileptology. 2010. ISSN 1528-1167.
  32. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Specifika epilepsie a její terapie v dětství a adolescenci. In XX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2010. ISSN 1337-4451.
  33. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, J. HLAVATÁ a Zdeněk LUKÁŠ. Sreeening program for adult Pompe disease in Czech Republic. In Neuromuscular Disorders. 2010. ISSN 0960-8966.
  34. RYZÍ, Michal a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Stimulace nervus vagus. In 44.česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  35. RUSNÁKOVÁ, Štefánia a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Strategie léčby status epilepticus u novorozenců a kojenců. In XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd s XIV. postgraudálním kurzem epileptologie "Dny Jiřího Dolanského". 2010. ISBN 978-80-87327-44-9.
  36. REKTOR, Ivan a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Stručná epileptologie pro praxi. 2010. vyd. Olomouc: Solen s.r.o., Lazecká 297/51, 77900 Olomouc, 2010, 51 s. Neurologie pro praxi 2010;11(suppl. D). ISBN 978-80-87327-38-8.
  37. CAHOVÁ, Pavlína, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. The Occurance of Epileptiform Activity on EEG and Epilepsy in Children with Hyperkinetic Disorder: a retrospective study. In 9th European Congress on Epileptology. 2010. ISSN 1528-1167.
  38. ŠULTESOVÁ, Pavla, Eva JANSOVÁ, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Lia ELSTNEROVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Zavedení molekulárně-genetické diagnostiky Vitamín B6 dependentních epilepsií, první kazuistika. In 14. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno, 25.-26.11.2010. 2010.

  2009

  1. RUSNÁKOVÁ, Štefania, Jiří VENTRUBA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Zdeněk MACKERLE. Congenital epidural cyst in atypical localization. In 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Florence, Italy. 2009. ISSN 1351-5101.
  2. JECH, Robert, Martin BAREŠ, Dušan URGOŠÍK, Olga ČERNÁ, Petr KLEMENT, Miriam ADAMOVIČOVÁ, Evžen RŮŽIČKA, Iva PŘÍHODOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Deep brain stimulation in acute management of status dystonicus. Movement Disorders. 2009, roč. 24, č. 15, s. 2291-2292. ISSN 0885-3185.
  3. VONDRÁČEK, Petr, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Marie RYŠAVÁ a Petr GÁL. Efficacy of Pregabalin in Neuropathic Pain in Paediatric Oncological Patients. Eur J Paediatr Neurol. [Epub ahead of print]: Saunders, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 332-336. ISSN 1090-3798.
  4. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Epileptické a neepileptické záchvaty v dětství a adolescenci. 1. vyd. Plzeň: Adéla, 2009, 150 s. ISBN 978-80-87094-03-7.
  5. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Michal RYZÍ, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Experience with childhood epilepsy surgery in adult epileptological center. In New Horizons in pediatric neurology , neurosurgery and neurofibromatosis Eilat. 2009.
  6. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Klinické projevy a specifika léčby epileptických záchvatů v dětství a adolescenci. Postgraduální medicína. Praha, 2009, roč. 11, č. 9, s. 962-970, 8 s. ISSN 1212-4184.
  7. BRICHTOVÁ, Eva, Dan WECHSLER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Léčba posthemoragického hydrocefalu u novorozenců s nízkou porodní hmotností. In Brněnské neurochirurgické dny 2009. 2009.
  8. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Zuzana MAKOVSKÁ. Naše dítě má epilepsii. 1. vyd. Plzeň: Adéla, 2009, 100 s. ISBN 978-80-87094-03-7.
  9. SLOUKOVÁ, Eva, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Pavel JEŠINA. Pompeho choroba. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 3, s. 156-158. ISSN 1213-0494.
  10. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Eva SLOUKOVÁ. Pompeho choroba v České republice – projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí „suché krevní kapky“. Neurologie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1213-1814.
  11. KUBA, Robert, Milan BRÁZDIL, Miroslav KALINA, Tomáš PROCHÁZKA, Jiří HOVORKA, Tomáš NEŽÁDAL, Jan HADAČ, Klára BROŽOVÁ, Věra SEBROŇOVÁ, Vladimír KOMÁREK, Petr MARUSIČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana ZÁRUBOVÁ a Ivan REKTOR. Vagus nerve stimulation: Longitudinal follow-up of patients treated for 5 years. Seizure. 2009, roč. 2009, č. 18, s. 269-274. ISSN 1059-1311.
  12. KUBA, Robert, Milan BRÁZDIL, Miroslav KALINA, Tomáš PROCHÁZKA, Jiří HOVORKA, Tomáš NEŽÁDAL, Jan HADAČ, Klára BROŽOVÁ, Věra SEBROŇOVÁ, Vladimír KOMÁREK, Petr MARUSIČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana ZARUBOVA a Ivan REKTOR. Vagus nerve stimulation: Longitudinal follow-up patients treated for 5 years. Seizure. 2009, roč. 18, č. 4, s. 269-274. ISSN 1059-1311. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2008.10.012.
  13. CAHOVÁ, Pavlína a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Valproát - antiepileptikum s protinádorovými účinky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media a.s., 2009, roč. 72/105, č. 3, s. 217-221. ISSN 1210-7859.
  14. VOHÁŇKA, Stanislav a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Vyhledávání Pompeho nemoci v dospělé populaci ČR: zkušenosti prvního roku. In Neurológia pre prax. 10 (S1). Bratislava: MEDUCA, 2009, s. 17-18. ISSN 1335-9592.
  15. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Z. LUKACS a J. HLAVATÁ. Výsledky vyhledávací studie adultní formy Pompeho nemoci v ČR. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. S28, 1 s. ISSN 1210-7859.

  2008

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Ladislav DUŠEK, Zuzana MAKOVSKÁ, Jana PEJČOCHOVÁ, Rudolf AUTRATA a Ivo ŠLAPÁK. Complicated relationship between autism with regression and epilepsy. Neuroendocrinology. 2008, roč. 29, č. 4, s. 303-311. ISSN 0172-780X.
  2. KUBA, Robert, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Marta PAŽOURKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jan CHRASTINA, Ivana TYRLÍKOVÁ a Ivan REKTOR. Dlouhodobá účinnost resekčních epileptochirurgických zákroků 5 let od operace. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 9, č. 3, s. 166-170. ISSN 1213-1814.
  3. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby chronické obrny n.VI. u dětí a dospělých. Čes. a slov. Oftalmologie. 2008, roč. 64, č. 5, s. 197-201. ISSN 1211-9059.
  4. CAHOVÁ, Pavlína, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Michal RYZÍ a Zdeněk PAVELKA. Gliomatosis cerebri manifestující se symptomatickými epileptickými záchvaty a problematika antiepileptické terapie. In XXXII. Brněnské onklologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  5. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Stanislav VOHÁŇKA a Eva SLOUKOVÁ. Informace o projektu časné diagnostiky Pompeho nemoci u vysoce rizikové populace dětí a mladistvých v ČR. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 576-577. ISSN 1210-7859.
  6. SLOUKOVÁ, Eva, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Klasická infantilní forma Pompeho nemoci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 576.
  7. VONDRÁČEK, Petr, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Kongenitální svalové dystrofie. Prezentace vlastních případů. 22. český a slovenský neurologický sjezd. Olomouc, 27.-30.11.2008. 2008.
  8. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Věra HOŘÍNOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdeněk PAVELKA, D. BABOVIC - VUKSANOVIC, Lenka DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Malignant intracranial germioma in Smith-Lemli-Opitz syndrome: cholesterol homeostasis possibly connecting morphogenesis and cancer development. Journal Pediatric Hematology Oncology. GB, London: Taylor and Francis, 2008, roč. 30, č. 9, s. 689-691, 2 s. ISSN 1077-4114.
  9. AUTRATA, Rudolf, Soňa VYBÍRALOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuritis optica u dětí - dlouhodobé klinické sledování. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 112. ISBN 978-80-87009-53-6.
  10. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, E SLOUKOVÁ a J FARTELOVÁ. Projekt vyhledávání Pompeho nemoci v ČR pomocí metody suché kapky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 631. ISSN 1210-7859.
  11. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, E SLOUKOVÁ a J FARTELOVÁ. Projekt vyhledávání Pompeho nemoci v ČR pomocí metody suché kapky. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
  12. RYZÍ, Michal a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Rufinamid-nová možnost v léčbě Lennoxova-Gastautova syndromu. Farmakoterapie. 2008, roč. 2008, č. 6, s. 586-587. ISSN 1801-1209.
  13. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLIK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, Josef JAKUBEC, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Treatment results of low-grade gliomas in children ( a retrospective data analysis). Česka a slovenská neurologie a neurochirugie. 2008, č. 71, s. 206 - 214, 8 s. ISSN 1802-4041.
  14. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Vybrané kapitoly z dětské neurologie. 2008. vyd. Brno: NCO NZO, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7013-479-5.
  15. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ a E SLOUKOVÁ. Vyhledávání Pompeho nemoci v dospělé populaci ČR. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 577. ISSN 1210-7859.
  16. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Ladislav DUŠEK, Zuzana MAKOVSKÁ, Erika DUJÍČKOVÁ, Rudolf AUTRATA a Ivo ŠLAPÁK. Výskyt epileptických záchvatů a/nebo epileptiformní abnormiy u dětí s atypickým autismem. Česk.Slov. Neurol Neurochir. 2008, roč. 71, č. 104, s. 435-444. ISSN 1210-7859.
  17. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 206-214. ISSN 1210-7859.

  2007

  1. VONDRÁČEK, Petr, Markéta HERMANOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana ŠOUKALOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. A family with multiple members affected by late-onset Pompe disease due to the R224W (670>T) mutation: Potential candidates for enzyme replacement therapy (abstract). Neuromuscular Disorders. Londýn, Velká Británie: Elsevier, 2007, roč. 17, 9-10, s. 793. ISSN 0960-8966.
  2. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Autistické spektrum. In Kognitivní poruchy a demence. Rektorová I. a kolektiv. Praha: TRITON, 2007, s. 172-190.
  3. SLOUKOVA, Eva a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Canavanova-van Bogaertova-Bertrandova leukodystrofie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 70/103, s. 53. ISSN 1210-7859.
  4. SLOUKOVÁ, Eva a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dítě s Canavanovou nemocí. In 41. dny dětské neurologie, sborník abstrakt. 2007, s. 72. ISBN 978-80-7262-491-1.
  5. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Ladislav DUŠEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Ivan REKTOR. Epilepsia, epileptiform abnormalities, non-right-handedness, hypotonia and severe decreased IQ are associated with language impairment in autism. Epileptic Disorders. France: Editions John Libbey Eurotext, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 9-18. ISSN 1294-9361.
  6. SLOUKOVÁ, Eva a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Epileptic seizures in Angelman syndrome children. Eur J Paediatr Neuro. England: Elsevier Sci Ltd, 2007, Volume II, Suppl. I, s. 100. ISSN 1090-3798.
  7. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Michal RYZÍ, Milan BRÁZDIL, Zdenek NOVÁK, Iva ZICHOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Vlastirad MACH. Epileptochirurgické řešení kavernózního hemangiomu asociovaného s fokální kortikální dysplazií při sekundární temporální epilepsii:kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 70/103, č. 3, s. 316-321. ISSN 1210-7859.
  8. MUCHOVÁ, Miroslava, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Věra HOŘÍNOVÁ, Dalibor VALÍK, Zdeněk PAVELKA a Olga MAGNOVÁ. Germinoma of pineal and sellar region in a patient with Smith-Lemli-Opitz syndrome: a case report. Eur J Paediatr Neuro. England: Elsevier Sci Ltd, 2007, Volume II, Suppl. I, s. 117. ISSN 1090-3798.
  9. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage implants in the treatment of refractory glaucoma in pediatric patients. Eur. J. Ophthalmol. 2007, roč. 17, s. 928-937. ISSN 1724-6016.
  10. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, M. HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Gliomy nízkého stupně u dětí - (ne)jenom chirurgické řešení? Retrospektivní analýza dat souboru KDO FN Brno. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-239-8990-0.
  11. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Léčebný potenciál lamotriginu v terapii epilepsie v dětství a adolescenci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 495-504. ISSN 1210-7859.
  12. MASAŘÍKOVÁ, Helena. Leukodystrofie - Canavanova nemoc - kazuistika. 2007, 1 s. ISBN IBSN 978-80-239-8983.
  13. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Eva SLOUKOVÁ a Zuzana MAKOVSKÁ. Leukodystrofie se známým metabolickým defektem: X-vázaná adrenoleukodystrofie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 70/103, s. 53. ISSN 1210-7859.
  14. ZITTERBART, Karel, Zdeněk PAVELKA, Jiří VENTRUBA, Pavel ŠLAMPA, T. PAVLÍK, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Meduloblastom: Současný management léčby. Léčebné výsledky na Klinice dětské onkologie LF MU a FN Brno v letech 2000 - 2006. In Kuncův Memoriál, sborník abstrakt. 2007, s. 30.
  15. MUCHOVÁ, Miroslava a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Migréna v dětském věku. Bolest. Praha, 2007, roč. 10, č. 1, s. 30. ISSN 1212-0634.
  16. MUCHOVÁ, Miroslava a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Migréna v dětském věku. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 163-167. ISSN 1213-1814.
  17. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Zdenka BÁLINTOVÁ. Neurologické nemoci, u kterých je nutná spolupráce s ortopedem. Ces.-slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 62, č. 1, s. 114-118, 4 s. ISSN 0069-2328.
  18. RYZÍ, Michal a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Noční frontální epilepsie. In 41. dny dětské neurologie, sborník abstrakt. 2007, s. 26. ISBN 978-80-7262-491-1.
  19. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in paediatric patients: Clinical manifestations, etiology, therapy and visual outcomes in long-term follow up. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 3-16. ISSN 1211-3395.
  20. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in pediatric patients- clinical evaluations of the 10 years follow-up. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007, s. 159. ISBN 978-80-87086-01-8.
  21. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in pediatric patients- clinical evaluations of the 10 years follow-up. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 70-77. ISSN 1213-1032.
  22. VONDRÁČEK, Petr, Eva ZAPLETALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Ovlivnění exprese mRNA genu SMN2 inhibitory histonových deacetyláz a jejich vliv na fenotyp spinální svalové atrofie I. a II. typu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 4, s. 413-418. ISSN 1210-7859.
  23. HABANEC, Tomáš, Eliška ŽAROŠSKÁ, Karla CRHOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Pavel THEINER a M BOHM. Případ nejasné progredující encefalopatie. In Sborník abstrakt Českého kongresu o infekčních chorobách. Liberec, 2007, s. 51.
  24. PEJČOCHOVÁ, Jana a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Psychogenní neepileptické záchvaty - konverzní křeče. In 41. dny dětské neruologie, sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-7262-491-1.
  25. MUCHOVÁ, Miroslava a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Specifika migrén v dětském věku. In 41. dny dětské neurologie, sborník abstrakt. 2007, s. 77. ISBN 978-80-7262-491-1.
  26. VONDRÁČEK, Petr, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Marie RYŠAVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Tomáš KEPÁK. Symptomatická terapie neuropatické bolesti u dětských onkologických pacientů pregabalinem. Bolest. Praha, 2007, roč. 10, č. 1, s. 21. ISSN 1212-0634.
  27. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Ivana KONTROVÁ, Renata FORALOVÁ, Ladislav DUŠEK a Danka NÉMETHOVÁ. The course of diagnosis of autistic patients: the delay between recognition of the first symptoms by parents and correct diagnosis. Neuroendocrinology Letters. 2007, roč. 28, č. 6, s. 895-900, 5 s. ISSN 0172-780X.
  28. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Zuzana MAKOVSKÁ a Ladislav DUŠEK. Univerzálnímí rizikovými faktory asociovanými s poruchami řeči u dětí s autismem jsou epilepsie a/nebo epileptiformní abnormita a lateralita jiná než praváctví. In XX: český a slovenský epileptologický sjezd, sborník obstrakt. 2007, s. 8.
  29. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007, s. 166. ISBN 978-978086793-09-2.
  30. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In XXXI. Brněnské onkologické dny, edukační sborník. 2007, s. 166. ISBN 978-9780-86793-09-2.
  31. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Kuncův Memoriál, sborník abstrakt. 2007, s. 33.
  32. MUCHOVÁ, Miroslava a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Využití somatosenzorických evokovaných potenciálů v dětské intenzivní medicíně. In Třetí česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestezie, sborník abstrakt. 2007, s. 35.
  33. URBÁNEK, Martin, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Michal RYZÍ. Význam video EEG u neonatálních záchvatů. In 41. dny dětské neurologie. 2007, s. 34. ISBN 978-80-7262-491-1.
  34. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Zhoršování epileptických záchvatů a epilepsií antiepileptiky - je to možné? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2007, roč. 70/103, č. 2, s. 137-142. ISSN 1210-7859.

  2006

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Autismus. Neurologické, bahaviorální a kognitivní projevy. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, 4/2006, s. 189-191. ISSN 1213-1814.
  2. HADAČ, Jan, Pavel KRŠEK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Epilepsie temporálního laloku u dětí. In Epilepsie temporálního laloku. Milan Brázdil, Petr Marusič a kolektiv. 1. vyd. Praha: TRITON, 2006, s. 115-121. ISBN 80-7254-836-0.
  3. HADAČ, Jan, Pavel KRŠEK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Epilepsie temporálního laloku u dětí. In Epilepsie temporálního laloku. 1. vyd. Praha: TRITON, 2006, s. 115-121. ISBN 80-7254-836-0.

  2005

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Možnosti využití generických antiepileptik v terapii epilepsií v každodenní praxi. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2005, roč. 6, č. 4, s. 227-230. ISSN 1335-9592.

  2004

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Asociace behaviorálních poruch autistického spektra a řečových poruch s epilepsií a epileptoformními EEG abnormalitami. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2004, roč. 5, č. 4, s. 214-217. ISSN 1213-1814.
  2. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Autismus. Pediatrie po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2004, roč. 1, 3-4, s. 60-66. ISSN 1214-6773.
  3. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Neuropediatrické aspekty péče o pacienta trpícího spasticitou. In Spasticita - mechanismy, diagnostika a terapie. Kaňovský P.,Bareš M., Dufek J. a kol. Praha: Maxdorf, 2004, s. 359-392, 33 s. ISBN 80-7345-042-9.

  2002

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Autismus a epilepsie. Lékařské listy - příl. Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2002, s. 22-23. ISSN 0044-1996.
  2. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Neurologické projevy defektů mitochondriální DNA. Trendy v medicíně. Praha: Triton, 2002, roč. 4, č. 1, s. 99-104. ISSN 1212-9046.

  2000

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Izolovaná cerebrální vaskulitida u pětileté dívky. Trendy v medicíně. Praha: Triton, 2000, roč. 2, č. 5, s. 65-67. ISSN 1212-9046.

  1999

  1. KOPEČNÁ, Lenka, Tomáš FREIBERGER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Prevence aterosklerózy u dětí na přelomu tisíciletí. In Abstrakt 44.Pediatrický den. 1. vyd. Brno: LF MU, 1999, s. 7.

  1998

  1. KOPEČNÁ, Lenka a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dyslipidémie u dětí léčených antiepileptiky. In Sborník 1. semináře o dětských dyslipidémiích s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha: Nemocnice Na Homolce, 1998, s. 28-31.
  2. KOPEČNÁ, Lenka a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Příspěvek k problematice dyslipidémií. In Diagnostika a terapia v pediatrii VI. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárská fakulta UK Martin, 1998, s. 41-43.
  3. KOPEČNÁ, Lenka a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Příspěvek k problematice sekundárních dyslipidémií. In Diagnostika a terapia v pediatrii VI. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta, 1998, s. 41-45.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2024 00:12