Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina, Jiří ŠIBOR a Petr SLÁDEK. Education of Victims of Domestic Violence. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN19 Proceedings - 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Mallorca, Spain: IATED Academy, 2019. s. 5118-5122, 5 s. ISBN 978-84-09-12031-4. doi:10.21125/edulearn.2019.1264.
 2. ŠIBOR, Jiří a Jan VÁLEK. Sustainable Development and Chemistry Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica, SPAIN: IATED Academy, 2019. s. 3866-3873, 8 s. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.0977.
 3. 2018

 4. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠIBOR. Hidden Risks of (School) Chemical Laboratory. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. s. 9011-9015, 5 s. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018.
 5. ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. ICT and Chemistry Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. s. 8993-8999, 7 s. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018.
 6. ŠIBOR, Jiří a Aleš BÁRTA. New Ways of Heterocyclic Chemistry Teaching. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.). INTED2018 Proceedings. 1. vyd. Valencia, Spain: IATED Academy, 2018. s. 5122-5128, 7 s. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1210.
 7. MAXERA, Vojtěch, Lukáš PAWERA, Tomáš MILÉŘ a Jiří ŠIBOR. TESTING ABILITY OF PUPILS TO ESTIMATE VALUES OF PHYSICAL QUANTITIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.). INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2018. s. 6405-6408, 4 s. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1509.
 8. 2017

 9. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 123 s. ISBN 978-80-210-8474-2.
 10. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie. 2017. 123 s. ISBN 978-80-210-8474-2.
 11. ŠIBOR, Jiří. Modelování chemických pojmů. In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 135-143, 9 s. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-18.
 12. 2016

 13. ŠINDELKOVÁ, Monika a Jiří ŠIBOR. Bezpečnost na prvním místě aneb Jak se zachovat když …. : Noc vědců 2016, 2016.
 14. ŠINDELKOVÁ, Monika a Jiří ŠIBOR. (Ne)Bezpečná chemie? : Noc vědců 2016, 2016.
 15. 2015

 16. PLUCKOVÁ, Irena, Dušan VIČAR, Tomáš MILÉŘ, Petr SLÁDEK, Ivo SVOBODA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ a Jiří ŠIBOR. Jak se zachovat, když... 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015. 95 s. ISBN 978-80-7289-746-9.
 17. 2014

 18. SLÁDEK, Petr, Pavel PECINA, Lucie VIKOVÁ a Jiří ŠIBOR. AUTOEVALUACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO- HISTORIE A PERSPEKTIVY. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 410-431, 22 s. ISBN 978-80-89732-15-9.
 19. 2013

 20. ŠIBOR, Jiří a Petr PTÁČEK. Ochrana zdraví při práci. In Workplace Health and Safety. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6485-0.
 21. HALÚZKA, Miloš a Jiří ŠIBOR. Ročníková práce jako forma projektového vyučování. In Rusek, M., Köhlerová, V. (eds.). PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V CHEMII A SOUVISEJÍCÍCH OBORECH / PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS X. PRAHA 1: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. s. 45-49, 5 s. ISBN 978-80-7290-606-2.
 22. 2012

 23. ŠIBOR, Jiří. Cena děkana. : děkan PdF MU, 2012.
 24. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jiří ŠIBOR. Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World, Ankara, Turkey: Gazi University, 2012, roč. 2, č. 4, s. 199-209. ISSN 2146-7463.
 25. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jiří ŠIBOR. Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. In ICONTE- 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turkey: Pegem Academy Publishing, Ankara, Turkey, 2012. s. 609-619, 11 s. ISBN 978-605-364-273-2.
 26. ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ, Eva TRNOVÁ a Josef TRNA. Interactive Multimedia Textbook – A Way to Increasing Learners Interest In Chemistry Classes. In Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM). Conference Proceedings 2012: Learning Science in the Society of Computers. 1. vyd. Barcelona, Spain: Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 2012. s. 233-244, 12 s. ISBN 978-84-615-8954-8.
 27. PLUCKOVÁ, Irena a Jiří ŠIBOR. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 197 s. ISBN 978-80-210-5908-5.
 28. HALÚZKA, Miloš a Jiří ŠIBOR. Porovnání absence žáků SOU a SOŠ. In Neubauer, J; Hájková, E. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings, Social Science & Humanities. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 87-90, 4 s. ISBN 978-80-7231-867-4.
 29. HALÚZKA, Miloš a Jiří ŠIBOR. Porovnání absence žáků SOU a SOŠ. In Univerzita obrany. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
 30. HALÚZKA, Miloš a Jiří ŠIBOR. ROČNÍKOVÁ PRÁCE JAKO FORMA PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ. In PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V CHEMII. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 15-16, 2 s. ISBN 978-80-7290-591-1.
 31. KUBIATKO, Milan, Kateřina ŠVANDOVÁ, Jiří ŠIBOR a Jiří SKODA. Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol. Pedagogická orientace, 2012, roč. 22, č. 1, s. 82-96. ISSN 1211-4669.
 32. HALÚZKA, Miloš a Jiří ŠIBOR. ZPRÁVA O VÝZKUMU „VLIV TYPU A ZAMĚŘENÍ ŠKOLY NA OBLÍBENOST PŘEDMĚTU CHEMIE“. In Irena Plucková, Jiří Šibor. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 41-44, 4 s. ISBN 978-80-210-5908-5.
 33. 2011

 34. ŠIBOR, Jiří, Marek SEIFER a Miloš HALÚZKA. Alternativní pokusy pro volný čas (příklady, srovnávací studie). BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS Časopis pro výuku na základních a středních školách, Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2011, Ročník 20, 3x, s. 198 - 203. ISSN 1210-3349.
 35. PLUCKOVÁ, Irena a Jiří ŠIBOR. Mezinárodní seminář doktorského studia "Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie". 2011.
 36. PLUCKOVÁ, Irena, Jiří ŠIBOR a Libuše KONEČNÁ. Projektová výuka na základních a středních školách. In Projektová výuka ve školství. 1. vyd. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2011. s. 39 - 58, 19 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-226-1.
 37. ŠIBOR, Jiří a Miloš HALÚZKA. Statistické rozdělení studijních výsledků na VŠ (PdF MU a SPU Nitra). In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process : proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: UO, 2011. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-7231-779-0.
 38. HALÚZKA, Miloš a Jiří ŠIBOR. The Incidence of the Gaussian Distribution in Teaching Practice. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis, Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, roč. 18, č. 6, s. 16-18. ISSN 1335-003X.
 39. ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ a Josef MACH. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. překlad chemické terminologie. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011. 131 s. ISBN 978-80-7289-282-2.
 40. PLUCKOVÁ, Irena a Jiří ŠIBOR. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů - pracovní sešit. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011.
 41. 2010

 42. ŠIBOR, Jiří. Alcohols, Ethers, and Phenols. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 43. ŠIBOR, Jiří. Aldehydes and Ketones. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 44. ŠIBOR, Jiří. Alkanes. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 45. ŠIBOR, Jiří. Alkenes. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 46. ŠIBOR, Jiří. Alkyl Halides, Aryl Halides. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 47. ŠIBOR, Jiří. Alkynes. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 48. ŠIBOR, Jiří. Amines. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 49. ŠIBOR, Jiří. Aromatic Compounds. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 50. ŠIBOR, Jiří. Carboxylic Acids and Derivatives. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 51. ŠIBOR, Jiří. člen. : výbor odborné skupiny chemického vzdělávání České společnosti chemické, 2010.
 52. ADAMČÍK, Ondřej, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Drogy nejčastěji zneužívané školní mládeží. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 29. září - 1. října 2010 v Trojanovicích. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta, 2010. s. 11 - 18, 7 s. ISBN 978-80-7368-426-6.
 53. MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Chemie; Úvod do obecné a anorganické chemie. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2010. 108 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-133-7.
 54. ŠIBOR, Jiří. Introduction to Organic Chemistry. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 55. MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Multimediální interaktivní učebnice - Chemie 8. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-239-6.
 56. ŠIBOR, Jiří. Organometallic Compounds. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 57. ŠIBOR, Jiří. Stereochemistry. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 58. ŠIBOR, Jiří. Structure Determination. In Faculty of Education, Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina. 2010.
 59. 2009

 60. JANOTKOVÁ, Ivona a Jiří ŠIBOR. Grafové modely chemických pojmů. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. s. 196-204, 9 s. ISBN 978-80-7041-827-7.
 61. HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Implementace problematiky duševních a behaviorálních poruch do učiva Chemie na vyšším stupni gymnázií. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 62. PECINA, Pavel, Petr SLÁDEK, Ivana VACULOVÁ, Renáta BEDNÁROVÁ, Denisa KAWULOKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Ladislav DVOŘÁK, Tomáš MILÉŘ a Petr NOVÁK. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009. 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
 63. PECINA, Pavel. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009. 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
 64. VACULOVÁ, Ivana, Marta SVOBODOVÁ, Petr SLÁDEK, Petr BENEŠOVSKÝ, Renáta BEDNÁROVÁ, Ladislav DVOŘÁK, Denisa KAWULOKOVÁ, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Pavel PECINA a Jiří ŠIBOR. Metodika tvorby a využívání didaktických prostředků propagujících vědu, techniku a profesní kariéru: Tvorba výukových pořadů a pracovních listů a jejich následné využití při výuce na ZŠ. 1. vyd. Olomouc: Masarykova univerzita, 2009. 129 s. ISBN 978-80-210-5089-1.
 65. HALÚZKA, Miloš a Jiří ŠIBOR. Nesprávné používání Gaussova rozdělení v didaktické praxi. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. s. 191-195, 4 s. ISBN 978-80-7041-827-7.
 66. VOJTĚŠEK, Martin, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Propagace technických disciplín v rámci výuky chemie: textil, textilní průmysl a odívání. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. s. 469-475, 6 s. ISBN 978-80-7041-839-0.
 67. 2008

 68. HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Stigma duševního onemocnění a škola. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy University, 2008. s. 145-151, 7 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 69. HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Stigma of Mental Disorders and School. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy University, 2008. s. 151-159, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 70. 2007

 71. ŠIBOR, Jiří. Projektová metoda jako prostředek k výchově k trvale udržitelnému rozvoji. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 162-175, 13 s. ISBN 978-80-210-4504-0.
 72. ŠIBOR, Jiří a Luboš HOLÝ. Rámcový (školní) vzdělávací program ve vztahu k duševním a behaviorálním poruchám - Alzheimerova choroba. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 61, 1s +CD ROM. ISBN 978-80-7231-228-3.
 73. 2006

 74. ŠIBOR, Jiří. Barviva v potravinách, potravinářská barviva. 2006.
 75. ŠIBOR, Jiří. Dramatizace ve výuce stereochemie. 2006.
 76. ŠIBOR, Jiří a Jan STANISLAV. Heterocyklické sloučeniny. 2006.
 77. ŠIBOR, Jiří a Ivona HUBOVÁ. Jaderná energetika. 2006.
 78. ŠIBOR, Jiří. Jednoduché pokusy vycházející z principů "zelené chemie". In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. s. 254-259. ISBN 80-7368-244-3.
 79. ŠIBOR, Jiří. Papír, špejle, plastelína – materiály k rozvíjení prostorové představivosti. 2006.
 80. ŠIBOR, Jiří a Iveta TURKOVÁ. Pokusy z organické chemie. 2006.
 81. ŠIBOR, Jiří. Prostorová představivost žáků v chemii. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. s. 52 + CD-ROM, 1 s. ISBN 80-7231-139-5.
 82. ŠIBOR, Jiří. Působení toxických látek na organismy. 2006.
 83. ŠIBOR, Jiří a Ivona HUBOVÁ. Systémový přístup a synergetika. 2006.
 84. ŠIBOR, Jiří a Luboš HOLÝ. Školní vzdělávací program ve vztahu k duševním a behaviorálním poruchám. 2006.
 85. ŠIBOR, Jiří. Uplatnění principů "zelené chemie" ve výuce chemie. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. s. 128-132. ISBN 80-7368-244-3.
 86. ŠIBOR, Jiří. Vliv dopravy na kvalitu ovzduší a lidské zdraví. 2006.
 87. ŠIBOR, Jiří a Kateřina KUCHYŇKOVÁ. Zelená chemie. 2006.
 88. 2005

 89. HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Biochemie duševních a behaviorálních poruch ve vztahu k rámcovým vzdělávacím programům pro základní a gymnaziální vzdělávání. In Aktuální otázky výuky chemie 15. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 299-302, 4 s. ISBN 80-7041-511-8.
 90. ŠIBOR, Jiří, Luboš HOLÝ a Olga REZÁKOVÁ. General (School) Educational Program in Connection with Mental and Behavioral Disorders STRESS. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 227-255, 28 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 91. STANISLAV, Jan a Jiří ŠIBOR. Heterocyclic Compounds: Illustration Collages for Pupils Education. In The 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 1. vyd. Brno: Department of Organic Chemistry, Masaryk University in Brno, Czech Republic, 2005. s. PO-101, 1 s. ISBN 80-210-3763-6.
 92. STANISLAV, Jan a Jií ŠIBOR. Heterocyclic Chemistry Teaching Interdisciplinary Relationships. In The 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 1. vyd. Brno: Department of Organic Chemistry, Masaryk University in Brno, Czech Republic, 2005. s. PO-105, 1 s. ISBN 80-210-3763-6.
 93. ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. Praktická cvičení z biochemie a bioorganické chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 49 s. ISBN 80-210-3883-7.
 94. BUDIŠ, Josef, Jiří ŠIBOR, Martin BÍLEK a Hana ČTRNÁCTOVÁ. Rámcové vzdělávací programy. Závěry Mezinárodního semináře didaktiků chemie Brno, Šlapanice 2004. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 217. ISBN 80-210-3612-5.
 95. ŠIBOR, Jiří, Luboš HOLÝ a Olga REZÁKOVÁ. RÁMCOVÝ (ŠKOLNÍ) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE VZTAHU K DUŠEVNÍM A BEHAVIORÁLNÍM PORUCHÁM STRES. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 94-105, 12 s. ISBN 80-7315-119-7.
 96. BUDIŠ, Josef, Jiří ŠIBOR, Martin BÍLEK a Hana ČTRNÁCTOVÁ. Rámcový vzdělávací program a co dál. Biologie, chemie, zeměpis, Praha: SPN Fortuna, 2005, roč. 1/14, č. 1, s. 31-33. ISSN 1210-3349.
 97. ŠIBOR, Jiří. Základy fyzikálního a chemického učiva probudoucí učitele 1. stupně základních škol. In Aktuální otázky výuky chemie 15. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 507-510, 4 s. ISBN 80-7041-511-8.
 98. 2004

 99. ŠIBOR, Jiří, Hana CÍDLOVÁ a Luděk JANČÁŘ. Algoritmus řešení úloh z organické chemie. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 192-193, 236 s.
 100. JANČÁŘ, Luděk, Lucie SICHOVÁ, Hana CÍDLOVÁ a Jiří ŠIBOR. COMENIUS 2004 - Integrovaný výukový systém pro základní a střední školy. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 98-99, 236 s.
 101. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 123 s. ISBN 80-210-3326-6.
 102. ŠIBOR, Jiří. Didaktikem náhodou? Prof. Ing. Milan Kratochvíl, CSc., 80letý. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 6, CD-ROM. ISBN 80-210-3612-5.
 103. ŠIBOR, Jiří. Dramatizace zkušenosti s/z aplikací při výuce stereochemie. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 180, CD-ROM. ISBN 80-210-3612-5.
 104. ŠIBOR, Jiří. Mezinárodní seminář didaktiků chemie. 2004.
 105. ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. Papír, špejle, plastelína materiály k rozvíjení prostorové představivosti. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 5 s. ISBN 80-210-3612-5.
 106. BUDIŠ, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Pár vět o pedagogické praxi. první. Pdf MU Brno: Pdf MU Brno, 2004. ISBN 80-210-3378-9.
 107. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠIBOR. Polarimetrie a chemická kinetika v laboratorním cvičení z analytické a fyzikální chemie. 2004.
 108. KRATOCHVÍL, Milan, Milan POTÁČEK a Jiří ŠIBOR. Principy a modely organické chemie I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 378 s. 1.díl. ISBN 80-210-3511-0.
 109. KRATOCHVÍL, Milan, Milan POTÁČEK a Jiří ŠIBOR. Principy a modely organické chemie II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 704 s. 2.díl. ISBN 80-210-3512-9.
 110. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Luděk JANČÁŘ, Jiří ŠIBOR a Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry v chemii. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 140-141, 2 s.
 111. BUDIŠ, Josef, Pier Albino COLOMBO, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie - 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 82 s. ISBN 80-210-3542-0.
 112. BUDIŠ, Josef, Pier Albino COLOMBO a Jiří ŠIBOR. Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie I. první. PdF MU Brno: PedF MU Brno, 2004. ISBN 80-210-3542-0.
 113. 2003

 114. BUDIŠ, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Estetické city a školní chemické pokusy. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 90-95, 5 s. ISBN 80-7042-960-7.
 115. ŠIBOR, Jiří. Prostorová představivost ve výuce organické chemie. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 248-252, 5 s. ISBN 80-7042-960-7.
 116. PAZDERA, Pavel, Jiří ŠIBOR a Jaromír MAREK. Reaction in The Solid State. Isomerization of N-Acylselenoureas into N-Acylisoselenoureas. In Proceedings of ECSOC-7, The Seventh International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-7.htm, September 1-30, 2003. Editors: Julio A. Seijas, De-Chun Ji and Shu-Kun Lin. CD-ROM edition. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2003. s. A023, 4 s. ISBN 3-906980-13-8.
 117. ŠIBOR, Jiří a Jaroslav MRÁZ. Školní chemické pokusy a správná laboratorní praxe. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 257-259, 3 s. ISBN 80-7042-960-7.
 118. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Lucia ONOFREJOVÁ a Jiří ŠIBOR. Zkušenosti s novými laboratorními úlohami v laboratorním cvičení z fyzikální chemie. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 31-31, 1 s. ISBN 80-7231-105-0.
 119. 2002

 120. PAZDERA, Pavel, Jiří ŠIBOR a Jaromír MAREK. Reakce v tuhé fázi - isomerace N-acylselenomočovin na N-acylisoselenomočoviny. Chemické Listy, Prague: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 411. ISSN 0009-2770.
 121. BUDIŠ, Josef a Jiří ŠIBOR. Zkušenosti s profesním výcvikem učitelů chemie pro ZŠ. první vydání. Hradec Králové: Pedagogická fakulta UHK, 2002. s. 22-29, 8 s. ISBN 80-7041-856-7.
 122. 2001

 123. ČERNÁ, Břetislava a Jiří ŠIBOR. Nebezpečné látky a přípravky ve výuce chemie na základní škole. 1. vydání. Brno: IQ Media, Brno, 2001. 154 s.
 124. 2000

 125. ŠIBOR, Jiří, Dalimil ŽŮREK, Otakar HUMPA a Pavel PAZDERA. Acid-Base Initiated Cyclization and Retrocyclization Reactions of Ethyl 2-(3-Acylselenoureido)benzoates, -thiophene-3-carboxylates and the Corresponding 2-(3-Acylisoselenoureido) Derivatives. Molecules, Basel: MDPI, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 61-74. ISSN 1420-3049.
 126. ŠIBOR, Jiří. Biologická aktivita selenu a jeho vliv na lidský organismus. 1. vydání. Brno: Paido, 2000. s. 32-33, 2 s. ISBN 80-85931-96-6.
 127. ŠIBOR, Jiří. Nebojme se nového názvosloví organické chemie. In Chemický občasník. 1. vydání. Brno: Paido, 2000. s. 26-27, 2 s. ISBN 80-85931-96-6.
 128. ŠIBOR, Jiří a Pavel PAZDERA. Thermal Behaviour of Esters and Nitriles 2-(3-Acylselenoureido)benzoic and 2-(3-Acylselenoureido)thiophene-3-carboxylic Acids. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 2000, roč. 54, č. 1, s. 28-35. ISSN 0366-6352.
 129. 1999

 130. ŠIBOR, Jiří, Jiří PICHLER a Pavel PAZDERA. Ethyl 2-(3-Benzoylureido)benzoate, -thiophene-3-carboxylate, Their Thioureido and Selenoureido Analogues - Kinetic Study of Acid Initiated Cyclocondenzation. In CHEMOMETRICS V. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 1999. s. Po 21, 1 s.
 131. ŠIBOR, Jiří, Dalimil ŽŮREK, Radek MAREK, Michal KUTÝ, Otakar HUMPA, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. 2-(3-acylselenoureido)benzonitriles and 2-(3-acylselenoureido)thiophene-3-carbonitriles. Preparation, structure elucidation, cyclization and retrocyclization reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Praha, 1999, roč. 64, č. 10, s. 1673-1695. ISSN 0010-0765.
 132. ŠIBOR, Jiří, Dalimil ŽŮREK, Radek MAREK, Michal KUTÝ, Otakar HUMPA, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. 2-(3Acylselenoureido)benzonitriles and2-(3-Acylselenoureido)thiophene-3-carbonitriles. Preparation, Structure Elucidation, Cyclization and Retrocyclization Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 1999, roč. 64, č. 10, s. 1673-1695. ISSN 0010-0765.
 133. ŠIBOR, Jiří, Jiří PICHLER a Pavel PAZDERA. 2-(3-Benzoylureido)benzonitrile, -thiophene-3-carbonitriles, Their Thioureido and Selenoureido Analogues - Kinetic Study of Acid Initiated Cyclization. In CHEMOMETRICS V. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 1999. s. Po 20, 1 s.
 134. 1998

 135. PAZDERA, Pavel a Jiří ŠIBOR. Comment on Cyclization of 2-(3-Benzoylthioureido)benzonitrile in Sulfuric Acid. ScriptaFac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, BRNO: Masaryk University, 1998, roč. 1997-11998, 27-28, s. 27-33. ISSN 80-210-2008-3.
 136. ŠIBOR, Jiří a Pavel PAZDERA. Contribution to Reactivity of 3-Amino-4-imino-2-selenoxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline. ScriptaFac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, BRNO: Masaryk University, 1998, roč. 1997-1998, 27-28, s. 33-37. ISSN 80-210-2008-3.
 137. KRATOCHVÍL, Milan a Jiří ŠIBOR. Kombinatorická chemie - změna pojetí chemických syntéz? Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 43-47. ISSN 1211-3384.
 138. 1997

 139. ŠIBOR, Jiří a Pavel PAZDERA. Esters and Nitriles of 2-(3-Acylselenoureido)benzoic and -thiophene-3-carboxylic Acids Thermal Transformations. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 1997, roč. 91, č. 9, s. 675-677. ISSN 0009-2770.
 140. PAZDERA, Pavel, Jiří ŠIBOR, Radek MAREK, Michal KUTÝ a Jaromír MAREK. Photoisomerization of Ethyl 2-(3-Acylselenoureido)thiophene-3-carboxylates and Their Benzoanalogues. Molecules, Basel: MDPI, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 135-151. ISSN 1420-3049.
 141. 1996

 142. ŠIBOR, Jiří a Pavel PAZDERA. Synthesis of Some New Five-membered Heterocycles Containing Selenium and Tellurium. Molecules, Springer-Verlag, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 157-162. ISSN 1420-3049.
 143. 1995

 144. ŠIBOR, Jiří, Pavel PAZDERA a Jiří PICHLER. Acid Catalyzed Cyclization of 2-(3-Benzoylchalcogenoureido) Arenecarboxylic Acid Derivatives. In Acid Catalyzed Cyclization of 2-(3-Benzoylchalcogenoureido). Praha: Charles University, 1995. ISBN 80-7184-048-3.
 145. PAZDERA, Pavel, D. ŽŮREK a Jiří ŠIBOR. E/Z Isomerization of Ethyl 2-(3-Benzoylchalcogenoureido)benzoates and Thiophene-3-carboxylates. In Folia Pharmaceutica Univ. Carolinae, XVIII Suplementum. 1. vyd. Praha: Charles University, 1995. s. 175-176. ISBN 80-7184-048-3.
 146. PAZDERA, Pavel a Jiří ŠIBOR. Functional Derivatives of 3-Amino-5-thioxo-1-thia-2-chalcogenol-4-carboxylic Acids. In Folia Pharmaceutica Univ. Carolinae, XVIII Suplementum. 1. vyd. Praha: Charles University, 1995. s. 179. ISBN 80-7184-048-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2020 17:57