Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the NADPH oxidase p22phox gene in patients with bronchial asthma. Int Arch Allergy Immunol. Basel: S Karger AG, 2009, vol. 148, No 1, p. 73-80. ISSN 1018-2438.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, František MRÁZEK and Martin PETŘEK. MCP-1 and CCR2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders. Int J Immunogenet. Anglie: Blackwell, 2009, vol. 36, No 1, p. 69-72. ISSN 1744-3121.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Martina KUKLETOVÁ and Věra SAZMOVÁ. Papillon-Lefevre syndrom: kazuistika (Papillon-Lefevre syndrome: case report). Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, vol. 57, No 3, p. 31-36. ISSN 1213-0613.
  4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Vladimír VAŠKŮ and Anna VAŠKŮ. Polymorphims in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Research Progress in Tumor Markers. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2009. p. 15-25, 10 pp. Research Progress in Tumor Markers. ISBN 978-1-60456-692-5.
  5. VOKURKA, Jan, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTUCKOVA, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms with gingivitis in adolescent. Arch Oral Biol. Amsterodam: Elsevier, 2009, vol. 54, No 2, p. 172-178. ISSN 0003-9969.

  2008

  1. VOKURKA, Jan and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza genových polymorfizmů TLR2 a TLR9 u pacientů s parodontitidou v ČR (Polymorphism analysis in genes for TLR2 and TLR9 in Czech patients with chronic periodontitis). In Pražské dentální dny. Praha, ČR: Česká stomatologická komora, 2008. p. 66-66. ISSN 1212-5725.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ and Lubomír KUKLA. Existuje vrozená dispozice k rozvoji plakem indukované gingivitidy? (Do there exist hereditary disposition to the development of plaque-induced gingivitis?). In Sympózium detskej a preventívnej stomatológie ABSTRACTA. Bratislava: Slovenská lekárska společnosť, 2008. p. 10-10.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN and Martina KUKLETOVÁ. Existují vrozené dispozice k rozvoji gingivitidy a parodontitidy? (Do there exist inborn disposition to the development of gingivitis and periodontitis?). In Mezinárodní seminář SVC - Výzkumné aktivity řešitelských týmů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 51-52. ISBN 978-80-210-4596-5.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dagmar KINDLOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of interleukine 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic asthma. 2008.
  5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Michal JURAJDA, Petr POHUNEK and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in asthma. Hum Immunol. Elsevier, 2008, vol. 69, 4-5, p. 306-313. ISSN 0198-8859.
  6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Martina KUKLETOVÁ and Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů v parodontologii, dětském zubním lékařství a ortodoncii (Molecular-biological analysis of genes in periodontology, pediatric dentistry and orthodontics). In Sympozium Stomatologického výzkumného centra X. BRNĚNSKÉ DENTÁLNÍ A IMPLANTOLOGICKÉ DNY. 1. vydání. Vyškov: Masarykova univerzita, 2008. p. 10-10. ISBN 978-80-210-4729-7.
  7. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL and Jiří VANĚK. THE ASSOCIATION OF INTERLEUKIN-4 (IL-4) HAPLOTYPES WITH CHRONIC PERIODONTITIS IN A CZECH POPULATION. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2008, vol. 79, No 10, p. 1927-1933. ISSN 0022-3492.
  8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTŮČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA and Vladimír ZNOJIL. The association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. Sweden: Informa Healthcare, 2008, vol. 66, No 2, p. 105-112. ISSN 0001-6357.
  9. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Jan VOKURKA and Antonín FASSMANN. TOLL-LIKE RECEPTOR (TLR) GENE POLYMORPHISMS AND THE PREVALENCE OF KEY PERIODONTAL PATHOGENS IN PERIODONTITIS. In EOMW2008. University of Turku: National Public Health Institute (KTL), 2008. p. 22-22.
  10. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT and Anna VAŠKŮ. Two Common Polymorphisms Within The Adiponectin Gene Are Associated With Food Preferences In Extremely Obese Czech Individuals. In 13th International SHR Symposium. 2008th ed. Praha: Institute for Clinical and Experimental Physiology, Prague, 2008. p. 85-85.
  11. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Úloha genetické predispozice při vzniku a rozvoji alergického astmatu (The role of genetic predisposition in susceptibility and development of allergic asthma). Alergie. Praha: Tigis s.r.o, 2008, vol. 10, Suppl. 2, p. 41-41. ISSN 1212-3536.
  12. HRDLIČKOVÁ, Barbara and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah polymorfizmu C593T (Pro198Leu) genu pro glutathionperoxidázu k respiračním alergickým chorobám: pilotní studie (The relationship between polymorphism C593T (Pro198Leu) of glutathionperoxidase gene to respiratory allergic diseases: pilot study). 2008.

  2007

  1. MRÁZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zuzana NAVRÁTILOVÁ and Martin PETŘEK. Analysis of the MCP-1 (CCL-2) gene polymorphisms in Czech patients with allergic diseases: a preliminary study. Tissue Antigens. Blackwell Munksgaard, 2007, vol. 69, No 5, p. 444-444. ISSN 0001-2815.
  2. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ota HLINOMAZ and Anna VAŠKŮ. Are common leptin promoter polymorphisms associated with restenosis after coronary stenting? Heart Vessels. Japan: Springer Japan, 2007, vol. 2007, 22(5), p. 310-5, 6 pp. ISSN 0910-8327.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER and Vladimír ZNOJIL. Association of interleukin 18 (IL-18) haplotypes with allergic disorders. Klinická imunológia a alergológia. Slovenská republika, Bratislava: Česká a Slovenská spoločnosť pre alergol, 2007, vol. 17, No 3, p. 28-30, 2 pp. ISSN 1335-0013.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Michal JURAJDA and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of NADPH oxidase p22phox gene in Czech patients with bronchial asthma. In ICMI 2007. Tokyo: Society for Mucosal Immunology, 2007. p. 308-308.
  5. MRÁZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA and Martin PETŘEK. MCP-1 and CCR-2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2007, vol. 30, Suppl. 51, p. 625-625. ISSN 0904-1850.
  6. HAVELKOVÁ, Marie. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA SLOUŽÍ VÝCHOVĚ A UČITELSTVÍ (aneb příběh jednoho z lidských genů). (MOLECULAR GENETICS SERVES FOR EDUCATION AND TEACHING (or a story of one of human genes).). In Fórum o premenách školy v 21.storočí. 1st ed. Slovenská republika, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta, 2007. p. 310 - 316. ISBN 978-80-969146-7-8.
  7. ŠERÝ, Omar and Radim ŠTAIF. Neurobiologie hyperkinetické poruchy (Neurobiology of ADHD). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, vol. 103, No 1, p. 28-46. ISSN 1212-0383.
  8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Martina KUKLETOVÁ, Antonín FASSMANN, Věra SAZMOVÁ and Jiří VANĚK. Nová mutace v genu pro katepsin C v české rodině s Papillon-Lefevre syndromem (New mutation in the cathepsin C gene in Czech family with Papillon-Lefevre syndrome). In VI. Jindřichohradecké dny - abstrakta. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii, 2007. p. 6-6.
  9. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, F. MAREK and L. IZAKOVIČOVÁ-HOLÁ. Polymorhism of glutathione S-transferase M1, T1 and P1 in patients with reflux esophagitis and Barrett´s esophagus. Journal of Hum Genetics. 2007, vol. 52, No 6, p. 526-534, 8 pp. ISSN 1434-5161.
  10. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Petr BIENERT and Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma (Polymorphims in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma). In Tumor Markers Research Perspectives. New York: Nova Publishers, 2007. p. 5-15, 10 pp. XX - in press. ISBN 1-60021-423-1.
  11. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Filip MAREK and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms of glutathione S-transferase (GST) M1, T1, and P1 in patients with reflux esophagitis and Barretts esophagus. J Hum Genet. Springer, 2007, vol. 52, No 6, p. 527-534. ISSN 1434-5161.
  12. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Kateřina KAŇKOVÁ, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Petr BIENERT and Anna VAŠKŮ. Two common polymorphisms in leptin and adiponectin genes are not associated with preeclampsia in the Czech population. In International Journal of Obesity, vol 37, no 1. 2007. ISSN 0307-0565.

  2006

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2006, vol. 36, No 12, p. 1592-1601. ISSN 0954-7894.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. In Abstract book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. p. 267. ISBN 3-9810999-0-7.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Jan MUŽÍK, Jiří VANĚK and Anna VAŠKŮ. Functional polymorphisms in the matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) gene in relation to severity of chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2006, vol. 77, No 11, p. 1850-1855. ISSN 0022-3492.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in IgE-mediated asthma. In Book of Abstracts - 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group, 2006. p. 31-31.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC and Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Má polymorfismus G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? (Has polymorphism G8002A in the endothelin gene a value for further risks in patienst with chronic heart failure?). Vnitřní lékařství. 2006, vol. 52, No 1, p. 34-39. ISSN 0042-773X.
  6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Mohou genové polymorfizmy ovlivnit úspěšnost oseointegrace dentálních implantátů? (Can gene polymorphisms influence success rate of osseointegration of dental implants?). In Středoevropské sympozium VIII. brněnské implantologické dny. Masarykova univerzita v Brně: Stomatologické výzkumné centrum, 2006. p. 45-45. ISBN 80-210-4150-1.
  7. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ and Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. p. 47-47, 50 pp.
  8. NOVOTNÝ, Tomáš, Ivo PAPOUŠEK, Alexandra BITTNEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Vítězslav PÁLENSKÝ. Mutační analýza LQT genů u jedinců s polékovým prodloužením QT intervalu (Mutational analysis of LQTgenes in individuals with drug induced QT interval prolongation). Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2006, vol. 52, No 2, p. 116-118.
  9. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Věra SAZMOVÁ, Martina KUKLETOVÁ and Anna VAŠKŮ. Mutation analysis of the cathepsin C gene in Czech family with Papillon-Lefevre syndrome. In Sborník abstrakt. Rhodos: EADV, 2006. p. X, 1 pp.
  10. ŠTAIF, Radim, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ and Omar ŠERÝ. POLYMORFIZMUS GENU PRO DOPAMINOVÝ PŘENAŠEČ A JEHO VZTAH K PATOGENEZI ADHD (VNTR polymorphism of dopamine transporter in pathogenesis of ADHD). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, vol. 10, Suppl. 1, p. 73-73, 80 pp. ISSN 1212-6845.
  11. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Theodor SWOBODNIK, Dana POLÁŠKOVÁ, Miroslav SOUČEK and Anna VAŠKŮ. Polymorfizmus v promotorové oblasti genu pro MMP-2 u revmatoidní artritidy (Polymorphism of gene promotor region for MMP-2 in rheumatoid arthritis). Vnitřní lékařství. Praha, 2006, vol. 52, No 4, p. 348-354. ISSN 0042-773X.
  12. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in toll-like receptor 4 (TLR4) gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. p. 268. ISBN 3-98109999-0-7.
  13. ŠERÝ, Omar, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL and Jan LOCHMAN. Polymorphism of DRD2 gene and ADHD. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, vol. 27, No 1, p. 236-240. ISSN 0172-780X.
  14. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. J Hum Genet. Springer, 2006, vol. 51, No 11, p. 977-983. ISSN 1434-5161.
  15. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ and Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the GSTM1 and GSTT1 genes in patients with allergic diseases in Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2006, vol. 61, No 2, p. 265-267. ISSN 0105-4538.
  16. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ and Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin Gene: A New Susceptibility Gene for Cutaneous T-cell Lymphoma. In Journal of Investigative Dermatology. 2006: European Society for Dermatological Research, 2006. p. s33, 1 pp.
  17. ŠERÝ, Omar, Vladimír MIKEŠ, Renáta PITELOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Petr ZVOLSKÝ. The association between high-activity COMT allele and alcoholism. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, vol. 27, No 1, p. 231-235. ISSN 0172-780X.
  18. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Věra KLENEROVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL and Pavel ŠEVČÍK. The association of monoamine oxidase B functional polymorphism with postoperative pain intensity. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, vol. 27, No 3, p. 333-337. ISSN 0172-780X.
  19. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The interaction of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms in children with gingivitis. In Book of Abstracts, 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group, 2006. p. 167-167.
  20. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. In Abstracts of the 8th Congress of EAPD. 1st ed. Leeds: University of Leeds, 2006. p. PD4-3, 1 pp.
  21. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. European Archives of Paediatric Dentistry. Amsterdam: European Academy of Paediatric Dentistry, 2006, vol. 7, No 3, p. 185-186. ISSN 1818-6300.
  22. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Vladimír MIKEŠ and Omar ŠERÝ. Two candidate gene polymorphisms in ADHD children: a case-control study of catechol-o-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase B (MAOB) genes. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2006, vol. 2, No 4, p. 235-239. ISSN 1734-1922.
  23. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ and Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou (Variability in genes encoding for RXRA and RXRB in patients with psoriasis). In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006. p. 41-41. ISBN 80-969418-3-6.
  24. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Vztah funkční varianty genu pro MMP-9 k rozvoji gingivitidy u dětí (The relationship of the MMP-9 functional variant to gingivitis in children). In Zborník príspevkov. Košice: Slovenská stomatologická společnost, 2006. p. 10-11.

  2005

  1. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Vladimír ZNOJIL. A polymorphism in exon of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In International Journal on Immunorehabilitation. Moscow, Russia: III European Asthma Congress, 2005. p. 74-74. ISBN 1562-3629.
  2. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ and Vít UNZEITIG. Asociace inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotenzin-konvertující enzym (ID ACE) s gestačním diabetem (Association of ID-ACE polymorphism with gestational diabetes). In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005. p. 15-16, 1 pp.
  3. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Renáta PITELOVÁ and Pavel ŠEVČÍK. DNA polymorfismus genu pro monoaminooxidázu B ovlivňuje vnímání bolesti (DNA polymorphism of monoamine oxidase B gene influences pain feeling). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, vol. 101, No 4, p. 194-198. ISSN 1212-0383.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. Gender specific association of the endothelial nitric oxide synthase (NOS3) gene polymorphisms with allergic diseases. In European Respiratory Journal. Copenhagen: European Respiratory Society, 2005. p. 140-141. ISBN 0904-1850.
  5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Michal BERÁNEK, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK and Jiří VÁCHA. Genetic variations in the human gelatinase A (MMP-2) promoter are not associated with susceptibility to, and severity of, chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2005, vol. 76, No 7, p. 15-19. ISSN 0022-3492.
  6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Věra SAZMOVÁ and Jiří VANĚK. Hledání genetických rizikových faktorů vzniku a rozvoje parodontitidy a mechanizmy jejich účinku (Searching of genetic risk factors for susceptibility or severity of periodontitis and mechanisms their activity). In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 12. ISBN 80-210-3868-3.
  7. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Eva MATALOVÁ and Pavel ŠEVČÍK. PAIN RESEARCH UPDATE FROM GENETIC POINT OF VIEW. Pain Practice. Oxford, UK: Blackwell Synergy, 2005, vol. 5, No 4, p. 341-348. ISSN 1530-7085.
  8. HAVELKOVÁ, Marie and Pavel MENŠÍK. PREVENCE NEGATIVNÍCH STRESŮ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY. (Prevention of negative stress in child's life with use of new knowledge from molecular genetics.). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účasti XXXII. OSTRAVSKÉ DNY DĚTÍ A DOROSTU. 1st ed. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J.. E. Purkyně, 2005. p. 48-54. ISBN 80-7329-107-X.
  9. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ and Věra SEMRÁDOVÁ. Three promoter polymorphisms of MMP-2 gene are associated with age in plaque psoriasis. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Paris: Blackwell Publishing, 2005. p. 1-1.
  10. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK and Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. (Practicals from cytogenetics in teachers training.). In Výchova ke zdraví I. 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. p. 81 - 90, 9 pp. ISBN 80-210-3918-3.

  2004

  1. IZAKOVICOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jirí VANEK and Jirí VÁCHA. Analysis of the Interleukin 6 (IL-6) Gene Promoter Polymorphisms in Czech Patients with Chronic Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2004, vol. 75, No 1, p. 30-36. ISSN 0022-3492.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA and Jiří VANĚK. Analýza polymorfizmů v genech pro interleukin-1 (IL-1) u českých pacientů s chronickou parodontitidou (Analysis of the interleukin-1 (IL-1) gene polymorphisms in Czech patients with chronic periodontitisC). Česká stomatologie. Praha: ČSL JEP Praha, 2004, vol. 104, No 2, p. 48-56. ISSN 1210-7891.
  3. VAŠKŮ, Vladimír, Julie VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ and Anna VAŠKŮ. Association of variants in angiotensin-converting enzyme and endothelin-1 genes with phototherapy in cutaneous T-cell lymphoma. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2004, vol. 13, No 4, p. 111-118. ISSN 1318-4458.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. (CCTTT)n repeat and -2447G/G polymorphisms in the NOS2 gene promoter and atopic diseases in the Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. p. 34-34. ISBN 3-9808961-3-7.
  5. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER and Vladimír ZNOJIL. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. p. 127-127. ISBN 3-9808961-3-7.
  6. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD and Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in patients with malignant arrhythmias. J Cardiovasc Pharmacol. New York : Raven Press.: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, vol. 44, Supp.1, p. S92-S95, 4 pp. ISSN 0160-2446.
  7. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA and Anna VAŠKŮ. Gender-specific association of nitric oxide synthase-3 (NOS3) gene polymorphisms with atopic diseases in the Czech population. In Physiol Res. Praha: Praha: Academia, 2004. p. 51P, 1 pp. ISBN 0862-8408.
  8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Michal JURAJDA, Antonín FASSMANN, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Genetic variations in the matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) promoter and risk of susceptibility and/or severity of chronic periodontitis in the Czech population. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., 2004, vol. 31, No 8, p. 685-690. ISSN 0303-6979.
  9. SCHÜLLER, Marcel, Šárka ŠEBELOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ and Jiří VÁCHA. IL-18 gene promoter 2 polymorphism and IgE-mediated allergy in Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. p. 130-130. ISBN 3-9808961-3-7.
  10. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Mohou geny ovlivňovat chování organizmu vůči implantátům? (Can genes influence behavior of organism against implants). In Sborník VII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 11. ISBN 80-210-3334-7.
  11. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ and Pavel ŠEVČÍK. Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky? (Can be pain perception genetically influenced?). Bolest. Praha: TIGIS Praha, 2004, vol. 7, No 3, p. 128-132. ISSN 1212-0634.
  12. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ and Jiří VÁCHA. Neuronal nitric oxide synthase (NOS1) gene polymorphism and IgE-mediated allergy in the Central European population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2004, vol. 59, No 5, p. 548-552. ISSN 0105-4538.
  13. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Anna VAŠKŮ. New Frequent polymorphism 1765C/T in the Gene Encoding For Transcriptional Represson Oncoprotein Gfi-1 in Cutaneous T-cell Lymphomas (CTCL). In The Journal of Investigative Dermatology. London: European Society for Dermatological Research, 2004. p. 56-56.
  14. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA and Anna VAŠKŮ. Nové poznatky ve výzkumu genetického podkladu alergických nemocí, zejména bronchiálního astmatu (New knowledges in the research of genetic background of allergic diseases, especially bronchial asthma). In Alergie. Praha: TIGIS, spol. s.r.o, 2004. p. 56-57. ISBN 1212-3536.
  15. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie and Vladimír VAŠKŮ. Nový častý polymorfismu 17654 C/T v genu pro trankripční represorový onkoprotein Gfi-1 u kožních T-lymfomů (New 3´-UTR mutation in Gfi-1 gene is associated with cutaneous T-cell lymphoma). In Sborník XXI. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Brno, 2004, supp 2. Praha: Tigis, 2004. p. 58-58.

  2003

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER and Vladimír ZNOJIL. A gender-specific association between a novel A5495G variant in the endothelial nitrix oxide synthase gene (NOS3) and respiratory allergy in the Czech population. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2003, vol. 22, Suppl 45, p. 581. ISSN 0904-1850.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Editorial: Interleukin-18 in asthma and other allergies. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2003, vol. 33, No 8, p. 1023-1025. ISSN 0954-7894.
  3. VAŠKŮ, Anna. Editorial k práci Valončík O et al.: "Vplyv polymorfizmu ACE génu na funkciu ľavej komory u chorých s diabetem 2. typu" (Editorial on the study "Valončík O et al.: Vplyv polymorfizmu ACE génu na funkciu ľavej komory u chorých s diabetem 2. typu"). Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, vol. 49, No 3, p. 164-1652, 2 pp. ISSN 0042-773X.
  4. FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VANĚK. Polymorphism in the +252(A/G) lymphotoxin-alpha and the -308(A/G) tumor necrosis factor-alpha genes and susceptibility to chronic periodontitis in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2003, vol. 38, No 4, p. 394-399. ISSN 0022-3484.
  5. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Two CD14 promoter polymorphisms and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2003, vol. 58, No 10, p. 1023-1026. ISSN 0105-4538.
  6. HAVELKOVÁ, Marie. WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEIGHTS. (WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEGIGHTS.). In TEACHERS and Health. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 217-224. ISBN 80-86669-02-5.

  2002

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ and Marie TOMANDLOVÁ. Big endothelin in chronic heart failure-marker of disease severity or genetic determination? Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London, UK: Academic Press, 2002, vol. 34, No 6, p. A91, 1 pp. ISSN 0022-2828.
  2. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimir ZNOJIL and Jiří VÁCHA. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, vol. 57, Suppl 73, p. 324-325. ISSN 0105-4538.
  3. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ and Marie TOMANDLOVÁ. Endothelin system, gene polymorphisms and clinical importance. journal of American College of cardiology. USA: American College of cardiology, 2002, vol. 39, No 9, p. 217. ISSN 0735-1097.
  4. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD and Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in the identification of patients at risk for malignant ventricular arrhythmia. Medical Science Monitor (International Medical Journal of Experimental and Clinical Research). USA: International Scientific Literature, Inc, 2002, vol. 8, No 5, p. 164-167. ISSN 1234-1010.
  5. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. (Genetics for secondary school - videoprogramme demonstration.). In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. p. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.
  6. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří TOMAN and Anna VAŠKŮ. Intron Retinoic X Receptor Alpha Polymorphism in Chronic Heart Failure. Atherosclerosis. Ireland: Elsevier, 2002, vol. 3, No 2, p. 115-116. ISSN 1567-5688.
  7. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Lack of association between atopic asthma and the tumor necrosis factor alpha -308 gene polymorphism in a Czech population. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2002, vol. 12, No 3, p. 192-197. ISSN 1018-9068.
  8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ and Vladimír ZNOJIL. Plasminogen-Activator-Inhibitor-1 Promoter Polymorphism as a Risk Factor for Adult Periodontitis in Non-Smokers. Genes Immun. United Kingdom: Nature Publishing Group, 2002, vol. 3, No 5, p. 292-294. ISSN 1466-4879.
  9. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Jiří VÁCHA. Polymorphism 4G/5G in the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene is associated with IgE-mediated allergic diseases and asthma in the Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, vol. 57, No 5, p. 447-449. ISSN 0105-4538.
  10. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Svatava TSCHÖPLOVÁ and Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in inflammatory genes (TNFalpha, TNFbeta and TNFalpha-converting enzyme) in chronic heart failure. 2002.
  11. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, vol. 57, Suppl.73, p. 318-319. ISSN 0105-4538.
  12. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Jirí VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2002, vol. 32, No 8, p. 1193-1198. ISSN 0954-7894.
  13. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Tomás HALABALA, Anna VASKŮ and Jirí VÁCHA. Promoter Polymorphisms in the CD14 Receptor Gene and their Potential Association with the Severity of Chronic Periodontitis (Promoter Polymorphisms in the CD14 Receptor Gene and their Potential Association with the Severity of Chronic PeriodontitisJ). J Med Genet. London: BMJ Publishing Group, 2002, vol. 39, No 11, p. 844-848. ISSN 0022-2593.
  14. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ, Tomáš HALABALA and Vladimír ZNOJIL. 5 polymorphisms in the transforming growth factor-beta 1 (TGF-beta 1) in adult periodontitis. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., 2002, vol. 29, No 4, p. 336-341. ISSN 0303-6979.

  2001

  1. MCGRATH, Deirdre, Patrick J FOLEY, Martin PETREK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vítězslav KOLEK, Srihari VEERARAGHAVAN, Penelope A LYMPANY, Panagiotis PANTELIDIS, Anna VAŠKŮ, Athol U WELLS, Kenneth I WELSH and Roland M DU BOIS. ACE gene I/D polymorphism and pulmonary disease severity in UK and Czech sarcoidosis populations. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 2001, vol. 164, No 2, p. 197-201. ISSN 1073-449X.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN, Dana BUČKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL and Jiří VANĚK. Distribution of the RAGE gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis: a preliminary study. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, vol. 72, No 12, p. 1742-1746. ISSN 0022-3492.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK and Jiří VÁCHA. Interactions of Lymphotoxin alpha (TNF-beta), Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) and Endothelin-1 (ET-1) Gene Polymorphisms in Adult Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, vol. 72, No 1, p. 85-89. ISSN 0022-3492.
  4. BENEŠ, Petr, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav GROCH, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, type II diabetes mellitus, coronary artery disease and essential hypertension in Czech population. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, 2001, vol. 2, No 73, p. 188-195. ISSN 1096-7192.
  5. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petr BENEŠ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. TGF-beta1 gene polymorphisms. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2001, vol. 56, No 12, p. 1236-1237. ISSN 0105-4538.
  6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ and Vladimír ZNOJIL. The interaction of the polymorphisms in transporter antigen peptides (TAP) and lymphotoxin alpha (LT alpha) genes and atopic diseases in the Czech population. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2001, vol. 31, No 9, p. 1418-1423. ISSN 0954-7894.
  7. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ and Vladimír ZNOJIL. Variants of endothelin-1 gene in atopic diseases. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2001, vol. 11, No 3, p. 193-198. ISSN 1018-9068.

  2000

  1. IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Anna VAŠKŮ, Andrea STEJSKALOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Functional polymorphism in the gelationase B gene and asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2000, vol. 55, No 9, p. 900-901. ISSN 0105-4538.

  1999

  1. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ and Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology. Denmark: Munksgaard International Publishers, 1999, vol. 103, No 4, p. 702-708. ISSN 0091-6749.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Věra SEMRÁDOVÁ and Jiří VÁCHA. Interaction of five gene polymorphism at psoriasis. The Journal of Investigative Dermatology. Cambridge: Blackwell Science Inc., 1999, vol. 113, No 3, p. 494. ISSN 0022-202X.
  3. HOLLÁ, Lydie, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Marcel ŠTELCL and Anna VAŠKŮ. Polymorphism of the beta chain of the high affinity immunoglobulin E receptor (FcepsilonRI-beta) in South African black and white asthmatic and nonasthmatic individuals. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 1999, vol. 160, No 2, p. 756-757. ISSN 1073-449X.
  4. VAŠKŮ, Anna, Lydie HOLLÁ and Vladimír ZNOJIL. The best model of a cat is a cat, especially the same cat. Exp Hematol. 1999, vol. 27, No 1, p. 187-188.

  1998

  1. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lenka STŘELCOVÁ, Karel CÍDL, Michaela BLAŽKOVÁ, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ and Jiří VÁCHA. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. Kidney International. 1998, vol. 53, No 6, p. 1479-1482. ISSN 0085-2538.
Display details
Displayed: 29/11/2023 03:54