Bezpečnostní a strategická studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 100 %
FSS:BSSB1169 Konflikty hodnot a zájmů • 100 %
FSS:BSSB1182 International nationalism • 100 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 100 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSSB1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSSB1102 Dějiny vojenství • 100 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 70 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 60 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 20 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 20 %
FSS:POLB1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu • 20 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 20 %
2. semestr
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 73 %
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 73 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 45 %
FSS:BSSB1151 Zbrojní politika • 36 %
FSS:BSSB1155 Guerilla • 36 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 18 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 18 %
2. ročník
3. semestr
FSS:BSSB1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 80 %
FSS:BSSB1105 International Security Policy • 77 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 39 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 36 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 18 %
FSS:BSSB1164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 18 %
FSS:BSSB1182 International nationalism • 16 %
FSS:BSSB1169 Konflikty hodnot a zájmů • 14 %
FSS:BSSB1157 Vojenská politika • 11 %
FSS:BSSB1190 Politický extremismus a radikalismus • 11 %
4. semestr
FSS:BSSB1106 Krizový management • 89 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 81 %
FSS:BSSB1195 Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost • 30 %
FSS:BSSB1151 Zbrojní politika • 22 %
FSS:BSSB1158 Proliferace ZHN • 22 %
FSS:BSSB1165 Islámský radikalismus • 19 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 19 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 19 %
FSS:BSSB1161 Right-wing extremism • 16 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 11 %
FSS:BSSB1173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení • 11 %
FSS:BSSB1193 Ochrana obyvatelstva • 11 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:BSSB1150 Terorismus • 32 %
FSS:BSSB1157 Vojenská politika • 32 %
FSS:BSSB1152 Kybernetická válka • 26 %
FSS:BSSB1156 Organizovaný zločin • 26 %
FSS:BSSB1169 Konflikty hodnot a zájmů • 26 %
FSS:BSSB1171 Strategické hry a simulace • 26 %
FSS:BSSB1199 Political Dystopias • 18 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 15 %
FSS:BSSB1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 15 %
FSS:BSSB1105 International Security Policy • 12 %
FSS:BSSB1153 Integrovaný záchranný systém v ČR • 12 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 12 %
6. semestr
FSS:BSSB1108 Diplomový seminář k bakalářské práci • 70 %
FSS:BSSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 64 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 61 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 58 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 27 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 27 %
FSS:BSSB1194 Unintentional and natural threats to security • 18 %
FSS:BSSB1198 Environmentální hrozby a bezpečnost • 18 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 18 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 18 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 12 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSSB1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 70 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 70 %
FSS:BSSB1102 Dějiny vojenství • 60 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 30 %
2. semestr
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 100 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 57 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 57 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 14 %
FSS:BSSB1151 Zbrojní politika • 14 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 14 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 14 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 14 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 14 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:BSSB1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 84 %
FSS:BSSB1105 International Security Policy • 84 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 47 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 32 %
FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I • 16 %
FSS:BSSB1102 Dějiny vojenství • 16 %
FSS:PSYB2860 Psychologie a architektura • 11 %
4. semestr
FSS:BSSB1106 Krizový management • 73 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 73 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 33 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 13 %
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 13 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 13 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 15 %
FSS:BSSB1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 15 %
FSS:BSSB1105 International Security Policy • 15 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 15 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 15 %
6. semestr
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 79 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 79 %
FSS:MVZS1001 Obhajoba bakalářské práce • 21 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 21 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 21 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %

Environmentální studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu • 50 %
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 50 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 50 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 50 %
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 50 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 50 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 50 %
FSS:ENSB1265 Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče • 50 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 50 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 50 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 50 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 100 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 100 %
FSS:ENSB1260 Projektový management • 100 %
FSS:ENSB1304 Blok expertů • 100 %
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 75 %
FSS:ENSB1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 50 %
FSS:ENSB1303 Local Environmental Risks • 50 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 25 %
FSS:ENSB1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 25 %
FSS:ENSB1295 Seminář ke kritické ekonomii • 25 %
2. semestr
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 67 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 67 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 67 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 67 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 50 %
FSS:ENSB1258 Personální management • 50 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 50 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 33 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 33 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 33 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 33 %
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 17 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 17 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 17 %
FSS:ENSB1288 Environmental History I • 17 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 17 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 78 %
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 78 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 78 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 67 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 56 %
FSS:ENSB1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 56 %
FSS:ENSB1104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 44 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 44 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 44 %
FSS:ENSB1304 Blok expertů • 44 %
FSS:ENSB1117 Úvod do metodologie • 33 %
FSS:ENSB1265 Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče • 33 %
FSS:ENSB1294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 33 %
FSS:ENSB1305 Environmentální dokumentární film - seminář k Ekofilmu • 33 %
FSS:ENSB1307 Flourishing within limits to growth • 33 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 22 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 22 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 22 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 22 %
FSS:ENSB1296 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města • 22 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 22 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 11 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 11 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 11 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 11 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 11 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 11 %
FSS:ENSB1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 11 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 11 %
FSS:ENSB1281 Environmentální publicistika • 11 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 11 %
FSS:ENSB1288 Environmental History I • 11 %
FSS:ENSB1295 Seminář ke kritické ekonomii • 11 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 11 %
FSS:ENSN4650 Ochrana biodiverzity • 11 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 11 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 11 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 11 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM-systém • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 11 %
FSpS:P9908 Physical Education – Zumba • 11 %
4. semestr
FSS:ENSB1104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 80 %
FSS:ENSB1117 Úvod do metodologie • 80 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 60 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 60 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 40 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 40 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 40 %
FSS:ENSB1307 Flourishing within limits to growth • 40 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 40 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 40 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 20 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 20 %
FSS:ENSB1288 Environmental History I • 20 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 20 %
FSS:ENSB1304 Blok expertů • 20 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 20 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 20 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 88 %
FSS:ENSB1308 Klimatická změna a možnosti řešení • 88 %
FSS:ENSB1309 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina • 88 %
FSS:ENSB1110 Seminář k bakalářské práci I • 50 %
FSS:ENSB1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 50 %
FSS:ENSB1260 Projektový management • 50 %
FSS:ENSB1271 Environment and Identity • 50 %
FSS:ENSB1275 Environmental interpretation • 50 %
FSS:ENSB1281 Environmentální publicistika • 50 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 38 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 38 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 38 %
FSS:ENSB1295 Seminář ke kritické ekonomii • 25 %
FSS:ENSB1296 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města • 25 %
FF:KR030 Magic in the Graeco-Roman World • 13 %
FF:TIM_BK_025 Herní studia • 13 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 13 %
FSS:ENSB1231 Environmentální teologie • 13 %
FSS:ENSB1258 Personální management • 13 %
FSS:ENSB1265 Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče • 13 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 13 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 13 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 13 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 13 %
FSS:ENSB1301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 13 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 13 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 13 %
FSS:MEBN5017 Electricity Industry: Renewable Energy • 13 %
PdF:FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1 • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
FSpS:P982 Tělesná výchova – Squash • 13 %
6. semestr
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 100 %
FSS:ENSB1258 Personální management • 67 %
FSS:ENSB1301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 67 %
FSS:ENSB1110 Seminář k bakalářské práci I • 50 %
FSS:ENSB1111 Seminář k bakalářské práci II • 50 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 50 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 50 %
FSS:ENSS1002 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 50 %
FSS:ENSS1003 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 50 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 33 %
FSS:ENSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 33 %
FF:JPNB43 Japonská kultura ve filmu • 17 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci • 17 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 17 %
FSS:CJVA153 Angličtina pro environmentální studia a sociální politiku a sociální práci • 17 %
FSS:ENSB1104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 17 %
FSS:ENSB1117 Úvod do metodologie • 17 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 17 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 17 %
FSpS:P905 Physical Education – Yoga • 17 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 100 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 50 %
FF:CJBC831 Tvůrčí psaní pro posluchače MU • 25 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 25 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 25 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 25 %
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 25 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 25 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 25 %
2. semestr
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 100 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 100 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 100 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 75 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 50 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 50 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 50 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 25 %
FF:AR1B107 Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin • 25 %
FF:PSBB074 Mental Illness - Children and Adolescents • 25 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 25 %
FSS:ENSB1258 Personální management • 25 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 25 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 25 %
ESF:MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury • 25 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 100 %
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 100 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 100 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 100 %
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 67 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 67 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 33 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 33 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 33 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 33 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 33 %
FSS:ENSB1265 Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče • 33 %
FSS:ENSB1294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 33 %
FSS:ENSB1305 Environmentální dokumentární film - seminář k Ekofilmu • 33 %
FSS:ENSN4654 Globální občan a systémová změna • 33 %
4. semestr
FSS:BSSB1198 Environmentální hrozby a bezpečnost • 100 %
FSS:ENSB1117 Úvod do metodologie • 100 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 100 %
FSS:ENSB1307 Flourishing within limits to growth • 100 %
PřF:E0321 Sustainable development - the biggest challenge today? • 100 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 100 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 50 %
FSS:ENSB1110 Seminář k bakalářské práci I • 50 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 50 %
FSS:ENSB1260 Projektový management • 50 %
FSS:ENSB1296 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města • 50 %
FSS:ENSB1308 Klimatická změna a možnosti řešení • 50 %
FSS:ENSB1309 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina • 50 %
FSS:FSSB1000 Předmět ze zahraniční v AJ I • 50 %
FSS:FSSB1001 Předmět ze zahraniční v AJ II • 50 %
6. semestr
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 100 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci • 50 %
FSS:ENSB1110 Seminář k bakalářské práci I • 50 %
FSS:ENSB1111 Seminář k bakalářské práci II • 50 %
FSS:ENSB1117 Úvod do metodologie • 50 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 50 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 50 %
FSS:ENSB1301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 50 %
FSS:ENSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:ENSS1004 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 50 %
FSS:ENSS1005 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 50 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 80 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 40 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 20 %
FF:CJVSAV Španělština pro nácvik poslechu - audio a videonahrávky • 20 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 20 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 20 %
FSS:ENSB1260 Projektový management • 20 %
FSS:ENSB1281 Environmentální publicistika • 20 %
FSS:ENSB1303 Local Environmental Risks • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 20 %
CST:CJV_R_ECON Obchodní ruština on-line • 20 %
2. semestr
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 80 %
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 40 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 40 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 40 %
FF:ARTS005 Život v kyberprostoru: návod k přežití • 20 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 20 %
FF:CJJ11 Morfologie – přednáška • 20 %
FF:CJVR1BM Ruský jazyk pro akademické účely I • 20 %
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 20 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 20 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 20 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 20 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 20 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 20 %
FSS:ENSB1258 Personální management • 20 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 20 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 20 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 20 %
FSS:ENSN4672 Sociologie nerůstu • 20 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %
FSpS:P905 Physical Education – Yoga • 20 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 71 %
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 50 %
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 43 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 21 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 21 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 14 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 14 %
FSS:ENSB1294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 14 %
4. semestr
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 62 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 23 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 23 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 23 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 15 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 15 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 15 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 15 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 56 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 33 %
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 33 %
FSS:ENSB1260 Projektový management • 22 %
FSS:ENSS1006 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 22 %
FSS:ENSS1007 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 22 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 11 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 11 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 11 %
FSS:ENSB1231 Environmentální teologie • 11 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 11 %
FSS:ENSB1281 Environmentální publicistika • 11 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 11 %
FSS:ENSB1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 11 %
FSS:ENSB1296 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města • 11 %
FSS:ENSB1303 Local Environmental Risks • 11 %
FSS:ENSB1309 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina • 11 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 11 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 11 %
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 11 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 11 %
FSpS:P988 Tělesná výchova – Plavání • 11 %
6. semestr
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 38 %
FSS:ENSS1006 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 38 %
FSS:ENSS1007 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 38 %
PdF:SO_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:SOP160 Repetitorium sociální pedagogiky • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 25 %
FF:PHV487 Filozofie, politika, umění: vybrané kapitoly • 13 %
FSS:CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti • 13 %
FSS:ENSB1104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 13 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 13 %
FSS:ENSB1258 Personální management • 13 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 13 %
FSS:ENSB1288 Environmental History I • 13 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 13 %
FSS:FSSB1190 Zahraniční pracovní pobyt • 13 %
PdF:HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU • 13 %
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 13 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 13 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 13 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 13 %
PdF:OVP034 Vybrané etické problémy • 13 %
PdF:SOK140 Filozofie vzdělávání a výchovy • 13 %
PdF:STUD0007 Sociální pedagogika a volný čas (SZZ) • 13 %
PdF:STUD0008 Pedagogika (SZZ) • 13 %
PdF:STUD0009 Psychologie (SZZ) • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
FSpS:P922 Tělesná výchova – Cvičení na podporu správného držení těla • 13 %

Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 100 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 50 %
FSS:MVZB2016 Jaderné technologie v současném světě • 50 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 50 %
6. semestr
FSS:EVSS200 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 100 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 100 %
FSS:EVS106 Diplomový seminář • 100 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 100 %

Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 100 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 100 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 100 %

Evropská studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 100 %
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVSB2010 Bezpečnostní rozměr evropské integrace • 33 %
FSS:EVSB2025 Reflexe událostí v EU • 33 %
FSS:EVSB2070 Evropská migrační a azylová politika • 33 %
FSS:EVSB2093 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 33 %
FSS:EVSB2096 Britain and the European Union • 33 %
FSS:IREB2014 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 33 %
FSS:IREB2020 The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy • 33 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 33 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 33 %
2. semestr
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 100 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 100 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 100 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 100 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 50 %
FSS:EVSB2011 EU Elections and Public Opinion • 50 %
FSS:EVSB2100 Jazz a politika v Evropě 1930-1950 • 50 %
FSS:IREB2025 Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective • 50 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 50 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 50 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 50 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 50 %
2. ročník
3. semestr
FSS:BSSB1150 Terorismus • 100 %
FSS:EVSB2010 Bezpečnostní rozměr evropské integrace • 100 %
FSS:EVSB2025 Reflexe událostí v EU • 100 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 100 %

Evropská studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 93 %
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 86 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 43 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 21 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 21 %
FSS:CJVF102 Francouzština pro sociální studia II • 14 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 14 %
2. semestr
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 73 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 40 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 40 %
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 20 %
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 20 %
FSS:IREB2015 Politics and Society in Israel • 20 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 20 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 20 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 20 %
FSS:CJVN102 Němčina pro sociální studia II • 13 %
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 13 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 38 %
FSS:EVSB1007 Komparace evropských politických systémů • 32 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 18 %
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 15 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 12 %
4. semestr
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 81 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 30 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 22 %
FSS:IREB2025 Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective • 15 %
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 11 %
FSS:EVSB1007 Komparace evropských politických systémů • 11 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 81 %
FSS:EVSB1007 Komparace evropských politických systémů • 50 %
FSS:EVSS1002 Evropská integrace • 19 %
FSS:EVSS1003 Evropská politika • 19 %
6. semestr
FSS:EVSS1003 Evropská politika • 58 %
FSS:EVSS1002 Evropská integrace • 53 %
FSS:MVZS1001 Obhajoba bakalářské práce • 37 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 37 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 32 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 26 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 16 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 11 %
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 11 %

Evropská studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 100 %
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVSB1004 Úvod do evropského práva • 50 %
FSS:EVSB2070 Evropská migrační a azylová politika • 50 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 50 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 50 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 50 %
FF:ROM1BFR03 Francouzština III (pro nefrancouzštináře) • 25 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 25 %
FSS:IREB2020 The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy • 25 %
ESF:MPJ_JIIAN Jazyk II/A - Němčina • 25 %
2. semestr
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 100 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 100 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 75 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 50 %
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 50 %
FSS:EVSB2011 EU Elections and Public Opinion • 50 %
FF:ROM1BFR04 Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) • 25 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 25 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 25 %
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 25 %
FSS:EVSB2099 Polská zahraniční politika • 25 %
FSS:EVSB2100 Jazz a politika v Evropě 1930-1950 • 25 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 25 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 25 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 25 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 25 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 25 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:JPNB12 History and Politics of Modern East Asia • 50 %
FF:ROM1BFR01 Francouzština I (pro nefrancouzštináře) • 50 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 50 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 50 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 50 %
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 50 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 50 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 50 %
FSS:MVZB2058 Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války • 50 %
4. semestr
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 100 %
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 100 %
FF:ROM1BFR02 Francouzština II (pro nefrancouzštináře) • 50 %
PrF:BV204ZK Management • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 50 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 50 %
FSS:EVSB2900 Stáž • 50 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 50 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
PdF:FJ2017 Odborný francouzský jazyk - diplomacie • 50 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 50 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 50 %
3. ročník
5. semestr
FSS:EVSB1007 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 100 %
PrF:BVV13ZK Základy práva pro neprávníky • 50 %
FSS:EVSB2010 Bezpečnostní rozměr evropské integrace • 50 %
6. semestr
PrF:BF604ZK Monetární politika a měnové právo • 50 %
FSS:EVSB1500 Diplomový seminář • 50 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 50 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 50 %
FSS:EVSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:EVSS1002 Evropská integrace • 50 %
FSS:EVSS1003 Evropská politika • 50 %
FSS:IREB2019 British Foreign Policy 1714-2015 • 50 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 50 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 50 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 50 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 50 %

Gender (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 100 %
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 100 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 100 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 100 %
FSS:SOCB3003 Muži, maskulinity a gender • 100 %
FSS:SOCB3004 Gender a násilí • 100 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SOCB1008 Statistická analýza dat • 100 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 100 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 50 %
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 50 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 50 %
FSS:SOCB2271 Fotbal a sociologie • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 50 %
4. semestr
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 100 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 100 %
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 100 %
FSS:SOCB3510 Gender and Sexuality in Research and Politics • 100 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 50 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 50 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 50 %
FSpS:P986 Tělesná výchova – Karate • 50 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SOCB2011 Úvod do sociologie kriminality • 100 %
FSS:SOCB3006 Praxe • 100 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:SANB2023 Antropologie péče a pečování • 50 %
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 50 %
FSS:SOCB2591 Sociology of Nationalism • 50 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 50 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 50 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 50 %
6. semestr
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 100 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 100 %
FSS:SOCB3004 Gender a násilí • 100 %
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 50 %
FSS:SOCB1005 Seminář k bakalářské práci • 50 %
FSS:SOCB2587 Sociological Diagnoses of our Times • 50 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 50 %
FSpS:P926 Tělesná výchova – Bosu • 50 %

International Relations and European Politics (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:IREB1004 Contemporary History of Europe • 81 %
FSS:IREB1003 Academic Skills • 72 %
FSS:IREB1005 European Integration • 67 %
FSS:IREB1006 Global Politics: Current Issues • 53 %
FSS:IREB2011 Diplomacy in East Asia • 33 %
FSS:IREB1011 Human Rights, Democratization and Global Justice • 22 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 22 %
FSS:IREB2007 Contemporary Issues in the European Union • 22 %
FSS:IREB2016 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 19 %
FSS:IREB2005 Humanitarian Intervention • 17 %
FSS:IREB2022 Development in Africa • 17 %
FSS:CJVS001 Spanish for Beginners I • 14 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 11 %
FSS:IREB2025 Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective • 11 %
2. semestr
FSS:IREB1002 History of International Relations and World Politics • 64 %
FSS:IREB1001 Introduction to IR and EP • 55 %
FSS:IREB1006 Global Politics: Current Issues • 36 %
FSS:IREB1004 Contemporary History of Europe • 27 %
FSS:IREB1007 International Security • 27 %
FSS:IREB2003 Rise of Asia • 27 %
FSS:IREB2012 Politics and Society in the Middle East • 27 %
FSS:BSSB1199 Political Dystopias • 18 %
FSS:CJVF002 French for Beginners II • 18 %
FSS:CJVS001 Spanish for Beginners I • 18 %
FSS:IREB1003 Academic Skills • 18 %
FSS:IREB1005 European Integration • 18 %
FSS:IREB1011 Human Rights, Democratization and Global Justice • 18 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 18 %
2. ročník
3. semestr
FSS:IREB1010 Theory of International Relations and European Integration. • 86 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 86 %
FSS:IREB1011 Human Rights, Democratization and Global Justice • 71 %
FSS:IREB1006 Global Politics: Current Issues • 57 %
FSS:IREB1014 Institutions of the EU • 29 %
FSS:IREB2023 Nations in conflict • 29 %
FSS:IREB2027 Foreign Policy Analysis • 29 %
FSS:SANB2036 Visual Anthropology - Visual Culture • 29 %
FSpS:P9908 Physical Education – Zumba • 29 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 14 %
FSS:CJVS002 Spanish for Beginners II • 14 %
FSS:ENSN4656 Developing an eco-social enterprise • 14 %
FSS:EVSB2096 Britain and the European Union • 14 %
FSS:IREB1007 International Security • 14 %
FSS:IREB1008 Research Methods and Tools • 14 %
FSS:IREB1009 Energy Politics • 14 %
FSS:IREB1013 Economic dimension of international relations: an introduction • 14 %
FSS:IREB2005 Humanitarian Intervention • 14 %
FSS:IREB2011 Diplomacy in East Asia • 14 %
FSS:IREB2012 Politics and Society in the Middle East • 14 %
FSS:IREB2016 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 14 %
FSS:MVZB2040 Politics, International Relations and Popular Culture • 14 %
FSS:MVZB2060 Introduction to Internet-based Research • 14 %
FSS:MVZB2068 U.S. Foreign Policy, Trumpian Populism and beyond • 14 %
FSS:SOCB3510 Gender and Sexuality in Research and Politics • 14 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 14 %
PdF:SO534 Educational Transactional Analysis • 14 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 14 %
4. semestr
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 100 %
FSS:IREB1010 Theory of International Relations and European Integration. • 100 %
FSS:IREB1011 Human Rights, Democratization and Global Justice • 100 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 100 %
FSS:IREB2004 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey • 100 %
FSS:IREB2023 Nations in conflict • 100 %
FSpS:P909 Physical Education – Fitness Gym • 100 %

International Relations and European Politics (bakalářský prezenční na dostudování)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 100 %
FSS:IREB2002 Peace economics • 100 %
FSS:IREB2003 Rise of Asia • 100 %
FSS:IREB2012 Politics and Society in the Middle East • 100 %
FSS:IRE101 Introduction to IR and EP • 100 %
FSS:IRE102 History of International Relations and World Politics • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:IREB1010 Theory of International Relations and European Integration. • 100 %
FSS:IREB1011 Human Rights, Democratization and Global Justice • 100 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 100 %
FSS:IREB2022 Development in Africa • 100 %
FSS:MVZB2026 The Politics of Enmity: Theory and Practice • 100 %
4. semestr
FSS:EVSB2021 France and Italy: Comparative History and Politics • 100 %
FSS:IREB1007 International Security • 100 %
FSS:IREB1008 Research Methods and Tools • 100 %
FSS:IREB1009 Energy Politics • 100 %
FSS:IREB2014 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 100 %
FSS:MVZB2013 Concepts in International Relations • 100 %
FSS:MVZB2039 China in the World Economy • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:IREB1014 Institutions of the EU • 100 %
FSS:IREB1500 Diploma seminar I. • 100 %
FSS:IREB2005 Humanitarian Intervention • 100 %
FSS:IREB2011 Diplomacy in East Asia • 100 %
FSS:IREB2024 Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization? • 100 %
FSpS:P909 Physical Education – Fitness Gym • 100 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 50 %
FSS:ZURB1117 Seminář k bakalářské práci I. • 50 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 50 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 50 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 50 %
6. semestr
FSS:ZURB1118 Seminář k bakalářské práci II. • 100 %
FSS:ZURS200 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 100 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 100 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 100 %
FSS:ZURB1212 Fotožurnalistika • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 38 %
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 38 %
FSS:ZURB1117 Seminář k bakalářské práci I. • 38 %
FSS:ZURB1411 Audiocafé (dílna) • 31 %
FSS:ZURB1226 Public relations • 23 %
FSS:CJVF102 Francouzština pro sociální studia II • 15 %
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 15 %
FSS:ZURB1227 Tiskový mluvčí • 15 %
FSS:ZURB1610 Community Media • 15 %
6. semestr
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 67 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 67 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 67 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 33 %
FSS:ZURB1118 Seminář k bakalářské práci II. • 33 %
FSS:ZURB1227 Tiskový mluvčí • 33 %
FSS:ZURB1228 Krizová komunikace • 33 %
FSS:ZURS200 Obhajoba bakalářské práce • 33 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 92 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 92 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 77 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 77 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 69 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 23 %
FSS:ZURB1105 Studia nových médií • 23 %
FSS:ZURB1114 Metodologie mediálního výzkumu • 23 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 23 %
FSS:ZURB1401 Dílna I: Současný český jazyk • 23 %
FSS:ZURB1402 Dílna II: Stylistika • 23 %
FSS:ZURB1212 Fotožurnalistika • 15 %
FSS:ZURB1238 Prezentační dovednosti • 15 %
FSS:ZURB1404 Dílna IV: Studex TV • 15 %
FSS:ZURB1614 Current issues in research of media and audiences • 15 %
FSS:ZURB1619 The International Perspectives of Media Studies Experts • 15 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 15 %
2. semestr
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 92 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 92 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 92 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 69 %
FSS:ZURB1110 Sociologie médií • 62 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 46 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 23 %
FSS:ZURB1616 Digital Trends and New-Smart-AI Media • 23 %
FSS:ZURB1618 The Mediated Politics of Everyday Life • 23 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 15 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 15 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 15 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 15 %
FSS:ZURB1213 Dějiny českých médií v éře první republiky • 15 %
FSS:ZURB1235 Televizní zpravodajství • 15 %
FSS:ZURB1237 Diskurzívní analýza médií • 15 %
FSS:ZURB1242 Rozhlasová žurnalistika (bootcamp) • 15 %
FSS:ZURB1404 Dílna IV: Studex TV • 15 %
FSS:ZURB1417 Střih videa • 15 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 15 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ZURB1114 Metodologie mediálního výzkumu • 83 %
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 79 %
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 71 %
FSS:ZURB1105 Studia nových médií • 54 %
FSS:ZURB1119 Proseminář k bakalářské práci • 54 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 50 %
FSS:ZURB1233 Marketing na sociálních sítích • 38 %
FSS:ZURB1212 Fotožurnalistika • 33 %
FSS:ZURB1221 Data v žurnalistice • 33 %
FSS:ZURB1224 Odborné a akademické psaní • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FSS:ZURB1228 Krizová komunikace • 29 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 25 %
FSS:ZURB1226 Public relations • 21 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 17 %
FSS:ZURB1215 Sociální média v žurnalistice • 17 %
FSS:ZURB1216 Mediální výchova • 17 %
FSS:ZURB1408 Dějiny českých médií v letech 1860-1918 • 17 %
FSS:ZURB1211 Specializovaná žurnalistika • 13 %
FSS:ZURB1217 Vybraná témata mediálního práva • 13 %
FSS:ZURB1222 Pokročilé technologie pro novináře • 13 %
FSS:ZURB1234 Zvuková technologie a tvorba v mediální praxi • 13 %
FSS:ZURB1401 Dílna I: Současný český jazyk • 13 %
FSpS:P935 Tělesná výchova – Kick box • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 13 %
4. semestr
FSS:ZURB1110 Sociologie médií • 86 %
FSS:ZURB1119 Proseminář k bakalářské práci • 41 %
FSS:ZURB1220 Média a populární kultura • 41 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 36 %
FSS:ZURB1604 Transnational Media and Culture • 36 %
FSS:ZURB1222 Pokročilé technologie pro novináře • 32 %
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 27 %
FSS:ZURB1213 Dějiny českých médií v éře první republiky • 23 %
FSS:ZURB1226 Public relations • 23 %
FSS:ZURB1228 Krizová komunikace • 23 %
FSS:ZURB1411 Audiocafé (dílna) • 23 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 23 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 18 %
FSS:ZURB1204 Audio žurnalistika • 18 %
FSS:ZURB1212 Fotožurnalistika • 18 %
FSS:ZURB1225 Rétorika a veřejný projev • 18 %
FSS:ZURB1231 Rozhlasové zpravodajství • 18 %
FSS:ZURB1233 Marketing na sociálních sítích • 18 %
FSS:ZURB1238 Prezentační dovednosti • 18 %
FSS:ZURB1603 Political economy of media • 18 %
FSS:ZURB1611 Radio Management • 18 %
FSS:ZURB1616 Digital Trends and New-Smart-AI Media • 18 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 14 %
FSS:ZURB1205 Video žurnalistika • 14 %
FSS:ZURB1229 Reportáž • 14 %
FSS:ZURB1237 Diskurzívní analýza médií • 14 %
FSS:ZURB1403 Dílna III: Radio R • 14 %
FSS:ZURN6352 Dramaturgická analýza • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1227 Tiskový mluvčí • 64 %
FSS:ZURB1117 Seminář k bakalářské práci I. • 59 %
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 45 %
FSS:ZURB1216 Mediální výchova • 32 %
FSS:ZURB1217 Vybraná témata mediálního práva • 32 %
FSS:ZURB1238 Prezentační dovednosti • 32 %
FSS:ZURB1412 Dílna VI: Dramaturgické praktikum • 32 %
FSS:ZURB1619 The International Perspectives of Media Studies Experts • 32 %
FSS:ZURB1105 Studia nových médií • 27 %
FSS:ZURB1218 Vybraná témata etiky médií • 27 %
FSS:ZURB1610 Community Media • 27 %
FSS:ZURB1224 Odborné a akademické psaní • 23 %
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 18 %
FSS:ZURB1114 Metodologie mediálního výzkumu • 18 %
FSS:ZURB1211 Specializovaná žurnalistika • 18 %
FSS:ZURB1215 Sociální média v žurnalistice • 18 %
FSS:ZURB1221 Data v žurnalistice • 14 %
FSS:ZURB1223 Tvůrčí psaní a jazyk • 14 %
FSS:ZURB1226 Public relations • 14 %
FSS:ZURB1233 Marketing na sociálních sítích • 14 %
FSS:ZURB1234 Zvuková technologie a tvorba v mediální praxi • 14 %
FSS:ZURB1240 Lokální paměť v rozhovoru: Zlín • 14 %
FSS:ZURB1402 Dílna II: Stylistika • 14 %
FSS:ZURB1411 Audiocafé (dílna) • 14 %
FSS:ZURB1418 Audio střih (dílna) • 14 %
6. semestr
FSS:ZURB1118 Seminář k bakalářské práci II. • 48 %
FSS:ZURB1219 Média a demokracie • 43 %
FSS:ZURB1225 Rétorika a veřejný projev • 33 %
FSS:ZURB1411 Audiocafé (dílna) • 33 %
FSS:ZURS1001 Obhajoba bakalářské práce • 33 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 33 %
FSS:ZURS1003 Teorie masové komunikace (jednoobor) • 33 %
FSS:ZURB1117 Seminář k bakalářské práci I. • 29 %
FSS:ZURB1611 Radio Management • 29 %
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 24 %
FSS:ZURB1220 Média a populární kultura • 24 %
FSS:ZURB1228 Krizová komunikace • 24 %
FSS:ZURB1210 Žurnalistika zaměřená na řešení • 19 %
FSS:ZURB1229 Reportáž • 19 %
FSS:ZURB1234 Zvuková technologie a tvorba v mediální praxi • 19 %
FSS:ZURB1239 Úvod k tvorbě systematické přehledové statě • 19 %
FSS:ZURB1110 Sociologie médií • 14 %
FSS:ZURB1213 Dějiny českých médií v éře první republiky • 14 %
FSS:ZURB1230 Audio dokument • 14 %
FSS:ZURB1407 Dějiny českých médií do poloviny 19. století • 14 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 100 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 90 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 70 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 65 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 35 %
FSS:ZURB1404 Dílna IV: Studex TV • 15 %
2. semestr
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 82 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 82 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 53 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 53 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 47 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 35 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 35 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 35 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 29 %
FSS:ZURB1618 The Mediated Politics of Everyday Life • 24 %
FSS:ZURB1203 Sociologie médií • 18 %
FSS:ZURB1228 Krizová komunikace • 12 %
FSS:ZURB1401 Dílna I: Současný český jazyk • 12 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 12 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 12 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 82 %
FSS:ZURB1114 Metodologie mediálního výzkumu • 79 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 65 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 59 %
FSS:ZURB1119 Proseminář k bakalářské práci • 47 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 27 %
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 23 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 15 %
FSS:ZURB1227 Tiskový mluvčí • 15 %
FSS:ZURB1202 Studia nových médií • 12 %
FSS:ZURB1226 Public relations • 11 %
FSS:ZURB1233 Marketing na sociálních sítích • 11 %
4. semestr
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 67 %
FSS:ZURB1119 Proseminář k bakalářské práci • 42 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 30 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 26 %
FSS:ZURB1604 Transnational Media and Culture • 21 %
FSS:ZURB1117 Seminář k bakalářské práci I. • 19 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 18 %
FSS:ZURB1204 Audio žurnalistika • 18 %
FSS:ZURB1603 Political economy of media • 18 %
FSS:ZURB1233 Marketing na sociálních sítích • 16 %
FSS:ZURB1203 Sociologie médií • 14 %
FSS:ZURB1615 Media representation of marginalized identities • 14 %
FSS:ZURB1616 Digital Trends and New-Smart-AI Media • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 12 %
FSS:ZURB1212 Fotožurnalistika • 11 %
FSS:ZURB1220 Média a populární kultura • 11 %
FSS:ZURB1411 Audiocafé (dílna) • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 57 %
FSS:ZURB1117 Seminář k bakalářské práci I. • 41 %
FSS:ZURB1610 Community Media • 22 %
FSS:ZURB1609 Media Literacy • 20 %
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 15 %
FSS:ZURB1114 Metodologie mediálního výzkumu • 13 %
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 11 %
FSS:ZURB1119 Proseminář k bakalářské práci • 11 %
6. semestr
FSS:ZURB1117 Seminář k bakalářské práci I. • 33 %
FSS:ZURB1118 Seminář k bakalářské práci II. • 30 %
FSS:ZURS1001 Obhajoba bakalářské práce • 24 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 24 %
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 22 %
FSS:ZURS1004 Teorie masové komunikace (hlavní) • 20 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 15 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 15 %
FSS:ZURB1611 Radio Management • 11 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 94 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 47 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 41 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 41 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 18 %
2. semestr
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 53 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 40 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 33 %
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 27 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 27 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 27 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 13 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 13 %
FSS:ZURB1203 Sociologie médií • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 55 %
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 52 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 42 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 33 %
FSS:ZURB1212 Fotožurnalistika • 15 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 12 %
4. semestr
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 48 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 41 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 37 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 33 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 19 %
FSS:ZURB1212 Fotožurnalistika • 11 %
FSS:ZURB1616 Digital Trends and New-Smart-AI Media • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 48 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 33 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 24 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 24 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 14 %
FSS:ZURB1610 Community Media • 14 %
6. semestr
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 67 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 67 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 33 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 20 %
FSS:BSSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 13 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 13 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 13 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 13 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 13 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FF:JPNB12 History and Politics of Modern East Asia • 100 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 100 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 100 %
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 71 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 43 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 29 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 29 %
FSS:MVZB2900 Stáž • 29 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 29 %
FF:JPNB12 History and Politics of Modern East Asia • 14 %
FF:ROM1BSJ01 Španělština I (pro nešpanělštináře) • 14 %
FSS:MVZB2016 Jaderné technologie v současném světě • 14 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 14 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 14 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
ESF:BPF_AFIN Finance (Basics) • 14 %
6. semestr
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 100 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 100 %
FF:ROM1BSJ02 Španělština II (pro nešpanělštináře) • 50 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 50 %
FSS:MVZS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:MVZ107 Diplomový seminář • 50 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 50 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 100 %
FSS:MVZB2016 Jaderné technologie v současném světě • 50 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 100 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 67 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 56 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 44 %
FSS:MVZB2016 Jaderné technologie v současném světě • 44 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 44 %
FSS:MVZB2013 Concepts in International Relations • 22 %
FSS:MVZB2015 Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů • 22 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 11 %
FF:JPNB12 History and Politics of Modern East Asia • 11 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 11 %
FF:MEDMGR13 Jazykový seminář arabštiny I • 11 %
FSS:EVSB2095 Spory o region, o národ, o stát • 11 %
FSS:EVSB2096 Britain and the European Union • 11 %
FSS:IREB2014 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 11 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 11 %
FSS:MVZB2029 Sovětský svaz, východní blok a politické procesy • 11 %
FSS:MVZB2039 China in the World Economy • 11 %
FSS:MVZB2058 Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války • 11 %
FSS:MVZB2061 Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR • 11 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 11 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 11 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 11 %
2. semestr
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 100 %
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 70 %
FSS:IREB2015 Politics and Society in Israel • 60 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 60 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 30 %
FSS:MVZB2040 Politics, International Relations and Popular Culture • 30 %
FSS:MVZB2047 Israeli Foreign Policy • 30 %
FSS:EVSB2100 Jazz a politika v Evropě 1930-1950 • 20 %
FSS:IREB2017 Introduction to Hungarian foreign policy • 20 %
FSS:IREB2023 Nations in conflict • 20 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 20 %
FSS:MVZB2023 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita • 20 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 20 %
FSS:MVZB2042 Česko-německé vztahy • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 96 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 87 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 78 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 57 %
FSS:MVZB2016 Jaderné technologie v současném světě • 48 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 30 %
FSS:MVZB2058 Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války • 30 %
FSS:MVZB2018 Izrael a Palestina • 26 %
FSS:MVZB2034 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 26 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 26 %
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 22 %
FSS:MVZB2007 Peace economics • 22 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 17 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 17 %
FSS:BSSB1169 Konflikty hodnot a zájmů • 13 %
FSS:EVSB2034 Úvod do studia lidských práv • 13 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 13 %
FSS:IREB2001 Arctic Geopolitics • 13 %
FSS:IREB2014 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 13 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 13 %
4. semestr
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 80 %
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 80 %
FSS:MVZB2038 Introduction to Political Analysis • 80 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 60 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 32 %
FSS:MVZB2045 Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? • 28 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 24 %
FSS:MVZB2023 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita • 24 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 24 %
FSS:MVZB2054 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey • 24 %
FSS:MVZB2009 National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 16 %
FSS:EVSB2099 Polská zahraniční politika • 16 %
FSS:IREB2017 Introduction to Hungarian foreign policy • 16 %
FSS:MVZB2026 The Politics of Enmity: Theory and Practice • 16 %
FSS:MVZB2059 Democracy, the state and conflict in Africa • 16 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 16 %
FSS:EVSB2017 Introduction to Hungarian foreign policy • 12 %
FSS:IREB2016 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 12 %
FSS:IREB2023 Nations in conflict • 12 %
FSS:IREB2024 Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization? • 12 %
FSS:MVZB2006 Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention • 12 %
FSS:MVZB2047 Israeli Foreign Policy • 12 %
FSS:MVZB2900 Stáž • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 80 %
FSS:MVZB2056 Analýza zahraniční politiky • 68 %
FSS:MVZB2029 Sovětský svaz, východní blok a politické procesy • 40 %
FSS:IREB2021 The idea (and reality) of Central Europe • 28 %
FSS:MVZB2015 Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů • 28 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 16 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 16 %
FSS:MVZB2030 Světová politika od konce studené války do ruské anexe Krymu roku 2014 • 16 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 12 %
FSS:MVZB2039 China in the World Economy • 12 %
FSS:MVZB2061 Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR • 12 %
FSS:MVZB2068 U.S. Foreign Policy, Trumpian Populism and beyond • 12 %
FSS:MVZB2900 Stáž • 12 %
6. semestr
FSS:MVZB1500 Diplomový seminář • 88 %
FSS:MVZS1001 Obhajoba bakalářské práce • 80 %
FSS:MVZS1002 Mezinárodní politika • 80 %
FSS:MVZS1003 Mezinárodní vztahy • 80 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 24 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 16 %
FSS:MVZB2023 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita • 16 %
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 12 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 69 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 42 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 31 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 23 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 23 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 12 %
FSS:MVZB2015 Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů • 12 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 12 %
2. semestr
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 92 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 67 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 33 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 29 %
FSS:IREB2015 Politics and Society in Israel • 17 %
FSS:IREB2023 Nations in conflict • 17 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 17 %
FSS:MVZB2040 Politics, International Relations and Popular Culture • 17 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 17 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 93 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 90 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 62 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 38 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 24 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 16 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 16 %
FSS:EVSB2034 Úvod do studia lidských práv • 14 %
FSS:MVZB2034 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 14 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 12 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 12 %
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 12 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 12 %
4. semestr
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 86 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 49 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 35 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 27 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 24 %
FSS:MVZB2054 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey • 16 %
FSS:IREB2017 Introduction to Hungarian foreign policy • 14 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 14 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 12 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 85 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 15 %
FSS:MVZB2018 Izrael a Palestina • 13 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 13 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 11 %
6. semestr
FSS:MVZB1500 Diplomový seminář • 84 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 57 %
FSS:MVZS1001 Obhajoba bakalářské práce • 55 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 55 %
FSS:EVSS1003 Evropská politika • 25 %
FSS:EVSS1002 Evropská integrace • 23 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 11 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 11 %
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 11 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 11 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 92 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 24 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 20 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 12 %
2. semestr
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 86 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 41 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 14 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 81 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 70 %
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 30 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 22 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 19 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 11 %
4. semestr
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 85 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 30 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 12 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 54 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 15 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 12 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 12 %
6. semestr
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 70 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 70 %
FSS:BSSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 26 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 26 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 22 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 13 %

Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 100 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 100 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 100 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení v politologii • 100 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 100 %
FSS:POL181 Metodologie politologie • 100 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 100 %

Politologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 75 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 75 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 75 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 75 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 50 %
FSS:POLB1110 Francouzská politika a politické strany • 50 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 25 %
FSS:POLB1106 Politická reklama • 25 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 25 %
FSS:POLB1140 Populist Political Communication • 25 %
FSS:POLB1141 Post-communist politics • 25 %
FSS:POLB1142 U.S. Politics & America’s Changing Global Role • 25 %
FSS:POLB1143 Základy argumentace • 25 %
PdF:NJ_A104 Němčina pro začátečníky 4 • 25 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 25 %
CST:CJVCZ01 Barevná čeština pro cizince 1 • 25 %
2. semestr
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 67 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 67 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 67 %
FSS:POLB1127 Referenda • 67 %
FSS:POLB1101 Komunismus v ČR • 33 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 33 %
FSS:POLB1126 Měnící se role parlamentů • 33 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 33 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 100 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 87 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 87 %
FSS:POLB1106 Politická reklama • 60 %
FSS:POLB1107 Politická psychologie • 53 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 47 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 40 %
FSS:POLB1116 Středovýchodní Evropa po roce 1989: zrod, fungování a úpadek demokracie • 40 %
FSS:POLB1138 Veřejné zakázky a korupční rizika • 40 %
FSS:POLB1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě • 33 %
FSS:POLB1101 Komunismus v ČR • 27 %
FSS:POLB1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 27 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení v politologii • 20 %
FSS:POLB1111 Populism and political parties • 13 %
FSS:POLB1113 American Political Institutions • 13 %
FSS:POLB1136 Křesťanství a politika • 13 %
4. semestr
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 100 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 93 %
FSS:POLB1010 Současná Evropská unie • 80 %
FSS:POLB1127 Referenda • 53 %
FSS:POLB1135 Slovak Politics • 53 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 47 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 40 %
FSS:POLB1122 Volební inženýrství • 40 %
FSS:POLB1125 Komunální politika • 40 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 33 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 27 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 27 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 20 %
FSS:POLB1120 Kampaně v České republice • 20 %
FSS:POLB1128 Československá politika 1969-1989 • 20 %
FSS:POLB1099 Pracovní stáž • 13 %
FSS:POLB1118 Constitutional Politics • 13 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 13 %
FSS:POLB1140 Populist Political Communication • 13 %
FSS:POLB1142 U.S. Politics & America’s Changing Global Role • 13 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 13 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 13 %
3. ročník
5. semestr
FSS:POLB1144 Volební mapa Brna • 60 %
FSS:POLB1113 American Political Institutions • 53 %
FSS:POLB1111 Populism and political parties • 47 %
FSS:POLB1115 Volby v praxi • 47 %
FSS:POLB1114 Československá politika 1945-1969 • 33 %
FSS:POLB1136 Křesťanství a politika • 33 %
FSS:POLB1143 Základy argumentace • 33 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 27 %
FSS:POLB1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 27 %
FSS:POLB1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě • 27 %
FSS:POLB1116 Středovýchodní Evropa po roce 1989: zrod, fungování a úpadek demokracie • 27 %
FSS:POLB1138 Veřejné zakázky a korupční rizika • 27 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 20 %
FSS:POLB1106 Politická reklama • 20 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 20 %
FSS:POLB1110 Francouzská politika a politické strany • 20 %
FSS:POLB1012 Diplomový seminář k bakalářské práci • 13 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 13 %
FSS:POLB1126 Měnící se role parlamentů • 13 %
FSS:POLB1127 Referenda • 13 %
FSS:POLB1132 Zájmové skupiny v politice • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
6. semestr
FSS:POLB1012 Diplomový seminář k bakalářské práci • 92 %
FSS:POLS1001 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 50 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 50 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení v politologii • 25 %
FSS:POLB1146 Britain, Brexit and the Future of British Politics and Policy • 25 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 17 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 17 %
FSS:POLB1135 Slovak Politics • 17 %

Politologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 100 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 86 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 71 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 43 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 29 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 14 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:POLB1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 14 %
FSS:POLB1106 Politická reklama • 14 %
FSS:POLB1111 Populism and political parties • 14 %
FSS:POLB1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě • 14 %
FSS:POLB1143 Základy argumentace • 14 %
PřF:CORE004 Matematika jako součást kultury • 14 %
PřF:XS571 Komunikace v konfliktních situacích 2 • 14 %
2. semestr
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 88 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 88 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 88 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 63 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 25 %
FSS:POLB1125 Komunální politika • 25 %
FSS:POLB1128 Československá politika 1969-1989 • 25 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 25 %
FF:ARTS014 Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. • 13 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 13 %
FF:CJJ11 Morfologie – přednáška • 13 %
FF:DSBCB47 Říše podél Hedvábné stezky • 13 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 13 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 13 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 13 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 13 %
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 13 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 13 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 13 %
FSS:POLB1116 Středovýchodní Evropa po roce 1989: zrod, fungování a úpadek demokracie • 13 %
FSS:POLB1122 Volební inženýrství • 13 %
FSS:POLB1126 Měnící se role parlamentů • 13 %
FSS:POLB1135 Slovak Politics • 13 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení v politologii • 13 %
FSS:POLB1140 Populist Political Communication • 13 %
FSS:POLB1146 Britain, Brexit and the Future of British Politics and Policy • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 13 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 93 %
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 80 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 73 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 20 %
FSS:POLB1115 Volby v praxi • 20 %
FSS:POLB1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 13 %
FSS:POLB1107 Politická psychologie • 13 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 13 %
FSS:POLB1111 Populism and political parties • 13 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení v politologii • 13 %
4. semestr
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 92 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 92 %
FSS:POLB1010 Současná Evropská unie • 85 %
FSS:POLB1120 Kampaně v České republice • 23 %
FSS:POLB1135 Slovak Politics • 23 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 15 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 15 %
FSS:POLB1099 Pracovní stáž • 15 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 15 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 15 %
FSS:POLB1128 Československá politika 1969-1989 • 15 %
FSS:POLB1140 Populist Political Communication • 15 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 15 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 15 %
3. ročník
5. semestr
FSS:POLB1106 Politická reklama • 31 %
FSS:POLB1111 Populism and political parties • 31 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 23 %
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 23 %
FSS:POLB1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 23 %
FSS:POLB1113 American Political Institutions • 23 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 15 %
FSS:POLB1114 Československá politika 1945-1969 • 15 %
FSS:POLB1143 Základy argumentace • 15 %
6. semestr
FSS:POLB1012 Diplomový seminář k bakalářské práci • 83 %
FSS:POLS1001 Obhajoba bakalářské práce • 42 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 42 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 42 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 33 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 17 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 17 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 17 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 17 %
FSS:POLB1122 Volební inženýrství • 17 %
FSS:POLB1126 Měnící se role parlamentů • 17 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 17 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 17 %

Politologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 92 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 92 %
FSS:POLB1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu • 15 %
2. semestr
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 71 %
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 57 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 57 %
FF:ARTS008 Argumentace a logika • 14 %
FF:KR028 Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry • 14 %
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 14 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 14 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 14 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 14 %
FSS:POLB1128 Československá politika 1969-1989 • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 14 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 87 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 77 %
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 77 %
4. semestr
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 81 %
FSS:POLB1010 Současná Evropská unie • 72 %
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 69 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 38 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 16 %
3. ročník
5. semestr
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 21 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 18 %
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 18 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 15 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 15 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 12 %
6. semestr
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 74 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 70 %
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 26 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 22 %
FSS:BSSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 19 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 19 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 19 %
FSS:MVZS1001 Obhajoba bakalářské práce • 11 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 11 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 11 %
FSS:POLB1010 Současná Evropská unie • 11 %

Psychologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:PGB001 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky • 100 %
FF:PGB002 Obecná pedagogika • 100 %
FF:PGB007 Základy psychologie • 100 %
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 100 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 100 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 100 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 100 %

Psychologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 100 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 100 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 100 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 100 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 100 %
FSS:PSYB1121 Základy psychologického výzkumu • 93 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 80 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 13 %
2. semestr
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 88 %
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 88 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 88 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 88 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 88 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 50 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 38 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 25 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 19 %
FSS:PSYB2980 Základy akademického čtení a psaní • 19 %
FF:JSBHR210 Chorvatština pro začátečníky I • 13 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 13 %
FF:NJ_001 Němčina - mírně pokročilí • 13 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 13 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSYB1070 Sociální psychologie I • 93 %
FSS:PSYB2540 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení • 88 %
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 84 %
FSS:PSYB1120 Metodologie psychologického výzkumu • 82 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 74 %
FSS:PSYB2520 Statistická analýza dat II. • 70 %
FSS:PSYB1140 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 61 %
FSS:PSYB2940 Introduction to human affective and social neuroscience • 39 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 19 %
FSS:PSYB2860 Psychologie a architektura • 14 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 12 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 12 %
4. semestr
FSS:PSYB1080 Sociální psychologie II • 94 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 90 %
FSS:PSYB1940 Úvod do kvalitativního výzkumu • 87 %
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 87 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 87 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 40 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 38 %
FSS:PSYB2080 Imaginace a interpretace • 33 %
FSS:PSYB1140 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 23 %
FSS:PSYB2990 Psychologie médií • 21 %
FSS:PSYB1430 Psychologie adolescentů • 17 %
FSS:PSYB2220 Úvod do politické psychologie • 17 %
FSS:PSYB2980 Základy akademického čtení a psaní • 17 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 13 %
FSS:PSYB2910 General psychology as a story telling and adventure • 13 %
FSS:PSYB2960 Interpretative phenomenological analysis • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:PSYB1110 Personální psychologie • 92 %
FSS:PSYB2530 Rozhovor a pozorování v psychologii • 92 %
FSS:PSYB1100 Psychologie výchovy a vzdělávání • 42 %
FSS:PSYB2830 Základy krizové intervence a práce s emocemi • 42 %
FSS:PSYB1710 Psychologie sexuality • 38 %
FSS:PSYB2860 Psychologie a architektura • 31 %
FSS:PSYB1460 Duševní hygiena • 29 %
FSS:PSYB2930 Psycholog v řízení lidských zdrojů • 25 %
FSS:PSYB2940 Introduction to human affective and social neuroscience • 25 %
FSS:PSYB2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics • 23 %
FSS:PSYB2520 Statistická analýza dat II. • 19 %
FSS:PSYB2870 Konstruktivistické metody v psychologii • 17 %
FSS:PSYB1120 Metodologie psychologického výzkumu • 15 %
FSS:PSYB1600 Psychologie barev • 15 %
FSS:PSYB2320 R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R • 15 %
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 13 %
6. semestr
FSS:PSYB1930 Seminář k bakalářské diplomové práci • 65 %
FSS:PSYS1001 Obhajoba bakalářské práce • 48 %
FSS:PSYS1002 Obecná psychologie • 48 %
FSS:PSYS1003 Sociální psychologie • 48 %
FSS:PSYS1004 Vývojová psychologie • 46 %
FSS:PSYB1700 Náhradní rodinná péče • 39 %
FSS:PSYB1720 Praktikum dětské psychologie • 28 %
FSS:PSYB1740 Psychologie a internet • 26 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 20 %
FSS:PSYB2990 Psychologie médií • 20 %
FSS:PSYB1430 Psychologie adolescentů • 15 %
FSS:PSYB2080 Imaginace a interpretace • 15 %
FSS:PSYB2220 Úvod do politické psychologie • 15 %
FSS:PSYB2830 Základy krizové intervence a práce s emocemi • 15 %
FSS:PSYB2660 Good research practices • 13 %
FSS:PSYB2910 General psychology as a story telling and adventure • 13 %
FSS:PSYB2640 Psychologie dítěte předškolního věku • 11 %

Psychologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 100 %
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 83 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 83 %
FSS:PSYB1121 Základy psychologického výzkumu • 83 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 33 %
FF:KPI33 Kurz rozvoje digitálních kompetencí • 17 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 17 %
FSS:PSYB2540 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení • 17 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 17 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 17 %
2. semestr
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 100 %
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 100 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 100 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 83 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 33 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
ESF:BPF_BEFI Behaviorální finance • 17 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 100 %
FSS:PSYB1070 Sociální psychologie I • 100 %
FSS:PSYB1120 Metodologie psychologického výzkumu • 60 %
FSS:PSYB2520 Statistická analýza dat II. • 53 %
FSS:PSYB1140 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 40 %
FSS:PSYB2540 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení • 33 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 33 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 27 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 20 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 13 %
FSS:PSYB1100 Psychologie výchovy a vzdělávání • 13 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 13 %
FSS:PSYB2780 Základy práce s informačními zdroji • 13 %
FSS:PSYB2860 Psychologie a architektura • 13 %
FSS:PSYB2940 Introduction to human affective and social neuroscience • 13 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 13 %
4. semestr
FSS:PSYB1080 Sociální psychologie II • 83 %
FSS:PSYB1140 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 50 %
FSS:PSYB1940 Úvod do kvalitativního výzkumu • 50 %
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 42 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 42 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 42 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 33 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 33 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 25 %
FSS:PSYB2910 General psychology as a story telling and adventure • 17 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 17 %
3. ročník
5. semestr
FSS:PSYB1110 Personální psychologie • 83 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 50 %
FSS:PSYB1120 Metodologie psychologického výzkumu • 25 %
FSS:PSYB1100 Psychologie výchovy a vzdělávání • 17 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 17 %
FSS:PSYB2520 Statistická analýza dat II. • 17 %
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 17 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 17 %
FSS:PSYB2930 Psycholog v řízení lidských zdrojů • 17 %
6. semestr
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 45 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 45 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 27 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 27 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 27 %
FSS:PSYB1930 Seminář k bakalářské diplomové práci • 27 %
FSS:PSYB2910 General psychology as a story telling and adventure • 27 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 18 %
FSS:PSYB1700 Náhradní rodinná péče • 18 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 18 %
FSS:PSYB2830 Základy krizové intervence a práce s emocemi • 18 %

Psychologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 60 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 60 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 40 %
FF:ARTS001 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd • 20 %
FF:LGBA01 Úvod do studia jazyka • 20 %
FF:LGBA05 Jazyky světa • 20 %
FF:LGBA07 Přístupy k vědeckému poznání jazyka • 20 %
FF:LGV01 Keltské jazyky • 20 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 20 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 20 %
FSpS:C950C Jóga pro zdravá záda • 20 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 20 %
2. semestr
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 60 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 60 %
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 40 %
FF:LGBA02 Úvod do syntaxe • 20 %
FF:LGBB01 Písma světa • 20 %
FF:LGBB09 Slovo a slovotvorba • 20 %
FF:OJ576 Konstruované jazyky a fenomén jazykové konstrukce • 20 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 20 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 20 %
PdF:FJ0009 Kurz španělštiny online • 20 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 57 %
FSS:PSYB1070 Sociální psychologie I • 57 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 43 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 29 %
FSS:PSYB1100 Psychologie výchovy a vzdělávání • 29 %
FF:CJJ21 Approaches to Morphosyntax • 14 %
FF:LGBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška • 14 %
FF:LGBA09 Morfonologie a obecná morfologie • 14 %
FF:LGBA12 Formální a experimentální sémantika I • 14 %
FSS:CJVF102 Francouzština pro sociální studia II • 14 %
FSS:PSYB1110 Personální psychologie • 14 %
FSS:PSYB1460 Duševní hygiena • 14 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 14 %
4. semestr
FSS:PSYB1080 Sociální psychologie II • 57 %
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 43 %
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 43 %
FSS:PSYB1740 Psychologie a internet • 29 %
FF:LGBA11 Jazyk a společnost • 14 %
FF:LGV22 Psycholingvistika • 14 %
FF:RLBCA008 Islám • 14 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 14 %
FSS:PSYB1700 Náhradní rodinná péče • 14 %
FSS:PSYB2080 Imaginace a interpretace • 14 %
FSS:PSYB2220 Úvod do politické psychologie • 14 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 14 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 14 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 14 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 14 %
FSS:PSYS1005 Teoretické základy psychologie • 14 %
FSS:SANS1001 Obhajoba bakalářské práce • 14 %
FSS:SANS1002 Aplikovaná sociální antropologie • 14 %
FSS:SANS1003 Metody výzkumu sociální antropologie • 14 %
FSS:SANS1004 Obecná teorie sociální antropologie • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
FSpS:P905 Physical Education – Yoga • 14 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:BAX301 Estonština I pro nebaltisty • 50 %
FF:RLBCA005 Judaismus • 50 %
FSS:PSYB1070 Sociální psychologie I • 50 %
FSS:PSYB1100 Psychologie výchovy a vzdělávání • 50 %
FSS:PSYB1110 Personální psychologie • 50 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 50 %
6. semestr
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 100 %

Sociální antropologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:PJ_03 Polština pro začátečníky • 100 %
FSS:SANB2003 Antropologie a islám • 100 %
FSS:SANB2013 Roma in Central Europe • 100 %
FSS:SANB2024 Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva • 100 %
FSS:SANB2026 Antropologie a technologie/Úvod do STS • 100 %

Sociální antropologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SANB1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 33 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 33 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 33 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 33 %
FSS:SANB2036 Visual Anthropology - Visual Culture • 33 %
FSS:SOCB2290 Paměť, trauma, generace • 33 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 33 %
FSS:SOCB3510 Gender and Sexuality in Research and Politics • 33 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 33 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 33 %
2. semestr
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 100 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SANB2003 Antropologie a islám • 83 %
FSS:SANB2024 Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva • 83 %
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 67 %
FSS:SANB2013 Roma in Central Europe • 67 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 33 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 17 %
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 17 %
FSS:SANB2026 Antropologie a technologie/Úvod do STS • 17 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 17 %
4. semestr
FSS:SANB1009 Political and economic anthropology • 67 %
FSS:SANB2028 Global Challenges in Social Anthropology • 67 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 50 %
FSS:SANB2005 Antropologie, roboti, stroje • 33 %
FSS:SANB2017 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 33 %
FSS:SANB2027 Popularizace antropologie v praxi • 33 %
FSS:SANB2030 Umělecký výzkum/ Milující sítě a queer technologie • 33 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 17 %
FF:RLBCB510 Novopohanství • 17 %
FF:VS4 Kultura Vietnamu • 17 %
FSS:SANB2031 Anthropological Biographies • 17 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 17 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SANB2001 Projekt k bakalářské práci • 100 %
FSS:SANB2015 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 40 %
FSS:SANB2033 Material Culture • 40 %
FF:RJ_01ENG Russian for Beginners • 20 %
FF:ROM1BFR03 Francouzština III (pro nefrancouzštináře) • 20 %
FSS:ENSS1006 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 20 %
FSS:ENSS1007 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 20 %
FSS:FSSB1000 Předmět ze zahraniční v AJ I • 20 %
FSS:FSSB1001 Předmět ze zahraniční v AJ II • 20 %
FSS:SANB2023 Antropologie péče a pečování • 20 %
FSS:SANB2026 Antropologie a technologie/Úvod do STS • 20 %
FSpS:P922 Tělesná výchova – Cvičení na podporu správného držení těla • 20 %
6. semestr
FSS:SANB2002 Seminář k bakalářské práci • 80 %
FSS:SANS1001 Obhajoba bakalářské práce • 80 %
FSS:SANS1002 Aplikovaná sociální antropologie • 80 %
FSS:SANS1003 Metody výzkumu sociální antropologie • 80 %
FSS:SANS1004 Obecná teorie sociální antropologie • 80 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 40 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 40 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 20 %
FF:ROM1BFR04 Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) • 20 %
FSS:PSYS1005 Teoretické základy psychologie • 20 %
FSS:SANB2029 Antropologie a medicína • 20 %
FSS:SANB2032 History of Social Anthropology • 20 %

Sociální antropologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SANB1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 20 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 20 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 20 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 20 %
2. semestr
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 100 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 100 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 50 %
FSS:ENSB1301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 25 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 25 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 25 %
PdF:SOP020 Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky • 25 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 25 %
FSpS:P922 Tělesná výchova – Cvičení na podporu správného držení těla • 25 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 67 %
FSS:SANB2003 Antropologie a islám • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 17 %
FF:ROM1BPO01 Portugalština I (pro neportugalštináře) • 17 %
FSS:SANB1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 17 %
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 17 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 17 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 17 %
FSS:SANB2024 Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva • 17 %
4. semestr
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 75 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 50 %
FSS:SANB1009 Political and economic anthropology • 50 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 25 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SANB2026 Antropologie a technologie/Úvod do STS • 60 %
FSS:SANB2015 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 40 %
FF:ARTS001 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd • 20 %
FF:TIM_BM_003 TIM_Master Class • 20 %
FSS:SANB2023 Antropologie péče a pečování • 20 %
FSS:SANS1002 Aplikovaná sociální antropologie • 20 %
FSS:SANS1003 Metody výzkumu sociální antropologie • 20 %
FSS:SANS1004 Obecná teorie sociální antropologie • 20 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 20 %
6. semestr
FSS:SANS1002 Aplikovaná sociální antropologie • 50 %
FSS:SANS1003 Metody výzkumu sociální antropologie • 50 %
FSS:SANS1004 Obecná teorie sociální antropologie • 50 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
FSS:CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci • 25 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 25 %
FSS:SANB1009 Political and economic anthropology • 25 %

Sociální antropologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 100 %
FF:MED25 Jazykový seminář španělský III • 100 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SANB1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 100 %
FSS:SANB2023 Antropologie péče a pečování • 100 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FSS:ENSN4672 Sociologie nerůstu • 100 %
FSS:SANB2001 Projekt k bakalářské práci • 100 %
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 100 %
FSS:SANB2029 Antropologie a medicína • 100 %
FSS:SANB2032 History of Social Anthropology • 100 %
FSS:SANB2036 Visual Anthropology - Visual Culture • 100 %
FSS:SANB2037 Základy kvantitativního výzkumu v sociální antropologii • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 100 %

Sociální práce (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1116 Odborná praxe a supervize III, skupinová • 100 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:SPRB1159 Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty • 50 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 50 %
PdF:PS_0011 Mental Illness in Films • 50 %
6. semestr
FSS:SPRB1279 Diplomový seminář • 100 %
FSS:SPRS200 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
FSS:SPRS201 Teorie a kontext výkonu sociální práce • 100 %
FSS:SPRS202 Volba přístupu a koncepce intervence v sociální práci • 100 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 50 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 50 %

Sociální práce (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPRB1104 Základy práva • 88 %
FSS:SPRB1128 Základy psychologie pro SPR • 88 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 88 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 88 %
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 75 %
FSS:SPRB1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti • 75 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 75 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 38 %
FSS:SPRB1155 Základy práce s informačními zdroji pro SPSP • 25 %
FF:UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky • 13 %
FSS:IREB1011 Human Rights, Democratization and Global Justice • 13 %
PřF:E0321 Sustainable development - the biggest challenge today? • 13 %
PdF:SO503 Education in Diverse Society • 13 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 13 %
ESF:BPE_MAC1 Macroeconomics 1 • 13 %
ESF:BPV_TRPS Reforms in the Public Sector • 13 %
2. semestr
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 100 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 100 %
FSS:SPRB1129 Aplikace psychologie pro SPR • 100 %
FSS:SPRB1156 Praxe a supervize v sociální práci • 100 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 100 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 86 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 71 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 43 %
FSS:SPRB1146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 29 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 29 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 29 %
FF:ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? • 14 %
FF:CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí I • 14 %
FF:UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé • 14 %
FSS:SPRB1205 Logoterapie a existenciální analýza • 14 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 14 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 14 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %
FSpS:P922 Tělesná výchova – Cvičení na podporu správného držení těla • 14 %
FSpS:P988 Tělesná výchova – Plavání • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 86 %
FSS:SPRB1113 Odborná praxe a supervize I • 86 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 86 %
FSS:SPRB1122 Sociální práce s rodinami • 86 %
FSS:SPRB1144 Proces práce s klientem v praxi • 86 %
FSS:SPRB1134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí • 57 %
FSS:SPRB1140 Posouzení životní situace klienta • 57 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 43 %
FSS:SPRB1216 Práce s klientem v manželské a rodinné poradně • 43 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 43 %
FSS:SPRB1141 Práce s případem v praxi sociální práce • 29 %
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 29 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 14 %
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 14 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 14 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 14 %
FSS:SPRB1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti • 14 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 14 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 14 %
4. semestr
FSS:SPRB1115 Odborná praxe a supervize II, individuální • 100 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 100 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 100 %
FSS:SPRB1280 Metodologie závěrečné práce • 100 %
FSS:SPRB1142 Přístupy k práci s menšinami • 80 %
FSS:SPRB1161 Social Work and Intimate Partner Violence • 80 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 80 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 60 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 60 %
FSS:SPRB1160 Úvod do sociální práce s uprchlíky • 40 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 40 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 40 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 40 %
FF:JPNB41 Dějiny zábavy v Japonsku • 20 %
FF:JPNN20 Japonština pro neoborové studenty II • 20 %
FF:JPNN21 Japonské písmo pro neoborové studenty II • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 20 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
FSpS:P952 Tělesná výchova – Žonglování • 20 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1116 Odborná praxe a supervize III, skupinová • 83 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:SPRB1141 Práce s případem v praxi sociální práce • 50 %
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 50 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 50 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 50 %
FSS:SPRB1140 Posouzení životní situace klienta • 33 %
FSS:SPRB1159 Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty • 33 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 33 %
FF:JPNN30 Japonština pro neoborové studenty III • 17 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 17 %
FF:VIETX1 Základy vietnamštiny 1 • 17 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 17 %
FSS:SPRB1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti • 17 %
FSS:SPRB1134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí • 17 %
FSS:SPRB1280 Metodologie závěrečné práce • 17 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 17 %
6. semestr
FSS:SPRB1279 Diplomový seminář • 50 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 50 %
FSS:SPRB1205 Logoterapie a existenciální analýza • 33 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 33 %
FSS:SPRS1001 Obhajoba bakalářské práce • 33 %
FSS:SPRS1002 Využití teorií a metod v sociální práci • 33 %
FSS:SPRS1003 Uplatnění etického kontextu a hodnot v sociální práci • 33 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 33 %
FF:JPNN40 Japonština pro neoborové studenty IV • 17 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 17 %
FSS:SPRB1115 Odborná praxe a supervize II, individuální • 17 %
FSS:SPRB1142 Přístupy k práci s menšinami • 17 %
FSS:SPRB1146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 17 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 17 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 17 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 17 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 17 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 17 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 17 %

Sociální práce (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 100 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 100 %
FSS:SPRB1128 Základy psychologie pro SPR • 100 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 50 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 50 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 50 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 50 %
2. semestr
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 100 %
FSS:SPRB1156 Praxe a supervize v sociální práci • 100 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 100 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 50 %
FSS:SPRB1129 Aplikace psychologie pro SPR • 50 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 50 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 50 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 50 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
FSpS:P905 Physical Education – Yoga • 50 %
FSpS:P907 Tělesná výchova – MMA • 50 %

Sociální práce (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 80 %
FSS:SPRB1128 Základy psychologie pro SPR • 80 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 60 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 20 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 20 %
FSS:SPRB1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti • 20 %
FSS:SPRB1129 Aplikace psychologie pro SPR • 20 %
FSS:SPRB1134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí • 20 %
FSS:SPRB1146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 20 %
PdF:SZ6074 Kognitivní psychologie pro učitele • 20 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 20 %
2. semestr
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 80 %
FSS:SPRB1156 Praxe a supervize v sociální práci • 80 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 60 %
FSS:SPRB1129 Aplikace psychologie pro SPR • 40 %
FSS:SPRB1146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 40 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 20 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 20 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 20 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 20 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 20 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 20 %
PdF:SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj • 20 %
PdF:SO520 Hlasová výchova • 20 %
PdF:SZ6105 Deskové hry ve vzdělávání • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SPRB1113 Odborná praxe a supervize I • 82 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 55 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 36 %
FSS:SPRB1134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí • 36 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 27 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 18 %
FSS:SPRB1216 Práce s klientem v manželské a rodinné poradně • 18 %
PdF:SOP137 Osobnostní příprava 3 • 18 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 18 %
4. semestr
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 80 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 80 %
FSS:SPRB1146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 20 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 20 %
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:SOP145 Praxe sociální souvislá • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 75 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 38 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 38 %
FSS:SPRB1113 Odborná praxe a supervize I • 25 %
FSS:SPRS1002 Využití teorií a metod v sociální práci • 25 %
FSS:SPRS1003 Uplatnění etického kontextu a hodnot v sociální práci • 25 %
FF:RLA06 Křesťanství I • 13 %
FSS:SPRB1134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí • 13 %
FSS:SPRB1141 Práce s případem v praxi sociální práce • 13 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 13 %
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 13 %
PdF:SOP155 Praxe výběrová • 13 %
6. semestr
FSS:SPRS1002 Využití teorií a metod v sociální práci • 100 %
FSS:SPRS1003 Uplatnění etického kontextu a hodnot v sociální práci • 100 %
FSS:ZURS1001 Obhajoba bakalářské práce • 40 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 40 %
FSS:ZURS1004 Teorie masové komunikace (hlavní) • 40 %
FSS:SPRB1129 Aplikace psychologie pro SPR • 20 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 20 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 20 %
PdF:SO_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:SOP160 Repetitorium sociální pedagogiky • 20 %
PdF:STUD0007 Sociální pedagogika a volný čas (SZZ) • 20 %
PdF:STUD0008 Pedagogika (SZZ) • 20 %
PdF:STUD0009 Psychologie (SZZ) • 20 %

Sociologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 33 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 33 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 33 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 33 %
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 33 %
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 33 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 33 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 33 %
FSS:SOCB2554 Chapters in Cultural Sociology • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 33 %
6. semestr
FSS:SOCS201 Klasické sociologické teorie • 100 %
FSS:SOCS202 Metody a techniky sociologického výzkumu • 100 %
FSS:SOCS203 Obecná sociologická teorie • 100 %

Sociologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 79 %
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 79 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 71 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 57 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 29 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 21 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 21 %
FSS:SOCB2011 Úvod do sociologie kriminality • 14 %
2. semestr
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 100 %
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 100 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 86 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 57 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 43 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 29 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 29 %
FSS:SOCB2023 Sociologie organizace • 29 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 29 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 29 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:SOCB2290 Paměť, trauma, generace • 14 %
FSS:SOCB2500 Sociological Writing • 14 %
FSS:SOCB2505 Sociology of Communism • 14 %
FSS:SOCB2587 Sociological Diagnoses of our Times • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SOCB1008 Statistická analýza dat • 100 %
FSS:SOCB2271 Fotbal a sociologie • 91 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 82 %
FSS:SOCB2591 Sociology of Nationalism • 82 %
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 55 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 36 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 36 %
FSS:SOCB2554 Chapters in Cultural Sociology • 27 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 18 %
4. semestr
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 100 %
FSS:SOCB2122 Sociologie náboženství • 60 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 60 %
FSS:SOCB2290 Paměť, trauma, generace • 60 %
FSS:SOCB3005 Deviace, kriminalita, gender • 60 %
FSS:SOCB2505 Sociology of Communism • 50 %
FSS:SOCB3510 Gender and Sexuality in Research and Politics • 50 %
FSS:SOCB2023 Sociologie organizace • 40 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 30 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 30 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:SANB2030 Umělecký výzkum/ Milující sítě a queer technologie • 20 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 20 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 100 %
FSS:SOCB2011 Úvod do sociologie kriminality • 91 %
FSS:SOCB2022 Sociálněvědní výzkum v seniorských a jinak obtížně dostupných populacích • 91 %
FSS:SOCB2284 Sociální gerontologie • 73 %
FSS:SOCB2502 Sport and Society • 55 %
FSS:SOCB2554 Chapters in Cultural Sociology • 36 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 18 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 18 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 18 %
6. semestr
FSS:SOCB1005 Seminář k bakalářské práci • 91 %
FSS:SOCS1001 Obhajoba bakalářské práce • 55 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 55 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 55 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 45 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 27 %
FSS:SOCB2505 Sociology of Communism • 18 %
FSS:SOCB3004 Gender a násilí • 18 %

Sociologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 100 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 100 %
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 80 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 40 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 20 %
FF:PLIN048 Základy programování pro humanitní obory • 20 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 20 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 20 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 20 %
2. semestr
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 71 %
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 71 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 57 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 43 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 29 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 14 %
FF:CJJ11 Morfologie – přednáška • 14 %
FF:PS_BB064 Kariérní start • 14 %
FSS:ENSB1301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 14 %
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 14 %
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 14 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 14 %
FSS:SOCB2021 Politická sociologie • 14 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 14 %
FSS:SOCB2500 Sociological Writing • 14 %
FSS:SOCB3510 Gender and Sexuality in Research and Politics • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 14 %
PdF:SOP020 Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P986 Tělesná výchova – Karate • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SOCB1008 Statistická analýza dat • 100 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 75 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 25 %
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 25 %
FSS:SOCB2022 Sociálněvědní výzkum v seniorských a jinak obtížně dostupných populacích • 25 %
FSS:SOCB2271 Fotbal a sociologie • 25 %
FSS:SOCB2284 Sociální gerontologie • 25 %
FSS:SOCB2554 Chapters in Cultural Sociology • 25 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 25 %
4. semestr
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 67 %
FSS:SOCB2290 Paměť, trauma, generace • 67 %
FSS:SOCB2505 Sociology of Communism • 67 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 33 %
FSS:SOCB3004 Gender a násilí • 33 %
ESF:XPH_MUS2 Meziuniverzitní studentská soutěž • 33 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SOCB2022 Sociálněvědní výzkum v seniorských a jinak obtížně dostupných populacích • 100 %
FF:TIM_BM_003 TIM_Master Class • 50 %
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 50 %
FSS:SOCB2011 Úvod do sociologie kriminality • 50 %
FSS:SOCB2284 Sociální gerontologie • 50 %
FSS:SOCB2503 Social Responsibility: business, research and innovation • 50 %
FSS:SOCB2591 Sociology of Nationalism • 50 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 50 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 50 %
6. semestr
FSS:CJVF102 Francouzština pro sociální studia II • 50 %
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 50 %
FSS:SOCB1005 Seminář k bakalářské práci • 50 %
FSS:SOCB2000 Aplikovaná sociologie ve veřejné správě • 50 %
FSS:SOCB2023 Sociologie organizace • 50 %
FSS:SOCS1001 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 50 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 50 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 50 %

Sociologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 81 %
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 76 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 43 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 29 %
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 14 %
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 14 %
2. semestr
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 86 %
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 86 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 29 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 29 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 21 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SOCB1008 Statistická analýza dat • 74 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 26 %
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 21 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 21 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 16 %
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 16 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 11 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 11 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 11 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
4. semestr
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 59 %
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 18 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 18 %
FSS:SOCB2021 Politická sociologie • 18 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 12 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 12 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – lexikologie • 12 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 12 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 12 %
FSS:SOCB3004 Gender a násilí • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SOCB2591 Sociology of Nationalism • 31 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 15 %
FSS:SOCB1008 Statistická analýza dat • 15 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 15 %
6. semestr
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 67 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 58 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 58 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
FSS:BSSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 17 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 17 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 17 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 17 %

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPRB1104 Základy práva • 100 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 100 %
FSS:VPLB1108 Základy ekonomie • 100 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 100 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 100 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 100 %
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 50 %
FSS:SPRB1155 Základy práce s informačními zdroji pro SPSP • 50 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 50 %
2. semestr
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 100 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 100 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 100 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 100 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 100 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 100 %
FSS:VPLB1156 Ekonomika organizace • 100 %
FSS:PSYN5250 Psychologie leadershipu • 50 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 50 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 50 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 83 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 75 %
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 67 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 58 %
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 58 %
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 58 %
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 50 %
FSS:SPRB1130 Human Behavior and the Violence • 50 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 42 %
FSS:SPRB1155 Základy práce s informačními zdroji pro SPSP • 33 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 33 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 33 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 33 %
FSS:VPLB1160 Odborná praxe pro veřejnou správu • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FF:PB21PB21 Základy práva • 25 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 17 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 17 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 17 %
FSS:VPLB1280 Metodologie závěrečné práce • 17 %
4. semestr
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 91 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 82 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 82 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 73 %
FSS:VPLB1280 Metodologie závěrečné práce • 73 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 64 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 64 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 64 %
FSS:VPLB1161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů • 45 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 36 %
FF:PBM001 Řízení lidských zdrojů • 27 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 27 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 27 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 27 %
FF:PAM102 Řízení lidských zdrojů v praxi • 18 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 18 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 18 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 18 %
3. ročník
5. semestr
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 100 %
FSS:VPLB1281 Konceptualizace závěrečné práce • 90 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 60 %
FSS:VPLB1161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů • 50 %
FSS:SPRB1130 Human Behavior and the Violence • 40 %
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 40 %
FSS:VPLB1160 Odborná praxe pro veřejnou správu • 40 %
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 30 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 30 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 20 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 20 %
FSS:SPRB1155 Základy práce s informačními zdroji pro SPSP • 20 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
6. semestr
FSS:VPLB1279 Diplomový seminář • 90 %
FSS:VPLS1001 Obhajoba bakalářské práce • 90 %
FSS:VPLS1002 Veřejná a sociální politika • 90 %
FSS:VPLS1003 Teorie organizace a řízení • 90 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 70 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 60 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 30 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 20 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 20 %

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 100 %
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 80 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 40 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 40 %
FSS:SPRB1130 Human Behavior and the Violence • 40 %
FSS:CJVR102 Ruština pro sociální studia II • 20 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 20 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 20 %
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 20 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 20 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
4. semestr
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 100 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 100 %
FSS:VPLB1280 Metodologie závěrečné práce • 100 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 60 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 60 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 60 %
FSS:VPLB1161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů • 40 %
FF:CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 20 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 20 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 20 %
FSS:VPLB1156 Ekonomika organizace • 20 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 80 %
FSS:SPRB1130 Human Behavior and the Violence • 60 %
FSS:VPLB1281 Konceptualizace závěrečné práce • 60 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 40 %
FSS:SPRS1002 Využití teorií a metod v sociální práci • 40 %
FSS:SPRS1003 Uplatnění etického kontextu a hodnot v sociální práci • 40 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 40 %
FSS:VPLB1161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů • 40 %
CST:SPCZJ01 Český znakový jazyk I • 40 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 20 %
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 20 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 20 %
6. semestr
FSS:VPLB1279 Diplomový seminář • 75 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 50 %
FSS:VPLB1281 Konceptualizace závěrečné práce • 50 %
FSS:VPLS1001 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:VPLS1002 Veřejná a sociální politika • 50 %
FSS:VPLS1003 Teorie organizace a řízení • 50 %
CST:SPCZJ02 Český znakový jazyk II • 50 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 25 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 25 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 25 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 25 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 25 %

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:VPLB1108 Základy ekonomie • 100 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 67 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 33 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 33 %
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 33 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 33 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 33 %
2. semestr
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 100 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 100 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 50 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 50 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 50 %
2. ročník
3. semestr
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 75 %
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 75 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 50 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 25 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 25 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 25 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 25 %
FSS:ZURN6352 Dramaturgická analýza • 25 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 25 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 25 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 25 %
4. semestr
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 100 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 100 %
FF:CJVSEO Mluvený projev ve španělštině • 33 %
FF:CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině • 33 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 33 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 33 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 33 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 33 %
ESF:BPV_EPSI Economic, Political and Social Identity in the European Union • 33 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 50 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 50 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 50 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 50 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 50 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 50 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 50 %
FSpS:V2058 Fotbal - reprezentace MU • 50 %

Veřejná politika a lidské zdroje (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 100 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 100 %
FSS:VPLB1281 Konceptualizace závěrečné práce • 100 %
6. semestr
FSS:VPLB1279 Diplomový seminář • 100 %
FSS:VPLS200 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
FSS:VPLS201 Veřejná a sociální politika • 100 %
FSS:VPLS202 Teorie organizace a řízení • 100 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 100 %

Bezpečnostní a strategická studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSSN4402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky • 49 %
FSS:BSSN4404 Výzkum konfliktu • 47 %
FSS:BSSN4411 Moderní technologie a bezpečnost • 44 %
FSS:BSSN4469 Kybernetická bezpečnost • 42 %
FSS:BSSN4405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích • 40 %
FSS:BSSN4455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách • 40 %
FSS:BSSN4403 Comparative Analysis of Security Policy • 38 %
FSS:BSSN4465 Politická korupce • 31 %
FSS:BSSN4450 Militantní demokracie • 22 %
FSS:BSSN4463 Komparativní trestní politika • 22 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 20 %
FSS:CDSN4104 Hybrid Warfare • 16 %
FSS:BSSN4407 Bezpečnostní praxe • 13 %
FSS:BSSN4493 Tvorba strategie • 13 %
FSS:BSSN4457 Regional Security Complexes • 11 %
FSS:BSSN4476 Základy zpravodajské analýzy a práce s otevřenými zdroji • 11 %
2. semestr
FSS:BSSN4402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky • 51 %
FSS:BSSN4406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia • 51 %
FSS:BSSN4411 Moderní technologie a bezpečnost • 51 %
FSS:BSSN4403 Comparative Analysis of Security Policy • 49 %
FSS:BSSN4404 Výzkum konfliktu • 49 %
FSS:BSSN4405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích • 46 %
FSS:BSSN4455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách • 44 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 34 %
FSS:BSSN4469 Kybernetická bezpečnost • 32 %
FSS:BSSN4493 Tvorba strategie • 27 %
FSS:CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills • 24 %
FSS:BSSN4463 Komparativní trestní politika • 20 %
FSS:BSSN4450 Militantní demokracie • 17 %
FSS:BSSN4407 Bezpečnostní praxe • 15 %
FSS:BSSN4465 Politická korupce • 15 %
FSS:BSSN4476 Základy zpravodajské analýzy a práce s otevřenými zdroji • 15 %
FSS:BSSN4478 Predikční modely v bezpečnostní praxi • 12 %
FSS:POLN6016 Krizová komunikace a krizový management v politice • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 28 %
FSS:BSSN4406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia • 28 %
FSS:BSSN4407 Bezpečnostní praxe • 28 %
FSS:CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills • 28 %
FSS:BSSN4403 Comparative Analysis of Security Policy • 25 %
FSS:POLN6016 Krizová komunikace a krizový management v politice • 22 %
FSS:BSSN4405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích • 16 %
FSS:BSSN4493 Tvorba strategie • 16 %
FSS:CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills • 16 %
FSS:BSSN4404 Výzkum konfliktu • 13 %
FSS:BSSN4459 Strategies of insurgency and counterinsurgency • 13 %
FSS:BSSN4463 Komparativní trestní politika • 13 %
FSS:BSSN4474 Islamic Political Thought • 13 %
4. semestr
FSS:BSSN4408 Diplomový seminář • 60 %
FSS:BSSN4407 Bezpečnostní praxe • 50 %
FSS:BSSS4001 Obhajoba diplomové práce • 45 %
FSS:BSSS4002 Rozprava nad diplomovou prací • 45 %

Conflict and Democracy Studies (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:CDSN4002 Political Violence • 100 %
FSS:CDSN4005 Security Systems and Actors • 100 %
FSS:CDSN4101 Far Right and Left Parties • 80 %
FSS:CDSN4105 Radicalization of Politics in Central Europe • 60 %
FSS:CDSN4107 Branding of Extremist and Terrorist Organizations • 40 %
FSS:CDSN4004 Democratization and De-Democratization • 20 %
FSS:CDSN4006 Pluralism and Disagreement: Issues in Contemporary Democratic Theory • 20 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 20 %
2. semestr
FSS:CDSN4003 Modern Technologies and Conflicts • 88 %
FSS:CDSN4001 Conflict Analysis • 75 %
FSS:CDSN4008 Methodology of Conflict and Democracy Studies • 63 %
FSS:CDSN4007 Comparative Perspectives on Democracy and Development • 50 %
FSS:CDSN4009 Conflict Management • 50 %
FSS:CDSN4104 Hybrid Warfare • 50 %
FSS:CDSN4004 Democratization and De-Democratization • 25 %
FSS:CDSN4006 Pluralism and Disagreement: Issues in Contemporary Democratic Theory • 25 %
FSS:CDSN4106 Dilemmas of Counterterrorism • 25 %
FSS:CDSN4105 Radicalization of Politics in Central Europe • 13 %
FSS:POLN6019 Text and Content Analysis • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:CDSN4004 Democratization and De-Democratization • 71 %
FSS:CDSN4006 Pluralism and Disagreement: Issues in Contemporary Democratic Theory • 57 %
FSS:BSSN4459 Strategies of insurgency and counterinsurgency • 29 %
FSS:CDSN4105 Radicalization of Politics in Central Europe • 29 %
FSS:CDSN4107 Branding of Extremist and Terrorist Organizations • 29 %
FSS:CDSN4007 Comparative Perspectives on Democracy and Development • 14 %
FSS:CDSN4008 Methodology of Conflict and Democracy Studies • 14 %
FSS:CDSN4010 Diploma Thesis • 14 %
FSS:CDSN4101 Far Right and Left Parties • 14 %
FSS:CDSN4108 Internship • 14 %
FSS:CDSS4001 Thesis defence • 14 %
FSS:CDSS4002 Academic discussion on the thesis topic • 14 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 14 %
FSS:CJVF002 French for Beginners II • 14 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 14 %
FSS:POLN4111 U.S. Politics & America’s Changing Global Role • 14 %
FSS:POLN4112 Britain, Brexit and the Future of British Politics and Policy • 14 %
FSS:POLN4113 The Media-Politics Tango in a Hybrid Media System • 14 %
4. semestr
FSS:CDSN4009 Conflict Management • 100 %
FSS:CDSN4010 Diploma Thesis • 100 %
FSS:CDSS4001 Thesis defence • 100 %
FSS:CDSS4002 Academic discussion on the thesis topic • 100 %
FSS:CDSN4001 Conflict Analysis • 50 %
FSS:CDSN4106 Dilemmas of Counterterrorism • 50 %

Cultural Sociology (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:CSON4003 Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology • 100 %
FSS:ESON4004 Contemporary Sociological Theory • 100 %
FSS:CSON4004 Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology • 83 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 17 %
FSS:CSON4010 Culture wars, rebellions and social conflicts • 17 %
2. semestr
FSS:CSON4002 Introduction to Cultural Sociology • 100 %
FSS:CSON4005 Contemporary Cultural Sociology • 67 %
FSS:ESON4008 Current Themes in Sociology • 67 %
FSS:CSON4006 Migration, Transnationalism and the City • 33 %
2. ročník
3. semestr
FSS:CSON4000 Thesis Project • 100 %
FSS:ESON4007 Contemporary Migration Research • 67 %
FF:ESBA02 Everyday Aesthetics • 33 %
FF:ESBA04 Landscape and Environment: Stylistic and Aesthetic Approaches • 33 %
FSS:CSON4004 Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology • 33 %
FSS:ESON4011 Writing Sociology • 33 %

Energy Policy Studies (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ESSN4008 Academic Skills Review • 80 %
FSS:ESSN4002 Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours • 60 %
FSS:MEBN5012 Electricity Industry: Conventional Technologies • 60 %
FSS:ESSN4001 Social Science Methodology • 40 %
FSS:ESSN4003 Energy and Society: An Introduction • 40 %
FSS:MEBN5014 Energy Policies in Asia • 40 %
FSS:MEBN5017 Electricity Industry: Renewable Energy • 40 %
FSS:MEBN5038 EU Energy Law • 40 %
FSS:MEBN5039 Oil and Gas Industry • 40 %
FSS:MEBN5042 Economics of Energy Corporations • 40 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 20 %
FSS:ENSN4634 Environmental NGOs and Society • 20 %
FSS:ESSN4007 Energy and Society: Theoretical Perspectives • 20 %
FSS:ESSN5901 Summer/Winter school • 20 %
FSS:FSSN4503 Facing C-19 Pandemic: Israel as a Case Study • 20 %
FSS:IREN5023 Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective • 20 %
FSS:MEBN5033 Introduction to quantitative data analysis • 20 %
FSS:MEBN5035 Introduction to Economics • 20 %
FSS:MEBN5037 Getting Employed in the Energy Sector • 20 %
PřF:E0321 Sustainable development - the biggest challenge today? • 20 %
2. semestr
FSS:ESSN4004 Energy in the European Union • 67 %
FSS:IREN5023 Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective • 67 %
FSS:MEBN5017 Electricity Industry: Renewable Energy • 67 %
FSS:ENSN4618A Power, Politics and Environmental Change • 33 %
FSS:ESSN4001 Social Science Methodology • 33 %
FSS:ESSN4003 Energy and Society: An Introduction • 33 %
FSS:ESSN4007 Energy and Society: Theoretical Perspectives • 33 %
FSS:ESSN4008 Academic Skills Review • 33 %
FSS:ESSN5900 Internship • 33 %
FSS:MEBN5014 Energy Policies in Asia • 33 %
FSS:MEBN5033 Introduction to quantitative data analysis • 33 %
FSS:MEBN5034 Social Network Analysis in R • 33 %
FSS:MEBN5039 Oil and Gas Industry • 33 %
FSS:MEBN5042 Economics of Energy Corporations • 33 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ESSN4004 Energy in the European Union • 60 %
FSS:ESSN4007 Energy and Society: Theoretical Perspectives • 60 %
FSS:MEBN5017 Electricity Industry: Renewable Energy • 60 %
FSS:ESSN4001 Social Science Methodology • 40 %
FSS:EVSN5064 The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges • 40 %
FSS:IREN5023 Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective • 40 %
FSS:MEBN5014 Energy Policies in Asia • 40 %
FSS:MEBN5039 Oil and Gas Industry • 40 %
FSS:MEBN5040 Contemporary Trends I. - Energy Poverty • 40 %
FSS:CJVS001 Spanish for Beginners I • 20 %
FSS:ENSN4656 Developing an eco-social enterprise • 20 %
FSS:ENSN4669 Institutional and Resource Economics • 20 %
FSS:ESSN4002 Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours • 20 %
FSS:ESSN4008 Academic Skills Review • 20 %
FSS:MEBN5011 U.S. Energy Policy: Development and Challenges • 20 %
FSS:MEBN5012 Electricity Industry: Conventional Technologies • 20 %
FSS:MEBN5037 Getting Employed in the Energy Sector • 20 %