VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/5/0. 2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Rajdová (cvičící)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (cvičící)
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Vank (cvičící)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Ing. Soňa Pavlová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL9X65c/01: Po 16. 3. až Pá 20. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329, Po 23. 3. až Pá 27. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL9X65c/02: Čt 9. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329, Po 2. 3. až Pá 6. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL9X65c/03: Po 16. 2. až Pá 20. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329, Po 23. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL9X65c/04: Po 25. 5. až Pá 29. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329, Po 1. 6. až Pá 5. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL9X65c/05: Po 11. 5. až Pá 15. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329, Po 18. 5. až Pá 22. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL9X65c/06: Po 27. 4. až So 30. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329, Po 4. 5. až Čt 7. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL9X65c/07: Út 14. 4. až Pá 17. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329, Po 20. 4. až Pá 24. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL9X65c/08: Po 30. 3. až Pá 3. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329, Po 6. 4. až Pá 10. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patol.anatomie II - předn. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět interna V se zabývá základními funkčními testy ve vnitřním lékařství. Studenti budou schopni aplikovat základní koncepty vyšetření fyzickou zátěží při kardiovaskulárních respiračních onemocněních, onemocněních metabolických, neurologických atd. Zátěžové testování je rovněž nezbytnou součástí tréninku, který vede ke zvyšování fyzické výkonnosti, a to jak u osob zdravých, tak i u pacientů. Bezpečné zatěžování pacientů je úzce spojeno se spiroergometrickým vyšetřením. Výuka zahrnuje různé metody včetně seminářů, skupinových aktivit praktické práce atd. Výzkumná činnost pomáhá studentům lépe prostudovat předloženou náplň výuky předmětu interna V.
Osnova
 • Vnitřní lékařství (V. blok)
 • 1 ÚVOD
 • 2 REAKCE A ADAPTACE NA TĚLESNOU ZÁTĚŽ
 • 2.1 Transportní systém
 • 2.1.1 Dýchací systém
 • 2.1.2 Kardiovaskulární systém
 • 2.1.2 Energetický metabolizmus
 • 2.1.3 Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha
 • 2.1.4 Pohybový systém
 • 3 ZÁTĚŽOVÉ TESTY
 • 3.1 Charakteristika
 • 3.2 Indikace a kontraindikace
 • 3.3 Podmínky provádění zátěžových testů
 • 3.4 Kritéria hodnocení zátěžových testů
 • 3.5 Metodika
 • 3.6 Zvláštnosti zátěžového testování
 • 3.6.1 Zátěžové testy dětí a adolescentů
 • 3.6.2 Zátěžové testy v klinické diagnostice
 • 3.6.3 Zátěžové testy v léčebných a rehabilitačních programech
 • 3.6.4 Zátěžové testy různých skupin populace
 • 4 ZÁKLADY POHYBOVÉ LÉČBY A JEJÍ PRESKRIPCE
 • 4.1 Pohybová léčba - součást léčebné rehabilitace
 • 4.1.1 Základní definice a rozdělení
 • 4.1.2 Léčebná rehabilitace
 • 4.2 Preskripce pohybové léčby
 • 4.2.1 Základní zásady
 • 4.2.2 Druhy pohybových aktivit
 • 4.2.3 Fyziologická účinnost pohybových aktivit
 • 4.2.4 Intenzita zatížení
 • 4.2.5 Frekvence a trvání zatížení
 • 5 ZÁTĚŽOVÉ TESTY A POHYBOVÁ LÉČBA U VYBRANÝCH NEMOCÍ
 • 5.1 Nemoci srdce, cév a krve
 • 5.1.1 Funkční poruchy oběhového systému
 • 5.1.2 Vrozené srdeční vady
 • 5.1.3 Získané srdeční vady
 • 5.1.4 Akutní zánětlivá onemocnění
 • 5.1.5 Kardiomyopatie
 • 5.1.6 Ateroskleróza
 • 5.1.7 Ischemická choroba srdeční
 • 5.1.8 Chronické srdeční selhání
 • 5.1.9 Dysrytmie
 • 5.1.10 Systémová arteriální hypertenze
 • 5.1.11 Chronická ischemická choroba dolních končetin
 • 5.1.12 Anémie
 • 5.2 Nemoci dýchacího ústrojí
 • 5.2.1 Asthma bronchiale
 • 5.2.2 Chronická obstrukční bronchopulmonální choroba
 • 5.2.3 Restriktivní ventilační poruchy
 • 5.2.4 Cystická fibróza
 • 5.3 Nemoci trávicího ústrojí
 • 5.3.1 Vředová nemoc na žaludku a duodena
 • 5.3.2 Zácpa
 • 5.3.3 Hepatitis
 • 5.4 Metabolické a endokrinní nemoci a poruchy
 • 5.4.1 Obezita (exogenní, alimentární)
 • 5.4.2 Malnutrice (bílkovinná a energetická)
 • 5.4.3 Anorexia mentalis
 • 5.4.4 Diabetes mellitus
 • 5.4.5 Thyreopatie
 • 5.5 Jiné nemoci a poruchy
 • 5.5.1 Nemoci ledvin
 • 5.5.2 Osteoporóza
 • 5.5.3 Osteoartróza
 • 5.6 Příklady zátěžového funkčního vyšetření a preskripce pohybové léčby
 • 5.6.1 Chronické srdeční selhání a ICHS
 • 5.6.2 Asthma bronchiale
 • 5.6.3 Diabetes mellitus
 • 5.6.4 Další aktuální kazuistika
Literatura
 • PLACHETA, Z. - SIEGELOVÁ, J. - ŠTEJFA, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-271-9 (2. vyd. 2001)
 • PLACHETA, Z. a kol. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. Brno : MU, 2001. 179 s. ISBN 80-210-2614-6
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.