VLDV7X1p Dermatovenerologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0.3/0/0. 4.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
MUDr. Anna Žáková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Důkladné znalosti základních teoretických a preklinických oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je poskytnutí aktuálního teoretického základu a klinických poznatků na úrovni doby k vybrané problematice v oboru dermatovenerologie. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochranných funkcí kůže zprostředkovaných různými bariérovými systémy, kožní imunologii, teoretickým základům působení světla na kůži, indikacím a kontraindikacím fototerapie, základním alergickým reakcím a různým lékovým formám a jejich působení na kůži při místní aplikaci.
Výstupy z učení
Na konci výuky bude student schopen:
- popsat a zařadit patologický nález u nejčastějších kožních onemocnění,
- interpretovat jej základní diferenciálně diagnostické rozvahy
- předložit návrh základních vyšetření a léčby, to vše na základě znalostí kožní fyziologie a patofyziologických mechanismů.
Osnova
 • 1.den: Morfologie.
 • 2.den: Bariérová funkce kůže.
 • 3.den: Funkční zkoušky a alergologie.
 • 4.den: Fototerapie v dermatologii.
 • 5.den: Zevní terapie.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTORK, Jiří. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. xv, 502. ISBN 9788072623716. info
 • BUCHVALD, J. a BUCHVALD D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vydání. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7. info
  doporučená literatura
 • VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza. Praha: Maxdorf, 2015. 128 stran. ISBN 9788073454302. info
 • ARENBERGER, P. a I. OBSTOVÁ. Obecná dermatovenerologie. 1. vydání. Praha: Czechopress Agency, 2001. 246 s. ISBN 80-902632-4-0. info
 • Feit, J. a kol. Hypertextový atlas dermatopatologie. http://atlases.muni.cz
 • VLAŠÍN, Zdeněk a Hana a kol. JEDLIČKOVÁ. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vydání. Brno: Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3. info
Výukové metody
Přednáška, interaktivní výuka v rámci seminářů, průběžná teoretická příprava.
Metody hodnocení
Podmínky zápočtu
100% účast, prokázané znalosti v průběhu výuky. Prověření získaných znalostí z klinické dermatologie prací s hospitalizovaným nemocným, ústní prověření základních znalostí z oboru vyučujícím udělujícím zápočet, průběžná kontrola dosažených znalostí.
Informace učitele
Průběžná aktualizace doporučené literatury, při detailním zájmu studentů o určitou oblast oboru doporučení literatury, příp. jiných zdrojů mimo základní seznam. Konzultace mimo vlastní výuku u pověřených učitelů možné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/VLDV7X1p