FF FNPRGJpSNE Překladatelství němčiny
Název anglicky: Translation of German
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PRGJ_ Překladatelství románských a germánských jazyků

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PRNJ001Teorie a praxe uměleckého překladu S. Stanovskák 1/1/04 P P
FF:PRNJ002Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů J. Maláz 1/1/04 P P
FF:PRZA001Stylistika Z. Hladkázk 0/2/05 Z P
FF:PRZA002Teorie překladu S. Stanovskázk 2/0/05 Z P
FF:PRZA003Nástroje IT P. Kyloušekzk 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 Z P
FF:PRZA004Praktické a technické aspekty překladu I A. Urválekzk 0/2/05 Z P
FF:PRZA005Redakční praxe P. Dytrtzk 0/2/05 Z P
33 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PRNJ005Překladová cvičení k hospodářské němčině - cílový jazyk čeština Z. Marečekz 0/2/04 P P
FF:PRNJ007Titulkování Z. Marečekk 0/2/04 P P
FF:PRNJ011Lingvistika chyb S. Stanovskázk 0/1/02 P P
FF:PRZA006Správné psaní pro překladatele I. Buzekzk 0/2/05 Z P
FF:PRZA007Syntax pro překladatele Z. Hladkázk 0/2/05 Z P
FF:PRZA008Praktické a technické aspekty překladu II A. Urválekk 0/2/05 Z P
FF:PRZA009Korpusová lingvistika I. Zündorfzk 0/2/05 Z P
30 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PRNJ003Tlumočení Z. Marečekk 0/2/04 P P
FF:PRNJ004Hospodářská němčina pro překladatele I Z. Marečekk 0/2/04 P P
FF:PRZA010Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 P -
18 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PRNJ008Odborný jazyk - překladatelé I. Zündorfk 1/1/04 P P
FF:PRNJ009Překlad do němčiny Z. Marečekk 0/2/04 P P
FF:PRZA011Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 P -
18 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJII_117BVybrané látky středověké literatury V. Bromk 1/1/04 - -
FF:NJII_1225BOd Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století A. Urválekk 0/2/04 - -
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/04 - -
FF:NJII_132BČesko-německé jazykové kontakty V. Bromk 1/1/04 - -
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 - -
FF:NJII_137BStředověké kroniky V. Bromk 1/1/04 - -
FF:NJII_2225BNěmecké konzervativní myšlení A. Urválekk 1/1/04 - -
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 - -
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 - -
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/04 - -
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/04 - -
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/04 - -
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 0/2/04 - PV
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/04 - -
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/04 - -
FF:NJII_41BMoravská německá literatura 1888 - 1924 Z. Marečekk 0/2/04 - -
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/04 - -
FF:NJII_471BTexty kulturní teorie J. Budňákk 0/2/04 - -
FF:NJII_472BGermanistické časopisy J. Budňákk 0/2/04 - -
FF:NJII_473BProblém němectví v poválečné německé literatuře A. Urválekk 0/2/04 - -
FF:NJII_496BVýběrová přednáška II A. Urválekk 1/1/04 - -
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 - PV
FF:NJII_755BVýběrová přednáška I. Zündorfk 2/0/04 - -
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 - PV
FF:NJII_94BPražská německojazyčná židovská literatura Z. Marečekz 0/2/04 - -
FF:NJII_96BKratší próza kolem roku 1900 Z. Marečekk 0/2/04 - -
FF:NJII_97BAutobiografie v 19. a 20. století Z. Marečekz 0/2/04 - -
FF:PRNJ010Hospodářská němčina pro překladatele II Z. Marečekk 0/2/04 - PV
112 kreditů