FF FBVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HVK_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 Z P
FF:HVK_02aProseminář I. P. Macekz 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.4 Z P
FF:HVK_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 Z P
FF:HVK_05Harmonie J. Perutkovázk 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 Z P
FF:HVK_08Intonace J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 Z P
FF:HVK_801Dějiny hudby: do počátku novověku V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
34 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HVK_02bProseminář II. P. Macekz 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.4 Z P
FF:HVK_06Kontrapunkt J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 4 hodiny individuálních konzultací.6 Z P
FF:HVK_09Sluchová analýza J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 Z P
FF:HVK_802Dějiny hudby: renesance a rané baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
22 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HVK_10Hudební formy M. Štědroňzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
FF:HVK_11aTeorie hudebního zápisu I. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
FF:HVK_13aHudebně historický seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
FF:HVK_803Dějiny hudby: baroko J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
FF:HVK_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
30 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HVK_07Hudební akustika P. Kalinak 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 Z P
FF:HVK_11bTeorie hudebního zápisu II. V. Maňaszk 0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
FF:HVK_13bHudebně historický seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
FF:HVK_22Úvod do organologie P. Kalinazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 - P
FF:HVK_804Dějiny hudby: klasicismus J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
FF:HVK_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) J. Zahrádkazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
36 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HVK_14Hudební analýza J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
FF:HVK_19aSeminář systematické muzikologie I. L. Spurnýz 0/0/0 8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací.6 - P
FF:HVK_21aDiplomový seminář bakalářský I. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací.10 P P
FF:HVK_805Dějiny hudby: 19. století J. Zahrádkazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
28 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HVK_19bSeminář systematické muzikologie II. L. Spurnýz 0/0/0 8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací.6 - P
FF:HVK_21bDiplomový seminář bakalářský II. V. Maňasz 0/0 8 hodin.5 P P
FF:HVK_25Bakalářská diplomová práce V. Maňasz 0/0/0- P P
FF:HVK_26Bakalářská zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- - P
FF:HVK_806Dějiny hudby: 20. století M. Flašarzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 P P
17 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 - V
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 - V
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 - V
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 - V
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:HV_99Mimořádné kredity P. Macekz 0/0/03 - V
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 - -
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 - V
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 - V
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 - -
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/04 - -
48 kreditů