PdF NPPck Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-PP Předškolní pedagogika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:YPPk01Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku Z. Syslováz 1/1/03 Z P
PdF:YPPk02Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy Z. Syslovázk 1/2/06 Z P
PdF:YPPk03Sebezkušenostní učení Z. Syslovák 0/2/03 P P
PdF:YPPk13Diagnosticko-intervenční praxe V. Najvarováz 0/0/23 - P
PdF:YPSk01Podpora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí J. Krásaz 0/2/03 P P
PdF:YPSk02Strategie prevence problémů v chování dětí v mateřské škole K. Bartošováz 0/2/02 - P
PdF:YSOk01Sociálně-pedagogické aspekty výchovy L. Gulovák 0/2/03 - P
PdF:YSPk01Oslabení dílčích funkcí a prevence deficitů v předškolním věku V. Vojtováz 0/2/03 - P
PdF:YTIk01Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání M. Dosedlak 0/2/03 - P
29 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:YJVk01Angličtina pro pedagogy v mateřských školách C R. Heroutz 0/2/02 P P
PdF:YPP_DPpDiplomová práce - Projekt Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 P -
PdF:YPPk04Pedagogický výzkum a jeho metodologie P. Najvark 1/1/03 Z P
PdF:YPPk05Předškolní pedagogika v mezinárodním kontextu Z. Syslováz 0/1/03 P P
PdF:YPPk06Teorie výchovy a vzdělávání Z. Syslovázk 0/2/03 Z P
PdF:YPPk07Pedagogická komunikace Z. Syslovázk 1/2/05 P P
PdF:YPPk08Pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/22 - P
PdF:YPPk09Poradenská praxe L. Štěpánkováz 0/0/12 - P
PdF:YSPk03Speciální pedagogika P. Pitnerováz 0/2/03 - P
28 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:YJVp02Angličtina pro pedagogy v mateřských školách D D. Trčkováz 0/2/03 - P
PdF:YMAk01Rozvoj matematické pregramotnosti E. Novákováz 0/0/.3 4 konzultace.2 - P
PdF:YOVp01Základy práva pro pedagogy MŠ R. Štěrbak 0/2/03 P P
PdF:YPP_DPDiplomová práce Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 P -
PdF:YPPk10Rozvoj čtenářské pregramotnosti J. Havelz 0/1/02 - P
PdF:YPPk11Mentorská praxe Z. Syslováz 0/0/22 - P
PdF:YPSk03Psychopatologie předškolního věku D. Havelkaz 0/2/03 - P
PdF:YSPk04Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku I. Bytešníkovázk 0/4/06 - P
PdF:YVVk01Artefiletika v předškolním vzdělávání H. Stadlerováz 1/2/03 - P
29 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:YPP_DPdDiplomová práce - Dokončení Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání DP.10 P -
PdF:YPPk12Souvislá praxe Z. Syslováz 0/0/0 2 týdny.4 - P
14 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:YPSk04Podpora adaptace a psychosociálního rozvoje dětí předškolního věku J. Marešk 0/1/03 - V
PdF:YPSk05Komunikace a spolupráce se zákonným zástupcem a dalšími institucemi pečujícími o děti D. Havelkaz 0/1/02 - V
PdF:YSPk02Alternativní a augmentativní komunikace u dětí předškolního věku I. Bytešníkováz 0/2/02 - V
PdF:YTVk01Problematika výživy dětí se specifickými potřebami L. Mužíkovák 0/1/0 4 hodiny.3 - V
10 kreditů