FSS ENV02 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
9 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p902Physical Education – Fitnessyoga R. Vychodilováz 0/2/01 --
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1110Seminář k bakalářské práci I B. Binkaz 0/2/03 5P
FSS:ENSb1111Seminář k bakalářské práci II B. Binkaz 0/2/03 6P
FSS:ENSb1117Úvod do metodologie L. Galčanová Batistazk 2/2/06 4P
FSS:ENSb1122Práce s odborným textem J. Činčeraz 1/1/05 1P
17 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1101Lokální environmentální rizika Z. Ulčákzk 2/0/06 3Z
FSS:ENSb1105Odborné praxe Z. Ulčákz 0/0/0 80 hodin.2 4-
FSS:ENSb1106Kritická ekonomie a příroda B. Binkazk 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1114Úvod do studia environmentalistiky Z. Ulčákzk 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 3P
FSS:ENSb1116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 2P
FSS:ENSb1118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 2P
FSS:ENSb1123Obecná ekologie a ekologie krajiny P. Jelínekz 2/0/04 3P
FSS:ENSb1124Globální environmentální problémy + seminář Z. Ulčákzk 2/1/05 2Z
FSS:ENSb1125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 4Z
FSS:ENSb1247Uvedení do biologie Z. Ulčákzk 2/0/04 3Z
FSS:ENSb1299Základní texty environmentalistiky B. Binkaz 0/2/02 3P
FSS:ENSb1300Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí K. Stibralzk 2/0/03 2P
FSS:ENSb1303Local Environmental Risks Z. Ulčákzk 0/0/26 --
58 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1104Geografické myšlení ve společenských vědách P. Daněkzk 1/1/08 4-
FSS:ENSb1109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 3-
FSS:ENSb1203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 2-
FSS:ENSb1210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENSb1271Environment and Identity Z. Ulčákzk 3/0/05 --
FSS:ENSb1275Environmental interpretation J. Činčeraz 1/1/03 3-
FSS:ENSb1294Stabilita a udržitelnost biosféry P. Rotterzk 1/0/04 5-
FSS:ENSb1305Environmentální dokumentární film - seminář k Ekofilmu 2020 K. Stibralz 0/0/02 --
FSS:ENSb1308Klimatická změna a možnosti řešení Z. Ulčákk 2/0/04 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
63 kreditů

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1107Dějiny přírodních věd K. Stibralzk 2/0/06 4-
FSS:ENSb1201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize L. Kysučanz 2/0/03 --
FSS:ENSb1231Environmentální teologie J. Zámečníkk 1/1/06 --
FSS:ENSb1265Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče K. Stibralzk 4/0/03 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 --
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:ENSb1288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 --
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 --
FSS:ENSb1306Proměny města a krajiny K. Stibralz 0/0/03 --
42 kreditů

Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENSb1287Ekonomické alternativy v teorii a praxi N. Johanisováz 2/0/05 --
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 --
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Johanisováz 0/1/06 --
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 --
25 kreditů

Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Předměty seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENSb1260Projektový management B. Binkaz 2/0/04 --
FSS:ENSb1261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENSb1268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 --
FSS:ENSb1281Environmentální publicistika B. Binkaz 2/0/05 --
FSS:ENSb1282Politika, ideologie a životní prostředí H. Librováz 2/0/04 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 --
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 --
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Johanisováz 0/1/06 --
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 --
FSS:ENSb1301Přímá akce v environmentálním hnutí B. Binkazk 2/0/04 --
54 kreditů

Volitelné předměty