Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS ENV02 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie C. Szalózk 1/1/06 --
9 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p902Physical Education - Fitnessyoga R. Vychodilováz 0/21 --
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS110Seminář k bakalářské práci I B. Binkaz 0/2/03 5P
FSS:ENS111Seminář k bakalářské práci II B. Binkaz 0/2/03 6P
FSS:ENS117Úvod do metodologie L. Galčanovázk 2/2/06 4P
FSS:ENS122Práce s odborným textem B. Binkaz 1/1/05 1P
17 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS101Lokální environmentální rizika B. Binkazk 2/0/06 3Z
FSS:ENS105Odborné praxe B. Binkaz 0/0/0 80 hodin.2 4-
FSS:ENS106Ekologická ekonomie B. Binkaz 2/0/06 1Z
FSS:ENS114Úvod do studia environmentalistiky B. Binkazk 2/0/06 1Z
FSS:ENS115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 3P
FSS:ENS116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 2P
FSS:ENS118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 2P
FSS:ENS123Obecná ekologie a ekologie krajiny B. Binkaz 2/0/04 3P
FSS:ENS124Globální environmentální problémy + seminář Z. Ulčákzk 2/1/05 2Z
FSS:ENS125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 4Z
FSS:ENS247Uvedení do biologie B. Binkazk 2/0/04 3Z
FSS:ENS299Základy environmentální filosofie (seminář) B. Binkaz 0/2/02 3P
FSS:ENS300Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí K. Stibralzk 2/0/03 4P
52 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS104Geografické myšlení ve společenských vědách P. Daněkzk 1/1/08 4-
FSS:ENS109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 3-
FSS:ENS203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 2-
FSS:ENS210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENS271Environment and Identity B. Binkazk 3/0/05 --
FSS:ENS275Environmental interpretation J. Činčeraz 1/1/03 3-
FSS:ENS294Stabilita a udržitelnost biosféry B. Binkazk 1/0/04 5-
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
57 kreditů

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS107Dějiny přírodních věd K. Stibralzk 2/0/06 4-
FSS:ENS201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS231 -- 0/0- --
FSS:ENS265Ochrana přírody kontra památková péče v praxi B. Binkaz 0/1/03 --
FSS:ENS283Úvod do Animal Studies B. Binkaz 0/2/04 --
FSS:ENS284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENS285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:ENS288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 --
FSS:ENS289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 --
33 kreditů

Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENS258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS287Heterodoxní ekonomické iniciativy B. Binkaz 2/0/05 --
FSS:ENS289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 --
FSS:ENS295Seminář k Ekologické ekonomii B. Binkaz 0/1/06 --
FSS:ENS296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 --
25 kreditů

Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Předměty seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENS258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS260 -- 0/0- --
FSS:ENS261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENS268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 --
FSS:ENS281Environmentální publicistika B. Binkaz 2/0/05 --
FSS:ENS282Politika, ideologie a životní prostředí H. Librováz 2/0/04 --
FSS:ENS283Úvod do Animal Studies B. Binkaz 0/2/04 --
FSS:ENS284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENS295Seminář k Ekologické ekonomii B. Binkaz 0/1/06 --
FSS:ENS296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 --
44 kreditů

Volitelné předměty

Další aplikace