FSS PSY01 Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Uvedené předměty jsou pouze ilustračním příkladem, studující vybírají z široké nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p949Tělesná výchova – Taiči D. Šmídováz 0/2/01 1-
FSpS:p950Tělesná výchova - Jóga D. Rakováz 0/2/01 1-
FSpS:p952Tělesná výchova – Žonglování R. Strmeňz 0/2/01 2-
FSpS:p964Tělesná výchova – Balet A. Kostelníkováz 0/2/01 2-
4 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Seminář k bakalářské diplomové práci studující zapisují před očekávaným odevzdáním diplomové práce, tedy v posledním semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1930Seminář k bakalářské diplomové práci J. Širůčekz 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Povinné předměty studující zapisují v pořadí dle doporučeného semestru zápisu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1010Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 1-
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 1P
FSS:PSYb1130Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 1P
FSS:PSYb1121Základy psychologického výzkumu S. Ježekzk 0/0/05 1P
FSS:PSYb1510Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 1-
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti J. Širůčekzk 1/1/05 1Z
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 2P
FSS:PSYb2750Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 2P
FSS:PSYb1170Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/06 2P
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 2Z
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1140Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. Kostínkováz 0/2/0 bloková výuka, celkem 50 hodin.3 3P
FSS:PSYb2520Statistická analýza dat II. S. Ježekzk 1/1/05 3P
FSS:PSYb2540Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení Z. Vybíralzk 0/2/05 3P
FSS:PSYb1940Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2580Integrace kognice, emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2590Základy psychometriky H. Cíglerzk 0/2/05 4P
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb2550Psychologie individuálních rozdílů J. Širůčekzk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2620Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 5-
FSS:PSYb1110Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 5P
FSS:PSYb2530Rozhovor a pozorování v psychologii D. Macekk 0/2/05 5P
114 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty studující zapisují především ve druhém a třetím ročníku studia tak, aby v součtu s povinnými předměty a předměty všeobecného univerzitního základu dosáhli za studium celkového počtu 180 ECTS. Doporučený semestr zápisu je pouze návrhem, studující volí dle svého uvážení.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání P. Pátková Daňsovák 1/1/05 5-
FSS:PSYb1430Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 2-
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 2-
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 6-
FSS:PSYb2100 -- 0/0- 6-
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 3-
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 3-
FSS:PSYb1710Psychologie sexuality A. Ševčíkováz 1/1/04 6-
FSS:PSYb2160 -- 0/0- 4-
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 6-
FSS:PSYb2320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 5-
FSS:PSYb2150Psychologie v celostní medicíně V. Canibalovázk 1/1/03 5-
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovák 1/1/05 6-
FSS:PSYb2610Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 0/2/05 6-
FSS:PSYb2640Psychologie dítěte předškolního věku L. Šamánkovázk 1/1/04 6-
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/14 6-
FSS:PSYb2870Konstruktivistické metody v psychologii M. Filipz 0/2/04 4-
FSS:PSYb2910General psychology as a story telling and adventure L. Kostroňz 0/0/04 5-
FSS:PSYb2920Psychology of addictions L. Blinkaz 0/2/03 --
FSS:PSYb2930Psycholog v řízení lidských zdrojů T. Kratochvílz 0/0/03 6-
FSS:PSYb2950Behavioral Economics: Psychology Meets Economics M. Ďuriníkk 0/2/04 4-
73 kreditů