Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS PSY01 Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH1205Filozofie dějin J. Krobk 2/0/03 3-
3 kredity

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Uvedené předměty jsou pouze ilustračním příkladem, studující vybírají z široké nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p949Tělesná výchova - Taiči D. Šmídováz 0/2/01 1-
FSpS:p950Tělesná výchova - Jóga B. Podlipnáz 0/2/01 1-
FSpS:p952Tělesná výchova - Žonglování D. Heiland Trávníkováz 0/21 2-
FSpS:p964Tělesná výchova - Balet H. Bubníkováz 0/2/01 2-
4 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSY193Seminář k bakalářské diplomové práci Z. Vybíralz 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSY101Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 1-
FSS:PSY105Psychologie kognitivních procesů M. Šipulazk 1/1/05 1P
FSS:PSY113Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 1P
FSS:PSY151Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 1-
FSS:PSY102Psychologie osobnosti P. Macekzk 1/1/05 1Z
FSS:PSY103Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSY106Psychologie emocí a motivace M. Šipulazk 1/1/05 2P
FSS:PSY275Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 2P
FSS:PSY117Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/05 2P
FSS:PSY269Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 2Z
FSS:PSY107Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSY112Metodologie psychologického výzkumu M. Vaculíkzk 1/1/05 3P
FSS:PSY104Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 3Z
FSS:PSY114Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. Kostínkováz 0/2/0 bloková výuka, celkem 50 hodin.3 3P
FSS:PSY252Statistická analýza dat II. S. Ježekzk 0/25 3P
FSS:PSY254Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení Z. Vybíralzk 0/2/05 3P
FSS:PSY194Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 4P
FSS:PSY258Obecná psychologie - metakognice M. Šipulazk 1/1/05 4P
FSS:PSY259Základy psychometriky H. Cíglerzk 0/2/05 4P
FSS:PSY109Aplikovaná sociální psychologie L. Blinkazk 1/1/05 4P
FSS:PSY108Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSY255Psychologie individuálních rozdílů J. Širůčekzk 1/1/05 4P
FSS:PSY262Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 5-
FSS:PSY111Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 5P
FSS:PSY110Psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 1/1/05 5P
FSS:PSY253Rozhovor a pozorování v psychologii J. Širůčekzk 0/2/05 5P
123 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSY143Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 2-
FSS:PSY174Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/02 2-
FSS:PSY208Imaginace a interpretace J. Krásak 1/1/03 2-
FSS:PSY210Psychologie zdraví a nemoci V. Canibalovázk 1/13 2-
FSS:PSY146Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 3-
FSS:PSY160Psychologie barev M. Šipulaz 1/12 3-
FSS:PSY227Praktikum raného vývoje E. Pavlíkovázk 1/1/04 3-
FSS:PSY216Etické problémy v psychologii V. Canibalovázk 1/1/04 4-
FSS:PSY222Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/1/04 4-
FSS:PSY282Základy psychometriky: seminář J. Širůčekz 0/2/04 4-
FSS:PSY232R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 5-
FSS:PSY290Sport Psychology J. Procházkaz 0/0/04 5-
FSS:PSY215Psychologie v celostní medicíně V. Canibalovázk 1/1/03 5-
FSS:PSY279Zdraví a internet M. Šmahelováz 1/1/04 5-
FSS:PSY260Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovázk 1/1/05 6-
FSS:PSY261Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 0/2/05 6-
FSS:PSY280Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/1/03 6-
FSS:PSY289Health Psychology S. Elavskyz 0/0/04 6-
65 kreditů

Další aplikace