FSS PSY01 Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Uvedené předměty jsou pouze ilustračním příkladem, studující vybírají z široké nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p949Tělesná výchova – Taiči D. Šmídováz 0/2/01 1-
FSpS:p950Tělesná výchova – Jóga H. Vrtělováz 0/2/01 1-
FSpS:p952Tělesná výchova – Žonglování R. Strmeňz 0/2/01 2-
FSpS:p964Tělesná výchova – Balet A. Kostelníkováz 0/2/01 2-
4 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1930Seminář k bakalářské diplomové práci J. Širůčekz 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1010Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 1-
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 1P
FSS:PSYb1130Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 1P
FSS:PSYb1121Základy psychologického výzkumu S. Ježekzk 0/0/05 1P
FSS:PSYb1510Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 1-
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti J. Širůčekzk 1/1/05 1Z
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace J. Krauszk 1/1/05 2P
FSS:PSYb2750Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 2P
FSS:PSYb1170Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/06 2P
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 2Z
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1140Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. Kostínkováz 0/2/0 bloková výuka, celkem 50 hodin.3 3P
FSS:PSYb2520Statistická analýza dat II. S. Ježekzk 1/1/05 3P
FSS:PSYb2540Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení Z. Vybíralzk 0/2/05 3P
FSS:PSYb1940Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2580Integrace kognice, emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2590Základy psychometriky H. Cíglerzk 0/2/05 4P
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb2550Psychologie individuálních rozdílů J. Širůčekzk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2620Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 5-
FSS:PSYb1110Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 5P
FSS:PSYb2530Rozhovor a pozorování v psychologii D. Macekk 0/2/05 5P
114 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 1/1/05 5-
FSS:PSYb1430Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 2-
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 2-
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 6-
FSS:PSYb2100 -- 0/0- 6-
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 3-
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 3-
FSS:PSYb1710Psychologie sexuality A. Ševčíkováz 1/1/04 6-
FSS:PSYb2160 -- 0/0- 4-
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 6-
FSS:PSYb2320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 5-
FSS:PSYb2150Psychologie v celostní medicíně V. Canibalovázk 1/1/03 5-
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovák 1/1/05 6-
FSS:PSYb2610Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 0/2/05 6-
FSS:PSYb2640Psychologie dítěte předškolního věku L. Šamánkovázk 1/1/04 6-
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/14 6-
FSS:PSYb2870Konstruktivistické metody v psychologii M. Filipz 0/2/04 4-
FSS:PSYb2910General psychology as a story telling and adventure L. Kostroňz 0/0/04 5-
FSS:PSYb2920Psychology of addictions L. Blinkaz 0/2/03 --
FSS:PSYb2930Psycholog v řízení lidských zdrojů T. Kratochvílz 0/0/03 6-
FSS:PSYb2950Behavioral Economics: Psychology Meets Economics J. Procházkak 0/2/04 4-
73 kreditů