FF FBOJpJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student si zapisuje předměty společného základu, dále všechny předměty povinné. Z předmětů povinně volitelných si zapíše dva bloky pramenných jazyků a patřičný počet kreditů ostatních povinně volitelných předmětů. Také si zapisuje předměty k diplomovému ukončení. Volitelné předměty předepsány nejsou.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Student si zapíše oba předměty v posledním semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBS01Seminář k přípravě bakalářské práce diplomové V. Blažekz 0/2/015 6P
FF:LgBS02Bakalářská diplomová práce V. Blažekz 0/0/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Student si zapíše všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBA01Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA02Úvod do syntaxe M. Dočekalzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA03Obecná fonetika a fonologie - přednáška A. Bičanzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA04Obecná fonologie O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA05Jazyky světa V. Blažekzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA06Dějiny jazykovědy O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA07Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičank 2/0/05 2Z
FF:LgBA08Slovo a slovotvorba A. Bičank 1/1/05 2Z
FF:LgBA09Morfonologie a obecná morfologie O. Šefčíkzk 1/1/05 3Z
FF:LgBA10Filozofie jazyka M. Dočekalzk 2/0/04 3Z
FF:LgBA11Jazyk a společnost A. Bičanzk 2/0/05 3Z
FF:LgBB01Písma světa V. Blažekzk 2/0/05 2Z
FF:LgBB02Slovanské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 3Z
FF:LgBB03Teoretické základy etymologie V. Blažekzk 2/0/05 4Z
FF:LgBB04Formální a experimentální sémantika II M. Dočekalz 0/2/05 5Z
FF:LgBB05Germánské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 4Z
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 5Z
FF:LgBB07Algebra pro lingvisty B. Fořtzk 0/2/05 5Z
FF:LgBB08Srovnávací etymologie slovanských jazyků V. Blažekzk 0/2/05 3Z
94 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí absolvovat dva bloky povinně volitelných jazyků po čtyřech semestrech, dále potřebné počty povinně volitelných předmětů v počtu 18 kreditů (případně je možné studovat další výběrový jazyk v potřebném počtu kreditů).

Povinně volitelné předměty mimo povinné jazyky

Student si zapíše povinně volitelných předmětů v počtu 18 kreditů, cca tedy 5 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgV01Keltské jazyky V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV03Ugrofinské jazyky V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV04Jazyky Malé Asie V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV06Glottochronologie V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV07Jazyky indického subkontinentu, Íránu a Afghánistánu V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV08Srovnávací mytologie V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV09Teorie pluralit M. Dočekalk 0/2/05 --
FF:LgV10Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV11Axiomatický funkcionalismus A. Bičank 1/0/05 --
45 kreditů

Povinně volitelné jazyky

Každý student absolvuje dva bloky po čtyřech předmětech.

Sanskrt
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 1P
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 2P
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 3P
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 4P
16 kreditů
Mongolština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ501Mongolština I M. Schwarzk 1/1/04 1P
FF:LgJ502Mongolština II M. Schwarzzk 1/1/04 2P
FF:LgJ503Mongolština III M. Schwarzzk 1/1/04 3P
FF:LgJ504Mongolština IV M. Schwarzzk 1/1/04 4P
16 kreditů
Vietnamština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ801Základy vietnamštiny I M. Schwarzk 1/1/04 1P
FF:LgJ802Základy vietnamštiny II M. Schwarzk 1/14 2P
FF:LgJ803Základy vietnamštiny III M. Schwarzk 1/14 3P
FF:LgJ804Základy vietnamštiny IV M. Schwarzk 1/1/04 4P
16 kreditů
Koptština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ901Základy koptštiny I V. Blažekk 2/0/04 1P
FF:LgJ902Základy koptštiny II V. Blažekk 2/0/04 2P
FF:LgJ903Základy koptštiny III V. Blažekk 2/0/04 3P
FF:LgJ904Základy koptštiny IV V. Blažekzk 2/0/04 4P
16 kreditů
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1P
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2P
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 3P
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV T. Weissarzk 1/1/04 4P
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 1P
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 2P
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 3P
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 4P
16 kreditů
Litevština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX101Litevština pro nebaltisty I. V. Šeferiszk 0/2/04 1P
FF:BAX102Litevština pro nebaltisty II. V. Šeferisz 0/2/04 2P
FF:BAX103Litevština pro nebaltisty III. V. Šeferiszk 0/2/04 3P
FF:BAX104Litevština pro nebaltisty IV. V. Šeferiszk 0/2/04 4P
16 kreditů
Estonština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX301Estonština I pro nebaltisty P. Hebedovázk 0/2/04 1P
FF:BAX302Estonština pro nebaltisty II. P. Hebedovázk 0/2/04 2P
FF:BAX303Estonština III pro nebaltisty P. Hebedovázk 0/2/04 3P
FF:BAX304Estonština pro nebaltisty IV. P. Hebedovázk 0/2/04 4P
16 kreditů
Finština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX201Finština pro nefinštináře I. P. Hebedovázk 0/2/04 1P
FF:BAX202Finština pro nefinštináře II. P. Hebedovázk 0/2/04 2P
FF:BAX203Finština pro nefinštináře III. P. Hebedovázk 0/2/04 3P
FF:BAX204Finština pro nefinštináře IV. P. Hebedovázk 0/2/04 4P
16 kreditů