FF FBOJpH Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student si zapisuje předměty společného základu, dále všechny předměty povinné. Z předmětů povinně volitelných si zapíše jedne blok pramenných jazyků a patřičný počet kreditů ostatních povinně volitelných předmětů. Také si zapisuje předměty k diplomovému ukončení. Volitelné předměty předepsány nejsou.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Student si zapíše oba předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBS01Seminář k přípravě bakalářské práce diplomové V. Blažekz 0/2/015 6P
FF:LgBS02Bakalářská diplomová práce V. Blažekz 0/0/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Nutné absolvovat všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBA01Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA02Úvod do syntaxe M. Dočekalzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA03Obecná fonetika a fonologie - přednáška A. Bičanzk 2/0/05 1-
FF:LgBA04Obecná fonologie O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA05Jazyky světa V. Blažekzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA06Dějiny jazykovědy O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA07Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičank 2/0/05 2Z
FF:LgBA09Morfonologie a obecná morfologie O. Šefčíkzk 1/1/05 3Z
FF:LgBA10Filozofie jazyka M. Dočekalzk 2/0/04 4Z
FF:LgBA11Jazyk a společnost A. Bičanzk 2/0/05 3Z
FF:LgBA12Formální a experimentální sémantika I M. Dočekalk 1/1/05 4Z
FF:LgBB04Formální a experimentální sémantika II M. Dočekalz 0/2/05 5Z
FF:LgBB07Algebra pro lingvisty B. Fořtzk 0/2/05 5Z
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí absolvovat jeden blok povinně volitelných jazyků po čtyřech semestrech, dále potřebné počty povinně volitelných předmětů v počtu 9 kreditů (případně je možné studovat další výběrový jazyk v potřebném počtu kreditů). Student může jako povinně volitelné předměty absolvovat předměty jednooborového studia, které pro něj nejsou povinné.

Povinně volitelné předměty mimo povinné jazyky

Student je povinen si zapsat předměty za 9 kreditů, tj. 2 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBA08Slovo a slovotvorba A. Bičank 1/1/05 --
FF:LgBB01Písma světa V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB02Slovanské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB03Teoretické základy etymologie V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB05Germánské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB08Srovnávací etymologie slovanských jazyků V. Blažekzk 0/2/05 --
FF:LgV01Keltské jazyky V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV03Ugrofinské jazyky V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV04Jazyky Malé Asie V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV06Glottochronologie V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV07Jazyky indického subkontinentu, Íránu a Afghánistánu V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV08Srovnávací mytologie V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV09Teorie pluralit M. Dočekalk 0/2/05 --
FF:LgV10Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV11Axiomatický funkcionalismus A. Bičank 1/0/05 --
80 kreditů

Povinně volitelné jazyky

Každý student absolvuje jeden blok po čtyřech předmětech.

Sanskrt
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
16 kreditů
Mongolština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ501Mongolština I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ502Mongolština II M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ503Mongolština III M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ504Mongolština IV M. Schwarzzk 1/1/04 --
16 kreditů
Vietnamština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ801Základy vietnamštiny I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ802Základy vietnamštiny II M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ803Základy vietnamštiny III M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ804Základy vietnamštiny IV M. Schwarzk 1/1/04 --
16 kreditů
Koptština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ901Základy koptštiny I V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ902Základy koptštiny II V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ903Základy koptštiny III V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ904Základy koptštiny IV V. Blažekzk 2/0/04 --
16 kreditů
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV P. Ševčíkzk 1/1/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 kreditů
Litevština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX101Litevština pro nebaltisty I. V. Šeferiszk 0/2/04 --
FF:BAX102Litevština pro nebaltisty II. V. Šeferisz 0/2/04 --
FF:BAX103Litevština pro nebaltisty III. V. Šeferiszk 0/2/04 --
FF:BAX104Litevština pro nebaltisty IV. V. Šeferiszk 0/2/04 --
16 kreditů
Estonština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX301Estonština I pro nebaltisty P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX302Estonština pro nebaltisty II. P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX303Estonština III pro nebaltisty P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX304Estonština pro nebaltisty IV. P. Hebedovázk 0/2/04 --
16 kreditů
Finština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX201Finština pro nefinštináře I. P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX202Finština pro nefinštináře II. P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX203Finština pro nefinštináře III. P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX204Finština pro nefinštináře IV. P. Hebedovázk 0/2/04 --
16 kreditů
Povinně volitelné předměty