FF FBDVpJ Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-DS_ Divadelní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (13 kr.)

Student(ka) musí splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB015Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (4. semestr) Š. Havlíčková Kysováz 0/0/23 4P
FF:DISB016Bakalářský diplomový seminář I Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 5P
FF:DISB017Bakalářský diplomový seminář II Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 6P
FF:DISB018Bakalářská diplomová práce Š. Havlíčková Kysováz 0/0/0- 6P
13 kreditů

Povinné předměty (52 kr.)

Student(ka) musí absolvovat všechny z níže uvedených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB001Divadlo v dějinách evropské kultury I K. Stehlíkovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB002Úvod do divadelních studií Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1Z
FF:DISB003Drama jako literární dílo I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB004Divadlo v dějinách evropské kultury II K. Stehlíkovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB005Mimoestetické funkce divadla M. Musilovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB006Inscenace jako artefakt I D. Drozdzk 2/0/54 2Z
FF:DISB007Drama jako literární dílo II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB008Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia Š. Havlíčková Kysovázk 0/0/0- 2Z
FF:DISB009Inscenace jako artefakt II D. Drozdzk 2/0/54 3Z
FF:DISB010Angličtina pro teatrology Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB011Antické divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB012Alžbětinské divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4Z
FF:DISB013Barokní profesionální divadlo v Čechách a na Moravě Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 5Z
FF:DISB014Český romantismus v evropských souvislostech Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 6Z
FF:DISB019Státní závěrečná zkouška bakalářská Š. Havlíčková KysováSZk 0/0/0- 6-
52 kreditů

Povinně volitelné předměty (90 kr.)

Profilové semináře (18 kr.)

Profilové semináře: Student(ka) musí splnit za studium alespoň tři z uvedených předmětů (celkem 18 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISBS01Kritický seminář Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS02Profil režiséra D. Drozdzk 0/2/76 4P
FF:DISBS03Heuristický seminář Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 5P
FF:DISBS04Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie K. Stehlíkovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS05Divadelní archiv M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS06Osobnosti brněnské kritiky Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 4P
FF:DISBS07Mezi texty (proces dramatizace a adaptace) D. Drozdzk 0/2/76 5P
FF:DISBS08Inscenování opery v Brně Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS09Teatralita veřejných událostí M. Musilovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS10Brněnský divadelní prostor K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
60 kreditů

Tematické přednášky a semináře - páteřní kurzy (48 kr.)

Tematické přednášky a semináře - páteřní kurzy: Student(ka) musí splnit za studium alespoň dvanáct z uvedených předmětů (celkem 48 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB020České osvícenství a divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2P
FF:DISB021Prozatímní divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 1P
FF:DISB022Středověké divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2P
FF:DISB023Richard Wagner divadelník Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3P
FF:DISB024Mezi Diderotem a Stanislavským M. Musilovázk 2/0/54 4P
FF:DISB025Ibsen a Strindberg - křižovatky K. Stehlíkovázk 1/1/54 5P
FF:DISB026Základní problémy teorie divadla D. Drozdzk 2/0/54 6P
FF:DISB027Osobnosti české teatrologie M. Havlíčkovázk 2/0/54 3P
FF:DISB028Angličtina pro teatrology II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4P
36 kreditů

Tematické přednášky a semináře - další kurzy (24 kr.)

Tematické přednášky a semináře - další kurzy: Student(ka) musí splnit 10 z níže uvedených kurzů (celkem 40 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISQ001Divadelní myšlení PLK a jeho pokračovatelé D. Drozdzk 1/1/54 1P
FF:DISQ002Světová moderna a avantgarda M. Musilovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ003Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) M. Musilovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ004Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) M. Musilovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ005Texty o herectví M. Musilovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 6P
FF:DISQ007Metafory, kterými hrajeme Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1P
FF:DISQ008K. S. Stanislavský a MCH(A)T M. Musilovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ009B. Brecht a epické divadlo M. Musilovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ010Komedie dell arte M. Musilovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ011Opera na jevišti I Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ012Česká scénografie v kontextu světové tvorby Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 6P
FF:DISQ013Close-reading antické tragédie E. Kubartovázk 1/1/54 1P
FF:DISQ014Close-reading antické komedie E. Kubartovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ015Asijské divadelní formy Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ016Teatralita středověku E. Kubartovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ017Drama a kritika období mezi dvěma světovými válkami Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ018Československé divadlo v 50. letech 20. století Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 6P
72 kreditů

Volitelné předměty (10 kr.)

Student(ka) musí získat alespoň 10 kreditů z předmětů vyučovaných na jiných katedrách FF MU.