FF FBDVpJ Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-DS_ Divadelní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (13 kr.)

Student(ka) musí splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB015Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (4. semestr) Š. Havlíčková Kysováz 0/0/23 4P
FF:DISB016Bakalářský diplomový seminář I Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 5P
FF:DISB017Bakalářský diplomový seminář II Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 6P
FF:DISB018Bakalářská diplomová práce Š. Havlíčková Kysováz 0/0/0- 6P
13 kreditů

Povinné předměty (52 kr.)

Student(ka) musí absolvovat všechny z níže uvedených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB001Divadlo v dějinách evropské kultury I K. Stehlíkovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB002Úvod do divadelních studií Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1Z
FF:DISB003Drama jako literární dílo I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB004Divadlo v dějinách evropské kultury II K. Stehlíkovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB005Mimoestetické funkce divadla M. Musilovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB006Inscenace jako artefakt I D. Drozdzk 2/0/54 2Z
FF:DISB007Drama jako literární dílo II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB008Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia Š. Havlíčková Kysovázk 0/0/0- 2Z
FF:DISB009Inscenace jako artefakt II D. Drozdzk 2/0/54 3Z
FF:DISB010Angličtina pro teatrology Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB011Antické divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB012Alžbětinské divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4Z
FF:DISB013Divadelní kultura evropského baroka M. Havlíčkovázk 2/0/54 5Z
FF:DISB014Český romantismus v evropských souvislostech M. Havlíčkovázk 2/0/54 6Z
FF:DISB019Státní závěrečná zkouška bakalářská Š. Havlíčková KysováSZk 0/0/0- 6-
52 kreditů

Povinně volitelné předměty (90 kr.)

Profilové semináře (18 kr.)

Profilové semináře: Student(ka) musí splnit za studium alespoň tři z uvedených předmětů (celkem 18 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISBS01Kritický seminář Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS02Profil režiséra D. Drozdzk 0/2/76 4P
FF:DISBS03Heuristický seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 5P
FF:DISBS04Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie K. Stehlíkovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS05Divadelní archiv M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS06Osobnosti brněnské kritiky M. Havlíčkovázk 0/2/76 4P
FF:DISBS07Mezi texty (proces dramatizace a adaptace) D. Drozdzk 0/2/76 5P
FF:DISBS08Inscenování opery v Brně Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS09Teatralita veřejných událostí M. Musilovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS10Brněnský divadelní prostor K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
60 kreditů

Tematické přednášky a semináře - páteřní kurzy (48 kr.)

Tematické přednášky a semináře - páteřní kurzy: Student(ka) musí splnit za studium alespoň dvanáct z uvedených předmětů (celkem 48 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB020České osvícenství a divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 2P
FF:DISB021Prozatímní divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 1P
FF:DISB022Středověké divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 2P
FF:DISB023Richard Wagner divadelník Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3P
FF:DISB024Mezi Diderotem a Stanislavským M. Musilovázk 2/0/54 4P
FF:DISB025Ibsen a Strindberg - křižovatky K. Stehlíkovázk 1/1/54 5P
FF:DISB026Základní problémy teorie divadla D. Drozdzk 2/0/54 6P
FF:DISB027Osobnosti české teatrologie M. Havlíčkovázk 2/0/54 3P
FF:DISB028Angličtina pro teatrology II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4P
36 kreditů

Tematické přednášky a semináře - další kurzy (24 kr.)

Tematické přednášky a semináře - další kurzy: Student(ka) musí splnit 10 z níže uvedených kurzů (celkem 40 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISQ001Divadelní myšlení PLK a jeho pokračovatelé D. Drozdzk 1/1/54 1P
FF:DISQ002Světová moderna a avantgarda M. Musilovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ003Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) M. Musilovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ004Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) M. Musilovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ005Texty o herectví M. Musilovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 6P
FF:DISQ007Metafory, kterými hrajeme Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1P
FF:DISQ008K. S. Stanislavskij a MCH(A)T M. Musilovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ009B. Brecht a epické divadlo M. Musilovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ010Komedie dell arte M. Musilovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ011Opera na jevišti I Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ012Česká scénografie v kontextu světové tvorby Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 6P
FF:DISQ013Close-reading antické tragédie E. Kubartovázk 1/1/54 1P
FF:DISQ014Close-reading antické komedie E. Kubartovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ015Asijské divadelní formy Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ016Teatralita středověku E. Kubartovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ017Drama a kritika období mezi dvěma světovými válkami Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ018Československé divadlo v 50. letech 20. století Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 6P
72 kreditů

Volitelné předměty (10 kr.)

Student(ka) musí získat alespoň 10 kreditů z předmětů vyučovaných na jiných katedrách FF MU.