FF FBPLINpH Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-PLIN_ Počítačová lingvistika

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN001Bakalářská diplomová práce Z. Hladkáz 0/0/0- 6P
FF:PLIN002Seminář k bakalářské diplomové práci Z. Hladkáz 0/2/06 6-
FF:PLIN058Příprava bakalářské práce z počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/04 5P
10 kreditů

Povinné předměty (37 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ01Proseminář ke studiu jazyka Z. Hladkáz 0/1/02 1P
FF:CJJ02Současný český jazyk - fonetika a fonologie M. Zikovázk 1/1/04 1P
FF:CJJ04Současný český jazyk – morfologie K. Osolsobězk 0/2/04 2P
FF:CJJ06Současný český jazyk – syntax P. Cahazk 0/2/04 3P
FF:PLIN007Od staré češtiny k nové češtině O. Navrátilovázk 0/2/04 4P
FF:PLIN004Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I V. Kovářzk 2/1/04 1Z
FF:PLIN006Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II V. Kovářzk 2/0/04 2Z
FF:CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi) K. Osolsoběk 0/2/03 2P
FF:PLIN048Základy programování pro humanitní obory V. Kovářz 2/1/04 1P
FF:PLIN059Proseminář z počítačové lingvistiky D. Hlaváčkovázk 0/2/04 1Z
37 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 57 kr.)

Blok I Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB100Prezentace D. Hlaváčkovák 0/2/04 5P
FF:CJBB105Korpusová lingvistika - přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 2P
FF:CJBB172Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/05 3P
FF:CJBB180Spisovná čeština pro slovenské studenty J. Vojtováz 0/2/03 2P
FF:CJBB84Morfologie a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 4P
FF:CJJ03Úvod do studia českého jazyka Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FF:CJJ05Současný český jazyk – norma a kodifikace I J. Vojtováz 0/2/04 2P
FF:CJJ09Současný český jazyk – lexikologie Z. Hladkázk 0/2/04 4P
FF:CJJ11Morfologie – přednáška M. Zikovák 2/0/04 2P
FI:IB030Úvod do počítačové lingvistiky A. Horákzk 2/02+2 2P
FI:IB047Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie P. Rychlýzk 2/02+2 4P
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 4P
FI:PB001Úvod do informačních technologií L. Matyskazk 2/0/02+2 2P
FI:PB150Architektury výpočetních systémů M. Brandejsk 2/02+1 3P
58 kreditů

Blok II Ostatní povinně volitelné předměty

Počítačová a korpusová lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN011Transkripce mluvené češtiny Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN021Sémantická analýza v praxi Z. Nevěřilováz 0/2/03 --
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN064Úvod do Digital Humanities Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
13 kreditů
Počítačové zpracování přirozeného jazyka
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB031Úvod do strojového učení T. Brázdilzk 2/2/03+2 --
FI:PB016Úvod do umělé inteligence A. Horákzk 2/2/03+2 --
FI:PB095Úvod do počítačového zpracování řeči L. Bártekzk 2/0/02+2 --
FI:PV061Úvod do strojového překladu A. Horákzk 2/0/02+2 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/22+1 --
21 kreditů
Synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB80Stylistika – přednáška M. Křístekk 1/0/03 --
FF:CJJ12Fonologie – přednáška M. Zikovák 1/0/03 --
FF:CJJ13Lexikologie a lexikografie - přednáška Z. Hladkák 1/0/03 --
11 kreditů
Diachronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 --
FF:CJBA51Historická mluvnice češtiny – přednáška P. Kosekk 2/0/04 --
FF:CJJ26Základy onomastiky J. Pleskalováz 2/0/03 --
11 kreditů
Čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB78Současný český jazyk – norma a kodifikace II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:PLIN020Editorská práce Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN030Korektorská cvičení I D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Korektorská cvičení II D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN052Copywriting Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN056Projekt z českého jazyka Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Doležík 2/0/04 --
FF:CJJ31Tvorba elektronických výukových materiálů P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJJ35Moderní technologie ve výuce češtiny jako cizího jazyka D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
31 kreditů
Workshopy a stáže
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB194Zahraniční oborová pracovní stáž Z. Hladkáz 0/0/05 --
FF:PLIN025Odborná přednáška a exkurze I Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN023Odborná přednáška a exkurze II Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN050Workshop počítačové lingvistiky Z. Hladkáz 0/2/05 --
FF:PLIN051Letní škola počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
FF:PLIN060Pracovní stáž pro bakalářské studium D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
FF:PLIN070Organizace odborných setkání D. Hlaváčkováz 0/1/23 --
29 kreditů
Cizí jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA49Ruský jazyk pro bohemisty I J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBA50Ruský jazyk pro bohemisty II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB155Latina pro bohemisty J. Pleskalováz 1/1/03 --
FF:CJVAPDPrezentační dovednosti v angličtině Š. Roušaváz 0/2/02 --
FF:PLIN049Anglický jazyk pro počítačovou lingvistiku K. Osolsoběz 0/2/04 --
15 kreditů
Informatika, programování
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB114Úvod do programování a algoritmizace II I. Černázk 2/1/03+2 --
FF:PLIN028Počítačová sazba textových dokumentů V. Kovářz 0/2/03 --
FF:PLIN057Strojové zpracování textu R. Čechz 0/2/04 --
FF:PLIN062Základy webových technologií Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 --
FI:PV072Seminář z asistivních technologií J. Plhákk 0/2/02+1 --
FI:PV123Základy vizuální komunikace H. Lukášovák 2/0/02+1 --
26 kreditů