Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium J. Vyorálkovázk 0/0/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHK_21aDiplomový seminář bakalářský I. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin.10 5P
FF:VHK_21bDiplomový seminář bakalářský II. V. Maňasz 0/0 8 hodin.10 6P
FF:VHK_25Bakalářská diplomová práce V. Maňasz 0/0/06 6P
FF:VHK_26Bakalářská zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- 6-
26 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHK_01aÚvod do hudební vědy V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin.6 1Z
FF:VHK_02aProseminář I. V. Maňasz 0/0/0 4 hodiny.5 1Z
FF:VHK_02bProseminář II. V. Maňasz 0/0/0 4 hodiny.6 2Z
FF:VHK_04Hudební nauka V. Maňask 0/0/0 4 hodiny.4 1Z
FF:VHK_05Harmonie V. Maňaszk 0/0/0 4 hodiny.6 1Z
FF:VHK_06Kontrapunkt V. Maňaszk 0/0 4 hodiny.6 2Z
FF:VHK_07Hudební akustika V. Maňask 0/0/0 4 hodiny.4 4Z
FF:VHK_08Intonace V. Maňask 0/0/0 4 hodiny.3 1Z
FF:VHK_09Sluchová analýza V. Maňask 0/0/0 4 hodiny.3 2Z
FF:VHK_10Hudební formy V. Maňaszk 0/0/0 8hodin.8 3P
FF:VHK_11aTeorie hudebního zápisu I. V. Maňasz 0/0/0 4 konzultace.5 3P
FF:VHK_11bTeorie hudebního zápisu II. V. Maňaszk 0/0 4 hodiny.6 4P
FF:VHK_13aHudebně historický seminář I. V. Maňasz 0/0/0 4 hodiny.5 3P
FF:VHK_13bHudebně historický seminář II. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin.6 4P
FF:VHK_14Hudební analýza V. Maňaszk 0/0/0 4 hodiny.6 5P
FF:VHK_19aSeminář systematické muzikologie I. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin.6 5-
FF:VHK_19b -- 0/0- 6-
FF:VHK_22Úvod do organologie P. Kalinazk 2/0/04 4-
FF:VHK_801Dějiny hudby: do počátku novověku V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin.6 1P
FF:VHK_802Dějiny hudby: renesance a rané baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin.6 2P
FF:VHK_803Dějiny hudby: baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin.6 3P
FF:VHK_804 -- 0/0- 4P
FF:VHK_805Dějiny hudby: 19. století V. Maňaszk 0/0/06 5P
FF:VHK_806Dějiny hudby: 20. století V. Maňaszk 0/0/06 6P
FF:VHK_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století V. Maňaszk 0/0/06 3P
FF:VHK_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) V. Maňaszk 0/0/06 4P
131 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti mohou v průběhu studia zapisovat až dvě odborné praxe.

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SHK09Poslechový seminář I. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK11Poslechový seminář II. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK13Poslechový seminář III. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK15Poslechový seminář IV. -z 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:VH_99Mimořádné kredity V. Maňasz 0/0/03 --
31 kreditů

Další aplikace