FF FNVHpJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Student je povinen absolvovat všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_41aDiplomový seminář I. J. Perutkováz 0/2/010 3P
FF:HV_41bDiplomový seminář II. J. Perutkováz 0/2/010 4P
FF:HV_42aMagisterská diplomová práce V. Maňasz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:HV_43Státní magisterská zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- 4P
FF:HV_794Projekt diplomové práce J. Perutkováz 0/0/0 8 hodiny individuální konzultace.- 2P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Student je povinen absolvovat všechny uvedené přednášky a semináře. Pozor, některé předměty se realizují s dvouletou periodicitou.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_01bHudební historiografie M. Bekzk 1/1/05 2Z
FF:HV_103Metodologie hudební vědy M. Bekzk 1/1/06 1Z
FF:HV_54Dějiny hudební teorie L. Spurnýzk 1/1/05 2Z
FF:HV_725Němčina pro muzikology II. J. Perutkovázk 0/2/04 1P
FF:HV_725aNěmčina pro muzikology I. J. Perutkováz 0/2/02 2P
FF:HV_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 2/0/04 3Z
FF:HV_795aAkademický seminář I J. Perutkovák 0/2/04 1P
FF:HV_795bAkademický seminář II J. Perutkovák 0/2/04 2P
34 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student se řídí pokyny uvedenými v jednotlivých blocích.

Blok 1

Během magisterského studia je nutno absolvovat nejméně jeden dvousemestrální seminář, za nějž student získá celkem 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_700aHudebně lexikografický seminář I. P. Macekz 0/2/03 --
FF:HV_700bHudebně lexikografický seminář II. P. Macekz 0/2/03 --
FF:HV_750aSeminář hudební topografie I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_750bSeminář hudební topografie II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_93aSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" I. J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:HV_93bSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" II. J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:HV_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. L. Spurnýz 0/2/03 --
FF:HV_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. L. Spurnýz 0/2/03 --
FF:HV_98aSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" I. J. Zahrádkaz 0/2/03 1-
FF:HV_98bSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" II. J. Zahrádkaz 0/2/03 2-
36 kreditů

Blok 2

Během magisterského studia je nutno absolvovat nejméně tři z uvedených přednášek (dle aktuální nabídky). Každá přednáška má hodnotu 5 kreditů, student tak získá celkem 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_312Riemann a Schenker. Přístupy k hudební analýze L. Spurnýk 2/0/05 1P
FF:HV_553Četba textů k hudební estetice a teorii L. Spurnýz 0/2/05 2P
FF:HV_701Sondy do dějin melodie 17. - 19. století M. Štědroňk 1/1/05 3P
FF:HV_706Literární opera M. Bekk 2/0/05 4P
FF:HV_728Hudebně dramatická tvorba L. Janáčka J. Zahrádkak 2/0/05 1P
FF:HV_739Úvod do hudební sémiotiky L. Spurnýzk 2/0/05 2P
FF:HV_756Mikrotektonika M. Štědroňzk 1/1/05 3P
FF:HV_785Ferruccio Busoni L. Spurnýk 2/0/05 4P
FF:HV_811Centrum a periferie - proměny hudebního provozu v 15.-17. století V. Maňask 1/1/05 --
FF:HV_812Vokálně instrumentální formy vrcholného baroka J. Perutkovák 1/1/05 --
50 kreditů

Blok 3

Z bloku 3 student přednostně volí podle své profilace přednášky nebo semináře v kreditové výši nutné k doplnění požadovaného množství 120 kreditů v magisterském studiu; minimálně musí zvolit předměty ve výši 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 --
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_49Ruská opera 19.a 20. století M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_705Vítězslav Novák a jeho škola L. Spurnýk 2/0/03 --
FF:HV_707Od opery k musicalu M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_714aAlois Hába a jeho škola L. Spurnýzk 2/0/05 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/1/03 --
58 kreditů

Volitelné předměty

Student volí volitelné předměty přednostně z uvedené nabídky vzhledem ke své profilaci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH20aEdiční seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek za semestr.3 --
FF:ASH20bEdiční seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek.3 --
FF:UEV_15Hudební didaktika I. J. Špačekk 1/1/03 --
FF:MVKU_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 --
19 kreditů