Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F15303 Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-VH_ Hudební věda

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_01b -zk 0/0- 2Z
FF:VH_103Metodologie hudební vědy V. Maňaszk 1/1/05 1Z
FF:VH_54Dějiny hudební teorie V. Maňaszk 1/1/05 2Z
FF:VH_725aNěmčina pro muzikology I. V. Maňasz 0/2/02 2P
FF:VH_755 -zk 0/0- 3Z
FF:VH_795aAkademický seminář I V. Maňask 0/2/04 1P
FF:VH_795bAkademický seminář II V. Maňask 0/2/04 2P
20 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_41aDiplomový seminář I. V. Maňasz 0/2/015 3P
FF:VH_41bDiplomový seminář II. V. Maňasz 0/2/015 4P
FF:VH_42aMagisterská diplomová práce V. Maňasz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:VH_43Státní magisterská zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- 4P
FF:VH_794Projekt diplomové práce V. Maňasz 0/0/02 2P
32 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Během magisterského studia je nutno absolvovat jeden dvousemestrální seminář dle aktuální nabídky, za nějž student získá celkem 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_700aHudebně lexikografický seminář I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_700b -z 0/0- --
FF:VH_728aSeminář hymnologický I. S. Tesařk 0/2/03 --
FF:VH_728bSeminář hymnologický II. S. Tesařk 0/2/03 --
FF:VH_750a -z 0/0- --
FF:VH_750b -z 0/0- --
FF:VH_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_93a -z 0/0- --
FF:VH_93b -z 0/0- --
FF:VH_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_98a -z 0/0- 1-
FF:VH_98b -z 0/0- 2-
21 kreditů

Blok 2

Během magisterského studia je nutno absolvovat nejméně dvě z uvedených přednášek (dle aktuální nabídky) ve výši 5 kreditů. Získá tak nejméně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_312 -k 0/0- 1P
FF:VH_553 -z 0/0- 2P
FF:VH_701 -k 0/0- 3P
FF:VH_706Literární opera V. Maňask 2/0/05 4P
FF:VH_728 -k 0/0- 1P
FF:VH_739Úvod do hudební sémiotiky V. Maňaszk 2/0/04 2P
FF:VH_756 -k 0/0- 3P
FF:VH_785 -- 0/0- 4P
FF:VH_811 -- 0/0- 1P
FF:VH_812 -- 0/0- 2P
9 kreditů

Blok 3

Z bloku 3 student přednostně volí přednášky nebo semináře podle své profilace; minimálně musí zvolit předměty ve výši 13 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SHK09Poslechový seminář I. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK11Poslechový seminář II. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK13Poslechový seminář III. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK15Poslechový seminář IV. -z 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:VH_15aCollegium musicum - smíšený sbor V. Maňask 0/2/03 --
FF:VH_15bCollegium musicum - mužský sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:VH_15cCollegium musicum - orchestr V. Maňask 0/2/04 --
FF:VH_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/03 --
FF:VH_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology V. Maňask 0/2/04 --
FF:VH_44Francouzská hudba za vlády Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. J. Perutkovák 2/0/03 --
FF:VH_45Hudba pro klávesové nástroje 1700-1830 J. Perutkovák 2/0/03 --
FF:VH_49 -- 0/0- --
FF:VH_58Claudio Monteverdi: opery a zpívané balety M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:VH_705 -- 0/0- --
FF:VH_707 -- 0/0- --
FF:VH_714a -- 0/0- --
FF:VH_732Operní dramaturgie V. Maňask 1/13 --
FF:VH_742 -- 0/0- --
FF:VH_89Česká moderní hudba? M. Bekk 2/0/03 --
41 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM025Elektroakustická hudba J. Horákovázk 1/14 --
FF:UEV_15Hudební didaktika I. J. Špačekz 1/1/03 --
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.6 --
FF:US_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky D. Koudelkovák 0/2/04 --
FF:US_132a -- 0/0- --
FF:US_132b -- 0/0- --
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.6 --
FF:US_60a -- 0/0- --
FF:US_60b -- 0/0- --
23 kreditů

Další aplikace