FF FNNJUpJ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_001Didaktika I - pozorování S. Stanovskák 1/1/04 1P
FF:NJDII_002Didaktika II - metodologie I. Zündorfk 1/1/04 2P
FF:NJDII_003Didaktika III - vybrané problémy S. Stanovskák 1/1/04 3P
FF:NJDII_004Pedagogická praxe průběžná. Propedeutika, náslech, technologie S. Stanovskák 1/1/04 1P
FF:NJDII_005Pedagogická praxe souvislá: výuka, moderní technologie, reflexe A. Urválekk 0/4/08 2P
FF:NJDII_006Praxe komplexní (jednoobor): výuka, moderní technologie a zpráva J. Malák 0/4/08 3P
FF:NJDII_007Didaktická dílna - jazyk I. Zündorfk 1/1/06 3P
FF:NJDII_008Didaktická dílna - literatura J. Budňákk 1/1/06 4P
FF:NJDII_009Praxe komplexní (jednoobor): výuka a moderní technologie S. Stanovskák 0/2/04 4P
48 kreditů

Diplomová práce 16 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_271Diplomový seminář magisterský S. Stanovskáz 0/2/08 3P
FF:NJDII_284Diplomový seminář magisterský S. Stanovskáz 0/2/08 4P
16 kreditů

Základ - psychologie a pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I A. Slezáčkovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II A. Slezáčkovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z těchto povinně volitelných předmětů je třeba nasbírat 16 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_1821ANěmecká syntax J. Zemank 1/1/04 1-
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 1-
FF:NJII_22AHistorický vývoj němčiny I S. Stanovskák 0/1/03 1-
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 1-
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 2-
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 2-
FF:NJII_25AUrčující tendence současné literatury A. Urválekk 1/1/03 2-
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 0/2/04 2-
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 2-
33 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_117BVybrané látky středověké literatury V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_1225BOd Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století A. Urválekk 0/2/04 --
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/04 --
FF:NJII_132BČesko-německé jazykové kontakty V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_137BStředověké kroniky V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_2225BNěmecké konzervativní myšlení A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_30BŠvýcarská literatura J. Kovářk 1/0/02 --
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/04 --
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/04 --
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/04 --
FF:NJII_39BLiteratura v NDR J. Kovářk 1/0/02 --
FF:NJII_41BMoravská německá literatura 1888 - 1924 Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/04 --
FF:NJII_471BTexty kulturní teorie J. Budňákk 0/2/04 --
FF:NJII_472BGermanistické časopisy J. Budňákk 0/2/04 --
FF:NJII_473BProblém němectví v poválečné německé literatuře A. Urválekk 0/2/04 --
FF:NJII_720BBible a německá literatura J. Munzark 1/0/02 --
FF:NJII_744BLiteratura na dvoře Přemyslovců a Lucemburků 1250 -1400 S. Stanovskák 1/1/04 --
FF:NJII_745BNebe a peklo I: motivy a představy raného a vrcholného středověku S. Stanovskák 1/1/04 --
FF:NJII_747BRakouská literatura A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_751BLiteratura na dvoře Přemyslovců a Lucemburků 1250 -1400 II S. Stanovskák 1/1/04 --
FF:NJII_752BNebe a peklo II: motivy a představy raného a vrcholného středověku S. Stanovskák 1/1/04 --
FF:NJII_755BVýběrová přednáška I. Zündorfk 2/0/04 --
FF:NJII_90BNobelova cena a německá literatura J. Kovářz 1/0/02 --
FF:NJII_94BPražská německojazyčná židovská literatura Z. Marečekz 0/2/04 --
FF:NJII_96BKratší próza kolem roku 1900 Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:NJI_315BBiblická intertextualita v německých románech po roce 1990 M. Trombikovák 0/2/04 --
FF:NJII_97BAutobiografie v 19. a 20. století Z. Marečekz 0/2/04 --
120 kreditů