PdF NPPck Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-PP Předškolní pedagogika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPP_DPDiplomová práce Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 3P
PdF:YPP_DPdDiplomová práce - Dokončení Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání DP.10 4P
PdF:YPP_DPpDiplomová práce - Projekt Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 2P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Pedagogicko-psychologická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPPk01Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku L. Grůzováz 0/0/.7 8 konzultací.3 1Z
PdF:YPPk02Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy Z. Syslovázk 0/0/1 12 konzultací.6 1Z
PdF:YPPk04Pedagogický výzkum a jeho metodologie P. Najvark 0/0/.7 8 konzultací.3 2Z
PdF:YPPk05Předškolní pedagogika v mezinárodním kontextu Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultace.3 2P
PdF:YPPk06Teorie výchovy a vzdělávání Z. Syslovázk 0/0/.7 8 konzultací.3 2Z
PdF:YPSk01Podpora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí J. Krásaz 0/0/.7 8 konzultací.3 1P
PdF:YPSk02Strategie prevence problémů v chování dětí v mateřské škole J. Marešz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:YPSk03Psychopatologie předškolního věku D. Havelkaz 0/0/.7 8 konzultací.3 3-
PdF:YSOk01Sociálně-pedagogické aspekty výchovy L. Gulovák 0/0/.7 8 konzultací.3 1-
PdF:YSPk01Oslabení dílčích funkcí a prevence deficitů v předškolním věku V. Vojtováz 0/0/.7 8 konzultací.3 1-
PdF:YSPk03Speciální pedagogika P. Pitnerováz 0/0/.7 8 konzultací.3 5-
PdF:YSPk04Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku I. Bytešníkovázk 0/0/1.3 16 konzultací.6 3-
41 kreditů

Osobnostně rozvíjející složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YJVk01Angličtina pro pedagogy v mateřských školách C R. Heroutz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:YJVk02Angličtina pro pedagogy v mateřských školách D R. Heroutz 0/0/.7 8 konzultací.3 3-
PdF:YOVk01Základy práva pro pedagogy MŠ R. Malachtak 0/0/.7 8 konzultací.3 3P
PdF:YPPk03Sebezkušenostní učení Z. Syslovák 0/0/.7 8 konzultací.3 1P
PdF:YPPk07Pedagogická komunikace L. Grůzovázk 0/0/1 12 konzultací.5 2P
PdF:YTIk01Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání M. Dosedlak 0/0/.7 8 konzultací.3 1-
19 kreditů

Oborově propedeutická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YMAk01Rozvoj matematické pregramotnosti E. Novákováz 0/0/.3 4 konzultace.2 3-
PdF:YPPk10Rozvoj čtenářské pregramotnosti J. Havelz 0/0/.3 4 konzultace.2 3-
PdF:YVVk01Artefiletika v předškolním vzdělávání H. Stadlerováz 0/0/1 12 konzultací (bloková výuka).3 3-
7 kreditů

Praktická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPPk08Pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/2 2 dny.2 2-
PdF:YPPk09Poradenská praxe L. Štěpánkováz 0/0/1 1 den.2 2-
PdF:YPPk11Mentorská praxe Z. Syslováz 0/0/0 2 dny.2 3-
PdF:YPPk12Souvislá praxe Z. Syslováz 0/0/0 2 týdny.4 4-
PdF:YPPk13Diagnosticko-intervenční praxe V. Najvarováz 0/0/0 2 dny.3 1-
13 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Uvedené předměty jsou pouze ilustrativní. Student si volí z nabídky PdF nebo univerzitní nabídky volitelné předměty v hodnotě 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPSk04Podpora adaptace a psychosociálního rozvoje dětí předškolního věku J. Marešk 0/0/.3 4 konzultace.3 --
PdF:YPSk05Komunikace a spolupráce se zákonným zástupcem a dalšími institucemi pečujícími o děti D. Havelkaz 0/0/.3 4 konzultace.2 --
PdF:YSPk02Alternativní a augmentativní komunikace u dětí předškolního věku I. Bytešníkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 --
PdF:YTVk01Problematika výživy dětí se specifickými potřebami L. Mužíkovák 0/0/.3 4 hodiny.3 --
10 kreditů