FF FBOJpH Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-OJ_ Obecná jazykověda

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgBA01Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/05 Z P
FF:LgBA03Obecná fonetika a fonologie - přednáška A. Bičanzk 2/0/05 - P
FF:LgBA05Jazyky světa V. Blažekzk 2/0/05 Z P
15 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgBA02Úvod do syntaxe M. Dočekalzk 1/1/05 Z P
FF:LgBA04Obecná fonologie O. Šefčíkzk 1/1/05 Z P
FF:LgBA06Dějiny jazykovědy O. Šefčíkzk 1/1/05 Z P
FF:LgBA07Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičanzk 2/0/05 Z P
20 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgBA09Morfonologie a obecná morfologie O. Šefčíkzk 1/1/05 Z P
FF:LgBA11Jazyk a společnost A. Bičanzk 2/0/05 Z P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgBA10Filozofie jazyka M. Dočekalzk 2/0/04 Z P
FF:LgBA12Formální a experimentální sémantika I M. Dočekalk 1/1/05 Z P
9 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgBB04Formální a experimentální sémantika II M. Dočekalz 0/2/05 Z P
FF:LgBB07Algebra pro lingvisty B. Fořtzk 0/2/05 Z P
10 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgBS01Seminář k přípravě bakalářské práce diplomové V. Blažekz 0/2/015 P P
FF:LgBS02Bakalářská diplomová práce V. Blažekz 0/0/0- P P
15 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:BAX101Litevština pro nebaltisty I. V. Šeferiszk 0/2/04 - PV
FF:BAX102Litevština pro nebaltisty II. V. Šeferisz 0/2/04 - PV
FF:BAX103Litevština pro nebaltisty III. V. Šeferiszk 0/2/04 - PV
FF:BAX104Litevština pro nebaltisty IV. V. Šeferiszk 0/2/04 - PV
FF:BAX201Finština pro nefinštináře I. P. Hebedovázk 0/2/04 - PV
FF:BAX202Finština pro nefinštináře II. P. Hebedovázk 0/2/04 - PV
FF:BAX203Finština pro nefinštináře III. P. Hebedovázk 0/2/04 - PV
FF:BAX204Finština pro nefinštináře IV. P. Hebedovázk 0/2/04 - PV
FF:BAX301Estonština I pro nebaltisty P. Hebedovázk 0/2/04 - PV
FF:BAX302Estonština pro nebaltisty II. P. Hebedovázk 0/2/04 - PV
FF:BAX303Estonština III pro nebaltisty P. Hebedovázk 0/2/04 - PV
FF:BAX304Estonština pro nebaltisty IV. P. Hebedovázk 0/2/04 - PV
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 - PV
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/03+1 - PV
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/03+1 - PV
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 - PV
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 - PV
FF:LgBA08Formální a experimentální sémantika I M. Dočekalk 1/1/05 - PV
FF:LgBB01Písma světa V. Blažekzk 2/0/05 - PV
FF:LgBB02Slovanské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 - PV
FF:LgBB03Teoretické základy etymologie V. Blažekzk 2/0/05 - PV
FF:LgBB05Germánské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 - PV
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 - PV
FF:LgBB08Srovnávací etymologie slovanských jazyků V. Blažekzk 0/2/05 - PV
FF:LgJ501Mongolština I M. Schwarzk 1/1/04 - PV
FF:LgJ502Mongolština II M. Schwarzzk 1/1/04 - PV
FF:LgJ503Mongolština III M. Schwarzzk 1/1/04 - PV
FF:LgJ504Mongolština IV M. Schwarzzk 1/1/04 - PV
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 - PV
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 - PV
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 - PV
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 - PV
FF:LgJ801Základy vietnamštiny I M. Schwarzk 1/1/04 - PV
FF:LgJ802Základy vietnamštiny II M. Schwarzk 1/14 - PV
FF:LgJ803Základy vietnamštiny III M. Schwarzk 1/14 - PV
FF:LgJ804Základy vietnamštiny IV M. Schwarzk 1/1/04 - PV
FF:LgJ901Základy koptštiny I V. Blažekk 2/0/04 - PV
FF:LgJ902Základy koptštiny II V. Blažekk 2/0/04 - PV
FF:LgJ903Základy koptštiny III V. Blažekk 2/0/04 - PV
FF:LgJ904Základy koptštiny IV V. Blažekzk 2/0/04 - PV
FF:LgV01Keltské jazyky V. Blažekk 2/0/05 - PV
FF:LgV03Ugrofinské jazyky V. Blažekk 2/0/05 - PV
FF:LgV04Jazyky Malé Asie V. Blažekk 2/0/05 - PV
FF:LgV06Glottochronologie V. Blažekk 1/1/05 - PV
FF:LgV07Jazyky indického subkontinentu, Íránu a Afghánistánu V. Blažekk 2/05 - PV
FF:LgV08Srovnávací mytologie V. Blažekk 1/1/05 - PV
FF:LgV09Teorie pluralit M. Dočekalk 0/2/05 - PV
FF:LgV10Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie V. Blažekk 2/0/05 - PV
FF:LgV11Axiomatický funkcionalismus A. Bičank 1/0/05 - PV
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
252 kreditů