FF FNCJUpH Učitelství českého jazyka a literatury
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-CJU_ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Povinné předměty

POZOR: Tento plán platí pro studenty imatrikulované od podzimu 2021

Společný pedagogicko-psychologický základ

24 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
24 kreditů

Oborové kurzy

28 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 1Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerk 2/0/04 1Z
FF:UCJL11Didaktika českého jazyka a literatury I Z. Fišerk 0/2/03 1Z
FF:UCJJ02Komplexní jazykové rozbory ve školské praxi L. Velebováz 0/2/02 1P
FF:UCJL12Kapitoly ze světové literatury M. Soleiman pour Hashemik 1/2/04 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerk 2/0/04 2P
FF:UCJJ04Didaktika českého jazyka a literatury II M. Soleiman pour Hashemik 0/2/03 2Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekk 2/0/04 3P
28 kreditů

Pedagogická praxe

12 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJUPP01SPedagogická praxe češtiny I - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 2P
FF:CJURS01SReflektivní seminář praxe češtiny I - sdružené studium Z. Fišerz 0/1/01 2P
FF:CJUPP02SPedagogická praxe češtiny II - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 3P
FF:CJURS02SReflektivní seminář praxe češtiny II - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.1 3P
FF:CJUPP03SPedagogická praxe češtiny III - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 4P
FF:CJURS03SReflektivní seminář praxe češtiny III - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.1 4P
12 kreditů

Předměty k diplomové práci

Jazykovědná dipl. práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJXJ01Seminář k magisterské diplomové práci I - jazykovědné Z. Hladkáz 0/0/08 3P
FF:UCJXJ02Seminář k magisterské diplomové práci II - jazykovědné Z. Hladkáz 0/0/08 4P
FF:UCJXJ03Magisterská diplomová práce - jazykovědná Z. Hladkáz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Literárněvědná dipl. práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJXL01Seminář k magisterské diplomové práci I - literárněvědné, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/08 3P
FF:UCJXL02Seminář k magisterské diplomové práci II - literárněvědné, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/08 4P
FF:UCJXL03Magisterská diplomová práce - literárněvědná, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Volitelné předměty

Blok 1: literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška J. Tlustýzk 2/0/04 --
FF:UCJL07Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář H. Bočkovázk 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2: jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB133Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJBB179Syntax češtiny - překlenovací seminář P. Karlíkzk 0/2/04 --
8 kreditů