PdF BPR3Shp Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-PR3S Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie J. Bradovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie J. Bradováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp001Úvod do studia biologie B. Brabcovázk 0/0/02 1-
PdF:BIp002Neživá příroda 1 J. Štelclzk 2/1/04 1P
PdF:BIp003Biologická technika B. Brabcováz 0/2/02 1-
PdF:BIp004Neživá příroda 2 J. Štelclzk 2/1/04 2P
PdF:BIp005Základy obecné botaniky B. Brabcovák 1/1/03 2P
PdF:BIp006Základy obecné zoologie A. Žákovskák 1/1/03 2P
PdF:BIp007Cvičení v terénu - neživá příroda J. Štelclz 0/2/0 3 dny.2 2-
PdF:BIp008Základy systému a evoluce řas a hub B. Brabcovázk 1/2/04 3P
PdF:BIp009Základy zoologie bezobratlých R. Vlkzk 1/2/04 3P
PdF:BIp010Základy systému a evoluce vyšších rostlin N. Čeplovázk 1/2/04 4P
PdF:BIp011Základy zoologie strunatců s využitím IT R. Smolinskýzk 1/2/04 4P
PdF:BIp012Ekologie pro základní vzdělávání R. Vlkk 1/1/03 4P
PdF:BIp013Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie N. Čeplováz 0/3/0 5 dní.3 4-
PdF:BIp014Fyziologie rostlin N. Čeplovák 1/2/03 5P
PdF:BIp015Fyziologie živočichů A. Žákovskák 1/2/03 5P
PdF:BIp016Anatomie a fyziologie člověka 1 M. Jančovázk 1/2/04 5P
PdF:BIp019Anatomie a fyziologie člověka 2 M. Jančovák 1/2/03 6P
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp021Determinační praktikum - sinice a řasy B. Brabcováz 0/2/03 3-
PdF:BIp022Dendrologie pro základní vzdělávání L. Vodovák 0/2/05 3-
PdF:BIp020Základy hydrobiologie B. Brabcováz 0/2/03 4-
11 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp017Úvod do didaktiky přírodopisu L. Vodovák 1/0/02 5Z
PdF:BIp018Praktikum k didaktice přírodopisu L. Vodovák 1/2/03 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BI_BPBakalářská práce A. Žákovskáz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:BI_BPdBakalářská práce - Dokončení A. Žákovskáz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:BI_BPpBakalářská práce - Projekt A. Žákovskáz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
8 kreditů