PdF NFJ2cp Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ3054Vybrané kapitoly z francouzské gramatiky V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3055Lexikologie V. Bakešovák 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.3 2P
PdF:FJ3052Vývoj francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3053Vybrané kapitoly ze stylistiky V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ3002Analýza textu 1 V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3015Jazykový seminář 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3016Jazykový seminář 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ3017Jazykový seminář 3 M. Poučovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 3P
PdF:FJ3018Jazykový seminář 4 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ3025Písemný projev 1 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3026Písemný projev 2 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ3027Poslech s porozuměním V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3010Didaktika literárního textu H. Kylouškováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ1007Didaktika francouzštiny pro specifické účely P. Suquetz 0/1/02 3-
PdF:FJ3024Multimediální didaktické postupy P. Suquetz 0/0/2 kombinované studium 4 hod. konzultací.3 4P
PdF:FJ3013Interkulturní aspekt ve výuce cizích jazyků P. Suquetz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3029Rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka P. Suquetz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ3005Didaktická konference H. Kylouškovák 0/0/05 4-
PdF:FJ3023Literatura pro děti a mládež M. Poučováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3050Vybrané kapitoly z francouzské literatury V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ3030Současná francouzská literatura - interpretace textů V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3022Literatura frankofonních zemí M. Poučováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ3037Základy e-Twinningu M. Poučováz 0/1/02 3-
53 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ2015Odborný jazyk - administrativa P. Suquetz 0/1/02 3-
PdF:FJ2016Odborný jazyk - banka a finance P. Suquetz 0/1/02 4-
PdF:FJ2017Odborný jazyk - diplomacie P. Suquetz 0/1/02 2-
PdF:FJ2019Odborný jazyk - sekretariát P. Suquetz 0/1/02 1-
PdF:FJ3001Aktivizující prostředky v jazykové třídě H. Kylouškováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ3004Deskové hry ve výuce cizího jazyka H. Kylouškováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ3012Francouzský detektivní román M. Poučováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ3019Kanadská francouzština Z. Schejbalováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ3031Tvorba křesťanských autorů V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ3034Výuka jazykových prostředků ve francouzštině H. Kylouškováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ3038Vybrané kapitoly ze syntaxe V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4-
22 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ3006Didaktika 1 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1Z
PdF:FJ3007Didaktika 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2Z
PdF:FJ3051Didaktika 3 V. Bakešovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 3Z
PdF:FJ3009Didaktika 4 V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4Z
10 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1*2 1P
PdF:FJ6007Učitelská praxe 2 P. Suquetz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:FJ6008Učitelská praxe 3 P. Suquetz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ_DPpDiplomová práce - Projekt V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FJ_DPDiplomová práce V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FJ_DPdDiplomová práce - Dokončení V. Bakešováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů