FF FNCJpSLB Literárněvědná bohemistika
Název anglicky: Czech Literature
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-CJ_ Český jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: Tato šablona má pouze orientační charakter - pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu a příslušnou kontrolní šablonu.

Společná část

80 kreditů

Povinné předměty

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě P. Karlíkzk 2/0/05 1Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekzk 2/0/04+1 2Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerzk 2/0/04+1 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/04+1 2Z
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

40 kreditů

Blok 1: literatura

20 kreditů - z toho min. 3 kurzy z bloku A - profilující předměty

A - profilující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB203Starší česká literatura pro magisterské studium - seminář H. Bočkovázk 0/2/03+1 4P
FF:CJLB303Česká literatura 19. století pro magisterské studium - seminář Z. Urválkovázk 0/2/03+1 1P
FF:CJLB404Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium - seminář L. Novákovázk 0/2/03+1 2P
FF:CJLB405Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium - seminář Z. Fišerzk 0/2/03+1 3P
16 kreditů
B - doplňující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB600Kapitoly z dějin světové literatury I Z. Urválkováz 2/0/04 --
FF:CJLB601Kapitoly z dějin světové literatury II Z. Urválkováz 2/0/04 --
FF:CJLB603Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium – seminář L. Novákovázk 0/2/04 --
12 kreditů
Blok 2: jazyk

20 kreditů, z toho min. 1 kurz z profilujícího bloku v 2B a 1 kurz z profilujícího bloku v 2C

Blok 2A: čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Doležík 2/0/04 --
FF:CJBB190Školská syntax P. Kosekz 0/2/03 --
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
14 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika
Profilující kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 3P
FF:CJBA52Historická slovotvorba a syntax - přednáška P. Kosekk 2/0/04 2P
FF:CJJ37Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) P. Kosekzk 2/0/05 2P
13 kreditů
Ostatní kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA18Historická toponomastika J. Pleskalovák 2/0/04 --
4 kredity
Blok 2C: synchronní lingvistika
Profilující kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJA055Gramatika a lexikon češtiny P. Karlíkzk 2/0/06 2P
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 1P
FF:CJBB72Úvod do jazykové kultury M. Křístekz 1/1/04 2P
14 kreditů
Ostatní kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB166Time and Space in Language P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB175Chrématonyma v České republice J. Pleskalovák 2/0/03 --
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB40Vybrané problémy stylistiky M. Křístekz 0/2/04 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 2/0/04 --
FF:CJBB110Pragmatika II P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJJ36Morphophonological explorations M. Zikovák 0/2/04 --
25 kreditů
Blok 2D: doplňkové jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA37Slovenština J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBA49Ruský jazyk pro bohemisty I J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBA50Ruský jazyk pro bohemisty II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB155Latina pro bohemisty O. Navrátilováz 1/1/03 --
12 kreditů

Předměty k diplomové práci

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJXL04Seminář k mgr. diplomové práci I – literárněvědné Z. Fišerz 0/2/010 3P
FF:CJXL05Seminář k mgr. diplomové práci II – literárněvědné Z. Fišerz 0/2/010 4P
FF:CJXL06Magisterská diplomová práce - literárněvědná Z. Fišerz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Specializační část

40 kreditů

Povinné předměty

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJL11Jak myslet a psát o literatuře I pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/010 3P
FF:CJL12Jak myslet a psát o literatuře II pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/010 4P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýz 0/2/04 4-
FF:CJLB102Literární kritika pro magisterské studium Z. Fišerz 0/2/04 3-
FF:CJLB204"Obecné dobré". Texty českého humanismu H. Bočkováz 0/2/04 4-
FF:CJLB309Texty, intertexty a kontexty v literatuře 19. stol. -z 0/2/04 3-
FF:CJLB406Fragmenty modernismu P. Bubeníčekz 0/2/04 3-
FF:CJLB602Interpretace fantastické literatury T. Dědinováz 0/2/04 4-
FF:CJLB604Idyla v české literatuře a umění - přednáška pro magisterské studium M. Fránekz 2/0/0 0.4 3-
FF:CJLB700Editování barokních textů I M. Soleiman pour Hashemiz 2/0/04 3-
FF:CJLB701Editování barokních textů II M. Soleiman pour Hashemiz 0/2/04 4-
FF:CJLB702Textologické a redakční dovednosti pro bohemisty H. Bočkovázk 2/0/05 4-
41 kreditů

Volitelné předměty

Určeno studentům, kteří své bakalářské studium českého jazyka a literatury absolvovali na jiné fakultě. Jejich absolvováním doplňují znalosti, 1. které jsou nezbytným předpokladem předmětů základních a profilujících, 2. které jsou nezbytné pro úspěšné složení státní závěrečné zkoušky.

Blok 1: literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška J. Tlustýk 2/0/04 --
FF:UCJL07Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář H. Bočkovázk 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2: jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB133Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJBB179Syntax češtiny - překlenovací seminář P. Karlíkzk 0/2/04 --
8 kreditů