FF FNCJpSLB Literárněvědná bohemistika
Název anglicky: Czech Literature
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-CJ_ Český jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část

80 kreditů

Povinné předměty

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě M. Zikovázk 2/0/05 1Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekzk 2/0/04+1 2Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerzk 2/0/04+1 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/04+1 2Z
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

40 kreditů

Blok 1: literatura

20 kreditů - z toho min. 3 kurzy z bloku A - profilující předměty

A - profilující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB203Starší česká literatura pro magisterské studium - seminář H. Bočkovázk 0/2/03+1 4P
FF:CJLB303Česká literatura 19. století pro magisterské studium - seminář Z. Urválkovázk 0/2/03+1 1P
FF:CJLB404Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium - seminář L. Novákovázk 0/2/03+1 2P
FF:CJLB405Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium - seminář Z. Fišerzk 0/2/03+1 3P
16 kreditů
B - doplňující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBC155Redakční práce Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýk 0/2/05 --
FF:CJLB306Projektový seminář z literatury 19. stol. pro magisterské studium Z. Urválkováz 0/2/02 --
FF:CJLB603Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium – seminář L. Novákovázk 0/2/04 --
FF:LMKB_a215Alkohol v kultuře - teorie a praxe P. Bubeníčekk 0/2/04 --
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a418Dívat se a vidět: tradice výtvarného umění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a432Vybrané umělecké a myšlenkové směry v intermediálním pohledu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a435Literatura a hudba Z. Fišerz 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a439Autobiographical Memory and Narrative P. Bubeníčekk 0/1/03 --
38 kreditů
Blok 2: jazyk

20 kreditů, z toho min. 1 kurz z profilujícího bloku v 2B a 1 kurz z profilujícího bloku v 2C

Blok 2A: čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB190Školská syntax P. Kosekz 0/2/03 --
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
10 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika
Profilující kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 3P
FF:CJJ37Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) P. Kosekzk 2/0/05 2P
9 kreditů
Ostatní kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA18Historická toponomastika J. Pleskalovák 2/0/04 --
4 kredity
Blok 2C: synchronní lingvistika
Profilující kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJA055Gramatika a lexikon češtiny P. Karlíkzk 2/0/06 2P
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 1P
FF:CJBB72Úvod do jazykové kultury M. Křístekz 0/2/04 2P
14 kreditů
Ostatní kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB112Analýza pasiva v češtině P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB166Time and Space in Language P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB175Chrématonyma v České republice J. Pleskalovák 2/0/03 --
FF:CJBB192Existují věty bez podmětu? P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB199Research Skills M. Starkek 0/2/05 --
FF:CJBB40Vybrané problémy stylistiky M. Křístekz 0/2/04 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB110Pragmatika II P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJJ36Morphophonological explorations M. Zikovák 0/2/04 --
36 kreditů
Blok 2D: doplňkové jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA37Slovenština J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBA49Ruský jazyk pro bohemisty I J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBA50Ruský jazyk pro bohemisty II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB155Latina pro bohemisty O. Navrátilováz 1/1/03 --
12 kreditů

Předměty k diplomové práci

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJXL04Seminář k mgr. diplomové práci I – literárněvědné Z. Fišerz 0/2/010 3P
FF:CJXL05Seminář k mgr. diplomové práci II – literárněvědné Z. Fišerz 0/2/010 4P
FF:CJXL06Magisterská diplomová práce - literárněvědná Z. Fišerz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Specializační část

40 kreditů

Povinné předměty

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJL11Jak myslet a psát o literatuře I pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/010 3P
FF:CJL12Jak myslet a psát o literatuře II pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/010 4P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB102Literární kritika pro magisterské studium Z. Fišerz 0/2/04 3-
FF:CJLB204"Obecné dobré". Texty českého humanismu H. Bočkováz 0/2/04 4-
FF:CJLB309Texty, intertexty a kontexty v literatuře 19. stol. Z. Urválkováz 0/2/04 3-
FF:CJLB406Fragmenty modernismu P. Bubeníčekz 0/2/04 3-
FF:CJLB604Idyla v české literatuře a umění - přednáška pro magisterské studium M. Fránekz 2/0/0 0.4 3-
FF:CJLB700Editování barokních textů I M. Soleiman pour Hashemiz 2/0/04 3-
FF:CJLB701Editování barokních textů II M. Soleiman pour Hashemiz 0/2/04 4-
FF:CJLB702Textologické a redakční dovednosti pro bohemisty H. Bočkovázk 2/0/05 4-
FF:CJLB801Publikace v odborném tisku Z. Fišerz 0/0/04 --
FF:CJLB802Vystoupení na vědecké konferenci Z. Fišerz 0/0/04 --
FF:CLDS_a42Příprava odborné konference a popularizačních akcí M. Soleiman pour Hashemiz 0/2/03 --
44 kreditů

Volitelné předměty

Určeno studentům, kteří své bakalářské studium českého jazyka a literatury absolvovali na jiné fakultě. Jejich absolvováním doplňují znalosti, 1. které jsou nezbytným předpokladem předmětů základních a profilujících, 2. které jsou nezbytné pro úspěšné složení státní závěrečné zkoušky.

Blok 1: literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška J. Tlustýk 2/0/04 --
FF:UCJL07Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář H. Bočkovázk 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2: jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB133Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJBB179Syntax češtiny – překlenovací seminář P. Karlíkzk 0/2/04 --
8 kreditů