Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBUSkJ Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium J. Vyorálkovázk 0/0/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:USK_15Diplomový seminář I. D. Koudelkovák 0/2/010 5P
FF:USK_16Diplomový seminář II. D. Koudelkovák 0/25 6P
FF:USK_19Bakalářská diplomová práce D. Koudelkováz 0/0/010 6P
25 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:USK_01Úvod do uměnovědných studií D. Koudelkovázk 2/0/0 4x za semestr.6 1P
FF:USK_02Uměnovědný proseminář I. D. Koudelkováz 0/1/04 1P
FF:USK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/06 1P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:USK_03Uměnovědný proseminář II. D. Koudelkováz 0/2/06 2P
6 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:USK_13Uměnovědný seminář I. D. Koudelkovák 0/2/010 3P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:USK_14Uměnovědný seminář II. D. Koudelkovák 0/24 4P
4 kredity

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:USK_20Státní závěrečná zkouška bakalářská D. KoudelkováSZk 0/0- 6-
0 kreditů

Ostatní povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:USK_05 -- 0/0- 3Z
FF:USK_06 -- 0/0- 4Z
FF:USK_07Kapitoly z dějin umění I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3Z
FF:USK_08 -- 0/0- 4Z
FF:USK_09Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:USK_10 -- 0/0- 2P
FF:USK_11Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:USK_12 -- 0/0- 2P
FF:USK_23a -- 0/0- 2Z
FF:USK_26Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4P
FF:USK_28Sociologie umění D. Koudelkovázk 2/06 3P
FF:USK_30Vybrané kapitoly ze současného českého umění D. Koudelkovázk 0/0/0 8 hodin konzultací.6 5P
FF:USK_32aKulturní historie pro uměnovědná studia I. D. Koudelkovák 0/0/0 8 hodin konzultací.6 1P
FF:USK_32bKulturní historie pro uměnovědná studia II. D. Koudelkovázk 0/0/0 8 hodin konzultací.6 2P
FF:USK_38 -- 0/0- --
FF:USK_39 -- 0/0- --
FF:USK_40Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 1P
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 2P
FF:SUS_58Výtvarná kultura secese A. Filipk 2/0/03 4P
FF:SUS_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. M. Štědroňk 2/0/03 3P
FF:SUS_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. M. Štědroňk 2/0/03 4P
FF:SUS_66Romantika a její dědicové J. Stříteckýk 2/0/03 2P
FF:SUS_68Co postmoderna je - a co není J. Stříteckýk 2/0/03 4P
FF:SUS_81Středoevropská centra výtvarné kultury v 19. a 20. století A. Filipk 2/0/03 1P
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/03 5P
FF:SUS_92Prerafaelité A. Filipk 2/0/03 3P
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/03 6P
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 3P
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 4P
FF:VH_307Česká hudební kultura 1945 - 1972 V. Pantůčekk 1/1/03 5P
FF:VH_62 -- 0/0- 3P
42 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM091Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:US_122Kulturní historie českých zemí ve 20.století D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_127 -- 0/0- --
FF:US_129 -- 0/0- --
FF:US_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. stol. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_136Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_140Kulturní dějiny Brna v době první republiky (1918-1938) D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_178 -- 0/0- --
FF:US_182 -- 0/0- --
FF:US_183 -- 0/0- --
FF:US_184 -- 0/0- --
FF:US_57 -- 0/0- --
FF:US_61 -- 0/0- --
FF:US_95Exkurze po uměleckých památkách D. Koudelkováz 0/0/02 --
FF:VH_702a -- 0/0- --
FF:VH_702b -- 0/0- --
22 kreditů

Další aplikace