FF FBUSkJ Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

K úspěšnému zakončení studia musí student kromě společného univerzitního základu (8 kreditů) absolvovat povinné předměty (142 kreditů), předměty spojené s diplomovou prací (15 kreditů) a povinně volitelné předměty (15 kreditů).

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pOnline německý jazyk pro akademické účely II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia musí student v rámci přípravy bakalářské práce absolvovat diplomový seminář I. a diplomový seminář II. (15 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_15Diplomový seminář I. A. Filipk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.10 5P
FF:SUSK_16Diplomový seminář II. A. Filipk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.5 6P
FF:SUSK_19Bakalářská diplomová práce A. Filipz 0/0/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

K úspěšnému zakončení studia musí student absolvovat povinné předměty (142 kreditů): v prvním semestru musí povinně absolvovat předměty Úvod do uměnovědných studií a Úvod do estetiky a obecné teorie umění; ve druhém semestru musí absolvovat Kapitoly z dějin estetiky; prosemináře, semináře a diplomové semináře si zapisuje přesně dle jednotlivých semestrů, ostatní povinné předměty si zapisuje podle aktuální nabídky.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_01Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/06 1P
FF:SUSK_02Uměnovědný proseminář I. D. Koudelkovák 0/1/0 4 hodiny výuka, 8 hodin konzultace.4 1P
FF:SUSK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_03Uměnovědný proseminář II. D. Koudelkovák 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_23aKapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_13Uměnovědný seminář I. L. Spurnýk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3P
6 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_14Uměnovědný seminář II. L. Spurnýk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4P
6 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_20Státní závěrečná zkouška bakalářská A. FilipSZk 0/0/0- 6-
0 kreditů

Ostatní povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 -P
FF:SUSK_05Kapitoly z dějin hudby I. V. Maňask 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3Z
FF:SUSK_06Kapitoly z dějin hudby II. V. Maňaszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4Z
FF:SUSK_07Kapitoly z dějin umění I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3Z
FF:SUSK_08Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 0/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4Z
FF:SUSK_09Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:SUSK_10Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_11Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:SUSK_12Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_26Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3P
FF:SUSK_28Sociologie umění M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4P
FF:SUSK_30Vybrané kapitoly ze současného českého umění V. Pantůčekzk 1/1/0 8 hodin výuky, 8 hodin konzultace.6 5P
FF:SUSK_32aKulturní historie pro uměnovědná studia I. M. Štědroňk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:SUSK_32bKulturní historie pro uměnovědná studia II. M. Štědroňzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_38Kapitoly z dějin uměleckého řemesla a designu D. Koudelkovázk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 -P
FF:SUSK_41Poslechový seminář V. Maňasz 0/0/06 --
FF:SUSK_42Uměnovědná propedeutika A. Filipk 1/0/16 --
102 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat za povinně volitelné předměty 15 kreditů; volitelné předměty si vybírá z bloku 1 a bloku 2, přičemž minimálně 3 předměty si musí vybrat z bloku 1.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 1P
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 2P
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_58Výtvarná kultura secese A. Filipk 2/0/03 4P
FF:SUS_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. M. Štědroňk 2/0/03 3P
FF:SUS_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. M. Štědroňk 2/0/03 4P
FF:SUS_66Romantika a její dědicové J. Stříteckýk 2/0/04 2P
FF:SUS_68Co postmoderna je - a co není J. Stříteckýk 2/0/03 4P
FF:SUS_81Středoevropská centra výtvarné kultury v 19. a 20. století A. Filipk 2/0/03 1P
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/04 5P
FF:SUS_92Prerafaelité A. Filipk 2/0/03 3P
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/04 6P
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 3P
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 4P
FF:HV_307Česká hudební kultura 1945 - 1972 V. Pantůčekk 1/1/03 5P
FF:HV_62Opera - syntéza žánrů M. Štědroňk 2/0/03 3P
54 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM091Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:SUS_122Kulturní historie českých zemí v letech 1890-1938 M. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_127Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_129Gentleman-fikce nebo reálný společenský typ? České společenské a umělecké časopisy let 1890-1938 D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. století T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_136Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_140Kulturní dějiny Brna v době Rakouska - Uherska a první republiky D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_178Zahradní architektura a krajinářská tvorba D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_182Kulturní antropologie P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_183Falešné uskutečňování umění: plakát a reklamní grafika do poloviny 20. století H. Maňasová Hradskák 2/0/03 --
FF:SUS_184Reklama jako kulturní fenomén druhé poloviny 20. století H. Maňasová Hradskák 2/0/03 --
FF:SUS_190Výjezdní soustředění - úvod do studia HV, US a TIM D. Koudelkováz 0/0/0 konference.2 --
FF:SUS_57Kapitoly z dějin světové jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_95Exkurze po uměleckých památkách P. Macekz 0/0/02 --
FF:HV_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. P. Macekk 2/0/03 --
60 kreditů