Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Industry 5.0 in Vocational Education. In L. Gómez Chova, Ch. González Martínez, & J. Lees. INTED2023 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2023. s. 3805-3811. ISBN 978-84-09-49026-4. doi:10.21125/inted.2023.1018.
 2. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. Možnosti využití virtuální reality v technickém odborném vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání 2023. 2023. ISBN 978-80-244-6230-1.
 3. MARINIČ, Peter. Pregraduální příprava učitele: Cesta k identitě učitele v odborném vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání 2023. 2023. ISBN 978-80-244-6230-1.
 4. MARINIČ, Peter a Jan PĚKNÝ. The Advantages and Disadvantages of Distance Teaching and Learning from the Perspective of Secondary School Pupils. AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. CZECH REPUBLIC: MAGNANIMITAS, 2023, roč. 13, č. 1, s. 189-194. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/j.1301.189194.
 5. 2022

 6. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Age Structure of Teachers in Selected EU Countries. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2022 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2022. s. 8239-8244. ISBN 978-84-09-37758-9. doi:10.21125/inted.2022.2090.
 7. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK, Peter MARINIČ, Pavel PECINA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ, Helena ZELNÍČKOVÁ a Tomáš MILÉŘ. Digitální kompetence: Brána rozvoje od A do Z. In Lengyelfalusy, T., Porubčanová, D., & Tkáčik, Š. 15. didaktická konference. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2022. s. 168-177.
 8. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL a Peter MARINIČ. Digitální kompetence žáků v souvislosti s COVID-19. In Adamec, P., & Šimáně, M. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021. Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. s. 281-286. ISBN 978-80-7509-832-0. doi:10.11118/978-80-7509-832-0-0281.
 9. MARINIČ, Peter. Duální systém vzdělávání na středních školách jako propojování teorie s praxí. In Trendy ve vzdělávání & DidMatTech 2022. 2022. ISBN 978-80-244-6124-3.
 10. MARINIČ, Peter, Helena ZELNÍČKOVÁ, Nikola STRAKOVÁ a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. DVZ DIKOBRAZ hospodaří - Metodika pro učitele. 2022.
 11. HETMÁNKOVÁ, Michaela, Ondřej KOHOUT, Peter MARINIČ a Jan VÁLEK. Funkční gramotnost v oblasti digitální a finanční gramotnosti. In Trendy ve vzdělávání & DidMatTech 2022. 2022. ISBN 978-80-244-6124-3.
 12. MARINIČ, Peter. Identita učitele střední odborné školy. In Lengyelfalusy, T., Porubčanová, D., & Tkáčik, Š. 15. didaktická konference. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2022. s. 161-167. ISBN 978-80-8222-044-8.
 13. MARINIČ, Peter. Identita učitele střední odborné školy. In 15. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2022.
 14. MARINIČ, Peter. Impact of Wage Increase and Estimation of Phillips´ Curve in Czech Republic. In J. Mačí, P. Marešová, K. Firlej, I. Soukal. Hradec Economic Days Vol. 12(1). Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2022. s. 545-552. ISBN 978-80-7435-855-5. doi:10.36689/uhk/hed/2022-01-052.
 15. MARINIČ, Peter. Industry 4.0 - Analysis of the Industry Sectors in Czech Republic and Slovakia. In Kuběnková, D., Zeman, J., & Puškárová, P. EDAMBA 2021: International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2022. s. 297-305. ISBN 978-80-225-4930-1. doi:10.53465/EDAMBA.2021.9788022549301.297-305.
 16. MARINIČ, Peter. Is Industry 4.0 a Revolutionary or Evolutionary Change? Analysis of Chosen Economic Indicators for Slovak and Czech Economy. Ekonomické Rozhľady. Slovakia: -, 2022, roč. 51, č. 2, s. 171-193. ISSN 0323-262X. doi:10.53465/ER.2644-7185.2022.2.171-193.
 17. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Remuneration of Teachers in Comparison with Other Employees in Selected Countries. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2022 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2022. s. 8223-8229. ISBN 978-84-09-37758-9. doi:10.21125/inted.2022.2088.
 18. ZAPLETAL, Marek a Peter MARINIČ. Rozvoj kompetencí učitelů oborů gastronomie, cestovního ruchu a hotelnictví. In 14. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2022. 2022. ISBN 978-80-7509-845-0.
 19. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. Teacher’s competence for problem-based and research-oriented teaching of vocational subjects in the conditions of digital education and connectivism. In Petr Adamec, Michal Šimáně, Martina Miškelová (Eds.). TRENDS AND COMPETENCIES IN VOCATIONAL EDUCATION. London: Sciemcee Publishing is part of SCIEMCEE., 2022. s. 163-182, 19 s. ISBN 978-1-7399378-2-9.
 20. KYÁNKOVÁ, Andrea a Peter MARINIČ. Výuka finanční gramotnosti na základních školách pohledem učitelů. In Adamec, P., & Šimáně, M. 13. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2021. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. s. 88-96. ISBN 978-80-7509-832-0. doi:10.11118/978-80-7509-832-0-0088.
 21. PĚKNÝ, Jan a Peter MARINIČ. Výukové metody v období omezení výuky v důsledku COVID-19. In 14. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2022. 2022. ISBN 978-80-7509-845-0.
 22. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL a Peter MARINIČ. Využití Microsoft 365 technologií při výuce ekonomických předmětů na střední odborné škole. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého, 2022, roč. 14, č. 1, s. 69-80. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2022.004.
 23. 2021

 24. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL a Peter MARINIČ. Digitální kompetence žáků v souvislosti s COVID-19. In ICOLLE 2021. 2021. ISBN 978-80-7509-802-3.
 25. MARINIČ, Peter. Expectation as Competence of Managers. In Majdúchová, H., Hrušovská, D., Kmety Barteková, M., Trúchliková, M., & Raková, M. The Current Issues of Business. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. s. 86-94. ISBN 978-80-7556-093-3.
 26. MARINIČ, Peter a Andrea KYÁNKOVÁ. Finanční gramotnost a rozvoj digitálních kompetencí na základních školách. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 13, č. 2, s. 254-275. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2022.003.
 27. MARINIČ, Peter a Andrea KYÁNKOVÁ. Finanční gramotnost v kontextu rozvoje digitálních kompetencí žáků základních škol. In Trendy ve vzdělávání 2021. 2021. ISBN 978-80-244-5924-0.
 28. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. Has the Tertiary Education its Economic Sense? In ECER 2021: European Conference on Educational Research. 2021.
 29. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Industry 4.0 - Relationship Between Capital Equipment and Labor Productivity. In J. Mačí, P. Marešová, K. Firlej, I. Soukal. Hradec Economic Days, vol. 11(1). Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2021. s. 555-563. ISBN 978-80-7435-822-7. doi:10.36689/uhk/hed/2021-01-054.
 30. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Is Tertiary Education Worth It? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2021 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2021. s. 7966-7969. ISBN 978-84-09-27666-0. doi:10.21125/inted.2021.1607.
 31. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL a Peter MARINIČ. Komparace odborných kompetencí učitelů odborných předmětů vybraných zemí EU. In Adamec, P., Šimáně, M. a kol. Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha: Powerprint, 2021. s. 110-126. ISBN 978-80-7568-402-8.
 32. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. Kvalita výuky odborných předmětů a její výzkum s využitím didaktických kazuistik. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2021, roč. 71, č. 1, s. 83-100. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1723.
 33. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. Oborové didaktiky v odborném vzdělávání v České republice - Aktuální stav a perspektivy. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021, roč. 11, č. 2, s. 147-171. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele20211102147.
 34. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Odborné vzdělávání v ČR a některých zemích EU prostřednictvím vybraných ukazatelů. In Adamec, P., Šimáně, M. a kol. Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha: Powerprint, 2021. s. 30-44. ISBN 978-80-7568-402-8.
 35. MARINIČ, Peter a Martina ZELENÁ. Problém dětských dlužníků a finanční vzdělávání. In Válek, J., Marinič, P., & Pecina, P. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference: Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 90-98. ISBN 978-80-210-9998-2.
 36. MARINIČ, Peter, Helena ZELNÍČKOVÁ a David VOREL. Pupils with Social Disadvantage During Distance Education in Czech Republic. In ECER 2021: European Conference on Educational Research. 2021.
 37. MARINIČ, Peter. Return on Education Using the Concept of Opportunity Cost. In Hrušovská, D., Kmety Barteková, M., Trúchliková, M., & Raková, M. SHS Web of Conferences: Current Problems of the Corporate Sector 2021. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/202111502005.
 38. KYÁNKOVÁ, Andrea a Peter MARINIČ. Standard finanční gramotnosti a finanční vzdělávání. In Válek, J., Marinič, P., & Pecina, P. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference: Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 68-80. ISBN 978-80-210-9998-2.
 39. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. The Role of Connectivism in Technical Vocational Education and Training. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2021 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2021. s. 7977-7981. ISBN 978-84-09-27666-0. doi:10.21125/inted.2021.1610.
 40. MARINIČ, Peter. Vysokoškolské vzdělání jako náklady obětované příležitosti. In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9.
 41. KYÁNKOVÁ, Andrea a Peter MARINIČ. Výuka finanční gramotnosti na základních školách pohledem učitelů. In ICOLLE 2021. 2021. ISBN 978-80-7509-802-3.
 42. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL a Peter MARINIČ. Využití O365 technologií při výuce ekonomických předmětů na střední odborné škole. In Trendy ve vzdělávání 2021. 2021. ISBN 978-80-244-5924-0.
 43. MARINIČ, Peter. What is a Purpose of School? In ECER 2021: Emerging Researchers' Conference. 2021.
 44. VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ a Pavel PECINA. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 156 s. ISBN 978-80-210-9998-2.
 45. 2020

 46. KOVÁŘOVÁ, Marta a Jiří SVOBODA. Bude jednotná celosvětová uhlíková daň řešením klimatického rozkolu? 2020.
 47. MARINIČ, Peter. Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání. Brno: Paido, 2020. ISBN 978-80-7315-272-7.
 48. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL a Peter MARINIČ. Komparace odborných kompetencí učitelů odborných předmětů vybraných zemí EU. In 12. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 2020. ISBN 978-80-7509-725-5.
 49. MARINIČ, Peter a Nikola STRAKOVÁ. Mzdová diskriminace žen a Gender Pay Gap. In MMK2020 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 239-245. ISBN 978-80-87952-33-7.
 50. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Odborné vzdělávání v ČR a vybraných zemích EU prostřednictvím vybraných ukazatelů. In 12. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 2020. ISBN 978-80-7509-725-5.
 51. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Srovnání odborného vzdělávání a výcviku v České republice a Polsku. In MMK2020 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 966-974. ISBN 978-80-87952-33-7.
 52. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. Výzkum kvality výuky odborných předmětů s využitím didaktických kazuistik. In 12. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 2020. ISBN 978-80-7509-725-5.
 53. 2019

 54. MARINIČ, Peter. Ekonomické souvislosti výuky techniky na základních školách. In TECH-EDU-INSPIRE 2019. 2019. ISBN 978-80-244-5619-5.
 55. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Enterprise Strategic Management - Institutional Context and Increasing the Enterprise Performance. In 6th SWS International Scientififc Conference on Social Sciences 2019 (SGEM). 1st ed. Alexander Malinov Blvd. 51, 1712 Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 511-518. ISBN 978-619-7408-92-8. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.2/S05.063.
 56. MARINIČ, Peter. Finanční gramotnost v kontextu vzdělávácích dokumentů. In Jan Válek, Peter Marinič. 13. mezinárodní vědecká konference - Didaktická konference 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 67-74. ISBN 978-80-210-9435-2.
 57. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Finanční vzdělávání na základních a středních školách. In 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9.
 58. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Industy 4.0 - Analysis of the Economic Development in the Chosen European Countries. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (SGEM). 1st ed. Alexander Malinov Blvd. 51, 1712 Sofia: STEF92 technology Ltd., 2019. s. 599-605. ISBN 978-619-7408-92-8. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.2/S05.073.
 59. MARINIČ, Peter. MjUNI - S pěnězi i bez nich (finanční a ekonomické hry) | jaro 2019. 2019.
 60. MARINIČ, Peter. MjUNI - S penězi i bez nich (finanční a ekonomické hry) | podzim 2019. 2019.
 61. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Teaching Financial Literacy through Excel Game. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2019, roč. 6, special issue 17, s. 222-228. ISSN 2313-1640.
 62. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9435-2.
 63. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9435-2.
 64. 2018

 65. MATĚJKA, Petr, Jan VÁLEK a Peter MARINIČ. Comparison of the Agile Manufacturing and the Lean Production. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. INTED2018 Proceedings; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. s. 6474-6481. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1525.
 66. MATĚJKA, Petr, Jan VÁLEK a Peter MARINIČ. Comparison of the Agile Manufacturing and the Lean Production. In INTED2018; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2018.
 67. MATĚJKA, Petr, Jan VÁLEK a Peter MARINIČ. Comparison of the Agile Manufacturing and the Lean Production. In INTED2018; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2018.
 68. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Evaluation of the Tools of Strategic Management According to the Chosen Indicators. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018: Conference Proceedings. 1. ed. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, 2018. s. 375-382. ISBN 978-619-7408-65-2.
 69. MARINIČ, Peter. Odborné vzdělávání v oblasti ekonomických předmětů. In Gabriela Gabrhelová, Tomáš Lengyelfalusy. 12. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, 2018. s. 102-111. ISBN 978-80-89732-72-2.
 70. MARINIČ, Peter a Jan VÁLEK. Transformation of the Framework Education Programme to the School Education Programme with the Focus on Education of Economic Subjects in Czech Republic. In INTED2018 Proceedings; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. s. 5503-5508. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1301.
 71. MARINIČ, Peter a Jan VÁLEK. Transformation of the Framework Education Programme to the School Education Programme with the Focus on Education of Economic Subjects in Czech Republic. In INTED2018; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2018.
 72. MARINIČ, Peter a Jan VÁLEK. Transformation of the Framework Education Programme to the School Education Programme with the Focus on Education of Economic Subjects in Czech Republic. In INTED2018; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2018.
 73. 2017

 74. MILÉŘ, Tomáš a Peter MARINIČ. Advances and Barriers to Education for Civil Protection in the Early 21st Century. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 6102-6106. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2384.
 75. MARINIČ, Peter a Barbora JAVOROVÁ. Financial Literacy of University Students and Comparison with Chosen Countries in the Context of Increasing the Skills of Pupils. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 6083-6090. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2378.
 76. MARINIČ, Peter. Metodologické kořeny didaktických problémů ve vzdělávání ekonomicky zaměřených předmětů. In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 88-93. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-11.
 77. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
 78. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 179 s. ISBN 978-80-210-8590-9.
 79. 2016

 80. MARINIČ, Peter. Customer Satisfaction and Financial Performance. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016: Conference Proceedings. 1st ed. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, 2016. s. 229-235. ISBN 978-619-7105-75-9.
 81. MARINIČ, Peter. Differences in competitiveness of the construction enterprises in Czech Republic and Austria. In Maja Baćović, Marin Milković, Mirjana Pejić Bach, Sanja Peković. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Vol. 2, No. 1. Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', 2016. s. 130-135. ISSN 1849-7950.
 82. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Entrepreneurship According to Students' Opinion. In Dr Florina Pinzaru & Dr Constantin Bratianu. Proceedings of the 12th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2016. 1 ed. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 334-338. ISBN 978-1-911218-19-7.
 83. MARINIČ, Peter. Entreprenurship: Opportunity for Young Generation. In Dr. Iiris Aaltion. Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. 1st ed. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 1024-1028. ISBN 978-1-911218-08-1.
 84. MARINIČ, Peter. Quality of the Managers versus Competitiveness of the Enterprise. In Štefan Majtán et al. Current Problems of the Corporate Sector 2016: Miscellany of Scientific Papers. 1st. ed. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 717-723. ISBN 978-80-225-4245-6.
 85. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Unemployment of the Youth and their perspectives. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. Novosibirskij Gosudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet, 2016, roč. 2016, No. 3, s. 116-130. ISSN 2226-3365. doi:10.15293/2226-3365.1603.11.
 86. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Vliv regulačních opatření na ceny nemovitostí a bydlení. In Štefan Majtán et al. Current Problems of the Corporate Sector 2016: Miscellany of Scientific Papers. 1st. ed. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 1119-1126. ISBN 978-80-225-4245-6.
 87. 2015

 88. MARINIČ, Peter. Analysis of the Motivation for Business Activities. In Štefan Majtán et al. Current Problems of the Corporate Sector 2015: Miscellany of Scientific Papers. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 396-403. ISBN 978-80-225-4077-3.
 89. MARINIČ, Peter. Competitiveness of the food producing enterprises. In Jozef Wallner. EDAMBA 2015: International Scientific Conference fo Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 1st. ed. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 590-595. ISBN 978-80-225-4200-5.
 90. MARINIČ, Peter. Competitiveness of the small and medium-sized construction enterprises. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1st ed. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2015. s. 115-122. ISBN 978-619-7105-48-3. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B23/S7.015.
 91. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Motivation of the Youth to be self-employed in the means of Start-up. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1st ed. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2015. s. 593-600. ISBN 978-619-7105-48-3. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B23/S7.075.
 92. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. The Environment for enterpreneurs - Comparative study for chosen European countries. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1st ed. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2015. s. 831-837. ISBN 978-619-7105-48-3. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B23/S7.106.
 93. 2014

 94. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Evaluation of the construction industry’s economic situation and expected development according to managers of SMBs. Central European Journal of Management. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 1., 1., s. 49-64. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2014-1-5.
 95. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. s. 193-199. ISBN 978-80-7435-367-3.
 96. MARINIČ, Peter, Viliam ZÁTHURECKÝ a Ondřej ŠPIČÁK. Motivation of University Students as Future Entrepreneurs. Central European Journal of Management. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 1, č. 2, s. 51-69. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2014-2-4.
 97. MARINIČ, Peter. Pojetí konkurenceschopnosti ve výzkumech a analýzach v rámci České republiky. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. s. 200-205. ISBN 978-80-7435-367-3.
 98. MARINIČ, Peter. The Position and Importance of Small and Medium-Sized Enterprises. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. s. 301-306. ISBN 978-80-225-3867-1.
 99. 2013

 100. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Analýza očekávání vývoje stavebnictví pohledem manažerů stavebních podniků. Ekonomika a management. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, roč. 2013, první číslo, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1802-8934.
 101. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků". In Stanislav Rojík. Konkurence 2013. první. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 313-323. ISBN 978-80-87035-73-3.
 102. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Alexander KESSLER, Christina SCHWEIGER, Pavla ODEHNALOVÁ, Jiří RICHTER, Judith SCHMID, Veronika SCHÖLLAUF, Petr KOSTÍK, Eva ŠVANDOVÁ a Peter MARINIČ. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6656-4.
 103. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Alexander KESSLER, Christina SCHWEIGER, Pavla ODEHNALOVÁ, Jiří RICHTER, Judith SCHMID, Veronika SCHÖLLAUF, Petr KOSTÍK, Eva ŠVANDOVÁ a Peter MARINIČ. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6656-4.
 104. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Rozvoj stavebních podniků v době ekonomické recese: Informace o sběru dat. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. 1. vyd. Bratislava: Vydavateĺstvo Ekonóm, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava, 2013. s. 574-581. ISBN 978-80-225-3636-3.
 105. MARINIČ, Peter. Rozvoj stavebných podnikov. In prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.; Ing. Monika Fedorčáková, Ph.D.; Ing. Daniela Onofrejová, Ph.D. TRENDY A INOVATÍVNE PRÍSTUPY V PODNIKOVÝCH PROCESOCH /zborník príspevkov/. 1. vyd,. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2013. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-553-1548-5.
 106. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Stavebnictví pohledem českých a rakouských managerů stavebních podniků. In MAGNANIMITAS. MMK 2013 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (ID: 2013025). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2013. s. 1045-1053. ISBN 978-80-87952-00-9.
 107. SUCHÁNEK, Petr, Maria KRÁLOVÁ, Peter MARINIČ, Jana POKORNÁ, Martina REŠLOVÁ, Jiří RICHTER a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 147 s. ISBN 978-80-210-6627-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013.
 108. 2012

 109. MARINIČ, Peter. Aplikácia vybraných modelov teórie firmy. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradec Economic Days 2012: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2012. s. 183-187. ISBN 978-80-7435-171-6.
 110. MARINIČ, Peter. Porovnanie sektoru stavebníctva Českej republiky a Rakúska. In Ladislav Šiška. Konference "Konkurence". 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 68 - 77. ISBN 978-80-87035-53-5.
 111. MARINIČ, Peter. Rozvoj stavebných podnikov - Kritéria obmedzení základného súboru podnikov. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. s. 298-303. ISBN 978-80-225-3427-7.
 112. MARINIČ, Peter. Vývoj stavebníctva v krajinách V4. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. s. 304-309. ISBN 978-80-225-3427-7.
 113. 2011

 114. MARINIČ, Peter. Teórie firmy. In Majtán Štefan. Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. Bratislava: Ekonóm, 2011. s. 331-336. ISBN 978-80-225-3200-6.
 115. MARINIČ, Peter. Vlastnícka štruktúra a konkurencieschopnosť. In Mgr. Hana Vojáčková. Konkurence 2011. první. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 87-101. ISBN 978-80-87035-36-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 06:39