Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 249 s. ISBN 978-80-210-9914-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021.
 2. 2020

 3. BRÜCKNEROVÁ, Karla, Lucie ŠKARKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational leadership for intergenerational learning among teachers. In Dorczak, Roman; Portela Pruaño, Antonio. Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers: perspectives and experience. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2020. s. 61-75. Monografie i Studia. ISBN 978-83-65688-65-1.
 4. BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 4, s. 93-114. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-4-5.
 5. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Kvalita vysokoškolské výuky očima zralých studentů. In ICOLLE, International Conference of Lifelong Learning. 2020.
 6. NOVOTNÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Karla BRÜCKNEROVÁ. Netradiční studenti : Role angažovanosti ve studiu. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 7. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Význam vzájemného učení mezi kombinovanými studenty pro prevenci drop-outu. In Konference České asociece pedagogického výzkumu, Ostrava, 2020. 2020.
 8. 2019

 9. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Libor JUHAŇÁK a Katarína ROZVADSKÁ. Driven To Be a Non-Traditional Student : Measurement of the Academic Motivation Scale with Adult Learners After Their Transition to University. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 109-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-2-5.
 10. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Milada RABUŠICOVÁ. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 33-49. ISSN 1803-7437.
 11. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Katarína ROZVADSKÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Dana KNOTOVÁ. Research based typology of non-traditional university students studying for education degrees. In ECER 2019 : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, 2.-6.9.2019, Hamburg. 2019.
 12. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership. 2019, roč. 47, č. 4, s. 606-623. ISSN 1741-1432. doi:10.1177/1741143217745878.
 13. NOVOTNÝ, Petr, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Karla BRÜCKNEROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Typologie netradičních univerzitních studentů pedagogických oborů postavená na datech. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.-13.9.2019, Liberec. 2019.
 14. 2018

 15. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Jak zkoumat výtvarnou výchovu. In Škola doktorských studií, Katedra výtvarné kultury, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 2018.
 16. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Libor JUHAŇÁK. Non-traditional Students Studying for Education Degrees. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018.
 17. 2017

 18. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, roč. 43, č. 3, s. 397-415. ISSN 1941-5265. doi:10.1080/19415257.2016.1194876.
 19. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 2, s. 67-95. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-2-5.
 20. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Types of Intergenerational Learning Among Teachers. In ICET 2017, 61st World Assembly, 28.-30. 6. 2017, Brno. 2017.
 21. 2016

 22. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Členka redakční rady časopisu Výtvarná výchova. 2016. ISSN 1210-3691.
 23. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Členka výkonné redakce časopisu Studia Paedagogica. Studia Paedagogica, 2016. ISSN 1803-7437.
 24. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 1, s. 11-33. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2016.12.
 25. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 294 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 26. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 27. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Typology of intergenerational learning among teachers. In European Conference on Educational Research, Dublin, 22-26 August 2016. 2016.
 28. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Typy mezigeneračního učení mezi učiteli. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 29. 2015

 30. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Členka výkonné redakce časopisu Studia Paedagogica. 2015. ISSN 1803-7437.
 31. SLAVÍK, Jan, Michal NEDĚLKA, Josef VALENTA, Ondřej HNÍK, Karla BRÜCKNEROVÁ a Kateřina DYTRTOVÁ. Didaktiky expresivních oborů : tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. In Stuchlíková, Iva; Janík, Tomáš, et al. Oborové didaktiky: Vývoj - stav - perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 361-422. Syntézy výzkumu vzdělávání ; svazek 2. ISBN 978-80-210-7769-0.
 32. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Enterprise from the Perspective of Intergenerational Learning. In European Conference on Educational Research. 2015.
 33. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning among Teachers in the Czech Republic (Questionnaire Survey). In European Conference on Educational Research. 2015.
 34. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Mezigenerační učení mezi učiteli: dotazníkové šetření. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 35. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Mezigenerační učení vs. mezigenerační vzdělávání: Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli a její diskuze. In Aeduca. 2015.
 36. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ, Vojtěch ŽÁK a Věra ČÍŽKOVÁ. Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0.
 37. RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ, Karla BRÜCKNEROVÁ, Kateřina PEVNÁ, Lenka KAMANOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Symposium 2015 Intergenerational Learning : Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015.
 38. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 3, s. 140-162. ISSN 1804-526X.
 39. 2014

 40. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning Among Teachers: Interaction Perspective. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 45-79. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-1.
 41. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning in teaching staff teams: content and interactions. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal. 2014.
 42. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning in the Workplace. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal. 2014.
 43. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Mezigenerační učení v učitelských sborech: Obsahy a interakce. In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014. 2014.
 44. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5.
 45. 2013

 46. MOON, Jennifer Ann, Michal DIVIŠ, Jan KOLÁŘ, Vít DOČEKAL, Josef VALENTA, Hana KASÍKOVÁ, Hana HORKÁ, Veronika RODRIGUEZOVÁ, Karla BRÜCKNEROVÁ a Michal DUBEC. Krajinou zkušenostně reflektivního učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 118 s. ISBN 978-80-210-6296-2.
 47. 2011

 48. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Paleta hodnoticích situací a hodnoticích přístupů ve výtvarné výchově. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 2, s. 49-73. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2011-2-3.
 49. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 192 s. ISBN 978-80-210-5616-9.
 50. 2008

 51. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Estetická výchova a osobnostně sociální rozvoj. Cizinci? Milenci? Sousedé? Přátelé? In K sobě, k druhým, k profesi: Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
 52. 2007

 53. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Jan KOLÁŘ. Akademické centrum osobnostního rozvoje - hledání možností realizace osobnostní přípravy v rámci vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. In Interakcia učitela a študenta v procese vysokoškolskej výučby. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. s. 78-82, 182 s. ISBN 978-80-89220-60-1.
 54. 2005

 55. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích programech? In Sborník prací filozofické fakulty, Řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 28-35, 7 s. ISBN 80-210-3891-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2021 05:30