Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. 12th Congress of Czech Historians and Section of History Didactics. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 2 s. Czech-polish historical and pedagogical journal. ISBN 978-80-280-0312-8.

  2021

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K aktuálním úkolům mediální výchovy v dějepisné výuce. In Vzdělání pro budoucnost (humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století). 2021.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. The Revived Statehood (1918–21) in the Reflection of the Czech (Slovak) and Polish Post Stamps and the Didactic Applications. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 13, č. 1, s. 44-54. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2021-004.

  2020

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Gender na poštovních známkách: Boj za volební právo žen a historická edukace. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 34, č. 2, s. 108-115. ISSN 1211-6068.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. On the Topic Role Models for Young People in Visual Media and History Education: Czechoslovakia 1948–1989. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2020, roč. 12, č. 1, s. 25-34. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2020-003.

  2019

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. A Century of Occupations, Political Experiments and Renewed Statehood in Central Europe as Reflected in Postage Stamps (and History Teaching). CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2019, roč. 11, č. 2, s. 57-68. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2019-019.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen redakční rady Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, za rok 2019. 2019.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Diplomacie 2. světové války v reflexi poštovní známky (a její didaktický potenciál). Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33/2019, č. 1, s. 74-82. ISSN 1211-6068.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. 1939: K VÝROČÍ POČÁTKU 2. SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚDECTVÍ POŠTOVNÍCH ZNÁMEK A JEJICH DIDAKTICKÉ APLIKACI. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33/2019, č. 2, s. 146-156. ISSN 1211-6068.

  2018

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen redakční rady Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, za rok 2018. 2018.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Dekolonizace na poštovních známkách a jejich didaktický potenciál. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 2, s. 140-147. ISSN 1211-6068.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 68 s. ISBN 978-80-210-9067-5.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. TEMATIKA I SYMBOLIKA ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK V OBDOBÍ 1948–1989 A JEJICH DĚJEPISNÝ DIDAKTICKÝ POTENCIÁL. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 32/2018/1. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 1, s. 147-157. ISSN 1211-6068.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. The State and the Church: Historical Educational Themes on Czechoslovak and Polish Postage Stamps and Their Didactic Potential. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2018, roč. 10, č. 1, s. 98-107. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2018-009.

  2017

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Karel IV. jako mediální „superstar“ (700. výročí narození Karla IV.). Přednáška 20. 1. 2017 pro Univerzitu 3. věku. Masarykova univerzita, 2017.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil a Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II. - III. (17. a 18. století). Masarykova univerzita, 2017, 82 s. ISBN 978-80-210-8584-8.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil a Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II.–III. (17. a 18. století). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8584-8.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. On Model Analyses of the Media from the Viewpoint of the Didactics of History (an Illustrious Historical Figure – Charles IV). CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 2, s. 9-20. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2017-009.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Państwo i Kościół: Tematyka edukacyjna na znaczkach pocztowych i ich potencjał dydaktyczny. In XVIII Polsko-Czeskie Historyczne i Pedagogiczne Dni Działalność edukacyjna Kościołów, związków i stowarzyszeń wyznaniowych na przestrzeni XVIII-XXI wieku. 2017.
  6. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Poštovní známka - nedoceněný historický pramen i didaktizované médium. In 11. sjezd českých historiků 13. - 15. 9. 2017 Olomouc: Panel E -5 P27 I - Historické prameny ve výuce dějepisu. 2017.
  7. ŠTĚPÁNEK, Kamil. POŠTOVNÍ ZNÁMKA, NENÁPADNÝ SVĚDEK I JUBILANT VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI A JEJÍ DIDAKTICKÝ POTENCIÁL. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 31/2017/2. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 2, s. 125-135. ISSN 1211-6068.
  8. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Výroční komiksy (o 1. světové válce, legiích a vzniku ČSR) – analýza a didaktizace. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 31/2017/1. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 1, s. 85-94. ISSN 1211-6068.

  2016

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K MODELOVÉ ANALÝZE VIZUÁLNÍCH MÉDIÍ PRO DĚJEPISNOU VÝUKU: KRESLENÉ PŘÍBĚHY O KARLU IV. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 30/2016/2. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 155-166. ISSN 1211-6068.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. MIGRACE V MODERNÍ HISTORII, REFLEXI VIZUÁLNÍCH MÉDIÍ A VE VÝUCE DĚJEPISU: POŠTOVNÍ ZNÁMKA, KARIKATURA. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 30/2016/1. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 113-125. ISSN 1211-6068.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. MODERNÍ DĚJINY V REFLEXI POŠTOVNÍ ZNÁMKY A JEJÍ DIDAKTICKÝ POTENCIÁL. In KHONOVÁ, Jana a Barbora HOLUBOVÁ (eds.). Přítomná minulost: XVII. A XXVIII. Letní škola historie. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2016, s. 205-218. ISBN 978-80-7290-872-1.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. PODOBY „NEJVĚTŠÍHO ČECHA“ V DIDAKTIZOVANÝCH MÉDIÍCH A VÝUCE DĚJEPISU. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2016, 19 s. ISBN 978-80-86956-96-1.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Political and Social Reflections of the Soviet Bloc in Didacticised Media and History Teaching. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2016, roč. 8, č. 1, s. 55-64. ISSN 1803-6546.

  2015

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Karel IV. – člověk i vladař v didaktizovaných médiích a výuce dějepisu. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/2. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 2, s. 114-125. ISSN 1211-6068.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. MÍROVÁ SOUPEŘENÍ STUDENÉ VÁLKY V REFLEXI POŠTOVNÍ ZNÁMKY: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/1. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 1, s. 111-121. ISSN 1211-6068.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. „NEJVĚTŠÍ ČECH“ NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE V KONTEXTU HISTORICKÉ EDUKACE. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/2. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 2, s. 139-142. ISSN 1211-6068.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Seriale rodzinne w komunistycznej Czechosłowacji w kontekście nauczania historii i edukacji medialnej. Wychowanie w Rodzinie. 2015, XII 2/20, č. 2, s. 429-438. ISSN 2082-9019.

  2014

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K SEKVENČNÍ ANALÝZE HRANÉHO FILMU A JEJÍ IMPLEMENTACI DO DĚJEPISNÉ VÝUKY. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 28/2014/1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 28/2014, č. 1, s. 149-154. ISSN 1211-6068.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Studená válka v reflexi poštovní známky: od historického pramene k mediální výchově. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 28/2014/2. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 28/2014, č. 2, s. 128-137. ISSN 1211-6068.

  2013

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. HRANÝ FILM A HISTORICKÁ PAMĚŤ – KRITICKÁ REFLEXE V KONTEXTECH DĚJEPISNÉ VÝUKY. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 1, s. 186-192. ISSN 1211-6068.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Media Reflexion of Contemporary Polish History in Czech History Textbooks. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2013, roč. 5/2013, č. 1, s. 70-75. ISSN 1803-6546.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. REFLEXE MODERNÍCH NÁRODNÍCH DĚJIN NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/2. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 2, s. 186-192. ISSN 1211-6068.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil a Josef MEMMINGER. Reine Methodenlehre oder wissenschaftliche Disziplin? Geschichtsdidaktische Entwicklungen in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, roč. 12/2013, č. 1, s. 128-140. ISSN 1610-5982.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Vizuální média v dějepisné výuce - poštovní známka I. MU: výukový portál EDUCOLAND, 2013, 5 s.

  2012

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Historické proměny umění:(architektura, malířství, sochařství v kontextu národních a světových dějin i každodennosti). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 35 s. cyklus přednášek pro U3V a studijní materiály. ISBN 978-80-210-5337-3.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. HRANÝ HISTORICKÝ FILM JAKO PODNĚT OBOROVĚ DIDAKTICKÉHO VÝZKUMU. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,. 2012, roč. 26,, 2/2012, s. 349-357, 8 s. ISSN 1211-6068.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT II. SPECIFIKA MEDIÁLNĚ VÝCHOVNÉ REFLEXE 2. SV. VÁLKY VE VÝUCE ZŠ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 26/2012/1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č.1, s. 114-122. ISSN 1211-6068.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. On the History of Lifelong Learning in the Czech Lands. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2012, roč. 4/2012, č. 1, s. 6-10. ISSN 1803-6546.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. W jaki sposób można wykorzystać fotografie na lekcjach historii? Fotografia,wychowanie medialne i historia. In FOTO-HISTORIA FOTOGRAFIA W EDUKACJI HISTORYCZNEJ. Poznań: INSTYTUT HISTORII UAM, 2012, s. 101-104. ISBN 978-83-63047-12-2.

  2011

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. History of Silesia in 17th – 20th Centuries and Current Textbooks of History (contents and teaching media). Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2011, roč. 2011/3, č. 1, s. 13-18. ISSN 1803-6546.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K ROZVOJI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI A PODPOŘE VÝUKY MODERNÍCH DĚJIN: HRANÝ FILM. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 25/2011, č. 2, s. 61-66. ISSN 1211-6068.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. MEDIA EDUCATlON AND MENTAL HEALTH CONTEXTS lN THE SUBJECT OF HISTORY. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 21-26. ISBN 978-80-210-5720-3.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Medializovaný konflikt III. (Na frontách studené války optikou oborové didaktiky dějepisu a Mediální výchovy). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, roč. 25/2011, č. 1, s. 98-108. ISSN 1211-6068.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 68 s. ISBN 978-80-210-9067-5.
  6. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Problematyka wychowania wielokulturowego w kontekście nauczania historii i reformy edukacji w Republice Czeskiej. In Konflikt i dialog w wybranych społecznościach. 1. vyd. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011, s. 245-251. ISBN 978-83-7432-730-5.
  7. ŠTĚPÁNEK, Kamil. W kwestii wymiaru medialno-metodycznego historii rodziny w nauczaniu historii w szkole podstawowej. Wychowanie w Rodzinie. Jelenia Góra: KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE, 2011, roč. 2/2011, č. 2, s. 173-180. ISSN 2082-9019.
  8. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Wychowanie do demokracji - rewolucja francuska i film w nauczaniu historii. In Toruńskie Spotkania Dydaktyczne - tom VIII. Parlament - konstytucja - demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej. 1. vyd. Toruń: PTH Toruń, 2011, s. 80-84. Toruńskie Spotkania Dydaktyczne - tom VIII. Parlament - konstytucja - demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej. ISBN 978-83-7352-196-4.
  9. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Wychowanie medialne, nauczanie historii i wirtualne muzea. In Muzea skansenovskie we współczesnej edukacji historycznej. první. Lublin: Polskie Towaryzstwo Historyczne, 2011, s. 85-88. ISBN 978-83-929582-2-2.

  2010

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Historické proměny umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 35 s. ISBN 978-80-210-5337-3.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K roli filmu v současném školním dějepise. In Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. první. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 178-185. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philoso. ISBN 978-80-7414-257-4.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Medializovaný konflikt (1. světová válka v didaktické a metodické inspiraci dějepisu ZŠ). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010, roč. 24/2010, č. 1, s. 107-115. ISSN 1211-6068.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Mity i stereotypy wychowania państwowego i narodowego w kontekście filmu fabularnego i historii jako przedmiotu nauczania. In Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009). 1. vyd. Kraków: impuls (Instytut Pedagogiky Uniwersytetu Gdańskiego), 2010, s. 488-496, 10 s. Szkola - Państwo- Społeczeństwo. Tom III serii. ISBN 978-83-7587-503-4.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Problematyka reformy programów nauczania w Republice Czeskiej w kontekście historii jako dziejów przeszłości i jako przedmiotu nauczania. In Szkolnictvo pijarskie w czasach minionych. 1. vyd. Kraków-Lublin: ESPE, 2010, s. 289-298. ISBN 978-83-7482-355-5.
  6. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Refleksje na temat włączenia historii pogranicza do nauczania historii. In "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji. 1. vyd. Zielona Góra: Uniwersytet zielonogórski, 2010, s. 325-329, 329 s. ISBN 978-83-7481-366-2.
  7. ŠTĚPÁNEK, Kamil. The migration phenomenon seen by history, subject matter didactics and reform of the curriculum. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 59-62. ISSN 1803-6546.
  8. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Wzajemne przenikanie czeskiego programu nauczania, historii i filmu fabularnego. Wiadomości Historyczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010, roč. 290/54, č. 4, s. 51-57. ISSN 0511-9162.
  9. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Z problematyki opracowywania i wprowadzania podręczników do nauczania historii w Republice Czeskiej. In Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii. Toruń: UMK, 2010, s. 268-271. Toruńskie spotkania dydakticzne. ISBN 978-83-7352-184-1.

  2009

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen podoborové komise GAČR 409 za rok 2009. 2009.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen pracovní skupiny pro výuku dějepisu při MŠMT ČR za rok 2009. Pracovní skupina pro výuku dějepisu při MŠMT ČR, 2009.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný film v dějepisné výuce - kontexty Mediální výchovy. In Mezipředmětové přesahy a metodické inspirace ve výuce dějepisu a občanské výchovy. MŠMT Telč 2009. 2009.
  4. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In FRIEDMANN, Zdeněk, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 788-801. ISBN 978-80-210-4990-1.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K čemu potřebujeme a využijeme v dějepise hraný film? Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 23. Brno: MU, 2009, roč. 2009, č. 23, s. 130-135. ISSN 1211-6068.
  6. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K mediální výchově optikou dějepisu a kurikulární reformy. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 6 s. ISBN 978-80-210-4927-7.
  7. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K metodické implementaci mediální výchovy do školního dějepisu. In Historie a cestovní ruch perspektivní a podnětné spojení. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Katedra společenských věd, 2009, s. 215-224. VŠO. ISBN 978-80-86841-10-6.
  8. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Mity i stereotypy wychowania państwowego i narodowego w kontekście filmu fabularnego i historii jako przedmiotu nauczania. In Konferencja Naukowa Szkola - Państwo- społeczeństwo. Instytut Pedagogiky Uniwersytetu Gdańskiego. 2009.
  9. ŠTĚPÁNEK, Kamil. The Past, the Present and the Prospects of Inter-Subjects Correlation in the Context of History Teaching. In Education and Integrative Process. vydání první. Wroclaw: ATUT, 2009, s. 135-142. Historical and Present Contexts. ISBN 978-83-7432-572-1.
  10. ŠTĚPÁNEK, Kamil. To the context of multicultural and media-aided education in teaching history. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2009, roč. 1/2009, č. 1, s. 43-47. ISSN 1803-6546.
  11. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 46 s. ISBN 978-80-210-5019-8.
  12. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Z problematyki wychowania wielokulturowego przez pryzmat historii i reformy edukacji w Republice Czeskiej. In III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Konflikt -uczenie-miedzykulturowe -zmiana UW Wroclaw 19-20. 11. 2009. 2009.

  2008

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen podoborové komise GAČR 409 za rok 2008. GAČR, 2008.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen pracovní skupiny pro výuku dějepisu při MŠMT ČR za rok 2008. Pracovní skupina pro výuku dějepisu při MŠMT ČR, 2008.
  3. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1.
  4. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 102 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-079-1.
  5. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
  6. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
  7. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
  8. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
  9. STOJAN, MOJMÍR, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
  10. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Ruské revoluce v metodické interpretaci základní a střední školy. In Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 162-171. ISBN 978-80-7325-150-5.

  2007

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. ABSOLVENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KONTEXTECH HISTORICKÉHO VĚDOMÍ, VLASTENECTVÍ A EVROPANSTVÍ. In Absolvent základní školy. Brno: MU, 2007, s. 147-153. ISBN 978-80-210-4402-9.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. České a slovenské migrace v letech 1918-1938. GAČR, 2007.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen podoborové komise GAČR za 2007. GAČR, 2007.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Fabularne filmy historyczne i nauczanie historii w szkole w kontekście wychowania do obywatelskości. In Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych. 1. vyd. Kraków: Unywersytet Wrocławski, 2007, s. 251-255. ISBN 978-83-7308-985-3.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. František Čapka pětašedesátiletý. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 22, s. 187-194. ISSN 1211-6068.
  6. ŠTĚPÁNEK, Kamil. GIES, Horst. Geschichtsunterricht. Ein Handbuch zur Unterrichtsplanung. Köln-Weimar-Wien:Bőhlau Verlag, 2004.307 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 22, s. 270. ISSN 1211-6068.
  7. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film k období 1945-1992 v kontextu dějepisné výuky. In Československo 1945-1992. Brno: MU, 2007, s. 81-84. ISBN 978-80-210-4483-8.
  8. STOJAN, MOJMÍR, JANA KRATOCHVÍLOVÁ a PAVEL PECINA. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ. Brno: MSPress, CDV a PdF MU, 2007, 431 s. Metodická monografie. ISBN 80-900915-4-7.
  9. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Osídlení a vývoj krajiny okresu Blansko. In Brněnsko. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2007, s. 118-119. Chráněná území ČR, svazek IX. ISBN 978-80-86305-02-8.
  10. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Raný novověk ve filmu(?):Příspěvek k mediální výchově na ZŠ. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 22, s. 111-117. ISSN 1211-6068.

  2006

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen podoborové komise GAČR za rok 2006. GAČR, 2006.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Dopravní výchova v dějepisu. In Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol (CD). 1. vyd. Brno: MS Press Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno,, 2006, s. 49-62. Škola a zdraví pro 21.století. ISBN 80-900915-4-7.
  3. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006, 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
  4. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006, 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
  5. MINÁŘOVÁ, Eva a Kamil ŠTĚPÁNEK. K mezipředmětovým vztahům v rámci obsahové dimenze kurikula ZŠ: na příkladu českého jazyka a dějepisu. In MAŇÁK, J. - JANÍK, T. (eds.) Problémy kurikula základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 189-202. ISBN 80-210-4125-0.
  6. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Problematika gender history v kontextu hraného historického filmu a dějepisné výuky. In Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: PdF MU, 2006, s. 187-191. ISBN 80-86633-74-8.
  7. VACULÍK, Jaroslav, Jiří MIHOLA, František ČAPKA a Kamil ŠTĚPÁNEK. Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 2006.
  8. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Tradycje, współczesność i perspektywy korelacji międzyprzedmiotowej w nauczaniu historii w Republice Czeskiej. In Korelacja-integracja wiedzy - szansa dla ucznia. Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 31-36. ISBN 83-901518-9-8.
  9. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Zrození evropské integrace v hraném historickém filmu? Projektový přístup v kontextu školního dějepisu. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 87-94. ISBN 80-210-4002-5.

  2005

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film jako prostředek multikulturní výchovy v dějepise? In Sborník příspěvků z konference Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu konané 13. -14. září 2004 na PdF MU v Brně (CD-Rom). 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005, s. 1-5.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film k napoleonskému období v kontextu dějepisné výuky. Brno: Matice Moravská, 2005, s. 267-272. ISBN 80-86488-23-3.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Svoboda a nesvoboda ČSR v souvislostech hraného historického filmu a dějepisného vyučování. In Československo 1918-1945. Brno: PdF MU, 2005, s. 54-60. ISBN 80-210-3747-4.

  2004

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film k období 1781-1918 a školní dějepis. In České země 1781-1918. PdF MU v Brně, 2004, s. 54-58, 4 s.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K otázkám tvorby a didaktického využití videoprogramu. In Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 203-214. Oborová didaktika. ISBN 80-210-3495-5.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Problem wielokulturowości w podręcznikach do nauczania historii w republice czeskiej. In Wielokulturowoşć w nauczaniu historii. Zielona Góra: Uniwersytet zielenogórski, 2004, s. 37-41. ISBN 83-89712-50-4.

  2003

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K ověření účinnosti didaktického videozáznamu v dějepisu. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada spol. věd č. 19. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 73-92. ISBN 80-210-2594-8.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. K úloze a významu audiovizuálních médií při řešení multikulturní problematiky v dějepisné výuce. In Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: Masarykova Univerzita, 2003, s. 207-211. ISBN 80-210-3076-3.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 68 s. ISBN 80-210-3071-2.

  2002

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film k období 1434-1620 a školní dějepis. In České země 1434-1620 (Od Lipan k Bílé hoře). Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2002, s. 59-62. ISBN 80-210-2907-2.
  2. VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jiří MIHOLA. Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. 2002.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Srodki audiowizualne w nauczaniu historii (kilka doswiadczeń z Republiky Czeskiej). In Uczeń w Nowej Szkole. Edukacja humanistyczna. Poznań: Instytut Historii UAM, 2002, s. 125-127. ISBN 83-86650-69-9.

  2001

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Příspěvek k metodice tvorby amatérského didaktického videozáznamu pro školní dějepis. In Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd č. 18. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 74-93. ISBN 80-210-2594-8.

  2000

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Exkurze do světa antických Římanů. 1,. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2000, 39 s. ISBN 80-7204-142-8.
  2. KLÍMA, Bohuslav. Mládež a dějiny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM a katedra historie PdF MU Brno, 2000, 199 s. ISBN 80-7204-191-6.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil a Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II. - III. (17. - 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 82 s. ISBN 80-210-2281-7.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil a Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II.-III. (17. a 18. století). 1,. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 82 s. ISBN 80-210-2281-7.

  1999

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Historické vědomí mládeže a její postoje. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č.17. 1,. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, s. 173-175. 17. ISBN 80-210-2076-8.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. První evropská válka. 1. vyd. Brno: CERM, 1999, 27 s.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Příspěvek k regionálním dějinám Blanenska. In Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd č. 17. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 140-148. ISBN 80-210-2076-8.
  4. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Vaculík, J.: Die Geschichte der Wolhyner Tschechen in den Jahren 1868-1914. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 47. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 1999, roč. 47/1999, H 3, s. 470. ISSN 0021-4019.
  5. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Vznik novodobého národního povědomí a některá jeho úskalí. In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 142-146. ISBN 80-210-2164-0.

  1997

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Jací vlastně bývali Čechové? In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 16. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 137-140. ISBN 80-210-1603-5.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Na téma: Historické vzdělávání. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 16. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 133-136. ISBN 80-210-1603-5.
  3. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Wien und Brno im Vergleich mit ausgewaehlten Beispielen (Didaktische Bearbeitung der Stadtgeschichte und Sehenswuerdigkeiten fuer den Unterricht). In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 16. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 117-131. ISBN 80-210-1603-5.

  1996

  1. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Oliwer Cromwel, filmový a skutečný a školní dějepis. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 13. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, s. 100-109. ISBN 80-210-1283-8.
  2. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Příspěvek k didaktickému využití hraných historických filmů. In Tvorba učebnic v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, s. 100-105. ISBN 80-7204-012-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2024 08:27