Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KELBLOVÁ, Martina, Pavla URBÁNKOVÁ a Jiří VANÍČEK. Diagnostika maligních nádorů hlavy a krku - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v praxi. Česká radiologie. Praha: Galén, 2021, roč. 75, č. 1, s. 94-101. ISSN 1210-7883.
 2. HENDRYCH, Michal, Jan HEMZA, Jitka KOČVAROVÁ, Eva PEŠLOVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Martin PAIL, Milan BRÁZDIL, Radim JANČÁLEK, Jiří VANÍČEK a Markéta HERMANOVÁ. Polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 84, 117(3), s. 282-285. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021282.
 3. HOLÍKOVÁ, Klára, Hanne LAAKSO, Raimo SALO, Artem SHATILLO, Antti NURMI, Martin BAREŠ, Jiří VANÍČEK, Shalom MICHAELI, Silvia MANGIA, Alejandra SIERRA a Olli GROHN. RAFF-4, Magnetization Transfer and Diffusion Tensor MRI of Lysophosphatidylcholine Induced Demyelination and Remyelination in Rats. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 15, MAR 2021, s. 1-12. ISSN 1662-453X. doi:10.3389/fnins.2021.625167.
 4. ČERVEŇÁK, Vladimír, Alena BERKOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Jiří VANÍČEK, Tomáš HANSLÍK a Sabina SVOBODOVÁ. Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 8, č. 1, s. 96-99. ISSN 2464-7195.
 5. 2020

 6. VALIŠ, Kateřina, Petra CIMFLOVÁ, Jiří VANÍČEK a Ondřej VOLNÝ. Akutní léčba ischemické cévní mozkové příhody - mechanická trombektomie. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2020, roč. 21, č. 3, s. 191-196. ISSN 1213-1814. doi:10.36290/neu.2020.034.
 7. CIMFLOVÁ, Petra, Ondřej VOLNÝ, Robert MIKULÍK, Bohdan TYSHCHENKO, Silvie BELASKOVA, Jan VINKLAREK, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš KŘIVKA, Jiří VANÍČEK a Antonin KRAJINA. Detection of ischemic changes on baseline multimodal computed tomography: expert reading vs. Brainomix and RAPID software. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 29, č. 9, s. 1-10. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104978.
 8. ČERVEŇÁK, Vladimír, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Jiří VANÍČEK, Tomáš HANSLÍK, Sabina SVOBODOVÁ a Robert NOVÁK. Epiteliální nádory thymu a diagnostické možnosti. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 5, s. 100-108. ISSN 2464-7195.
 9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VANÍČEK. Infarkt myokardu jako klinický stav manifestující zhoubný nádor močového měchýře. Onkologie. Olomouc: Solen, 2020, roč. 14, č. 1, s. 19-22. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2020.008.
 10. HELÁN, Martin, Vladimír ŠRÁMEK, Jiří VANÍČEK, Robert STAFFA, Ondřej VOLNÝ, Martin RÁB a Pavel SUK. Ischaemic Stroke Caused by a Gunshot Wound to the Chest. EJVES Vascular Forum. Elsevier, 2020, s. 97-100.
 11. 2019

 12. CZEKÓOVÁ, Kristína, Daniel Joel SHAW, Kristína SAXUNOVÁ, Michal DUFEK, Radek MAREČEK, Jiří VANÍČEK a Milan BRÁZDIL. Impaired Self-Other Distinction and Subcortical Gray-Matter Alterations Characterize Socio-Cognitive Disturbances in Multiple Sclerosis. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, MAY, s. 525-536. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.00525.
 13. HANÁK, Jan, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Jiří VANÍČEK a Tomáš KŘIVKA. Role selektivní endovaskulární embolizace juvenilního angiofibromu nosní dutiny před následnou endoskopickou resekcí . In 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
 14. VANÍČEK, Jiří, Petra CIMFLOVÁ, Martin BULIK, Jiří JARKOVSKÝ, Veronika PRELECOVÁ, Viktor SZEDER a Ondřej VOLNÝ. Single-Centre Experience with Patients Selection for Mechanical Thrombectomy Based on Automated Computed Tomography Perfusion Analysis-A Comparison with Computed TomographyCT Perfusion Thrombectomy Trials. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 28, č. 4, s. 1085-1092. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.12.041.
 15. 2018

 16. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Marta PAZOURKOVA, Jiří VANÍČEK a Ermis VOGAZIANOS. Diagnosis of retrocochlear lesions with emphasis on expansion of the cerebellopontine angle. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2018, roč. 162, č. 3, s. 178-183. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.013.
 17. CHOVANEC, Zdeněk, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Ivan ČAPOV a Jiří VANÍČEK. Diferenciální diagnostika a hodnocení mnohočetných plicních uzlů (nodularit) z pohledu radiologa a hrudního chirurga. Naše zkušenosti se značením plicních ložisek pod CT s následnou VTS klínovitou resekcí. (dvojpřednáška – spolupráce intervenčního radiologa a hrudního chirurga). In 13. Ostravské chirurgické dny miniinvazivní chirurgie. 2018.
 18. KÖCHER, Martin, Daniel ŠAŇÁK, Jana ZAPLETALOVÁ, Filip CIHLÁŘ, Daniel CZERNÝ, David ČERNÍK, Petr DURAS, Ladislav ENDRYCH, Roman HERZIG, Jiří LACMAN, Miroslav LOJÍK, Svatopluk OSTRÝ, Radek PÁDR, Vladimír ROHAN, Miroslav ŠKORŇA, Martin ŠRÁMEK, Luděk ŠTĚRBA, Daniel VÁCLAVIK, Jiří VANÍČEK, Ondřej VOLNÝ a Aleš TOMEK. Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke in Czech Republic: Technical Results from the Year 2016. Cardiovascular and Interventional Radiology. NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 41, č. 12, s. 1901-1908. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2068-z.
 19. ULBRYCH, Jan, Klára ŠLAPALOVÁ, Alena ONDREJKOVÁ, Jana DRÁBKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Bohuslav KIANIČKA. Naše zkušenosti s léčbou masivního krvácení u Crohnovy nemoci pomocí anti-TNF terapie. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 3, s. 251-256. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018251.
 20. REKTOR, Ivan, Alena SVÁTKOVÁ, Lubomír VOJTÍŠEK, Ilona ZIKMUNDOVÁ, Jiří VANÍČEK, András KIRÁLY a Nikoletta SZABÓ. White matter alterations in Parkinson's disease with normal cognition precede grey matter atrophy. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-15. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0187939.
 21. 2017

 22. SYRIMI, Zoe Joanna, Lubomír VOJTÍŠEK, Ilona ELIÁŠOVÁ, Jana VÍŠKOVÁ, Alena SVÁTKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Irena REKTOROVÁ. Arterial spin labelling detects posterior cortical hypoperfusion in non-demented patients with Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Wien: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 124, č. 5, s. 551-557. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-017-1703-1.
 23. VANÍČEK, Jiří. CT kolografie v klinické praxi - editorial. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 3, s. 160. ISSN 0042-773X.
 24. FILIP, Pavel, C. GALLEA, S. LEHERICY, E. BERTASI, T. POPA, Radek MAREČEK, O.V. LUNGU, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Disruption in Cerebellar and Basal Ganglia Networks During a Visuospatial Task in Cervical Dystonia. Movement Disorders. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 32, č. 5, s. 757-768. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.26930.
 25. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ, Pavla KADLECOVA, Petr VANĚK, Jiří VANÍČEK, Bijoy K. MENON a Robert MIKULÍK. Single-Phase Versus Multiphase CT Angiography in Middle Cerebral Artery Clot Detection-Benefits for Less Experienced Radiologists and Neurologists. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier Science Inc., 2017, roč. 26, č. 1, s. 19-24. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.08.023.
 26. KRAJINA, Antonín, Miloslav ROČEK, Martin KÖCHER, Filip CIHLÁŘ, Jiří LACMAN, Ladislava JANOUŠKOVÁ, Petr DURAS, Luděk ŠTĚRBA, Ladislav ENDRYCH, Tomáš JONSZTA, Jiří VANÍČEK, Jakub HUSTÝ, Boris KOŽNAR, Daniel VÁCLAVÍK, Josef VESELKA a Petr VAŘEJKA. VÝVOJ POČTŮ ENDOVASKULÁRNÍCH NEUROINTERVENČNÍCH METOD V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2013-2016. Česká radiologie. Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 2, s. 110-115. ISSN 1210-7883.
 27. 2016

 28. KŘIVKOVÁ, Lenka, Věra FEITOVÁ a Jiří VANÍČEK. Kardiomyopatie v MR obraze. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 467-473. ISSN 0042-773X.
 29. FILIP, Pavel, Jan LOŠÁK, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Neural network of predictive motor timing in the context of gender differences. Neural Plasticity. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2016, roč. 2016, "neuvedeno", s. 1-9. ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2016/2073454.
 30. NECHUTOVÁ, Hana, Miroslav SOUČEK, K. BRABENCOVA, R. STEPANOVA, Mojmír BLAHA a Jiří VANÍČEK. Neuromodulation in Hypertension. In 26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2016. ISSN 0263-6352.
 31. ADAM, Zdeněk, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Michal MAŠEK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Pacient si stěžuje na bolesti v páteři nebo na únavu a slabost. Jak rozeznám, zda je příčinou spondylartróza, věk nemocného anebo mnohočetný myelom? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 114-124. ISSN 0042-773X.
 32. LOŠÁK, Jan, Jitka HÜTTLOVÁ, Petra LIPOVÁ, Radek MAREČEK, Martin BAREŠ, Pavel FILIP, Jozef ŽÚBOR, Libor USTOHAL, Jiří VANÍČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Predictive Motor Timing and the Cerebellar Vermis in Schizophrenia: An fMRI Study. Schizophrenia Bulletin. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 42, č. 6, s. 1517-1527. ISSN 0586-7614. doi:10.1093/schbul/sbw065.
 33. VANÍČEK, Jiří a Martin BULIK. Uncommon Endovascular Technique in Cerebral Venous Sinus Thrombosis Using an Aspiration System - a Case Report. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 2, s. 219-221. ISSN 1210-7859.
 34. VANÍČEK, Jiří a Igor SUŠKEVIČ. Zobrazení u pacientů s akutní ischemickou CMP do 6 hodin. Jaká varianta je optimální? In XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VELKÉ LOSINY 2.– 4. 6. 2016. 2016.
 35. SUŠKEVIČ, Igor a Jiří VANÍČEK. Zobrazení u pacientů s akutní ischemickou CMP po 6 hodinách. Můžeme spolehlivě identifikovat pacienty vhodné pro trombektomii? In XL. český radiologický kongres 12. – 14. 10. 2016. 2016.
 36. SUŠKEVIČ, Igor a Jiří VANÍČEK. Zobrazení u pacientů s akutní ischemickou CMP po 6 hodinách. Můžeme spolehlivě identifikovat pacienty vhodné pro trombektomii? In XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VELKÉ LOSINY 2.– 4. 6. 2016. 2016.
 37. VANÍČEK, Jiří a Igor SUŠKEVIČ. Zobrazení u pacientů s akutní ischemickou CMP do 6 hodin. Jaká varianta je optimální? In XL. český radiologický kongres 12. – 14. 10. 2016. 2016.
 38. 2015

 39. PANOVSKÝ, Roman, M. PLEVA, V. FEITOVÁ, P. KRUZLIAK, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Petr NOVOTNÝ a Jiří VANÍČEK. Left atrium assessment: The evolving role of MRI. Journal of Cardiovascular Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 16, č. 10, s. 1-10. ISSN 1558-2027. doi:10.2459/JCM.0000000000000155.
 40. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdenka ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, Eva POUROVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Monoklonální imunoglobulin a kožní nemoci ze skupiny mucinóz - scleredema adultorum Buschke a scleromyxedema: popis 4 případů a přehled léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1072-1087. ISSN 0042-773X.
 41. HRUŠKA, Lukáš, Jana DRÁBKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Drahomíra CHASÁKOVÁ. Myxofibrosarkom stehna - case report. In XXIII. Frejkovy dny. 2015.
 42. KŘIVKA, Tomáš, Petra CIMFLOVÁ a Jiří VANÍČEK. Ruptured basilar tip aneurysm - It is not just about coiling. In Middle-east European Neurointerventional Club Course. 2015.
 43. CIMFLOVÁ, Petra, Jiří VANÍČEK, Radim JANČÁLEK, Tomáš KŘIVKA, Lukáš VYORÁLEK a Magdaléna MACUROVÁ. Ruptured tip basilar aneurysm - it´s not just about coiling. In 7th ESMINT Congress, Nice, France. 2015.
 44. ADAM, Zdeněk, Jiří LITZMAN, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, E. POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Scleroedema adultorum Buschke a scleromyxedema. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 3, s. 150-158. ISSN 1805-0611.
 45. VANÍČEK, Jiří, Lukáš HRUŠKA a Bohuslav KIANIČKA. Vyšetření tenkého střeva pomocí magnetické rezonance. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 125-128. ISSN 0042-773X.
 46. DĚDKOVÁ, J., V. CHROBOK, P. ČELAKOVSKÝ, M. PAŽOURKOVÁ, Jiří VANÍČEK, J. ŽIŽKA a J. ASTL. Zobrazovací vyšetření. In Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Praha: Tobiáš, 2015. s. 78-96. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3.
 47. 2014

 48. SZTURZ, Petr, Lukáš PLANK, Jan KŘÍSTEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Robert PÍPAL, Jiří TESAŘ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Jiří VANÍČEK, Radka ŠLAISOVÁ, Milan ŠKORPÍK, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 1, s. 81-88. ISSN 1212-4184.
 49. KATOLICKÁ, Jana, Simona ROTNÁGLOVÁ a Jiří VANÍČEK. Kazuistika pacienta se značně pokročilým a diseminovaným karcinomem žaludku léčeným preparátem S-1. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 3, s. 307-309. ISSN 0862-495X.
 50. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 10, s. 861-879. ISSN 0042-773X.
 51. VANÍČEK, Jiří, Martin BULIK, Jaroslav BRICHTA a Radim JANČÁLEK. Utility of a rescue endovascular therapy for the treatment of major strokes refractory to full-dose intravenous thrombolysis. BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY. LONDON: BRITISH INST RADIOLOGY, 2014, roč. 87, č. 1036, s. "20130545", 9 s. ISSN 0007-1285. doi:10.1259/bjr.20130545.
 52. 2013

 53. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Jitka HÜTTLOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia. Human Brain Mapping. USA: Wiley Periodicals, Inc., 2013, roč. 34, č. 3, s. 726-737. ISSN 1065-9471. doi:10.1002/hbm.21469.
 54. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Jiří VANÍČEK, Mojmír MOULIS, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cladribine (2-chlorodeoxyadenosine) in frontline chemotherapy for adult Langerhans cell histiocytosis: A single-center study of seven cases. Acta Oncologica. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 52, č. 5, s. 994-1001. ISSN 0284-186X. doi:10.3109/0284186X.2012.716164.
 55. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jan LATA, Jiří VANÍČEK a Martin BULIK. Endoscopic Drainage Treatment of Pancreatic Pseudocysts. Hepato-gastroenterology. ATHENS: H G E UPDATE MEDICAL PUBLISHING S A, 2013, roč. 60, č. 127, s. 1773-1777. ISSN 0172-6390. doi:10.5754/hge13214.
 56. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk ADAM, Jiří VANÍČEK a Jiří MAYER. Extensive AL Amyloidosis Presenting with Recurrent Liver Hemorrhage and Hemoperitoneum: Case Report and Literature Review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 49– 52. ISSN 0862-495X.
 57. GESCHEIDT, Tomáš, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Kristína CZEKÓOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jiří VANÍČEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Functional anatomy of outcome evaluation during Iowa Gambling Task performance in patients with Parkinson's disease: an fMRI study. NEUROLOGICAL SCIENCES. Springer, 2013, roč. 34, č. 12, s. 2159-2166. ISSN 1590-1874. doi:10.1007/s10072-013-1439-0.
 58. SUŠKEVIČ, Igor, Jiří VANÍČEK, Pavel STUDENÍK, V. MEJZLÍK, Jan KŘÍSTEK a L. HUSOVÁ. Možnosti intervenční radiologie při řešení ně­kte­rých komplikací ortotopické transplantace jater. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 8, s. 686-688. ISSN 0042-773X.
 59. BULIK, Martin, Radim JANČÁLEK, Jiří VANÍČEK, Antonín ŠKOCH a Marek MECHL. Potential of MR spectroscopy for assessment of glioma grading. Clinical Neurology and Neurosurgery. Amsterdam: Elsevier, 2013, roč. 115, č. 2, s. 146-153. ISSN 0303-8467. doi:10.1016/j.clineuro.2012.11.002.
 60. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Markéta HERMANOVÁ, Ivo ŘÍHA a Jiří VANÍČEK. Použití transcerebelárního přístupu s obrácenou montáží stereotaktického rámu pro biopsii lézí zadní jámy lební. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 1, s. 86-89. ISSN 1210-7859.
 61. VANÍČEK, Jiří, M. STASTNIK, Bohuslav KIANIČKA, Martin BAREŠ a Martin BULIK. Rare neurological presentation of human granulocytic anaplasmosis. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2013, Vol. 20, č. 5, s. e70-e72, 3 s. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.12110.
 62. HUSÁROVÁ, Ivica, Michal MIKL, Ovidiu V. LUNGU, Radek MAREČEK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Similar circuits but different connectivity patterns between the cerebellum, Basal Ganglia, and supplementary motor area in early Parkinson's disease patients and controls during predictive motor timing. Journal of Neuroimaging. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 23, č. 4, s. 452-462. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12030.
 63. KIANIČKA, Bohuslav, Jan LATA, Ivo NOVOTNÝ, Petr DÍTĚ a Jiří VANÍČEK. Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. HONG KONG: BAISHIDENG PUBL GRP CO LTD, 2013, roč. 19, č. 44, s. 8047-8055. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v19.i44.8047.
 64. VANÍČEK, Jiří, Bohuslav KIANIČKA, Jan TRNA, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Hana KYSELOVÁ, Radomíra MIKULICOVÁ a Barbora BAJGAROVÁ. Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360. ISSN 0042-773X.
 65. DUFEK, Michal a Jiří VANÍČEK. Včasné nasazení vysokodávkovaného interferonu beta 1- a (Rebif (R) 44) u aktivní formy roztroušené sklerózy vedlo k dlouhodobé stabilizaci – kazuistika. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, Supplementum 1, s. 9-11. ISSN 1210-7859.
 66. ŘEHÁK, Zdeněk, Petr SZTURZ, Hana HLADKÁ, Jiří VANÍČEK a Jaroslav STANÍČEK. 18F-FDG PET finding of an inflammatory abdominal aortic aneurysm leading to fatal rupture: case report. Nuclear Medicine Review. Polsko: Via Medica, 2013, roč. 16, č. 1, s. 42-44. ISSN 1506-9680. doi:10.5603/NMR.2013.0008.
 67. 2012

 68. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Jiří VANÍČEK a Věra FEITOVÁ. Arachnoid cysts in children - potentials of neuroendoscopic treatment. In 18 - th Mediterranean Meeting of Child Neurology in conjunction with the 5-th Fred J.Epstein International Symposium on New Horizont in Pediatric Neurology, Neurosurgery and Neurofibromatosis. Dead Sea, Israel, March 18-22, 2012. 2012.
 69. VANÍČEK, Jiří, Petr SZTURZ, Zdeněk ŘEHÁK, Bohuslav KIANIČKA a Martin BULIK. Benefits of Individual Imaging Methods for Diagnosis and Monitoring of Activity of Multiple Myeloma. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 3, s. 166-172. ISSN 0862-495X.
 70. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří VANÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cladribin bewährt sich in der Erstlinientherapie der Langerhans-Zellhistiozytose bei Erwachsenen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 71. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jiří VANÍČEK. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, roč. 33, č. 1, s. 101-108. ISSN 0172-780X.
 72. OŠMERA, Pavel, Jiří VANÍČEK a Pavel OŠMERA. GYROSCOPIC BEHAVIOR OF TOROIDAL FRACTAL PROTONS IN NMR. In Matoušek Radek. MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. s. 192-197. ISBN 978-80-214-4540-6.
 73. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Measuring diffuse metabolic activity on FDG-PET/CT: new method for evaluating Langerhans cell histiocytosis activity in pulmonary parenchyma. Nuclear Medicine and Biology. 2012, roč. 39, č. 3, s. 429-436. ISSN 0969-8051. doi:10.1016/j.nucmedbio.2011.10.002.
 74. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Jiří VANÍČEK, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivo ŘÍHA. Možnosti neuroendoskopie u nitrokomorového krvácení dospělých. In III. Multioborové neurochirurgicko-neurologicko-radiodiagnostické sympozium, Soláň 13.-14.1.2012. 2012.
 75. FEITOVÁ, Věra a Jiří VANÍČEK. MR srdce - kasuistiky. In PANOVSKÝ, Roman. XXXVIII.Český radiologický kongres. 2012. ISSN 1210-7883.
 76. WECHSLER, Jan, Jiří VANÍČEK a Dan WECHSLER. Náhlé příhody břišní. IPVZ, 2012.
 77. ADAM, Zdeněk, Karel VESELÝ, Iva MOTYČKOVÁ, Petr SZTURZ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, J. ŠTOURAČOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Oční víčka se žlutými granulomy a kašel - periokulární xanthogranulom dospělých spojený s astmatem. Popis případu a přehled klinických forem juvenilního xantogranulomu a terapie. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 365-377. ISSN 0042-773X.
 78. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal REIF, Ivo ŘÍHA a Jiří VANÍČEK. Přínos stereotaktické biopsie pro diagnostiku expanzí zadní jámy lební. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 4, s. 223-226. ISSN 1802-4475.
 79. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jiří VANÍČEK, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Stav po CMP a možnosti neurochirurgického řešení. In III. Multioborové neurochirurgicko-neurologicko-radiodiagnostické sympozium, Soláň 13.-14.1.2012. 2012.
 80. ADAM, Zdeněk, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marek MECHL, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 1, s. 47–62. ISSN 0862-495X.
 81. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jiří VANÍČEK, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Ivo ŘÍHA. Validita výsledků minimálně invazivních technik biopsie mozkového tumoru. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník: XXXVI. Brněnské onkologické dny, Masarykův onkologický ústav v Brně. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 223 - 225. ISBN 978-80-86793-23-8.
 82. 2011

 83. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Zdeněk ADAM, Lada KLVAČOVÁ, Mária KLINCOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Atypische Manifestation einer primären systemischen Amyloidose: wiederkehrende Leberblutung und Hämoperitoneum. 2011.
 84. VANÍČEK, Jiří. Embolizace koronárních píštělí. In CSIR 2011 XVI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP 2. - 4. června 2011, Velké Losiny. 2011. ISSN 1210-7883.
 85. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Jitka ŘEHULOVÁ, Radek MAREČEK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Jiří VANÍČEK. Functional Connectivity in Remission after the First Episode of Schizophrenia. In 19th European Congress of Psychiatry EPA. 2011.
 86. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA a Jiří VANÍČEK. Hydrocefalus po cévních mozkových příhodách - možnosti neuroendoskopické intervence. In Neurovaskulárny kongres, 39. Slovenské a české cerebrovaskulárne sympózium, Vysoké Tatry, 9. - 10. jún 2011. 2011.
 87. KAŠPÁREK, Tomáš, Carlos Eduardo THOMAZ, Joao Ricardo SATO, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Radovan PŘIKRYL, Jiří VANÍČEK, Andre FUJITA a Eva ČEŠKOVÁ. Maximum-uncertainty linear discrimination analysis of first-episode schizophrenia subjects. Psychiatry Research: Neuroimaging. 2011, roč. 191, č. 3, s. 174-181. ISSN 0925-4927. doi:10.1016/j.pscychresns.2010.09.016.
 88. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Hubert MOTTL, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ a Jiří MAYER. Measuring diffuse metabolic activity on PET/CT as a new method for evaluating pulmonary Langerhans cell histiocytosis activity. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 89. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER a Jiří VANÍČEK. Mnohočetný myelom. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 5, s. 492-500. ISSN 1212-4184.
 90. VANÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM, Karola BALŠÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. MR dokumentované vymizení infiltrace infundibula hypofýzy u pacientů s histiocytózou z Langerhansových buněk po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 10, s. 871–875. ISSN 0042-773X.
 91. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 92. SZTURZ, Petr, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Recurrent spontaneous liver hemorrhage and hemoperitoneum in extensive AL-amyloidosis: case report. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 93. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 94. 2010

 95. ADAM, Zdeněk, Karola BALŠÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Petr SVAČINA, Markéta HERMANOVÁ, Jiří VANÍČEK, Petr KRUPA, Jiří STANÍČEK, Renata KOUKALOVÁ, Jiří NEUBAUER, Andrea KŘIVANOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Centrální diabetes insipidus - první příznak histiocytózy z Langerhansových buněk a Erdheimovy - Chesterovy choroby dospělých osob. Popis tří případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 2, s. 138-148. ISSN 0042-773X.
 96. VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. Endovaskulární léčba piálních AVM. In XVII.postgraduální kurz v neurochirurgii, cévní neurochirurgie. 2010. ISBN 978-80-254-6749-7.
 97. VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. Endovaskulární léčba piálních AVM. 1.vydání, 2010. Hradec Králové: NCH klinika, FN Hradec Králové, Zetka tisk s.r.o Hradec Králové, 2010. s. 40. ISBN 978-80-254-6749-7.
 98. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER, Tomáš NEBESKÝ, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 2010, č. 6, s. 704-711. ISSN 1212-4184.
 99. DIVIŠ, Petr, Petr VLČEK, Kristýna DIVIŠOVÁ, Jana KATOLICKÁ, Jiří VANÍČEK a Eva KOTULÁNOVÁ. Hodnocení neoadjuvantní chemoradiotherapie u lokálně pokročilého karcinomu rekta srovnáním objemu tumoru před léčbou a poléčbě. Klinická onkologie. Brno: Medica Healtworld ve spolupráci s Ambit, 2010, ročník 23, č. 6, s. 421-427. ISSN 0862-495X.
 100. PODROUŽKOVÁ, Helena, Ladislav GROCH, Jaroslav MELUZÍN, Petr KRUPA a Jiří VANÍČEK. Perkutánní uzávěr koronární fistuly implantací tří platinových spirál u 91 leté ženy. cor et Vasa. 2010, roč. 52, č. 4, s. 262-264. ISSN 0010-8650.
 101. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, T. NEBESKÝ, Jiří VANÍČEK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Postižení CNS histiocytózou z Langerhansových buněk a Erdheimovou-Chesterovou nemocí. Přínos PET-CT vyšetření pro diagnostiku a vyhodnocení léčebné odpovědi. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S94-2S104, 11 s. ISSN 0042-773X.
 102. VANÍČEK, Jiří. Problematika primárních lymfomů centrálního nervového systému – editorial. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 8/2010, č. 8, s. 1-2. ISSN 0042-773X.
 103. VANÍČEK, Jiří, Petr KRUPA a Zdeněk ADAM. Přínos jednotlivých zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování aktivity mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost, 2010, roč. 56, č. 6, s. 585-590. ISSN 0042-773X.
 104. 2009

 105. VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. Arteriovenózní malformace mozku, diagnostika a léčba. In Rádiologické Winterfórum 2009, Štrbské pleso, Slovensko. 2009.
 106. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Jiří VANÍČEK, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Bolesti hlavy u nemocných s aneurysmatem mozkové cévy. In XI. česko slovenské a XVIII.slovenské dialogy o bolesti, Nitra. 2009.
 107. ADAM, Zdeněk, Karola BALŠÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, P. SVAČINA, Michal DUFEK, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Jiří NEUBAUER, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, J. STANÍČEK, R. KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1173-1188. ISSN 0042-773X.
 108. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Gray matter morphology and the level of functioning in one-year follow-up of first-episode schizophrenia patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Elsevier, 2009, roč. 33, č. 8, s. 1438-46, 9 s. ISSN 0278-5846.
 109. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK a Čeněk NEUMANN. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem. In Hematologie. Přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 349-352. ISBN 978-80-247-2502-4.
 110. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Sylvie TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Jiří VANÍČEK. Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia. The World Journal of Biological Psychiatry. Oslo: Taylor and Francis, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 752-762. ISSN 1562-2975.
 111. ADAM, Zdeněk, Karel VESELÝ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, F. FAKAN, Renata SOUMAROVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří VANÍČEK, J. ČERNÝ, L. KŘEN, K. BOLCÁK, Lenka ŠMARDOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 2, s. 147-157. ISSN 0042-773X.
 112. KAŠPÁREK, Tomáš, Radek MAREČEK, Daniel SCHWARZ, Radovan PŘIKRYL, Jiří VANÍČEK, Michal MIKL a Eva ČEŠKOVÁ. Source-based morphometry of gray matter volume in the first-episode schizophrenia. European Archives of Psychiatry + Clinical Neuroscience. Springer, 2009, roč. 259, Suppl 1, s. S57, 1 s. ISSN 0940-1334.
 113. VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. Žilní trombózy mozku. In Rádiologické Winterfórum 2009, Štrbské pleso,Slovensko. 2009.
 114. 2008

 115. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Daniel SCHWARZ, Radek MAREČEK, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Baseline gray matter volume in later good and poor functioning schizophrenia patients in one-year follow-up after the first episode schizophrenia. In 1st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 116. VANÍČEK, Jiří. Dynamické MR zobrazení a jeho přínos v diagnostice karcinomu děložního čípku a děložního těla. 2008.
 117. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, J. NEUBAUER, J. VANÍČEK, V. VAŠKŮ a Roman HÁJEK. Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - nemoc s mnoha tvářemi.Zkušenosti jednoho pracoviště a přehled projevů nemoci. Vnitřní lékařství. Praha: Ćeská lékařská společnost JEP, 2008, roč. 54, č. 11, s. 1063-1080, 14 s. ISSN 0042-773X.
 118. ADAM, Z., L. KŘIKAVOVÁ, M. MOULIS, J. VANÍČEK a Č. NEUMANN. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 359-372. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 119. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem a,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664, 11 s. ISSN 0042-773X.
 120. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem α,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664. ISSN 0042-773X.
 121. ADAM, Z., Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Luděk POUR, J. NEUBAUER, J. VANÍČEK a J. STANÍČEK. Mnohočetný myelom. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 203-208. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 122. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Daniel SCHWARZ a Jiří VANÍČEK. Morfologie mozku predikuje globální funkční úroveň v průběhu jednoletého sledování pacientů s první epizodou schizofrenie. In 50. Česko-Slovenská Psychofarmakologická konference. 2008. ISBN 1211-7579.
 123. PANOVSKÝ, Roman, Martin NOVÁK, Jiří SEMÉNKA, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Jaroslav STANÍČEK. Tako-tsubo kardiomyopatie - kazuistika variantní formy. In XVI. výroční sjezd ČKS. 2008.
 124. 2007

 125. ADAM, Zdeněk, Gabriela CHLUPOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk FOJTÍK, Milan NAVRÁTIL, Pavel ŠTOURAČ a Jiří VANÍČEK. . Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2007, roč. 53, č. 3, s. 253-258. ISSN 0042-773X.
 126. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří SEMÉNKA, Martin NOVÁK, Blanka FISCHEROVÁ, Ivan HORŇÁČEK, Vladimír KINCL, Jiří VANÍČEK a Jaroslav STANÍČEK. Atypická forma Tako-tsubo kardiomyopatie. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 2007, č. 9, s. k281, 1 s. ISSN 0010-8650.
 127. ADAM, Z., J. STRAUB, L. POUR, M. KREJČÍ, J. NEUBAUER a J. VANÍČEK. Časnou diagnózou mnohočetného myelomu k lepší kvalitě života nemocných. Ćeská geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 4, s. 180-201. ISSN 1214-0732.
 128. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Michal MIKL. Gray matter correlates of neurological soft signs in males with first-episode schizophrenia. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, č. 2, s. 339. ISSN 0586-7614.
 129. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Jiří NEUBAUER, Richard CHALOUPKA, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VANÍČEK, Luděk POUR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír MAISNAR, J STRAUB, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. In Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2007. s. 191-223.
 130. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, S. TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Jiří VANÍČEK. Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 32-32. ISSN 1211-7579.
 131. 2006

 132. VANÍČEK, Jiří. Arytmogenní dysplázie myokardu v MR obraze. In VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. XIII. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Slovensko, 28. 1. – 4. 2. 2006. 2006.
 133. VANÍČEK, Jiří, Petr KRUPA a Zdeněk ADAM. Diagnostika postižení kostí maligní chorobou. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2006, roč. 3/2006, s. 259-264. ISSN 1212-4184.
 134. ADAM, Zdeněk, J. BEDNAŘÍK, J. NEUBAUER, R. CHALOUPKA, Z. FOJTÍK, J. VANÍČEK, Luděk POUR, Z. ČERMÁKOVÁ, Vlastimil ŠČUDLA, Vladimír MAISNAR, J. ŠTRAUB, M. SCHÜTZOVÁ, E. GREGORA, M. WEINREB, Katrin STUCHLÍKOVÁ, J. STANÍČEK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Doporučení pro časnou identifikaci poškození kostry maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2006, roč. 52, Suppl. 2, s. 11-31. ISSN 0042-773X.
 135. VANÍČEK, Jiří. Mnohočetný myelom. Onkologická péče. Praha, 2006, s. 1-8, 9 s. ISSN 1214-5602.
 136. VANÍČEK, Jiří. Možnosti vyšetření magnetickou rezonancí v diagnostice a sledování patologií ženské malé pánve. In XV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2006 s mezinárodní účastí, 12. - 14. řijna 2006, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové. 2006.
 137. VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. Vyšetření zobrazením magnetickou rezonancí v urologických indikacích. Urologické listy. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 2/2006, č. 2, s. 44-49, 98 s. ISSN 1214-2085.
 138. 2005

 139. VANÍČEK, Jiří. Možnosti vyšetření magnetickou rezonancí v diagnostice a sledování malignit ženské malé pánve. In Onkologie v gynekologii a mammologii. FN Brno, Oddělení radiační onkologie: FN Brno, Oddělení radiační onkologie,Obilní trh 11, 2005. s. 116-117, 182 s. ISBN 80-86607-09-7.
 140. BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, J. VANÍČEK, K. BOLČÁK a Ivan REKTOR. Rostral cingulate motor area and paroxysmal alien hand syndrome. Epilepsia. New York, USA, 2005, suppl., č. 46, s. 285-285. ISSN 0013-9580.
 141. VANÍČEK, Jiří. Urologický nemocný a reakce na jodovou kontrastní látku. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2005, roč. 6/2005, č. 6, s. 246-247. ISSN 1213-1768.
 142. 2004

 143. VANÍČEK, Jiří. - Magnetická rezonance ženské malé pánve, význam dynamického zobrazení v diferenciaci patologických a zdravých tkání. In Abstrakta-XXXIV.Český radiologický kongres,Český Krumlov,7.-9.10.2004. Český Krumlov, 2004. s. 28. ISBN 80-239-3461-9.
 144. VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. Aneuryzma karotického povodí, diagnostika a léčba. In Winterfórum Štrbské pleso, 17-24.1.2004, Slovensko. 2004.
 145. VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. AVM mozku – diagnostika a léčba. In Winterfórum Štrbské pleso, 17-24.1.2004, Slovensko. 2004.
 146. SKŘIČKOVÁ, Jana. Bronchogenní karcinom (41-62). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II vydání. Praha: Grada Publishing Praha, 2004. s. 692. ISBN 80-86793-01-X.
 147. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 648 s. ISBN 80-247-0896-5.
 148. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA a JIří VANÍČEK. Encoding in patients with first-episode schizophrenia: an fMRI trial. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, č. 7, s. 394-394. ISSN 1461-1457.
 149. VANÍČEK, Jiří a Petr KRUPA. Ischemie V-B povodí, diagnostika a léčba. In Winterfórum Štrbské pleso, 17-24.1.2004, Slovensko. 2004.
 150. VANÍČEK, Jiří. Magnetická rezonance ženské malé pánve, její význam v předoperační diagnostice patologických procesů. In XIII.Conference of Czech Society of Gynaecological endoscopy, 16.-18. September 2004, University of Pardubice Czech Republic. 2004.
 151. ŠPELDA, Stanislav a Jana SKŘIČKOVÁ. Maligní mezoteliom (63-68). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. Praha: Grada Publishing Praha, 2004. s. 63-68. ISBN 80-86793-01-X.
 152. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom (69-74). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 69-74. ISBN 80-86793-01-X.
 153. 2003

 154. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, P. KRUPA, J. VANÍČEK, L. PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Hipokampus z pohledu FMRI (Česko-slov.psychofarm.konf. 4.-8.1.2003,Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 40-41. ISSN 1211-7579.
 155. VANÍČEK, Jiří. MR v diagnostice časných stadií karcinomu čípku děložního a endometria. In Pracovní setkání MR pracovišť, Strážnice 24.10.2003. 2003.
 156. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, P. KRUPA a J. VANÍČEK. Změny objemu hipokampu u prvních epizod schizofrenie (Česko-slov. psychofarm.konfer., 4.-8.1.2003, Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 25-26. ISSN 1211-7579.
 157. 2002

 158. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jiří VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada, 2002. 604 s. ISBN 80-7169-792-3.
 159. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jiří VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2002. 612 s. ISBN 80-7169-792-3.
 160. VANÍČEK, Jiří. MR v diagnostice malignit ženské malé pánve. In Brněnské onkologické dny květen 2002. 2002.
 161. VANÍČEK, Jiří. MR v diagnostice malignit ženské malé pánve. In -Mezinárodní gynekologický kongres – březen 2002, Praha. 2002.
 162. VANÍČEK, Jiří. MR v diagnostice malignit ženské malé pánve – první zkušenosti. In 18.-19.1.2002 - 7.ročník odborného sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii. 2002.
 163. 2000

 164. VANÍČEK, Jiří. Chemoembolizace v MOÚ. In Brněnské onkologické dny 24-26.5.2000. 2000.
 165. VANÍČEK, Jiří. Rekurentní ovariální karcinom – role CT v jeho diagnostice. In Český radiologický kongres - listopad 2000. 2000.
 166. VANÍČEK, Jiří. Změny hemodynamiky cévního zásobení jater po transarteriální chemoembolizaci, sledované dopplerovským ultrazvukem. In Brněnské onkologické dny 24-26.5.,2000. 2000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2022 10:08