Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Jak daleko lze jít s matematikou pí výuce fyziky? In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10. 2023.
  2. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Nabitá částice v magnetickém poli elementárně. Československý časopis pro fyziku. 2023, roč. 73, č. 2, s. 128-132. ISSN 0009-0700.

  2022

  1. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Online. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9.
  2. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Mechanika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0132-2.
  4. MUSILOVÁ, Jana. Mechanika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISBN 978-80-280-0132-2.
  5. MUSILOVÁ, Jana. Mechanika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0091-2.
  6. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Princip nezávislosti pohybů a skládání rychlostí ve výuce fyziky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2022, roč. 2022, č. 6, s. 434-445. ISSN 0009-0700.

  2021

  1. ČERNOHORSKÝ, Martin a Jana MUSILOVÁ. Newtonovy pohybové zákony - retrospektiva a současnost. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2021, roč. 71, č. 2, s. 116-141. ISSN 0009-0700.

  2020

  1. MUSILOVÁ, Jana a Tomáš TYC. Linearita a relativita. Československý časopis pro fyziku. Praha, 2020, roč. 6, č. 70, s. 426-431. ISSN 0009-0700.

  2019

  1. MUSILOVÁ, Jana, Olga ROSSI a Michal ČECH. Classification of symmetries of non-holonomic mechanical systems. In Differential Geometry and its Applications. 2019.
  2. MUSILOVÁ, Jana. Členka redakční rady Československého časopisu pro fyziku. Československý časopis pro fyziku, 2019 - 2019.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Meze a možnosti matematického myšlení ve výuce fyziky. 2019.
  4. ČECH, Michal a Jana MUSILOVÁ. Motion in central gravitational field with Schwarzschild metric as a non-holonomic system with non-linear constraint: Geometrical setting. International Journal of Non-Linear Mechanics. Oxford: Pergamon Press, 2019, roč. 114, AUG 2019, s. 21-26. ISSN 0020-7462. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2019.03.009.
  5. TYC, Tomáš a Jana MUSILOVÁ. Netradiční pohled na šíření světla. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2019, roč. 69, č. 5, s. 323-328. ISSN 0009-0700.
  6. ROSSI, Olga, Jana MUSILOVÁ a Michal ČECH. Symmetries in non-holonomic mechanics. In 24-th International Summer School Global Analysis and its Applications. 2019.

  2018

  1. LACINA, Aleš a Jana MUSILOVÁ. Analýza gymnaziálních učebnic fyziky. Online. In L. Dovřák; I. Dvořáková; V. Koudelková. K problematice fyzikálního vzdělávání před revizemi RVP. Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. první. Praha: Národní ústav pro vzdělávání; Fyzikální pedagogická sekce JČMF, 2018, s. 32-37. mimo edice. ISBN 978-80-7015-026-9.
  2. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Co a k čemu je konfromní zobrazení. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2018, roč. 68/2018, č. 5, s. 297-302. ISSN 0009-0700.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Členka redakční rady Československého časopisu pro fyziku. Československý časopis pro fyziku, 2018 - 2018. ISSN 0009-0700.
  4. MUSILOVÁ, Jana a Aleš LACINA. Kam spěje české fyzikální vzdělávání? Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: AV ČR, Fyzikální ústav, 2018, roč. 68/2018, č. 6, s. 367-377. ISSN 0009-0700.
  5. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi III. 1. vyd. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2018, 1068 s. ISBN 978-80-214-5503-0.

  2017

  1. MUSILOVÁ, Jana. Československý časopis pro fyziku. 2017 - 2017. ISSN 0009-0700.
  2. BARTOŠ, Jiří, Jana MUSILOVÁ a Luboš VOZDECKÝ. Valení - teorie a experiment, gymnaziální studentský projekt. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2017, roč. 67, č. 9, s. 61-69. ISSN 0009-0700.
  3. MUSILOVÁ, Jana a Aleš LACINA. Zrádná místa a pojmy ve výuce fyziky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2017.

  2016

  1. MUSILOVÁ, Jana. Brněnské dny Ernsta Macha 2016. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha, ČR: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2016, roč. 61/2016, č. 2, s. 163-164. ISSN 0032-2423.
  2. MUSILOVÁ, Jana. Brněnské dny Ernsta Macha 2016. Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: AV ČR, Fyzikální ústav, 2016, roč. 66/2016, č. 3, s. 157-160. ISSN 0009-0700.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Člen redakční rady odborného časopisu. 2016. ISSN 0009-0700.
  4. MUSILOVÁ, Jana. Nejde jen o kyvadlo. Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: AV ČR, Fyzikální ústav, 2016, roč. 66, č. 6, s. 382-385. ISSN 0009-0700.
  5. LACINA, Aleš a Jana MUSILOVÁ. Studium učitelství fyziky versus fyzika, aneb zpět ke kořenům. In Miroslav Randa. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. Plzeň, ČR: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 118-125. ISBN 978-80-261-0531-2.
  6. MUSILOVÁ, Jana a Stanislav HRONEK. The calculus of variations on jet bundles as a universal approach for a variational formulation of fundamental physical theories. Communications in mathematics. 2016, roč. 24, č. 2, s. 173-193. ISSN 1804-1388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/cm-2016-0012.
  7. PALESE, Marcella, Olga ROSSI, Ekkehart WINTERROTH a Jana MUSILOVÁ. Variational Sequences, Representation Sequences and Applications in Physics. SIGMA. Ukrajina: Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, 2016, roč. 12, May, s. "nestrankovano", 45 s. ISSN 1815-0659. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3842/SIGMA.2016.045.

  2015

  1. MUSILOVÁ, Jana. Člen redakční rady odborného časopisu. 2015. ISSN 0009-0700.
  2. ČECH, Michal a Jana MUSILOVÁ. Symmetries and conservation laws for the Chaplygin sleigh. BSGP. Bukurešť, Rumunsko: Geometry Balkan Press, 2015, roč. 22, č. 1, s. 7-17. ISSN 1843-2654.
  3. LACINA, Aleš a Jana MUSILOVÁ. Učitelství fyziky versus fyzika, aneb zpět ke kořenům. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
  4. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Variační počet - přirozený aparát fyziky. Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2015, roč. 65, č. 3, s. 141-146. ISSN 0009-0700.

  2014

  1. MUSILOVÁ, Jana. Člen redakční rady odborného časopisu. Československý časopis pro fyziku, 2014. ISSN 0009-0700.
  2. ČECH, Michal a Jana MUSILOVÁ. Dynamics of nonholonomic systems. In The VIII-th International Conference Differential Geometry and Dynamical Systems DGDS-2014. 2014.
  3. REZKOVÁ, Karolína a Jana MUSILOVÁ. Elementární model tuhnutí vosku (gymnaziální studentský projekt). Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, roč. 64/2014, č. 3, s. 2008-2012. ISSN 0009-0700.
  4. MUSILOVÁ, Jana. Mřížkové parametry a chvála nomogramů. Československý časopis pro fyziku. Praha (ČR): Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 64/2013, č. 2, s. 84-94. ISSN 0009-0700.
  5. VOZDECKÝ, Luboš, Jiří BARTOŠ a Jana MUSILOVÁ. Rolling friction - models and experiment. An undergraduate student project. European Journal of Physics. Velká Británie: IOP Publishing, 2014, roč. 35, č. 5, s. 1-16. ISSN 0143-0807. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/35/5/055004.
  6. ČECH, Michal a Jana MUSILOVÁ. Symmetries and currents in nonholonomic mechanics. Communications in Mathematics. Ostrava, CR: Ostravska univerzita v Ostrave, 2014, roč. 22/2014, č. 2, s. 159-184. ISSN 1804-1388.
  7. MUSILOVÁ, Jana. Vítězství v soutěži EUCYS 2014 pro Českou republiku. Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 64/2014, č. 6, s. 376-380. ISSN 0009-0700.

  2013

  1. MUSILOVÁ, Jana. Člen redakční rady odborného časopisu. 2013.
  2. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Diferenciální operátory v mechanice kapalin. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, 2013, roč. 63/2013, č. 4, s. 214-219. ISSN 0009-0700.
  3. ČERNÝ, Miroslav, Petr DUB, Jiří KOMRSKA, Michal LENC, Bohumila LENCOVÁ, Miroslav LIŠKA, Jana MUSILOVÁ, Pavla MUSILOVÁ, Jan OBDRŽÁLEK, Jiří PETRÁČEK, Jiří SPOUSTA a Marian ŠTRUNC. Fundamentals of Physics extended (D. Halliday, R. Resnick, J. Walker). Druhé přepracované vydání. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2013, 1333 s. ISBN 978-80-214-4123-1.
  4. MUSILOVÁ, Jana. místopředsedkyně Vědecké Rady Akademie věd ČR. 2013.
  5. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Nonholonomic mechanics: A practical application of the geometrical theory on fibred manifolds to a planimeter motion. International Journal of Non-Linear Mechanics. Nizozemí: Elsevier, 2013, roč. 50, April 2013, s. 19-24. ISSN 0020-7462. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2012.11.003.
  6. JANOVÁ, Jitka a Jana MUSILOVÁ. On the constraints in optimal managing of natural resources systems. In H. Vojáčková. 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic, 2013, s. 344-349. ISBN 978-80-87035-76-4.
  7. MUSILOVÁ, Jana a Olga ROSSI. The inverse variational problem in nonholonomic mechanics. In CSASC Joint Mathematical Conference of the Catalan Mathematical Society, Slovenian Mathematical Society, Austrian Mathematical Society, Slovak Mathematical Society, Czech Mathematical Society. 2013.
  8. ROSSI, Olga a Jana MUSILOVÁ. The nonholonomic inverse variational problem in mechanics. In Winter School Geometry and Physics, 13.1.-19.1.2013, Srní, Czech Republic. 2013.
  9. ROSSI, Olga a Jana MUSILOVÁ. The nonholonomic inverse variational problem in mechanics. In Colloquium on Differential Geometry and its Applications and. IX-th International Conference on Finsler Extensions of Relativity Theory. 2013.

  2012

  1. MUSILOVÁ, Jana. Československý časopis pro fyziku 62 (2012), 5-6: Fyzikální vzdělávání (ISSN 0009-0700). In Československý časopis pro fyziku 62 (2012), 5-6: Fyzikální vzdělávání (ISSN 0009-0700). první. Praha (ČR): Fyzikální ústav AV ČR, Praha, 2012, s. 279-492.
  2. MUSILOVÁ, Jana. členka Akademického sněmu Akademie věd ČR (od prosince 2006). Akademický sněm Akademie věd ČR, 2012.
  3. MUSILOVÁ, Jana. členka Atestační komise Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Atestační komise Ústavu přístrojové techniky AV ČR, 2012.
  4. MUSILOVÁ, Jana. členka meziresortní komise MŠMT pro výzkumné záměry. meziresortní komise pro výzkumné záměry, 2012.
  5. MUSILOVÁ, Jana. členka Redakční rady Československého časopisu pro fyziku. Redakční rada Československého časopisu pro fyziku, 2012.
  6. MUSILOVÁ, Jana. členka Vědecké rady Akademie věd ČR (od roku 2009). Vědecká rada Akademie věd ČR, 2012.
  7. MUSILOVÁ, Jana. členka Vědecké rady Masarykovy university (od roku 2004). Vědecká rada Masarykovy univerzity, 2012.
  8. MUSILOVÁ, Jana. členka Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (od 2011). Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.
  9. MUSILOVÁ, Jana. Fyzikální omyly ve výuce mechaniky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, roč. 62/2012, 5-6, s. 346-357. ISSN 0009-0700.
  10. MUSILOVÁ, Jana a Michal LENC. Jak interpretovat odezvové funkce. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, roč. 62/2012, č. 3, s. 147-150. ISSN 0009-0700.
  11. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi. první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012, 697 s. ISBN 978-80-214-4071-5.
  12. JANÍK, Jan, Michal LENC, Pavla MUSILOVÁ a Jana MUSILOVÁ. Meze matematického myšlení, aneb z výuky matematiky pro nematematické obory. Československá časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, roč. 62/2012, 5-6, s. 428-431. ISSN 0009-0700.
  13. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic mechanics: A practical application of the geometrical theory on fibered manifolds to a planimeter motion. In 32-th Winter School on Geometry nad Physics, Srní, Czech Republic, 2012. 2012.
  14. ROSSI, Olga a Jana MUSILOVÁ. On the inverse variational problem in nonholonomic mechanics. Communications in Mathematics. Ostrava, CR: The University of Ostrava, 2012, roč. 18/2010, č. 1, s. 47-68. ISSN 1804-1388.
  15. ROSSI, Olga a Jana MUSILOVÁ. The relativistic mechanics in a nonholonomic setting : a unified approach to particles with non-zero mass and massless particles. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Velká Británie: IOP Publishing, 2012, roč. 45, č. 25, s. 1-27. ISSN 1751-8113. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/45/25/255202.
  16. KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. The relativistic mechanics in a nonholonomic setting: A unified approach to particles with non-zero mass and massless particles. In 32-th Winter School on Geometry nad Physics, Srní, Czech Republic, 2012. 2012.
  17. MUSILOVÁ, Jana. Transition from secondary school to university study - an example of a good praxis. In Internationaler Kongress Neue Formen der Lehre und des Lerners, Saarbrucken, Germany. 2012.

  2011

  1. MUSILOVÁ, Jana. Hostinský, Nelson a Schrodingerova rovnice. Československý časopis pro fyzikui. Praha, ČR: Fyzikální ústav AV ČR, 2011, roč. 61, č. 6, s. 373-376. ISSN 0009-0700.
  2. CZUDKOVÁ, Lenka, Jana MUSILOVÁ a Tomáš NEČAS. Parabolický let aneb Internet a fyzikální myšlení. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2011, roč. 2011, č. 5, s. 256-259. ISSN 0009-0700.
  3. CZUDKOVÁ, Lenka, Jana MUSILOVÁ a Jitka STROUHALOVÁ. Zákony zachování v moderních variačních teoriích. Odkaz Emmy Noetherové. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 85-91. ISSN 0009-0700.

  2010

  1. JANOVÁ, Jitka a Jana MUSILOVÁ. Coupled rolling motion: considering rolling friction in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Spojené království Velké Británie a Seve: IOP Publishing, 2010, roč. 32, č. 1, s. 245-257. ISSN 0143-0807.
  2. JANOVÁ, Jitka a Jana MUSILOVÁ. The streetboard rider: an appealing problem in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. IOP Publishing, 2010, roč. 31, č. 2, s. 333-345. ISSN 0143-0807.

  2009

  1. JANOVÁ, Jitka, Jana MUSILOVÁ a Jiří BARTOŠ. Coupled rolling motion: a student project in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Bristol (United Kingdom): IOP Publishing Ltd, 2009, roč. 30, č. 6, s. 1257-1269. ISSN 0143-0807.
  2. DUB, Petr a Jana MUSILOVÁ. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 1-283. ISBN 978-80-210-4808-9.
  3. LENC, Michal, Jana MUSILOVÁ a Lenka CZUDKOVÁ. Lepage forms theory applied. Archivum Mathematicum (Brno). Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 45, č. 4, s. 279-287, 8 s. ISSN 0044-8753.
  4. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009, 339 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2.
  5. KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. Neholonomní síly a Machův princip ve speciální teorii relativity. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 161-164. ISBN 978-80-210-4808-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-161.
  6. JANOVÁ, Jitka a Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic mechanics: A geometrical treatment of general coupled rolling motion. Internationl Journal of Non-Linear Mechanics. Nizozemí: Elsevier, 2009, roč. 44, č. 1, s. 98-105. ISSN 0020-7462.
  7. MUSILOVÁ, Jana. Rotace v prvním axiomu. In Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 243-247. ISBN 978-80-210-4808-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-243.

  2008

  1. MUSILOVÁ, Jana a Lenka CZUDKOVÁ. Nástrahy newtonovské mechaniky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 58, č. 2, s. 103-106. ISSN 0009-0700.
  2. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic constraint forces in field theory in physics. In Differential geometry and its applications. 1. vyd. USA: World Scientific, 2008, s. 603-613. ISBN 978-981-279-060-6.

  2007

  1. MUSILOVÁ, Jana a Jaroslav MARYÁŠ. Kariérní růst akademických pracovníků MU jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání. 2007.
  2. MUSILOVÁ, Jana a Michal LENC. Lepage forms in Variational Theories: From Lepage's Idea to the Variational Sequence. In Variations, Geometry and Physics. 1. vyd. USA: Nova Science Publishers, Inc., 2007, s. 3-31. Variations, Geometry and Physics. ISBN 978-1-60456-920-9.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Member of the Scientific Committee. 10th International Conference Differential Geometry and its Applications. August 27-31, 2008, Olomouc, Czech Republic, 2007.

  2006

  1. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Connection induced geometrical concepts. Suppl. di Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, č. 79, s. 153-160. ISSN 0009-725X.
  2. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion? European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2006, roč. 2006, č. 27, s. 383-392. ISSN 0143-0807.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Differential Geometry and its Applications, 10-th International Conference. 2006.
  4. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Brno: VUTIUM, 2006, 281 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-214-2914-3.
  5. CZUDKOVÁ, Lenka, Jitka JANOVÁ a Jana MUSILOVÁ. Trivial constraint variational problem. Suppl. Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, č. 79, s. 67-74. ISSN 0009-725X.

  2005

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
  2. CZUDKOVÁ, Lenka, Jitka JANOVÁ a Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic mechanical systems and variational principle. In Differential Geometry and its Applications. Proc. Conf. Prague, August 30 - September 3, 2004. 2005. vyd. Prague, Czech Republic: Charles University, 2005, s. 571-579. ISBN 80-86732-63-0.
  3. KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. Nonholonomic variational systems. Reports on Mathematical Physics. 2005, roč. 55, č. 2, s. 211-220. ISSN 0034-4877.
  4. KRBEK, Michael a Jana MUSILOVÁ. Representation of the Variational Sequence by Differential Forms. Acta Applicandae Mathematicae. Kluwer, 2005, roč. 88 / 2005, č. 1, s. 177-199. ISSN 0167-8019.
  5. JANÍK, Jan, Martin ČERNOHORSKÝ, Jana MUSILOVÁ, Jaroslav DITTRICH, Petr DUB, Jan FISCHER, Aleš GOTTVALD, Carlos GRANJA, Jan NOVOTNÝ, Michal LENC, Herbert PIETSCHMANN a Štefan ZAJAC. Symposion in Memory of George Placzek (1905-1955). 2005.

  2004

  1. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Communications in Mathematical Physics. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 249, č. 2, s. 319-329. ISSN 0010-3616.
  2. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Natural operators of smooth mappings of manifolds with metric fields. Reports on Mathematical Physics. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 273-283. ISSN 0034-4877.
  3. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Small surprises in "rolling-physics" experiments. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 675-687. ISSN 0143-0807.
  4. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Variational non-holonomic systems in physics. In Global Analysis and Applied Mathematics: International Workshop on Global Analysis, Ankara, Turkey 15-17 April 2004. Melville, New York: American Institute of Physics, 2004, s. 131-140. ISBN 0-7354-0209-4.

  2003

  1. MUSILOVÁ, Jana a Josef SLAVÍČEK. Brachistochrona - problém stále živý. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2003, roč. 53/2003, č. 6, s. 400-412. ISSN 0009-0700.
  2. KRBEK, Michael a Jana MUSILOVÁ. Representation of the variational sequence by differential forms. Reports on Mathematical Physics. 2003, roč. 51, 2/3, s. 1-8. ISSN 0034-4877.

  2002

  1. KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. Constraint Helmholtz conditions. Brno: Institute of Theoretical Physics and Astrophysics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, 2002, 10 s. Preprint 6/2002 GAČR 201/00/0724.
  2. HEYROVSKÁ, Raji, Jarmila KODYMOVÁ, Jana MUSILOVÁ a Olga KRUPKOVÁ. How to Increase the Number of Women in Physics in the Czech Republic? In Women in Physics (IUPAP International Conference). Melville, New York: American Institute of Physics, 2002, s. 153-154. AIP Conference Proceedings vol. 628. ISBN 0-7354-0074-1.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Maturita z fyziky a přijímací řízení na vysoké školy. In Aktuální problémy výuky fyziky na gymnáziu. Hradec Králové: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002, s. 72-77. ISBN 80-86148-59-9.
  4. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 626-631. ISBN 80-7082-907-9.
  5. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 621-625. ISBN 80-7082-907-9.

  2001

  1. KRUPKA, Demeter a Jana MUSILOVÁ. Recent results in variational sequence theory. In Proc. Colloq. Diff. Geometry. 1. vyd. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2001, s. 161-188.
  2. KRBEK, Michael, Jana MUSILOVÁ a Jana KAŠPAROVÁ. Representation of the variational sequence in field theory. In Proc. Colloq. Diff. Geometry. 1. vyd. Debrecen, Hungary: University of Deberecen, 2001, s. 147-306.
  3. KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. The relativistic particle as the mechanical system with. non-holonomic constraints. J. Phys. A: Math. Gen. UK: Institute of Physics Publishing, 2001, roč. 34, č. 1, s. 3859-7733. ISSN 1751-8113.
  4. KRBEK, Michael, Jana MUSILOVÁ a Jana KAŠPAROVÁ. The variational sequence: Local and global properites. In Proceedings of the Seminar on Differential Geometry. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2001, s. 15-38. ISBN 80-7248-104-5.

  2000

  1. MRÁZ, Martin a Jana MUSILOVÁ. Neparametrizované Lagrangeovy struktury. In 13. konferencia slovenských a českých fyzikov. 1. vyd. Zvolen: SVS, FVS JČMF, Technická Univerzita vo Zvolene, 2000, s. 338-340. ISBN 80-228-0876-8.
  2. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Physics in a lift and on a turntable. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, roč. 35, č. 1, s. 22-29. ISSN 0031-9120.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Postrecenze učebnice "Fyzika pro gymnázia" - Mechanické kmitání a vlnění. Školská fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, roč. 6, č. 3, s. 61-64. ISSN 1211-1511.
  4. MUSILOVÁ, Jana. Postrecenze učebnice "Fyzika pro gymnázia" - Mechanika. Školská fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, roč. 6, č. 2, s. 80-84. ISSN 1211-1511.
  5. KRUPKA, Demeter a Jana MUSILOVA. Recent results in variational sequence theory. 1. vyd. Opava: Slezska Universita, 2000, 28 s. Preprint Series in Global Analysis.
  6. KRBEK, Michael, Jana MUSILOVÁ a Jana KASPAROVA. Representation of the variational sequence in field theory. 1. vyd. Opava: Slezska Universita, 2000, 13 s. Preprint Series in Global Analysis.
  7. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. The pendulum: a stumbling block of secondary school mechanics. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, roč. 35, č. 6, s. 428-435. ISSN 0031-9120.
  8. KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. The relativistic particle as a mechanical system system with non-holonomic constraints. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2000, 18 s. Preprint Series in Global Analysis GA 7/2000.
  9. KRBEK, Michael, Jana MUSILOVA a Jana KASPAROVA. The variational sequence: Local and global properties. 1. vyd. Opava: Slezska Universita, 2000, 25 s. Proceedings of the Seminar on Global Analysis.
  10. KRUPKA, Demeter a Jana MUSILOVÁ. Variační posloupnost a triviální lagrangiány. In 13. konferencia slovenskych a ceskych fyzikov. 1. vyd. Zvolen: SVS, FVS JČMF, Technická Univerzita vo Zvolene, 2000, s. 328-331. ISBN 80-228-0876-8.

  1999

  1. MUSILOVÁ, Jana a Michael KRBEK. A note to the representation of the variational sequence in mechanics. In Differential geometry and its Applications, Proc. VII-th Internat. Conf. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1999, s. 511-523. ISBN 80-210-2097-0.
  2. MRÁZ, Martin a Jana MUSILOVÁ. Variational compatibility of force laws. In Differential Geometry and its Applications, Proc. VII-th Internat. Conf. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1999, s. 553-560. ISBN 80-210-2097-0.

  1998

  1. KRUPKA, Demeter a Jana MUSILOVÁ. Trivial lagrangians in field theory. Differential Geometry and its Applications. ?: North Holland, 1998, roč. 9, xx, s. 293-305. ISSN 0926-2245.
  2. MUSILOVÁ, Jana, Olga KRUPKOVÁ a Demeter KRUPKA. Variační posloupnost ve fyzikálních teoriích. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1998, roč. 48, č. 5, s. 329-341. ISSN 0009-0700.
  3. MUSILOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Martin MRÁZ. Variačnost a silová pole v klasické fyzice. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1998, roč. 48, č. 5, s. 320-328. ISSN 0009-0700.

  1996

  1. HANDLÍŘOVÁ, B., Jana MUSILOVÁ a Petr PÁNEK. Konzultační cvičení 1 - Consultations 1. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, 131 s. ISBN 80-210-1401-6.
  2. MUSILOVÁ, Jana. Variational sequence in higher order mechanics. In Proc. 6th Int. Conf. on Diff. Geometry and Applications. Brno: Proc. 6th Int. Conf. on Diff. Geometry and Applications, 1996, s. 611-624. ISBN 80-210-1369-9.
  3. MUSILOVÁ, Jana. Základy užité matematiky, geometrie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, 49 s. ISBN 80-210-1467-9.

  1995

  1. HANDLÍŘOVÁ, Blanka, Václav HOLÝ, Josef HUMLÍČEK, Jana MUSILOVÁ, Petr PÁNEK a František VIŽĎA. Konzultační cvičení II. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, 86 s. ISBN 80-210-1289-7.

  1994

  1. LACINA, Aleš a Jana MUSILOVÁ. Studium učitelství fyziky na přírodovědecké fakultě MU. In Sborník celostátního semináře Profesionální příprava učitele fyziky. Olomouc: JČSMF, 1994, s. 29.
  2. MUSILOVÁ, Jana a Aleš LACINA. Závěr studia učitelství fyziky a perspektivy dalšího vzdělávání jeho absolventů. In Sborník celostátního semináře Profesionální příprava učitele fyziky. Olomouc: JČSMF, 1994, s. 33.

  1993

  1. MUSILOVÁ, Jana a Luděk BOČÁNEK. A note on the interpretation of E1, E1+delta 1 transitions in Ge. Czech. Journal of Phys. Praha: AVČR, 1993, roč. 42(1992), č. 6, s. 591-600. ISSN 0011-4626.
  2. MUSILOVÁ, Jana a Ivan OHLÍDAL. Influence of defects of thin films on determining their thickness by the method based on white light interference. J. Phys. D: Appl. Phys. 1993, roč. 25(1992), č. 1, s. 1131-1138. ISSN 0022-3727.
  3. MUSILOVÁ, Jana. The Doppler effect - is its physical explanation allways correct? Acta Polytechnica. Praha, Czech republic, 1993, roč. 33, č. 2, s. 45. ISSN 1210-2709.

  1986

  1. ČERNOHORSKÝ, Martin, Jana MUSILOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a Vlaďka STEJSKALOVÁ. Konzultační cvičení z mechaniky a molekulové fyziky. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1986, 81 s.

  1982

  1. ČERNOHORSKÝ, Martin, Jana MUSILOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a Vlaďka STEJSKALOVÁ. Konzultační cvičení z mechaniky a molekulové fyziky. Učební pomůcka pro studenty 1. ročníku fyzikálních oborů. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, Brno, 1982, 81 s.

  1976

  1. ČERNOHORSKÝ, Martin, Jana MUSILOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a Vlaďka STEJSKALOVÁ. Konzultační cvičení z fyziky. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1976, 112 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 04:22