VLON9X1p Klinická onkologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Peter Grell, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jozef Michalka (přednášející)
MUDr. Radim Němeček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Ostřížková (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Protivánková (přednášející)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tereza Vafková (přednášející)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
MUDr. Simona Bořilová (cvičící)
Eva Čechmanová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
Klinika komplexní onkologické péče – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (15,00 %), Klinika dětské onkologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika komplexní onkologické péče – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta (65,00 %), Klinika radiační onkologie – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta (10,00 %)
Předpoklady
( VLFA08222c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLOT7X1c ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumět základům onkologie obecné a speciální a osvojit si diagnostické a léčebné dovednosti nutné pro lékaře nespecialistu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: porozumět základům obecné a speciální onkologie, znát základní příznaky nádorových onemocnění a osvojit si možnosti jejich diagnostiky a léčby na úrovni lékaře nespecialisty (praktického lékaře).
Osnova
  • Obecná onkologie
  • Vznik nádorů. Nutriční vlivy na vznik nádorů. Problémy výživy onkologicky nemocných. Morfologická a klinická klasifikace. Protinádorová chemoterapie, hormonoterapie a bioterapie. Radioterapie. Chirurgická léčba nádorů. Diagnostika a léčba pomocí radionuklidů. Infekční komplikace u imunosuprimovaných nemocných, léčba febrilní neutropenie a sepse. Paliativní, podpůrná a analgetická léčba. Akutní stavy u onkologicky nemocných. Trombofilie, poruchy koagulace, hyperkalcemie, maligní osteolýza, hyperleukocytární a hyperviskózní syndrom. Psychologie onkologicky nemocných, příbuzných a ošetřujícího personálu. Transplantace krvetvorné tkáně.
  • Speciální onkologie
  • Karcinomy hlavy a krku. Kožní nádory. Karcinom prsu. Karcinomy trávicí trubice. Urologické tumory. Nádory pleury, mediastina a plic. Hematologické maligní choroby.
  • Podrobné informace k organizaci předmětu najdete v Interaktivní osnově: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2021/VLON9X1p/index.qwarp
Literatura
Výukové metody
online prelearning v interaktivní osnově v IS MUNI + semináře + praktické stáže na odděleních klinické a radiační onkologie, onko-chirugie, onko-gynekologie, onko-urologie a dětské onkologie
Metody hodnocení
Výuka onkologie pro studenty všeobecného lékařství končí standardně ústní zkouškou.
Navazující předměty
Informace učitele
Podrobné informace k organizaci předmětu a materiály k domácímu samostudiu jsou zveřejněny v interaktivní osnově v IS MUNI: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2021/VLON9X1p/index.qwarp
Podmínkou pro možnost absolvovat cvičení z Klinické onkologie je nastudování prelearningu. Vyplnění testu v Odpovědnících je v podzimním semestru 2021 dobrovolné, test je cvičný. V jarním semestru 2022 již bude tento test vyžadován povinně pro možnost absolvovat praktickou stáž z klinické onkologie.


Semináře a praktická cvičení probíhají v Masarykově onkologickém ústavu, na Interní hemato-onkologické klinice FN Brno a Klinice dětské onkologie FN Brno.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.