MP219BZk Souborná zkouška teoreticko-historická

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: BZk.
Garance
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
( MP103Zk Obecné právní dějiny || CM103Zk Obecné právní dějiny ) && ( MP103Z Obecné právní dějiny - seminář || CM103Z Obecné právní dějiny seminář || MP112Z Dějiny sem || CM112Z Dějiny sem ) && ( MP104Z České právní dějiny - sem || CM104Z České právní dějiny - sem || MP112Z Dějiny sem || CM112Z Dějiny sem || MP201Z Čs. právní dějiny novověku sem ) && ( MP104Zk České právní dějiny || CM104Zk České právní dějiny || MP201Zk České právní dějiny novověku || CM201Zk České právní dějiny novověku ) && ( MP121Zk Státověda || CM121Zk Státověda ) && ( MP115Z Teorie práva cvičení || CM115Z Teorie práva cvičení || MP220K Praktikum z teorie práva || CM220K Praktikum z teorie práva ) && ( MP113Z Teorie práva sem || CM113Z Teorie práva sem ) && ( MP113Zk Teorie práva || CM113Zk Teorie práva ) && ( MP203Z Římské právo II sem || CM203Z Římské právo II sem ) && ( MP203Zk Římské právo II || CM203Zk Římské právo II ) && ( MP212Z Sociologie práva sem || CM212Z Sociologie práva sem || MP102Z Sociologie práva sem ) && ( MP212Zk Sociologie práva || CM212Zk Sociologie práva || MP102Zk Sociologie práva ) && ( MP213Z Ústavní právo I || CM213Z Ústavní právo I ) && ( MP214Z Občanské právo I || CM214Z Občanské právo I ) && ( MP215Zk Úvod do mezinar. a ev. práva || CM215Zk Úvod do ev. a mezinar. práva ) && ( MP206Z Základy ekonomie I || CM206Z Základy ekonomie I || MP301Z Národní hospodářství - seminář ) && ((( MP216Z Filozofie pro právníky - sem. || CM216Z Filozofie pro právníky sem || MP416Z Filozofie pro právníky - sem. ) && ( MP216Zk Filozofie pro právníky || CM216Zk Filozofie pro právníky || MP416Zk Filozofie pro právníky )) || (( MP218Z Dějiny právního myšlení - sem || CM218Z Dějiny právního myšlení - sem || MP417Z Dějiny právního myšlení - sem ) && ( MP218Zk Dějiny právního myšlení || CM218Zk Dějiny právního myšlení || MP417Zk Dějiny právního myšlení )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Registrace probíhá společně s ostatními předměty 2. semestru, přihlašování na termíny zkoušky Vám bude umožněno ihned po splnění všech předpokladů pomocí aplikace seminární skupiny (nikoli termíny zkoušek!). Předmět Vám bude zapsán nejpozději po zkoušce.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Souborná zkouška teoreticko-historická
Osnova
  • bez osnovy
Literatura
  • dle předmětů
Výukové metody
bez výuky
Metody hodnocení
ústní zkouška před komisí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 1x.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2016/MP219BZk