ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kuklová (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:20–9:00 N03901
Předpoklady
ZLPR0333p Preklin.zub.lék III-předn. && ZLAN0333s Anatomie III - seminář && ZLAN0333c Anatomie III - pitvy && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLHE0322c Hist. a embryol.II -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň oboru: Studenti se učí etiologii a prevenci zubního kazu a parodontopatií a základům orální hygieny a jejímu významu pro udržování zdraví jedince. základní cíle výuky předmětu: Studenti získávají znalosti o příčinách zubního kazu a parodontopatií, učí se diagnostice, prevenci a terapii těchto chorob se zaměřením na základní profylaktické postupy. hlavní náplň předmětu: Cílem výuky je seznámit studenty s významem orální hygieny, příčinami zubního kazu a parodontopatií, učí se diagnostikovat rané fáze těchto onemocnění a zahájit účinná preventivní opatření. Je zdůrazněn význam epidemiologických studií a studenti jsou prakticky seznamování se stanovením základních indexu v konzervačním zubním lékařství a parodontologii. Učí se odstraňovat zubní kámen, mikrobiální povlak a provádět kyretáže parodontálních chobotu. Seznamují se s metodami vedoucími ke zvýšení odolnosti skloviny. Učí se lokální i celkové fluoridaci, zásadám správné výživy a zásadám terapie v parodontologii.
Osnova
  • Preventivní zubní lékařství, vymezení předmětu WHO-cíle do roku 2020, prevence primární, sekundární, terciální. Parodont, anatomické poměry. Mikrobiální povlak, zubní kámen, role při vzniku parodontopatií. Základní pojmy v epidemiologii zubního kazu a parodontopatií, indexy. Prevalence, incidence, susceptibility, experience, OHI-S, CPITN, SBI, FBI.. Indexy plaku: PI-Sillness-Loe, PI-Quingley-Hein. Měření hloubky chobotu, BoP. Teorie zubního kazu. Časná léze, RTG diagnostika. Zubní kaz, iatrogenní poškození v záchovné stomatologii. Epidemiologie zubního kazu, indexy. Význam fluoru v prevenci zubního kazu. Endogenní metody prevence fluorem. Exogenní metody prevence fluorem. Výživa v prevenci zubního kazu. Preventivní programy. Preventivní aspekty v ortopedické stomatologii. Preventivní aspekty v chirurgické stomatologii (epidemiologie nádorů, prekanceróz, AIDS). Diagnostika zubního kazu, epidemiologie. Vyšetření pacienta, plán léčby, dokumentace. Úvod do komunikace, psychologická a teoretická východiska (transakční analýza, rogerovský přístup), verbální a neverbální komunikační dovednosti. Zásady správně komunikace, vztah lékař – pacient, specifika kontaktu, motivace a komunikace v ordinaci zubního lékaře, požadavky na lékaře, požadavky na pacienta, možnosti využití prvků asertivity a relaxačně sugestivních technik v lékařské praxi (sugesce, relaxace, asertivní práva i techniky). Komunikace s pacienty se specifickými potřebami a handicapy (dětský pacient, agresivní pacient, depresivní, úzkostný, neurotický, narcistický pacient).
Literatura
  • KOVAĽOVÁ, Eva a Michal ČIERNY. Orálna hygiena. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Anna Nagyová, 1994. 246 s. ISBN 80-967041-3-3. info
  • Prevention of dental disease. Edited by J. J. Murray. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1989. xii, 503 s. ISBN 0-19-261806-7. info
  • ŠKACH, Miroslav. Onemocnění parodontu : Učebnice pro lékařské fakulty. 4. část. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 513 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
1.Harris N.O., Christen A.G.: Primary preventive dentistry 3 rd edition,Appleton,Lange 1991,Norwalk, Connecticut 2. Kilian, J. a kol.: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství Karolinum Fluorides in Caries prevention J.J.Murray, A.S. Rugg Guán, N.G. Jenkins Butterworth-Heinemann Lt, 1991 ISBN: 0723623635 Dental Caries The disease and its Clinical Management, Second edition Fejerskov O-., Kidd E. Wiley-Blackwell 2008 ISBN: 9781405138895 Textbook of Clinical Cariology Thylstrup A., Fejerskov O. Munksgaard 1994. 2nd ed. ISBN: 871610916-3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.