FSS ENV01 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečnou zkoušku tvoří, kromě obhajoby bakalářské práce, dvě dílčí písemné zkoušky. Obě tyto zkoušky zjišťují znalosti studenta z následujících oblastí:
1. Environmentální a ekologické otázky – charakteristika rizik a jejich zdrojů
2. Environmentální problémy – možná řešení
3. Obecná metodologie vědy

Obě části bakalářské SZZ jsou připravovány tak, aby mohly ověřit výstupy z učení programu. K ověřování dochází jednak po stránce obsahové (ověřování nabytých znalostí), jednak po stránce kompetenční (ověřování získaných schopností, resp. kompetencí).

Tématické okruhy k SZZ

1. Základní pojmy a principy ekologie, jejich význam v humanitních environmentálních disciplínách.

2. Determinismus a finalismus, evoluční teorie, etologie a sociobiologie. Jejich filozofický význam v environmentální problematice.

3. Antropologické a evolučně psychologické determinace lidského vztahu k přírodě.

4. Demografické souvislosti environmentálních problémů

5. Ekologicky orientované intervence práva, sociologický a filozofický komentář

6. Environmentální problémy a politika

7. Environmentální rizika, průmyslové a zemědělské hospodaření, možnosti a meze technologických řešení.

8. Ekonomie a ekonomika ve světle environmentálních a sociálních problémů dneška

9. Filozofie, environmentální filozofie

10. Myšlení logické, vědecké a kritické:
Základy logiky, Základy vědeckého myšlení, Základy kritického myšlení

11. Dějiny přírodních věd

12. Věda a vědecký výzkum
Mezi přírodní a sociální vědou, Empirický výzkum
Kvalitativní a kvantitativní výzkum, techniky sběru dat.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Vybrané obhájené bakalářské práce v posledních 5ti letech zahrnující odborná zaměření spojená s Katedrou environmentálních studií:

1. Renata Svobodová (Serynová) - Katolická církev a družstevnictví, obhajoba 2013, přístup k plnému znění a posudků k nim:
https://is.muni.cz/auth/th/383582/fss_b/bakalarska_prace.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/383582/fss_b/Serynova_N.Johanisova.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/383582/fss_b/bakalarska_prace.pdf

2. Radmila Hadlačová - Soustava Natura 2000 v České republice a sousedních zemích, obhajoba 2014, přístup k plnému znění a posudků k nim:
https://is.muni.cz/th/392285/fss_b/Hadlacova_BP_final_verze.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/392285/fss_b/HadlacovaPos.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/392285/fss_b/Posudek_Hadlacova.pdf

3. Patrik Gažo - Oslobodenie zvierat z ľavicovej antikapitalistickej perspektívy, obhajoba 2015, přístup k plnému znění a posudků k nim:
https://is.muni.cz/auth/th/417027/fss_b/Bakalarska_praca_-_Patrik_Gazo.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/417027/fss_b/posudek_-_gazo_-_binka.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/417027/fss_b/Oponentsky_posudek_Gazo.pdf

4. Barbora Valešová - Kdo peče pecen? Zkoumání souvislosti mezi domácím pečením chleba z kvásku a environmentálně příznivým způsobem života, obhajoba 2015, přístup k plnému znění a posudků k nim:
https://is.muni.cz/auth/th/397911/fss_b/Barbora_Valesova_bakalarska_prace_397911.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/397911/fss_b/posudek_valesova_KR.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/397911/fss_b/Oponentsky_posudok_Chabada.pdf

5. Michaela Kašperová - Postenvironmentalismus v kontextu vybraných environmentálních směrů, obhajoba 2015, přístup k plnému znění a posudků k nim:
https://is.muni.cz/auth/th/397784/fss_b/M_Kasperova_FINAL_IS.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/397784/fss_b/Kasperova_posudek_vedouciho.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/397784/fss_b/Michaela_Kasperova.pdf

6. Kristina Klosová - Katalánské ekologické sítě: příklad radikální ekonomické lokalizace?, obhajoba 2017, přístup k plnému znění a posudků k nim:
https://is.muni.cz/auth/th/427153/fss_b/BP_Klosova.pdf
https://is.muni.cz/th/427153/fss_b/posudek_vedouciho_Frankova.pdf
https://is.muni.cz/th/427153/fss_b/posudek_oponenta_Blazek.pdf

7. Ondřej Konvičný - Družstvo, sociální podnik, či něco víc? Případová studie kavárny Tři ocásci, obhajoba 2017, přístup k plnému znění a posudků k nim:
https://is.muni.cz/auth/th/414902/fss_b/Bakalarska_prace_Ondrej_Konvicny_414902.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/414902/fss_b/posudek_vedouciho_Frankova.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/414902/fss_b/posudek_oponenta_Sovova.pdf

8. Veronika Wichová - Jak míra kontaktu ovlivňuje vytváření předsudků o druhých: Předsudky vůči environmentalistům, obhajoba 2017, přístup k plnému znění a posudků k nim:
https://is.muni.cz/auth/th/439566/fss_b/veronika_wichova_BP.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/439566/fss_b/posudek_vedouciho_Slovak.pdf
https://is.muni.cz/auth/th/439566/fss_b/posudek_oponenta_Svobodova.pdf


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
9 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p902Physical Education - Fitnessyoga R. Vychodilováz 0/21 --
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1110Seminář k bakalářské práci I B. Binkaz 0/2/03 5P
FSS:ENSb1111Seminář k bakalářské práci II B. Binkaz 0/2/03 6P
FSS:ENSb1117Úvod do metodologie L. Galčanová Batistazk 2/2/06 4P
FSS:ENSb1122Práce s odborným textem J. Činčeraz 1/1/05 1P
17 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1101Lokální environmentální rizika Z. Ulčákzk 2/0/06 3Z
FSS:ENSb1104Geografické myšlení ve společenských vědách P. Daněkzk 1/1/08 4P
FSS:ENSb1105Odborné praxe Z. Ulčákz 0/0/0 80 hodin.2 4-
FSS:ENSb1106Kritická ekonomie a příroda B. Binkaz 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 3P
FSS:ENSb1114Úvod do studia environmentalistiky Z. Ulčákzk 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 3P
FSS:ENSb1116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 2P
FSS:ENSb1118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 2P
FSS:ENSb1123Obecná ekologie a ekologie krajiny P. Jelínekz 2/0/04 3P
FSS:ENSb1124Globální environmentální problémy + seminář Z. Ulčákzk 2/1/05 2Z
FSS:ENSb1125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 4Z
FSS:ENSb1203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 2P
FSS:ENSb1247Uvedení do biologie Z. Ulčákzk 2/0/04 3Z
FSS:ENSb1271Environment and Identity Z. Ulčákzk 3/0/05 3P
FSS:ENSb1275Environmental interpretation J. Činčeraz 1/1/03 3P
FSS:ENSb1294Stabilita a udržitelnost biosféry P. Rotterzk 1/0/04 5P
FSS:ENSb1299Základní texty environmentalistiky B. Binkaz 0/2/02 3P
FSS:ENSb1300Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí K. Stibralzk 2/0/03 2P
82 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
27 kreditů

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1107Dějiny přírodních věd K. Stibralzk 2/0/06 2-
FSS:ENSb1201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize L. Kysučanz 2/0/03 1-
FSS:ENSb1231Environmentální teologie J. Zámečníkk 1/1/06 1-
FSS:ENSb1265Ochrana přírody a památková péče v terénu K. Stibralzk 4/0/02 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 1-
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 1-
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 2-
FSS:ENSb1288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 2-
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 4-
38 kreditů

Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 2-
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 2-
FSS:ENSb1287Ekonomické alternativy v teorii a praxi N. Johanisováz 2/0/04 3-
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 4-
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Johanisováz 0/1/06 3-
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 4-
24 kreditů

Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Předměty seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 2-
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 2-
FSS:ENSb1260Projektový management B. Binkaz 2/0/04 1-
FSS:ENSb1261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENSb1268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 4-
FSS:ENSb1281Environmentální publicistika H. Librováz 2/0/05 3-
FSS:ENSb1282Politika, ideologie a životní prostředí H. Librováz 2/0/04 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 1-
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 1-
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Johanisováz 0/1/06 3-
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 4-
48 kreditů

Volitelné předměty