FSS ENV01 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSb1106Kritická ekonomie a příroda B. Binkaz 2/0/06 Z P
FSS:ENSb1114Úvod do studia environmentalistiky Z. Ulčákzk 2/0/06 Z P
FSS:ENSb1122Práce s odborným textem J. Činčeraz 1/1/05 P P
FSS:ENSb1201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize L. Kysučanz 2/0/03 - PV
FSS:ENSb1231Environmentální teologie J. Zámečníkk 1/1/06 - PV
FSS:ENSb1260Projektový management B. Binkaz 2/0/04 - PV
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 - PV
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 - PV
40 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSb1107Dějiny přírodních věd K. Stibralzk 2/0/06 - PV
FSS:ENSb1116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 P P
FSS:ENSb1118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 P P
FSS:ENSb1124Globální environmentální problémy + seminář Z. Ulčákzk 2/1/05 Z P
FSS:ENSb1203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 P P
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 - PV
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 - PV
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 - PV
FSS:ENSb1288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 - PV
FSS:ENSb1300Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí K. Stibralzk 2/0/03 P P
44 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSb1101Lokální environmentální rizika Z. Ulčákzk 2/0/06 Z P
FSS:ENSb1109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 P P
FSS:ENSb1115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 P P
FSS:ENSb1123Obecná ekologie a ekologie krajiny P. Jelínekz 2/0/04 P P
FSS:ENSb1247Uvedení do biologie Z. Ulčákzk 2/0/04 Z P
FSS:ENSb1271Environment and Identity Z. Ulčákzk 3/0/05 P P
FSS:ENSb1275Environmental interpretation J. Činčeraz 1/1/03 P P
FSS:ENSb1281Environmentální publicistika H. Librováz 2/0/05 - PV
FSS:ENSb1287Ekonomické alternativy v teorii a praxi N. Johanisováz 2/0/04 - PV
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Johanisováz 0/1/06 - PV
FSS:ENSb1299Základní texty environmentalistiky B. Binkaz 0/2/02 P P
47 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSb1104Geografické myšlení ve společenských vědách P. Daněkzk 1/1/08 P P
FSS:ENSb1105Odborné praxe Z. Ulčákz 0/0/0 80 hodin.2 - P
FSS:ENSb1117Úvod do metodologie L. Galčanová Batistazk 2/2/06 P P
FSS:ENSb1125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 Z P
FSS:ENSb1268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 - PV
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 - PV
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 - PV
28 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSb1110Seminář k bakalářské práci I B. Binkaz 0/2/03 P P
FSS:ENSb1294Stabilita a udržitelnost biosféry P. Rotterzk 1/0/04 P P
7 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSb1111Seminář k bakalářské práci II B. Binkaz 0/2/03 P P
3 kredity

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 - -
FSS:ENSb1210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 - PV
FSS:ENSb1261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 - PV
FSS:ENSb1265Ochrana přírody a památková péče v terénu K. Stibralzk 4/0/02 - PV
FSS:ENSb1282Politika, ideologie a životní prostředí H. Librováz 2/0/04 - PV
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 - -
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 - PV
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 - PV
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 - -
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 - -
FSpS:p902Physical Education - Fitnessyoga R. Vychodilováz 0/21 - -
52 kreditů